Addysg: Prifysgol Stanford yn rhyddhau deunyddiau cyrsiau dan CC

Cyrsiau technoleg, cyfrifiadureg a pheirianneg ar y we – rhydd (ac am ddim)
Pethau fel nodiadau, fideos, awdio, ‘handouts’
http://see.stanford.edu/see/courses.aspx
Dw i newydd ffeindio’r stwff yma (dw i ddim yn gwybod pryd naethon nhw ddechrau rhyddhau stwff yn rhydd).

Maen nhw wedi dewis Creative Commons-BY sy’n rhydd iawn. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw sefydliad, ysgol, cwmni, llyfr, person (ti neu fi) yn gallu eu ailddefnyddio nhw. Does dim lot o amodau ond maen nhw yn gofyn am credit i Stanford (BY yn golygu ‘attribution’) fel amod.

Wrth gwrs mae lot o brifysgolion yn licio cadw pethau yn ecscliwsif ac yn nerfus am rhannu stwff. “Beth am y gystadleuaeth a chopio?” “Rydyn ni’n gwerthu’r nodiadau, ble fydd ein busnes os fyddan ni’n rhannu?”

Wel dyma’r manteision:

 • mae pob ailddefnydd yn rhoi credit ac yn cyfrannu at enw da Stanford
 • presennoldeb Stanford o gwmpas y byd
 • maen nhw yn annog rhannu o wybodaeth
 • hygyrch i bobol o wledydd tlawd, yn Saesneg neu cyfieithiadau
 • mae’n haws i’r myfyrwyr i ffeindio’r nodiadau ar-lein ar y we agored yn hytrach na chofio cyfrinair ayyb

Dyma beth sydd dal yn wir:

 • mae myfyrwyr dal eisiau mynd i Stanford er mwyn cael gradd o fri gyda phrifysgol o fri
 • mae Stanford yn gwerthu’r profiad – amser gydag athrawon proffesiynol a chyd-myfyrwyr
 • mae Stanford yn gwerthu mynediad i offer
 • ti’n methu copio’r profiad Stanford, mae’n unigryw

Dw i wedi bod yn meddwl am Y Porth, sef yr adran ar-lein o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd e’n wych os maen nhw yn gallu rhannu deunyddiau cyrsiau yn Gymraeg ar y we agored dan drwydded rhydd fel Creative Commons. Pam lai?

Mae manteision eraill i’r Gymraeg:

 • helpu safoni termau arbennig
 • mwy o gynnwys Cymraeg ar y we
 • mwy o werth o’r buddsodiad
 • dangos bywyd y sefydliad a chyfleoedd bosib i gyd-weithio gyda sector preifat / byd tu allan
 • datblygu addysg Gymraeg a dyfodol yr iaith fel ‘cymuned’
 • DIWEDDARIAD 19/08/2011: gweler pwynt Rhys yn y sylwadau am ddangos enghreifftiau da o ddefnydd o Gymraeg mewn addysg

DIWEDDARIAD 24/08/2011: Sgwrs da iawn yn y sylwadau. Newydd ffeindio gwerslyfrau agored o bob math – yn Saesneg wrth gwrs