Tagiwyd fel: Windows Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Alun Eurig 3:11 PM ar 18 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Windows   

  Windows 8 ar dabled: Fel dy dad mewn clwb nos 

  Os buaswn yn gallu disgrifio Windows 8 ar cyfrifiadur tabled, dychmygwch dyn canol oed yn dawnsio mewn clwb nos. Er ceisiai ei orau, nid yw’n gallu dal fyny gyda rhai mwy ifancach ac ystwyth. Chyn bo hir, fe wneith niwed ei hyn a chael ei gario allan o’r clwb. Yn syml, Windows 8 yw eich tad mewn clwb nos.

  Mi brynais rhai wythnos yn ol Samsung 500T gyda fersiwn diweddaraf o Windows 8. Onni di bod yn meddwl ers rai misoedd pa un i brynu. Roedd gennai lygad am yr Asus Infinity ar ol bod yn berchen ar Google Nexus. Ond roeddwn yn eitha dryw i Windows, felly roedd y fersiwn diweddaraf yn ateb i’n holl ofynnion.

  Mae yna pethau positif amdano. Mi fedrwch mwynhau defnyddio apiau diweddaraf tra’n gallu dibynnu ar yr hen meddalwedd clasurol. Mae na hyblygrwydd hefyd ar sut mae defnyddio y system fel cyfrifiadur neu fel tabled, dyma peth oedd yn apelio amdanaf fi. Yn lle prynu gliniadur a tabled, buaswn yn gallu cyfuno’r ddau.

  Mae na sgrin sydd yn dangos llun clir a batri sydd yn gweithio am oriau hir. Mae hefyd yn ysgafn iawn gyda digon o opsiynau ar sut i cysylltu pwyntiau allanol fel llygoden, swn a cofau bach yn arbennig.

  Ond mae ‘na broblemau hefyd. Dyw’r tabled Samsung ddim yn slotio yn dda fewn i’w lle, does dim ‘clic’. Dim ond gobaith ei fod wedi cysylltu. Ar dop hynny, os symudwch y tabled yn ei le osod weithiau’r mae’r cyswllt yn mynd a’r goll. Arwenai wedyn at adegau lle nad yw llygoden ddim yn gweithio’n gywir.

  Ar Windows ceir arbedwr sgrin sydd yn cloi y cyfrifiadur. Byddwch yn gallu ei ail agor drwy llusgo’r eich bys cyn llenwi’r ffurflen cyfrinair. Ond weithiau, mae’r sgrin wedi cloi yn iawn a nid ydych yn gallu ail agor. Dwi ddim yn siwr pam bod yn hyn yn digwydd, felly mae’n arwain i mi ail-gychwyn y cyfrifiadur. Mae Microsoft hefyd wedi cael gwared a’r botwn ‘cychwyn’, felly does dim man i chi chwilio a chychwyn rhaglenni. (Roedd rhaid i mi chwilio am ffeil html er mwyn cychwyn Internet explorer’)

  Y broblem wrth defnyddio y system fel tabled yw bod yr eiconau yr apps yn rhy fawr i gymharu a google neu apple. Gyda rheinau, mi fedrwch trefnu eich apps i fod yn ar un sgrin yn unig. Nid yw hyn yn bosib ar Windows 8. Ar dop hynny, mae’n glir bod y pwer tabled Samsung yn cael ei hi’n anodd i prosesu a gweithio system mor gynhwysfawr a Windows 8.

  Ceisiai Steve Balmer a’i griw ryw fath o system weithredu hyblyg a fydd yn apelio tuag defnyddwyr PC traddodiadol ond hefyd rhai sydd yn defnyddio cyfrifiadur tabled. Ond yn y pendraw, nid yw’n gweithio i’r ddau.

   
 • Rhos Prys 8:29 PM ar 16 July 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Windows, xmbc   

  XBMC: canolfan amlgyfrwng ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux – yn Gymraeg 

  xbmclogo1

  Mae XBMC yn feddalwedd canolfan amlgyfrwng a difyrrwch digidol(!). Mae ar gael ar gyfer Windows, Apple OSX a Linux a nawr yn Gymraeg! 🙂

  Mae modd ei ddefnyddio ar gyfer gwylio rhaglenni oddi ar y we, lluniau personol a chasgliadau o gerddoriaeth.  Mae’n feddalwedd perffaith ar gyfer creu peiriant sy’n ganolfan amlgyfrwng gan gynnal nifer helaeth o reolyddion pell a rhyngwyneb trawiadol o hardd. Mae yna ddegau o ategion ar gael ar ei gyfer sy’n estyn ei allu yn sylweddol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer y theatr cartref. Mae fersiynau ar gael ar gyfer y Raspberry Pi sy’n caniatáu i chi greu cyfrifiadur amlgyfrwng bychan a rhesymol iawn ei bris.

  Mae’n gallu chwarae ystod eang o fformatau ffeiliau sain a fideo ac yn gallu ffrydio amlgyfrwng o fewn rhwydweithiau. Gall chwarae CD a DVD. Mae gallu cynhyrchu rhestrau ar gyfer darparu llyfrgelloedd o ddeunydd gan ddangos cloriau, disgrifiadau a chelf selogion. Mae yna swyddogaethau rhestrau chwarae a sioeau sleid, y tywydd a rhithwelediadau sain.

  Mae yna ddegau o ategion sy’n estyn gallu’r ganolfan yn bennaf yr ategion sy’n darparu gwasanaethau teledu iPlayer BBC, ITV, Sianel 4 a 5 Lloegr. Mae ategyn hefyd ar gael ar deledu Iwerddon a sianeli ar draws Ewrop a’r byd… Nid yw’n darparu cefnogaeth ar gyfer gwefannau masnachol sy’n gofyn am ddiogelu cyfrwng. Byddai’n dda cael ategyn S4C ar ei gyfer. Unrhyw gynigion?

  Mae’r rhaglen ar gael o wefan xbmc.org ac mae’r rhyngwyneb Cymraeg ar gael yn yr adran Appearance>International.

   
  • Iestyn Lloyd 9:11 AM ar 20 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Ydio’n gweithio efo’r gwefan TV Catchup?

  • Carl Morris 9:17 PM ar 21 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r canlyniadau Google yn edrych yn addawol…
   🙂

  • Ubuntu Cymraeg 1:47 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Mae’r ategyn TV Catchup yn gweithio ar y Raspberry Pi (Raspbmc) yn ol y wici:
   http://www.raspbmc.com/wiki/user/addon-support/

  • Aled 3:09 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   I’r rhai sy’n defnyddio ac yn hoffi chwaraewr VLC, mae hwnnw hefyd nawr ar gael yn Gymraeg – ar Windows, Mac ac Android. Caiff ei ryddhau yn y fersiynau safonol nesaf, ond mae’r cyfieithiadau ar gael yn y “nightlies” o yma: http://nightlies.videolan.org

   Gwerthfawrocaf unrhyw adborth er mwyn gwneud newidiadau cyn iddynt gael eu rhyddhau yn ffurfiol.

  • blogdroed 3:40 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n ei ddefnyddio i wylio rhaglenni o America, ond doeddwn i ddim yn ymwybodol bod na ategyn RTE – oes na linc plis? Hoffwn ei ddefnyddio i wylio GAA 🙂

  • Rhos Prys 4:51 PM ar 22 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

  • Aled 5:53 PM ar 31 Gorffennaf 2013 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sylwi fod yr acronym wedi’i gymysgu yn y teitl ac felly hefyd yn URL y cofnod. Buasai ei cywiro yn gwneud y cofnod ‘ma yn fwy debygol o ymddangos mewn canlyniadau chwilio’r we, dw i’n credu.

 • Carl Morris 4:11 PM ar 5 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Windows   

  Heriau i Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol 

  Mae Gwyn Llewelyn Williams wedi ysgrifennu darn am heriau i Microsoft Windows Cymraeg yn y sector cyhoeddus a chorfforaethol. Diolch yn fawr iawn i Gwyn.

  Ers blynyddoedd bellach mae Microsoft wedi bod yn darparu pecyn rhyngwyneb iaith Cymraeg ar gyfer eu system weithredu Windows – o Windows XP, i Vista, i 7 a rwan i Windows 8. Mae hyn wedi galluogi miloedd o bobl i drin eu cyfrifiadur yn y Gymraeg, ar eu cyfrifiaduron adref, ond hefyd yn eu gwaith. Er enghraifft, mae Cyngor Gwynedd wedi gosod y meddalwedd ar bob un o’u 2500 cyfrifiadur.

  Ond, mae’r newid mawr sydd wedi bod ym myd TG corfforaethol yn ddiweddar yn golygu bod argaeledd Windows yn y Gymraeg o dan fygythiad, ac mae rhaid i Microsoft addasu i’r newid yma os am barhau gyda’u hymrwymiad i ddarparu Windows yn y Gymraeg yn y gweithle yn ogystal ag yn ein cartrefi. A dim ondgwaethygu gwneith y sefyllfa fel mae’r diwydiant yn parhau i esblygu.

  Er mwyn egluro’r bygythiad yma, mae rhaid egluro’r esblygiad ym myd TG corfforaethol. Tan yn ddiweddar, mae staff mewn cwmnïoedd mawr wedi bod â chyfrifiaduron ar eu desgiau, sy’n cysylltu i wahanol weinyddion ar gyfer mynediad i adnoddau, megis ffeiliau neu raglenni. Golygai hyn lawer o fuddsoddiad mewn caledwedd, trwyddedau Windows ac Office ar ochr y cleient (y defnyddiwr), a chostau trydan o oddeutu 80W pob cyfrifiadur – heb sôn am y gost i adrannau TG y cwmnïau wrth gynnal a chadw’r holl gyfrifiaduron.

  Ond mae datblygiadau sylweddol mewn rhithwirio gweinyddion (server virtualization) dros y blynyddoedd diwethaf, a gostyngiad yng nghostau’r caledwedd, yn golygu bod bellach ffordd llawer mwy effeithlon o ymdrin â’r sefyllfa. Er enghraifft, cwmni sydd â 300 o staff – o’r blaen lle buasai’r cwmni wedi gorfod archebu 300 o gyfrifiaduron, 300 trwydded Microsoft Windows, 300 trwydded Microsoft Office, ac oriau o waith yn gosod popeth i fyny arnynt, rwan mae modd cael 2 weinydd, a chreu 15 gweinydd rhithwir oddi fewn iddynt. Buasai’r 300 o staff wedyn yn medru mewngofnodi i’r gweinyddion rhithwir, wedi eu gwasgaru’n hafal drostynt, fel bod tua 20 yn defnyddio pob gweinydd rhithwir ar yr un pryd.

  Er mwyn galluogi hyn, yn hytrach na chael cyfrifiadur ar bob desg, y cwbl sydd angen yw dyfais o’r enw cleient tenau (thin client device). Wrth gwrs, mae dal angen llygoden, bysellfwrdd, a sgrîn, ond mae cost cleient tenau tua thraean o bris cyfrifiadur, ac mae’n defnyddio 10 gwaith llai o drydan. Swyddogaeth y cleient tenau wedyn yw cysylltu i sesiwn ar un o’r gweinyddion rhithwir, felly’r gweinydd yma (yn hytrach na chyfrifiadur ar eich desg) sy’n darparu’ch desgfwrdd – h.y. eich eiconau, eich rhaglenni, a.y.b. Ond buasech chi ddim callach o hyn, achos mae desgfwrdd a ddarparwyd gan Windows Server yn edrych yn union yr un peth a desgfwrdd a ddarparwyd gan y Windows cyffredin. Gan fod y gwaith prosesu i gyd yn digwydd ar ochr y gweinyddion, yn hytrach nag ar y cleient tenau, buasai dyfais cleient tenau yn para 10 mlynedd cyn bod angen ei gyfnewid am fodel newydd, o’i gymharu â 4-6 mlynedd ar gyfer cyfrifiaduron – felly mae hyn yn arbediad pellach.

  Ond – a dyma ble mae’r pecyn iaith yn dod i mewn i’r drafodaeth – i rai sy’n defnyddio system o’r fath, nid pecyn rhyngwyneb iaith i Windows sydd angen bellach, yn hytrach, un ar gyfer Windows Server. Ond does dim un o’r fath yn bodoli, ac mae Microsoft hyd yma wedi gwrthod ymrwymo i greu un. Felly mae unrhyw berson sy’n defnyddio cleient tenau yn eu gwaith yn cael eu gorfodi i wneud hynny drwy gyfrwng y Saesneg, yn hytrach na bod ganddynt y dewis. Yr opsiwn arall wrth gwrs yw rhoi cyfrifiadur cyffredin iddynt yn ei le – ond felly mae rhywun yn gorfod dewis – un ai arbed ynni a chost i’ch cyflogwr neu ddefnyddio Windows yn Gymraeg – nid oes modd cael y ddau yn absenoldeb y pecyn iaith yma. Wrth gwrs, enghraifft ydy’r ffigyrau uchod, ond y mwyaf y cwmni y mwyaf yr arbediad drwy symud drosodd i system o’r fath. A phan mae cwmnïau neu gyrff cyhoeddus â miloedd o aelodau o staff, mae symud drosodd yn anochel, yn enwedig yn sgil sefyllfa ariannol echrydus y Deyrnas Unedig, yn ogystal â’r ddyletswydd sydd arnom oll i arbed ynni.

  Gan fod Windows Server 2008 R2 bellach yn bum mlynedd oed, dwi’n credu ei bod hi’n ormod i ofyn iddyn nhw fuddsoddi mewn pecyn iaith ar gyfer hwn, ond mae Windows Server 2012, ar y llaw arall, yn stori wahanol. Fel mae technoleg cleient tenau yn mynd yn fwyfwy poblogaidd (ac felly mae’r tueddiad byd-eang) ac yn mynd fwy o fewn cyrraedd cwmnïau llai, mae diffyg pecyn rhyngwyneb iaith i Windows Server yn mynd yn fwy o rwystr i gael Windows drwy’r Gymraeg yn y gweithle. Bûm yn pwyso ar yr hen Fwrdd Iaith am ddwy flynedd yn eu rhybuddio am hyn, ac fe ddaru nhw ymdrech o ryw fath i bwyso ar Microsoft i greu pecyn iaith, ond yn ofer. Rwyf hefyd wedi pwysleisio’r angen am y pecyn iaith yma wrth Reolwr Busnes Microsoft dros Sector Cyhoeddus Cymru, ond eto, ofer bu fy ymdrechion. Mae felly angen cynyddu’r pwysau ar Microsoft yn sylweddol, a’r unig ffordd o gyflawni hyn yn fy marn i yw os yw gyda help y Cynulliad, ac yn benodol Leighton Andrews.

  Mae Windows Server 2012 eisoes ar gael mewn 36 iaith, ond yn anffodus nid yng Nghymraeg…

  Heb hyd yn oed grybwyll y sector breifat, mae’r Gwasanaeth Iechyd, a phob un o’r chwe chyngor sir yng Ngogledd Cymru wedi ymrwymo i fynd i lawr y trywydd cleientiaid tenau yn y dyfodol agos, gyda Gwynedd, er enghraifft, eisoes wedi gosod 500 ohonynt i’w staff.

  gan Gwyn Llewelyn Williams

   
 • Carl Morris 10:17 PM ar 10 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amserlen, , , , , Windows   

  Rainlendar 2 yn Gymraeg – meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i’ch bwrdd gwaith 

  http://ydiafol.blogspot.com/2011/03/rainlendar-2.html

  Mae Alan Davies newydd cyfieithu Rainlendar 2 i Gymraeg, sef meddalwedd calendr a rheolwr tasgau i dy fwrdd gwaith am Windows, Mac OSX neu Linux. Gadawa sylw ar y cofnod os ti’n gwerthfawrogi’i gwaith.

   
 • Carl Morris 12:04 PM ar 8 June 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cysgliad, , Windows   

  Diweddariad Cysgliad ar gael ar gyfer Windows 7 (Cysill / Cysgeir) 

  http://murmur.bangor.ac.uk/?p=103

  Cysill
  Rhaglen sy’n canfod ac yn cywiro camgymeriadau ieithyddol mewn dogfennau Cymraeg yw Cysill. Mae’n gallu adnabod camgymeriadau teipio, sillafu a gramadeg, gan gynnwys camdreiglo. Yn ogystal ag awgrymu cywiriadau lle bo’u hangen, yn achos camgymeriadau gramadegol mae’n egluro natur y gwall er mwyn eich helpu i osgoi’r gwall yn y dyfodol.

  Cysgeir
  Rhaglen arall sydd i’w chael o fewn Cysgliad yw Cysgeir, sef casgliad o nifer o eiriaduron gwahanol ar ffurf electronig cyfleus. Mae’n cynnwys cannoedd ar filoedd o gofnodion, ond eto mae’n hawdd dod o hyd i’r cofnod perthnasol yn gyflym diolch i’w ryngwyneb clyfar, cyfeillgar.

   
  • Alan Chamberlain 12:14 PM ar 9 Mehefin 2010 Dolen Barhaol

   Beth sy wedi digwydd i Cysgliad i’r Mac, oedd e’n am ddim yn wreiddiol?

 • Carl Morris 12:00 PM ar 29 May 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Vista, Windows   

  Sut i dileu Ubuntu o dy system 

  http://ydiafol.blogspot.com/2010/05/dileu-ubuntu-o-system-gic-ddeuol.html

  Paid anghofio ail-osod neu trio Fedora yn lle!
  🙂

   
 • Carl Morris 11:21 AM ar 27 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Blackboard, , , , , , , Moodle, , Windows,   

  Adroddiad a sgyrsiau: Hacio’r Iaith Bach, Ebrill 2010, Caerdydd (un gair: ardderchog) 

  Aethon ni i Chapter, Caerdydd neithiwr (26 mis Ebrill 2010) am Hacio’r Iaith Bach – sesiwn sgwrs anffurfiol iawn. Diolch i bawb am ddod. Ces i amser da iawn. Neis i cwrdd â bobol ar y tro cyntaf.

  Pynciau wnaethon ni trafod:

  • Moodle, Blackboard a systemau i bobol sy’n dysgu/addysgu Cymraeg
  • addysg a chynnwys (chwilio am Glantaf ar YouTube, dim digon o Gymraeg – canlyniadau siomedig)
  • syniad am diwrnod/wythnos i dathlu Cymraeg arlein a hybu creu cynnwys (“Pethau Bychain” – rhywbryd eleni)
  • ymchwil Daniel Cunliffe a Courtenay Honeycutt, erthygl am Facebook yn y Western Mail (rhan bach o’r erthygl arlein)
  • Rhyngwynebau Cymraeg a chynnwys Cymraeg, oes unrhyw cysylltiad ystadegol? Pa mor pwysig yw rhyngwynebau Cymraeg gyda disgwyliadau/canfyddiadau? Ydy pobol yn creu mwy o gynnwys Cymraeg pan maen nhw yn defnyddio rhyngwynebau Cymraeg? (Angen ymchwil caled plis!) e.e. Facebook. Ond, enghraifft arall: YouTube, paid aros am byth am gyfieithiad y rhyngwyneb cyn lanlwytho dy fideos!
  • Windows a meddalwedd swyddfa ayyb yn Gymraeg. Sut i newid dy Windows
  • Democratiaeth, Etholiad 2010 a The Straight Choice
  • Dr Cocos a Salwch Snobs, iPhone app ar gyfer plant bach
  • Syniad am wefan: cwyno am wasanaeth Cymraeg
  • Arduino a hacio caledwedd (cofnod ar y ffordd gobeithio rhywle)
  • Gemau / mods
  • Hacio’r Iaith a sesiynau anffurfiol agored

  Dw i ddim wedi sgwennu popeth yma siŵr o fod. Mae sylwadau yn agor isod.

  Roedd Hacio’r Iaith Bach yn HAWDD IAWN i drefnu! Hoffwn i weld pethau tebyg gyda’r un enw neu enwau gwahanol ledled Cymru. (Sut? 1. Gofynwch un neu dau ffrind am dyddiad/lleoliad; 2. Postiwch y manylion arlein fel sesiwn agored am ddim; 3. Ewch a siarad! Dau neu tri person yw digon ond byddwch yn agored i bobol newydd.)

  Gobeithio dyn ni’n gallu trefnu rhywbeth debyg yn y dyfodol. Bydden ni ychwanegu manylion i’r tudalen digwyddiadau ar wici Hedyn.

   
 • Carl Morris 11:37 PM ar 26 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Cysgair, , Excel, , , To Bach, Windows, Word   

  Sut i newid dy feddalwedd i Gymraeg – Windows, Word, Excel, Office, Facebook, Cysill, Cysgair, To Bach 

  Fideo cynorthwyol i bobol sy ddim yn gwybod sut i newid feddalwedd i Gymraeg

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel