Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol

Mae Prifysgol Caerdydd yn hysbysebu PhD diddorol ar hyn o bryd: Ysgoloriaeth PhD: Newid Ymddygiad Ieithyddol – Cynyddu’r niferoedd sy’n defnyddio rhyngwynebau cyfrifiadurol mewn ieithoedd llai Mae’n bleser gan Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd wahodd ceisiadau gan unigolion a chanddynt ddiddordeb mewn astudio ar gyfer y ddoethuriaeth cyfrwng Cymraeg uchod. Ariennir y ddoethuriaeth gan y… Parhau i ddarllen Ysgoloriaeth PhD y Coleg Cymraeg: Newid Ymddygiad Ieithyddol

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio ,

Digwyddiad yn Aberystwyth: Targedu’r cyhoedd trwy’r We – sut mae pobl Cymru yn amsugno gwybodaeth heddiw?

Digwyddiad wythnos nesaf yn Aberystwyth sydd efallai o ddiddordeb i gymuned Hacio’r Iaith: Targedu’r cyhoedd trwy’r We – sut mae pobl Cymru yn amsugno gwybodaeth heddiw? Lleoliad: Swyddfa FBA, Aberystwyth. Dyddiad: Dydd Iau, 31 Mai 4:30y.h Manylion Cwrdd: Derbynfa FBA am 4:30y.h Yn dilyn nifer o brosiectau, bydd cwmni ymchwil blaengar Beaufort yn trafod ei… Parhau i ddarllen Digwyddiad yn Aberystwyth: Targedu’r cyhoedd trwy’r We – sut mae pobl Cymru yn amsugno gwybodaeth heddiw?

Seminar (Caerdydd) ar ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru

Mae gwahoddiad yn cael ei ddanfon heddiw i fynychu ein seminar brynhawn rhad ac am ddim ar 19fed o Hydref, sy’n trafod ein darganfyddiadau ymchwil newydd ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol defnyddwyr yng Nghymru. Hwn yw’r diweddaraf o seminarau Beaufort sydd wedi ei arwain gan ymchwil gwreiddiol ac yn canolbwyntio ar dueddiadau allweddol agweddau defnyddwyr yng… Parhau i ddarllen Seminar (Caerdydd) ar ddefnydd o gyfryngau cymdeithasol yng Nghymru

Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons

Mae Martin Weller, academydd sydd yn byw yng Nghaerdydd, newydd rhyddhau ei llyfr The Digital Scholar dan Creative Commons (NC, anfasnachol) gyda’r cwmni Bloomsbury Academic (braich o’r un cwmni cyhoeddi sydd yn rhyddhau llyfrau JK Rowling). http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/would-you-buy-a-book-from-this-man.html Weller yw’r athro Technoleg Addysgol yn y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr yn trafod sut mae teclynnau digidol ac… Parhau i ddarllen Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons

Ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter – cofnod gan @rhysjj o Brifysgol Abertawe

Neges gan Rhys Jones: Helo, Mae Carl wedi gofyn i fi sgrifennu pwt am y gwaith yr ydyn ni (sef y fi o Brifysgol Abertawe, Daniel Cunliffe o Brifysgol Morgannwg, a Courtenay Honeycutt o Brifysgol Indiana Bloomington) yn ei wneud ar hyn o bryd, sef ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter. Y prif bennawd yw:… Parhau i ddarllen Ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter – cofnod gan @rhysjj o Brifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,