Tagiwyd fel: haciaith2018 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Sioned Mills 11:56 PM ar 8 February 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018, , ,   

  Haclediad 65: Haciaith 2018 yn fyw o’r Tramshed 

  Croeso i bennod cyntaf 2018 – yr un lle mae Bryn, Iestyn a Sioned yn cael mynd i’r byd go iawn. Croeso i bennod ang-nghynhadledd Hacio’r Iaith! Byddwn ni’n siarad efo llwyth o bobl go iawn am vlogio, myfyrwyr Cymraeg Caerdydd, trolls, mapio a peints. Cofiwch pingio neges draw os da chi’n gwrando, neu well fyth gadwch adolygiad ar iTunes!

  Dolenni

   
  • Carl Morris 3:10 PM ar 14 Chwefror 2018 Dolen Barhaol

   Diolch i’r tîm am bennod hynod ddiddorol o’r Haclediad. Ardderchog.

   (Dim ond nawr ydw i wedi cael siawns i wrando!)

 • Leia Fee 11:04 PM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018   

  Mwy o fenywod? Sut? 

  Yn y sesiwn olaf Hacio’r Iaith eleni siaradais i am nifer y ‘hacwragedd’ oedd yno. Trwy ddyfalu gyda llygad oedd tua 20-30% sy’n well na’r diwydiant TG yn gyffredinol ond lle i wella. Oedd sgwrs ddiddorol a lot o amser cyn y un nesa i drio pethau i wella…

  Felly dyna syniadau (dim mewn unrhyw drefn o gwbl)

  • Marchnata’r digwyddiad i grwpiau sy’n anelu at fenywod mewn tech/STEM fel WISE, Chwarae Teg, Rhaglen Technocamps Computer Clubs for Girls (sydd wedi cyfieithu ei holl adnoddau i’r Gymraeg)
  • Pan marchnata mae rhai tystiolaeth o prosiects STEM i godi nifer of menywod yn dweud bod lluniau sy’n dangos merched/menywod yn gwneud gwahaniaeth. Felly os oes dewis o luniau i farchnata – defnyddio digon sy’n ddangos menywod.
  • Cadw trac drwy’r flywddyn o fenywod sy’n trydari am tech yn Gymraeg – ac gofyn yn arbennig os mae nhw’n dod, ac yn gyfrannu
  • Os ti’n dyn sy’n arwain sess a ti’n nabod merch/menyw sy’n gwybod lot am y pwnc beth am ofyn iddi rhannu’r sess?

  Nid rhoi pwysau ar bobl ond ‘nudge’ ddylai’r ddau syniad olaf ‘na yn fod wrth gwrs!

  Mae lot o bobl yn nerfus am arwain sess os nad ydyn nhw’n gwneud y fath beth gynt ac mae lot o fenywod yn TG yn diodde’ rhyw fath o ‘Imposter Syndrome’ sy’n gallu gwneud y syniad o sefyll i fyny am y tro cyntaf yn waeth. Mae lot o bethe sy’n helpu gyda hyn i ffitio gyda’r holl gysyniad o ANgynhadledd beth bynnag – fel y “rheol dwy droed” (dim yn ‘judgy’ os mae rhywun yn adael), does dim ots faint o bobl yn dod i’r sesiwn ayb – rhaid pwysau ar yr elfennau hyn.

  Un peth sy’n rhwystro menywod yn y diwydiant TG i gyd nid jest Hacio’r Iaith ydy diffyg gofal plant, felly nes i ddechrau meddwl am sut i drwsio hwn, falle drwy rhyw fath of rhaglen ochr-wrth-ochr am blant… Syniadau am hap…

  • Yn y marchnata am y peth rhaid gwneud yn glir mae croeso i ddod a’r plant
  • Pethau bach fel rhoi llwyth o Lego mewn cornel un o’r gweithdai, neu ddeunydd crefft a chelf, neu lyfrau/gemau/teganau arall – mae’r rheini yn gallu ymuno mewn i’r brif raglen tra mae plant yn chwarae.
  • Meddwl am ba sesiynau yn addas i blant ymuno mewn – (fy sess i ar ffuglen ddigidol basai wedi bod yn haws gyda phlant i daflu syniadau ata i siŵr o fod!) ac mae plant hŷn yn gallu dysgu sut i greu fideo neu podlediad neu animeiddio hefyd os sesiynau o’r fath…
  • Falle rhai sesiynau ‘plant’ yn addas i oedolyn hefyd – dw wedi dysgu’r TCP/IP stack i fy mhentisiau lefel 4 i gyda’r adnoddau “playground computing”/CSUplugged!), ac wedi cyflwyno’r Scratch neu eToys iddyn nhw i ddysgu fel fordd o ddysgu’r cysyniadau codio ar wahân i’r syntax…
  • Gemau retro hefyd yw rhywbeth mae’r plant ac oedolyn yn gallu rhannu. Cwpl o RetroPis yn rhyw gornel rhywle? Mae un gyda fi.
  • Neu gemau bwrdd/cerdyn Cardiau Brwydro Y Mabinogi yn hyfryd ac mae gemau geiriau neu ddweud stori gyda fi yn Gymraeg hefyd.
  • Falle mae’n werth siarad gyda phobl o’r Mudiad Meithrin neu/a’r Urdd hefyd – pobl sydd yn gwybod unrhyw logistics/gwaith papur/syniadau eraill…

  O… a… bwyd ar gael sy’n addas am blant pici-eater hefyd, wrth ochr y bwfe posh 😉

  Rhywbeth i feddwl amdano beth bynnag? Beth am drio fe? Gallwn ni rhedeg “Haciaith Bach i’r Teulu cyn y gynhadledd lawn nesa? Falle pan mae’r steddfod yng Nghaerdydd? Rhoi sylw!

   
 • Gareth Morlais 9:54 AM ar 30 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018   

  Barn #haciaith ar rai o flaenoriaethau a bylchau technoleg #Cymraeg 

  Mewn sesiwn yn Haciaith eleni, holwyd barn mynychwyr  yr anghynhadledd ar flaenoriaethau a bylchau technoleg Cymraeg. Ymatebodd y rhai  oedd yn y sesiwn ar post-its.
  O’r cerdiau hynny, dyma naws yr ymatebion, yn nhrefn y nifer o weithiau y soniwyd amdanynt.

  8 sylw

  • Cynnig rhagweithiol o’r Gymraeg fel iaith yn ATMs a checkouts uwchfarchnadoedd; gwefannau/platfformau yn cofio eich dewis iaith trwy gydol eich amser ar y rhyngrwyd; y Gymraeg yn gyntaf lle bo angen; ystyried dewis iaith o’r cam cyntaf; y dewis o Gymraeg yn amlwg i’r defnyddiwr; cynnwys cyfeiriad at wasanaeth Cymraeg, hyd yn oed wrth hysbysebu yn Saesneg; cynnig cynnwys YouTube, iPlayer yn rhagweithiol; tudalen gartref yn Gymraeg yn gyntaf (e.e. cbac.co.uk); diwylliant cofio dymuniad iaith

  6 sylw

  • Llais i destun; technoleg adnabod lleferydd gall gael ei ddefnyddio fory; Siri; Alexa

  5 sylw

  • Hybu a nid gorfodi’r Gymraeg; wrth hyrwyddo mae angen hybu PAM y dylid defnyddio’r gwasanaeth yn Gymraeg yn hytrach na “achos ei fod o’n Gymraeg”; cyhoeddusrwydd ar beth sydd ar gael; cydnabyddiaeth o’n gofynion; cynyddu’r nifer o bobl sy’n defnyddio’r Gymraeg yn ddigidol
  • Ethos data agored gyda hwb rhannu canolog; trwyddedu’n agored ar mwyn cael gwared ar yr her o hawlfraint yn rhwystro datblygiadau; blaenoriaethu offer cod agored gyda’r rhyddid i leoleiddio

  4 sylw

  • Sgiliau codio – datblygu meddalwedd a rhaglenni yn Gymraeg; darlunio; adnoddau hyfforddi ar gael i bawb
  • Rhwydwaith symudol a gwe band eang cyflym iawn dros Gymru gyfan
  • Predictive/autocorrect text Cymraeg

  3 sylw

  • Rhoi popeth am ddim; e-lyfrau am ddim i bawb fel yn Norwy; Cyhoeddi llenyddiaeth arlein
  • Gwella cyfieithu peirianyddol; mae busnesau Cymru yn parhau i ddefnyddio y cyfieithu peirianyddol heb gael pobl i wella hynny; gwella’r berthynas rhwng geiriaduron safonol a chyfieithu peirianyddol
  • Adnoddau addysg a hyfforddiant DA yn Gymraeg; adnoddau pwrpasol Cymraeg i tech gwyb, nid tro i’r Gymraeg wedyn

  2 sylw

  • YouTube Cymraeg gydag algorithm Cymraeg ar gyfer YouTube (auto-play fideo Cymraeg eto nesaf)
  • Trydar, Instagram, a gwefannau cymdeithasol
  • Rhoi mwy o bres a swyddi i dechnoleg Cymraeg
  • Addysgu’r genhedlaeth hŷn am y byd digidol; annog y genhedlaeth hyn i rannu eu hamser, cyfoeth a gwybodaeth arlein

  1 sylw

  • Android Cymraeg
  • Cael mwy o arbenigwyr a datblygwyr sy’n siarad Cymraeg
  • Calendr digwyddiadau cyhoeddus
  • Cymraeg safonol ond yn hygyrch a dealladwy
  • Datblygu rhwydwaith hyrwyddo poblogaidd ar Facebook
  • Ffôn symudol Cymraeg gyda darparwyr symudol sy’n gweithio’n ddwyieithog
  • Geiriaduron: un porth i chwilio am bethau
  • Gwell dealltwriaeth caledwedd
  • Gwella ymwybyddiaeth y darparwyr eu hunain o’u gwasanaeth Cymraeg ar bob lefel y cwmni
  • Ffordd mwy cynaliadwy na dibynnu ar wirfoddolwyr i leoleiddio gwasanaethau ac offer (Scratch, WordPress, ayb)
  • Mae cynnwys y Gymraeg yn rhoi hwb i’r economi
  • Mwy o arloesi yn y sector annibynnol
  • Normaleiddio / gorfodi meddalwedd a rhyngwynebau Cymraeg yn yr ysgolion a chlybio codio Cymraeg
  • Papurau bro i fwydo papur(au) cenedlaethol Cymraeg
  • Pob un yn y sector cyhoeddus i ddod i arfer a gofyn am adnoddau Cymraeg
  • Polisi comisiynu clir; cydlynu elfennau i osgoi dyblygu ac annog cydweithio
  • Safonau iaith
  • Sicrhau ansawdd a chysondeb gwasanaeth
  • Technoleg adnabod enwau ar gyfer meddygfeydd
  • Teganau llafar
  • Termau technoleg / cyfrifiadureg safonol
  • Vocab ar bopeth
  • Ymchwil tymor hir
  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Llun gan Jason Evans o ddechrau #haciaith 2018 Caerdydd

  Wedi eu cyhoeddi yma ar wefan Hacio’r Iaith, bydd Jeremy Evas a Gareth Morlais yn rhannu’r ymatebion gydag aelodau Bwrdd Technoleg Cymraeg Llywodraeth Cymru sy’n rhoi cyngor i Weinidog y Gymraeg ar strategaeth technoleg Cymraeg, ar ffurf drafft Cynllun Gweithredu Technoleg Cymraeg newydd.

   

   
  • Carl Morris 12:43 PM ar 30 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Diolch am rannu’r casgliadau Gareth.

   O’n i ddim yn gallu mynychu’r sesiwn yma yn anffodus.

   Os gaf i, byddwn i’n ychwanegu:

   • cynhyrchu cynnwys, fideo, erthyglau nodwedd (neu greu amodau sy’n arwain at hyn, e.e. cymorth treth i gynhyrchwyr annibynnol/cymunedol/Cymraeg?)
   • creu gemau / pethau ‘cyffrous’
   • defnydd o dechnoleg i fynd i’r afael â rhai o broblemau dyrys fel yr economi, cartrefi, amaeth cynaliadwy, trafnidiaeth gynaliadwy
 • Carl Morris 2:48 PM ar 28 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith2018,   

  Hacio’r Iaith 2018 – diolch o galon 

  Diolch o galon i holl fynychwyr a chyd-drefnwyr Hacio’r Iaith 2018 am ddigwyddiad arddechog ddoe!

  Byddaf i’n cnoi cil dros eich cyflwyniadau a’r trafodaethau am y flwyddyn i ddod!

  Pigion

  Dyma ddetholiad o’r hyn a drafodwyd (sy’n anghyflawn dw i’n gwybod).

  Mae Rhys Wynne wedi gwneud job ardderchog o grynhoi rhai o’r sesiynau.

  Mae hefyd llwytho o bethau Twitter ar yr hashnod #haciaith.

  Cadwch y ddydiad: Celtic Knot 2018

  I’r rhai sydd eisoes yn meddwl am y digwyddiad tech ieithyddol nesaf mae Jason Evans ac eraill yn trefnu cynhadledd Celtic Knot, Aberystwyth, 5-6 Gorffennaf 2018 sydd yn debygol o denu pobl o sawl cefndir ieithyddol yn Ewrop (nid dim ond pobl ‘Celtaidd’). Fe fydd rhagor o fanylion nes ymlaen. Yn y cyfamser ewch i wefan Celtic Knot sydd yn cynnwys galw am bapurau academaidd newydd.

   
 • Rhys Wynne 4:55 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1) 

  Cynnwys i blant

  Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg

  A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms)

  Ar hyn o bryd mae rhaglenni Cyw ar i-Player, ond ddim ar i-Player kids

  Hacwragedd

  Leia. O’r farn bod cyfran uwch o gyfranogwyr Hacio’r Iaith yn ferch o gymharu a digwyddiadau technolegol yn gyffredinol.

  proporti.onl – pa ganran o’r bobl rydych yn eu dilyn eich dilynwyr ar Twitter sy’n ferched/dynion

  Sut i wella hyn

  Grwpiau

  Girls in code

  Technocamps

  Diwrnod Ada Lovelace

   

   
 • Rhys Wynne 4:10 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , diarhebion, haciaith2018,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) 

  Dihareb y dydd

  Gareth Morlais

  Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

  Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

  Archif Ddarlledu Genedlaethol

  Illtud Daniel

  Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

  Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.

   
 • Rhys Wynne 3:12 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , haciaith2018, , PSVR, Wici Caerdydd   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) 

  Arloesi ar Lawr Gwlad

  Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

  Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

  Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

  5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

  Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

  Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

  Abertawe – ap lles

  Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

  RhCT – gêm antur episodig

  Caerffili – (gweler isod)

  Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

  Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

  Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

  Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

  Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

  Creu fideos PSVR.

  Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg

   
 • Rhys Wynne 2:14 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 3 (Ystafell 1) 

  Adnabod Lleferydd

  Dewi (Uned Technoleg Iaith).

  Cysylltu efo’r Wicipedia Cymraeg er mwyn cael ateb i gwestiynau. Dadansoddi cynnwys Wicipedia.

  Paldaruo – ap/gwefan casglu lleisiau, angen mwy o leisiau. Hefyd, mae angen pobl i wrando ar recordiau a chadarnhau bod o’n gywir.

  Coprws fersiwn 4 wedi cael ei ryddhau

  Gwefan newydd ar sail CommonVoice gan Mozilla

  Lleisiwr

  Steffano (Uned Technoleg Iaith).

  Creu lleisiau synthetig ar gyfer cleifion sydd am golli eu llais. (grant Cymraeg 2050). Galw mawr, pobl yn dod at yr Uned yn yr Eisteddfod yn holi am hyn.

  Gweithio gyda therapyddion lleferydd.

  Defnyddio’r hyn a ddysgwyd gyda Macsen. Gwefan gyntaf, wedyn falle apiau.

  Lot o ‘voice banking’ yn digwydd yn Lloegr ddim yng Nghymru.

  Robin Owain yn gofyn a oes modd creu y gallu i glywed erthygl Wicipedia’n cael ei darllen yn llais Saunders Lewis neu Kate Roberts!

  Bylchau mewn technoleg Cymraeg

  Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd/Llywodraeth Cymru) a Gareth Morlais (Llywodraeth Cymru)

  Grwpiau’n nodi 3 blaenoriaeth o’r bylchau o restr ar y sgrin

   

   
 • Rhys Wynne 12:26 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith2018, , , Rstudio   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1) 

  [Nid] Yw Hon ar Fap? Data a Mapio

  Wyn, Carl ac Angharad yn trafod Mapio Cymru, map Cymraeg yn defnyddio Open Street Map.

  Nod y prosiect, sut mae ychwanegu at y map ac ati (blog yma).

  Nid yw enw lleoedd Cymraeg (lle mae enw Saesneg hefyd yn bodoli) yn ymddangos ar wefan Open Street Map. Mae’r enwau Cymraeg yn ymddangos ar http://www.openstreetmap.cymru.

  Torfoli drwy annog grwpiau lleol i gyfrannu.

   

  Newyddiaduraeth data gyda R a RStudio

  Hywel Jones (Statiaith). Ysgogiad: darllen ymgynghoriad y Llywodraeth a oedd yn cynnwys bwriad i roi’r gorau i gyhoeddi data ysgolion ar lefel lleol, gan ei gwneud yn anodd cymharu / dilysu datganiadau.

  Creu cod i grafu FyYsgolLeol gyda R nid Python.

   

   
 • Rhys Wynne 11:42 AM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: haciaith2018   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 1 (Ystafell 2) 

  Sesiwn 1 – Dysgu Cymraeg ar Duolingo

  Richard Morse, tiwtor Cymraeg i Oedolion, yn adrodd hanes ‘ymgyrchu’ i ychwanegu cwrs Cymraeg ar y llwyfan.

  Ceisio cefnogaeth, gan gynnwys llythyr at y Prif Weinidog.

  Memrise (gwasanaeth tebyg) ond yn derbyn un cyfieithiad ar gyfer pob brawddeg – Duolingo’n derbyn mwy. Hyd at 50 gwahanol ffordd o lunio un brawddeg wrth ystyried pob tafodiaith!

  CBAC wedi gadael iddynt ddefnyddio cynnwys y gwerslyfrau.

  Angen ystyried ffurfiau Saesneg – gwahaniaeth rhwng DG ac UDA (yn UDA, ‘to clean’ = tacluso)

   

  Leia, yn trafod 2 ap:

  Amikumu, sy’n eich helpu i ddod o hyd i bobl gerllaw er mwyn siarad unrhyw un o 7500+ o ieithoedd y byd.

  SaySomethingInWelsh – cwrs MP3. Mwy o hyder gan bobl sy’n dysgu drwy SSIW gan fod ganddynt eirfa ehangach ar gam cynharach.

   
  • Richard Morse 6:50 AM ar 31 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Piti nad oedd taflunydd ar gael i’r sesiwn, baswn i wedi dod â fy nhaflunydd fy hun taswn i wedi cael gwybod ymlaen llaw. Collodd y cyflwyniad llawer o’i effeitholrwydd oherwydd hyn. Ta waeth diolch am y cyfle i rannu peth o’r stori creu y cwrs Cymraeg ar Duolingo.

   Baswn i’n hapus i rannu’r sleidiau tasai diddordeb.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel