Tagiwyd fel: teledu Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:37 AM ar 18 December 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: teledu,   

  Pa hashnod ddylwn i ddefnyddio am raglen teledu Saesneg? 

  charlie-brooker-wigflip-saywhat

  Problem: dw i eisiau postio a darllen trydariadau yn Gymraeg am raglenni teledu mewn ieithoedd eraill (iawn, Saesneg). Ond os dw i’n edrych at yr hashnod swyddogol mae miloedd o drydariadau eraill mewn ieithoedd eraill (Saesneg yn bennaf). Mae’r sgwrs yn Gymraeg yn boddi yn y stwff arall.

  Dyna’r math o beth allai gwasanaeth fel Ffrwti ystyried gwneud.

  Yn y cyfamser beth sydd angen ydy hashnodau amgen i ni, hashnodau answyddogol fel y mae #pobztalk yn hwyluso sgwrs gyda naws wahanol i’r hashnod ‘swyddogol’ #pobolycwm.

  Byddai angen màs critigol o bobl eraill i’w mabwysiadu ond byddai tua 5 neu 10 o bobl yn wneud gwahaniaeth i sgyrsiau.

  Beth am ddefnyddio cyfieithiad o enw y rhaglen fel hashnod?

  • #DrychDu yn hytrach na / ogystal â #blackmirror
  • #AmserCwestiwn yn hytrach na / ogystal â #bbcqt

  Dw i’n credu bod enw y rhaglen yn well na’r hashnod achos dydy cyfieithiadau o bethau fel #bbcqt ddim mor amlwg. Maent yn hawdd i’w deall, i’w cofio ac i’w sillafu.

  Enghraifft

  Neu oes awgrymiad gwell gyda chi?

  Dydy hyn i gyd ddim yn golygu fy mod i ddim am weld unrhyw sgyrsiau yn Saesneg o reidrwydd – ond mae’r opsiwn yna yn bodoli eisoes!

  dafydd-d-wigflip-saywhat

   
 • Carl Morris 4:56 PM ar 14 January 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , teledu   

  S4C Masnachol a Wildseed: cyfleoedd i bobl creadigol 

  Ychydig bach yn hwyr gyda’r cofnod yma ond dw i wedi bod yn ddarllen am Wildseed ac S4C Masnachol. Wildseed Studios yn cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C:

  Mae Wildseed Studios wedi cyhoeddi buddsoddiad newydd gan gangen fasnachol S4C sy’n rhoi cyfran sylweddol i’r darlledwr yn y cwmni, a sedd ar eu bwrdd.

  Mae Wildseed Studios yn gwmni sy’n datblygu talentau a chynnwys newydd ar gyfer y genhedlaeth nesa ac yn comisiynu cynnwys gan gyfranwyr newydd a phrofiadol sydd â diddordeb mewn dulliau newydd o greu cynnwys ar gyfer pob platfform.

  Dywedodd David Bryant, Pennaeth Datblygu Masnachol S4C, “Fe wnaeth gweledigaeth Miles a Jesse ar gyfer Wildseed greu argraff arnom ni, yn ogystal â’r cyfle i fuddsoddi mewn menter fasnachol atyniadol iawn. Bydd y buddsoddiad yma yn agor llwybrau newydd i dalentau yng Nghymru i fanteisio ar gyllid a chefnogaeth strategol a chreadigol ar gyfer prosiectau maen nhw’n dymuno eu datblygu.”

  Mae’r cytundeb hefyd yn cynnig cyfleoedd i S4C gyd-gynhyrchu cynnwys gyda Wildseed ac yn rhoi’r hawl i drosleisio eu cynnwys i’r iaith Gymraeg ar gyfer ei ddarlledu ar y Sianel. […]

  Mae model Wildseed yn ddiddorol iawn. Darllenwch yr erthygl yn Wired am ragor o wybodaeth.

  Oes unrhyw un o S4C sy’n fodlon rhannu mwy am y cyfleoedd yma i bobl creadigol?

   
 • Carl Morris 6:54 PM ar 19 December 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: clic, , , teledu   

  RIP Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru 

  Dw i newydd ddarllen y neges e-bost isod oddi wrth Golyg.

  Annwyl gyfaill,

  Mae’n ddrwg gen i gyhoeddi fod Golyg, y gymuned rhannu rhaglenni teledu o Gymru, wedi dod i ben oherwydd galw isel. Hoffwn hefyd ymddiheuro am y modd daeth y traciwr i ddiwedd mor sydyn rhai dyddiau yn ôl.

  Rhannwyd dros 4,000 o raglenni teledu o Gymru gyda dros 1,300 aelod mewn 68 gwlad yn rhad ac am ddim yn ystod tair blynedd y gymuned. Fodd bynnag, nifer cymharol fach o aelodau sy’n mewngofnodi yn rheolaidd ac mae’r galw am raglenni mor isel nad yw’n ymarferol parhau i ariannu’r traciwr.

  Diolch arbennig i’r llond llaw o aelodau fu’n cipio a’n rhannu’r rhaglenni ac i’r rhai a oedd yn eu cadw a’u parhau i rannu ag eraill. Diolch hefyd i’r aelodau a oedd yn amlwg yn y fforymau ac yn gadael sylwadau mor garedig i’r cipwyr.

  Mi fydd syniadau yn parhau i gael eu trafod dros yr wythnosau nesaf ac mae’n bosib bydd newyddion da yn dilyn i rai aelodau yn y flwyddyn newydd.

  Dymuniadau gorau,

  G.

  Yn fy marn i, mae Golyg fel arbrawf wedi profi bod ‘na rhyw faint o alw am fynediad at raglenni teledu tu hwnt i’r ffenestr gwylio ar S4C Clic. Efallai mae modd i gwmniau, actorion a cherddorion cyd-weithio i sicrhau bod rhaglenni i’w gwylio gyda’r trwyddedau swyddogol. Dw i’n meddwl am rywbeth gyda hysbysebion fel 4OD neu ddosbarthiad ar blatfformau fel YouTube a Netflix.

   
  • Dafydd Tomos 1:37 AM ar 20 Rhagfyr 2013 Dolen Barhaol

   Mae’n biti fod e wedi dod i ben am ei fod yn gallu cynnig mwy na rhannu mwy na rhaglenni cyfredol ond hen gyfresi hefyd sydd ddim ar Clic. Mae’n wallgo na all pobl fynd nôl a gwylio holl bennodau yng nghyfresi dramau fel Gwaith Cartref neu Alys er enghraifft. Mae angen cadw darlledu oriau brig S4C ar gyfer deunydd newydd a cyfoes, felly does dim rheswm pam na all fod yr hen bennodau fod i gael ar alw ar y we.

   Ie mae’r un hen rheswm – ‘hawliau’. Ond yn wahanol i sefyllfa PRS/Eos/BBC mae rhoi trefn gyfreithiol ar hyn i gyd yn nwylo y darlledwyr, cynhyrchwyr *yng Nghymru*.

   Gyda llaw mae dal mannau arall ar y we sy’n parhau i rannu teledu Cymraeg cyfoes er nad wy’n gallu dweud lle.

  • Leia 10:55 AM ar 6 Ionawr 2014 Dolen Barhaol

   Sa i’n deall y broblem gyda hawliau o gwbl. Ydy e’n WIR yn wir NID actorion, cerddorion ayb yn MOYN eu pethau i gael eu darlledu tu fas Cymru? Mae’n anodd credu bod criw flin o bobl creadigol yn ymdeithio drwy’r lle yn gweiddi, “Peidiwch adael pobl o dramor yn edrych ar fy methau!”

   Dw i’n nabod llawer o ddysgwyr dros y byd i gyd oedd yn defnyddio Golyg i wella eu Cymraeg.

 • Rhos Prys 8:29 PM ar 16 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , teledu, , xmbc   

  XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg 

  xbmclogo1

  Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂

  Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer helaeth o reolyddion pell a rhyngwyneb trawiadol o hardd. Mae yna ddegau o ategion ar gael ar ei gyfer sy’n estyn ei allu yn sylweddol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y theatr cartref. Mae fersiynau ar gael ar gyfer y Raspberry Pi sy’n caniatáu i chi greu cyfrifiadur amlgyfrwng bychan a rhesymol iawn ei bris.

  Mae’n gallu chwarae ystod eang o fformatau ffeiliau sain a fideo ac yn gallu ffrydio amlgyfrwng o fewn rhwydweithiau. Gall chwarae CD a DVD. Mae gallu cynhyrchu rhestrau ar gyfer darparu llyfrgelloedd o ddeunydd gan ddangos cloriau, disgrifiadau a chelf selogion. Mae yna swyddogaethau rhestrau chwarae a sioeau sleid, y tywydd a rhithwelediadau sain.

  Mae yna ddegau o ategion sy’n estyn gallu’r ganolfan yn bennaf yr ategion sy’n darparu gwasanaethau teledu iPlayer BBC, ITV, Sianel 4 a 5 Lloegr. Mae ategyn hefyd ar gael ar deledu Iwerddon a sianeli ar draws Ewrop a’r byd… Nid yw’n darparu cefnogaeth ar gyfer gwefannau masnachol sy’n gofyn am ddiogelu cyfrwng. Byddai’n dda cael ategyn S4C ar ei gyfer. Unrhyw gynigion?

  Mae’r rhaglen ar gael o wefan xbmc.org ac mae’r rhyngwyneb Cymraeg ar gael yn yr adran Appearance>International.

   
  • Iestyn Lloyd 9:11 AM ar 20 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Ydio’n gweithio efo’r gwefan TV Catchup?

  • Carl Morris 9:17 PM ar 21 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r canlyniadau Google yn edrych yn addawol…
   🙂

  • Ubuntu Cymraeg 1:47 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r ategyn TV Catchup yn gweithio ar y Raspberry Pi (Raspbmc) yn ol y wici:
   http://www.raspbmc.com/wiki/user/addon-support/

  • Aled 3:09 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   I’r rhai sy’n defnyddio ac yn hoffi chwaraewr VLC, mae hwnnw hefyd nawr ar gael yn Gymraeg – ar Windows, Mac ac Android. Caiff ei ryddhau yn y fersiynau safonol nesaf, ond mae’r cyfieithiadau ar gael yn y “nightlies” o yma: http://nightlies.videolan.org

   Gwerthfawrocaf unrhyw adborth er mwyn gwneud newidiadau cyn iddynt gael eu rhyddhau yn ffurfiol.

  • blogdroed 3:40 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n ei ddefnyddio i wylio rhaglenni o America, ond doeddwn i ddim yn ymwybodol bod na ategyn RTE – oes na linc plis? Hoffwn ei ddefnyddio i wylio GAA 🙂

  • Rhos Prys 4:51 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

  • Aled 5:53 PM ar 31 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sylwi fod yr acronym wedi’i gymysgu yn y teitl ac felly hefyd yn URL y cofnod. Buasai ei cywiro yn gwneud y cofnod ‘ma yn fwy debygol o ymddangos mewn canlyniadau chwilio’r we, dw i’n credu.

 • Carl Morris 12:02 AM ar 26 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consolau, , , teledu   

  S4C: drama aml-blatfform PyC a gemau Cymraeg ar gonsolau 

  cyntaf-oi-fath-yn-y-gymraeg-200Dw i wedi sylwi ar ddau ddatganiad S4C am ddatblygiadau digidol yn ddiweddar.

  Yn gyntaf S4C yn sôn am y prosiect PyC:

  […] Mae S4C yn cyd-weithio â BBC Cymru Wales i ddangos cyfres ddrama newydd fydd yn cael ei darlledu ar wefan S4C yn unig.

  Mae cynhyrchwyr Pobol y Cwm, BBC Cymru Wales, yn torri tir newydd gyda chyfres aml-blatfform arloesol ar y we o’r enw PyC.

  Er bod PyC yn seiliedig ar rai o gymeriadau’r opera sebon boblogaidd, mae’r straeon yn fwy pigog a’r profiad yn wahanol.

  Bwriad y prosiect yw apelio at oedolion ifanc ac mae’r awduron yn chwilio am ffyrdd gwahanol i adrodd stori. Mae’n nhw’n straeon sy’n sefyll ar eu traed eu hunain, heb amharu ar lif y gyfres deledu, Pobol y Cwm. […]

  Mae stori Newyddion BBC hefyd os dych chi eisiau darllen y datganiad eto.

  Does dim llawer ar y wefan eto. Gawn ni weld. Postiais i feddyliau am PyC llynedd pan o’n i ddim yn glir iawn am union natur y prosiect mae’n rhaid dweud. Wedi dweud hynny dw i ddim yn siwr os oedd adran y wasg S4C yn gwybod ar y pryd chwaith. 🙂

  Hefyd rhyddheuodd S4C datganiad am y gronfa ddigidol yr wythnos diwethaf (ac mae’n braf cael rhagor o wybodaeth o’r diwedd) gan gynnwys:

  […] Mae S4C hefyd yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu gemau digidol yn y Gymraeg, ar gyfer plant ac oedolion, fydd yn cael eu lansio ar dabledi a chonsolau gemau yn ystod y flwyddyn. Bydd hyn yn rhoi’r iaith Gymraeg ar rai o’r platfformau rhyngwladol mwyaf blaenllaw am y tro cyntaf. […]

  Pa gonsolau? Beth fydd y cynllun o ran masnachu/dosbarthu’r gemau? Pa gemau? Ayyb! Bydd gemau ar Xbox (ac ati) yn newyddion mawr ac yn haeddu’r bathodyn uchod yn bendant.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:32 PM ar 21 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , i-docs, rhyngweithio, teledu   

  i-docs: choose your own adventure mk.2, neu ddyfodol ffilmiau dogfen? 

  Mae gŵyl i-docs ar fin dechrau ym Mryste. Yno byddan nhw’n trafod y diweddaraf yn y byd ffilmiau dogfen rhyngweithiol.

  Dwi’n ffeindio’r maes yma’n gyffrous iawn ar hyn o bryd, er bod na elfennau ohono sydd yn gwneud i fi deimlo ei fod yn ddefnydd ryngweithio am y rhesymau anghywir, a bod yna fformiwla o ryngweithio am ffeindio’i ffordd mewn cyn bo hir gyda dyfodiad platfformau WISIWYG ar gyfer creu i-docs. Ydi hyn ddim byd ond atgyfodiad dulliau CD-ROM ar gyfer y we? Neu ydan ni’n gweld ffyrdd newydd o gyflwyno, personoli a bod yn rhan o ffilmiau dogfen?

  Ydi’r termau newydd fel ‘i-docs’ jest yn ffordd o ffeindio niche newydd (ac arian newydd?), pan efallai nad oes dim byd newydd go iawn ond ffyrdd ychydig yn wahanol o gyflwyno stori?

  Be chi’n feddwl? Sgwn i pryd welwn ni yr i-doc cynta Cymraeg neu Gymreig?

   
 • Carl Morris 2:13 PM ar 24 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , teledu, Wedi 7   

  Wedi 7 a @llef yn trafod technoleg, y we Gymraeg a Hacio’r Iaith ar #s4c 

  http://www.s4c.co.uk/clic/c_level2.shtml?series_id=454513805 (dolen yn dod i ben mewn 6 diwrnod)

  Mae’r sgwrs yn dechrau 08:00.

  Sgwrs da iawn, mwy plis!

  Oes lle am raglen reolaidd ar y teledu i drafod defnydd o dechnoleg mewn cymdeithas ac yng Nghymru, y heriau, y problemau, y cyfleoedd (yn hytrach na jyst gadjets newydd)?

   
  • Rhodri ap Dyfrig 12:15 AM ar 25 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Wn i ddim am deledu, dwi’n ffeindio Y Lle Feiral yn anhygoel o ddall i unrhyw gyd-destun Cymraeg i dechnoleg. Neu ydw i jest di gweld y rhaglenni rong?

   Fasa’n amêsing cael rhaglen fel The Stream ar Al Jazeera, lle mae technoleg yn rhan o wead y rhaglen (ffeindio storis, curadu storis, cyfweld pobol heb orfod anfon camera allan ayyb), ac lle mae’r rhaglen yn trafod drafod defnyddiau cymdeithasol a gwleidyddol pobol o’r dechnoleg ledled y byd.

   Bydda rhaglen sydd yn mynd allan yn fyw arlein yn wythnosol ar amser penodol, gyda’r holl beth ar gael ar bob cyfrwng dosbarthu fel podlediad arol hynny yn wych.

   A Sioned fel anchor 🙂

  • Carl Morris 1:08 PM ar 25 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ie o’n i’n meddwl am Y Lle Feiral. Lot o botensial ond brochure-wedd ar hyn o bryd.

  • Menna Machreth 3:51 PM ar 25 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Rhodri, syniad da am y rhaglen, beth am greu rhaglen enghreifftiol a’i drio allan ar Sianel 62? Bydd Sianel 62 yn sianel ar y we ac yn gwahodd cyfraniadau rhaglenni wrth unrhyw aelodau o Gymdeithas yr Iaith rhwng Chwefror a Gorffennaf. Beth am ofyn pwy sydd â diddordeb dydd Sadwrn?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:53 PM ar 26 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Pe bai ond yr amser gen i Menna…

 • Carl Morris 2:13 PM ar 29 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , arloesi, , , teledu   

  Awdurdod S4C yn cyhoeddi Adroddiad Turner 

  Mae Awdurdod S4C heddiw (dydd Mawrth 29 Tachwedd) wedi cyhoeddi Adroddiad Richie Turner yn dilyn ei Adolygiad o Effeithlonrwydd ac Arloesedd y Sianel. Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyhoeddi eu hymateb i’r argymhellion a wneir yn yr Adroddiad. […]

  Adroddiad PDF http://s4c.co.uk/abouts4c/authority/downloads/adrodd_report.pdf

  Datganiad http://www.s4c.co.uk/c_press_level2.shtml?id=581

   
 • Carl Morris 9:59 PM ar 24 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , teledu   

  S4C: ymgynghoriad cyhoeddus ar adroddiad y Fforwm Cyfryngau Newydd 

  Eleni dw i wedi bod yn ymgynghori’r Awdurdod S4C fel aelod o’r Fforwm Cyfryngau Newydd.

  Mae S4C newydd cyhoeddu’n hadroddiad: http://www.s4c.co.uk/cyfryngaunewydd/pdf/fforwm_cyfryngau_newydd.pdf

  Datganiad y wasg http://www.s4c.co.uk/c_press_level2.shtml?id=578

  Mae manylion am yr ymgynghoriad cyhoeddus yma, dylet ti anfon dy feddyliau os oes gyda ti arbenigaeth sy’n berthnasol i’r bywyd digidol S4C: http://www.s4c.co.uk/cyfryngaunewydd/

   
 • Carl Morris 10:27 AM ar 25 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , teledu   

  Sylwadau Jonathan Edwards am syniad teledu lleol Jeremy Hunt 

  […] Plaid MP Jonathan Edwards accused Mr Hunt of “living in the past” and said investment should go into Wales’ “three core TV channels” and also support the development of multimedia services in English and Welsh.

  He said: “While we in Wales are looking forward to improved broadband access, internet TV and the future, it seems that the UK Government are looking backwards to the 20th century for their ideas on broadcasting.

  “Outside of major cities there are unlikely to be the numbers to fund advertising revenue for local television channels and there is little indication yet of exactly what content is going to be provided – and why people would watch this when there are hundreds of other channels being broadcast and hyperlocal websites, blogs, local newspapers and community radio already available.

  “Local TV is in nobody’s best interest. Instead of putting time, money and effort into Jeremy Hunt’s pet projects, we should be ensuring that the already existing core Welsh television channels – S4C, BBC Wales and ITV Wales, are properly funded and able to produce the sort of quality entertainment and current affairs programmes for which they are rightly praised.” […]

  http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2011/08/25/minister-living-in-the-past-with-plans-forlocaltv-91466-29297126/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel