Tagiwyd fel: amazon Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 4:44 PM ar 31 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , , ,   

  Syniad i gyhoeddwyr – darparu e-lyfr gyda llyfr papur 

  Mae’r strategaeth yma gan Nicholas Carr yn wych:

  […]

  There’s a lesson here, I think, for book publishers. Readers today are forced to choose between buying a physical book or an ebook, but a lot of them would really like to have both on hand – so they’d be able, for instance, to curl up with the print edition while at home (and keep it on their shelves) but also be able to load the ebook onto their e-reader when they go on a trip. In fact, bundling a free electronic copy with a physical product would have a much bigger impact in the book business than in the music business. After all, in order to play vinyl you have to buy a turntable, and most people aren’t going to do that. So vinyl may be a bright spot for record companies, but it’s not likely to become an enormous bright spot. The only technology you need to read a print book is the eyes you were born with, and print continues, for the moment, to be the leading format for books. If you start giving away downloads with print copies, you shake things up in a pretty big way.

  So why give away the bits? Well, traditional book publishers have three big imperatives today: (1) protect print sales for as long as possible (in order to fund a longer-term transition to a workable new business model); (2) help keep physical bookstores in business […] and (3) do anything possible to curb the power of Amazon.com, the publishers’ arch-frenemy.

  […]

  Dylai cyhoeddwyr yng Nghymru darllen yr erthygl lawn: http://www.roughtype.com/archives/2012/01/why_publishers.php

   
  • iestyn 9:20 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Syniad gwych. Mae rhai bandiau sy’n gwerthu cerddoriaeth ar Bandcamp yn rhoi fersiwn digidol am ddim pan ydych yn prynu y vinyl neu’r CD.

  • Carl Morris 11:55 PM ar 31 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   iestyn, dw i’n sylwi lot o debygrwydd rhwng cerddoriaeth ddigidol ac e-lyfrau. Apple iTunes oedd y ‘frenemy’ (term Carr uchod), nawr mae Amazon angen cystadleuaeth.

 • Carl Morris 5:09 PM ar 9 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , , ,   

  .@ylolfa yn rhyddhau ffigur gwerthiannau e-lyfrau… 

  mewn stori Gomer ar Golwg360:

  […] Eisoes, mae cwmni cyhoeddi Y Lolfa wedi dweud eu bod yn “edrych ymlaen” at ehangu nifer yr e-lyfrau fydd ar gael ar gyfer Kindle yn ystod y misoedd nesaf.

  Fe wnaeth Y Lolfa werthu bron i 100 o e-lyfrau dros y Nadolig, meddai Garmon Gruffudd wrth Golwg360. Roedd gan y Lolfa naw o e-lyfrau ar werth dros y Nadolig.

  Mae’r cyhoeddwyr yn gobeithio “ychwanegu tua dwsin arall yn ystod y misoedd nesaf.”

  cer i http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/62367-gomer-i-ddechrau-cyhoeddi-e-lyfrau-yn-2012 am fwy

  Dau gwestiwn:

  1. Beth yn union yw ‘dros y Nadolig’, un wythnos?

  2. Pa wasanaethau? Rydyn ni’n gallu cymryd bod Amazon yn rhan o’r ffigur ond beth am siop e-lyfrau Y Lolfa a siopau eraill?

   
 • Carl Morris 11:46 AM ar 2 December 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , , Islandeg,   

  9 problem sy’n atal argaeledd e-lyfrau mewn ieithoedd lleiafrifol 

  […] 8. The most popular ebook reading device in Iceland is the Kindle, but Amazon doesn’t sell ebooks in minority languages (and despite what Times of Malta says, this is a long standing policy of theirs).[…]

  […] Problem eight is another big one. The most popular ebook reader is from a retailer who won’t sell their titles. No matter what Icelandic publishers do, as long as they require DRM on all titles, Icelandic publishers will be locked out of selling to some of the most active ebook buyers in their market. […]

  Mae’r erthygl hon o fis diwethaf yn siarad am Islandeg ond mae lot o’r problemau yn berthnasol i’r Gymraeg dw i’n meddwl.
  http://www.futurebook.net/content/nine-problems-hold-back-icelandic-ebooks

   
 • Carl Morris 6:41 PM ar 12 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , ,   

  Amazon yn gwrthod cyhoeddi llyfrau Malteg. Amser boicot byd-eang? 

  Amazon, Kindle a’i fformat caeëdig KDP yn gwrthod derbyn iaith arall:

  […] Chris Gruppetta, director of publishing at Merlin Publishers, said he approached amazon.com in July, expressing his interest and querying whether it was possible to publish Kindle e-books in Maltese. Mr Gruppetta was aware that till then they only published in six main languages: Spanish, French, German, Italian, Portuguese and English.

  A representative of amazon.com wrote back saying if the Maltese language consisted only of Latin alphabet and unicode – which it does – “you can certainly publish it through KDP”.

  On hearing this, Merlin publishers immediately started working with an IT company to convert three of their top-selling titles – Trevor Zahra’s Penumbra and Nanna Genoveffa and Pierre Mejlaq’s Lejl – into professional Kindle e-books.

  “For the first time ever, Maltese readers anywhere in the world would have been able to read great fiction in Maltese just by clicking on amazon.com,” said Mr Gruppetta.

  Amazon.com would have kept 65 per cent of the income generated through sales of the e-books. The publishers would have pocketed less than 35 per cent as they would have had to deduct the EU VAT rate as well as the US income tax, since amazon.com sales are generated in the US.

  “Admittedly production costs of e-books are lower because you’re doing away with printing, however, there are other costs, such as programming, marketing and so on,” said Mr Gruppetta.

  Within a few weeks, all the technology was in place and the trial runs worked smoothly. However, a few days away from the official launch, Mr Gruppetta was contacted by a representative of amazon.com and was told he had been given “incorrect information”.

  “We will not be publishing your book. Please be sure to check back in the coming months as we’re working to support titles in more languages,” the representatives said.

  […]

  Mr Gruppetta said representatives of amazon.com told him at the Frankfurt Book Fair that unless someone within amazon.com company spoke the language they would not publish books in that language. “Apparently, this is to ensure there’s no pornographic or otherwise objectionable content,” said Mr Gruppetta. […]

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20111110/local/No-Maltese-thank-you-Amazon-tells-publisher.393051 (trwy @iestynx)

  Dyma beth sy’n digwydd gyda waliau a pham dw i’n meddwl bod systemau agored yn well. Tasai Kindle yn agored basai’n bosib defnyddio llyfrau yn unrhyw iaith arno fe ac yn werthu llyfrau ar gyfer Kindle yn uniongyrchol (ac yn gadw mwy o’r elwau) neu trwy siop annibynnol. Mae’r sefyllfa yma yn cam yn ôl o’r rhyddid ni wedi cael gyda llyfrau print ers 1546 o leiaf, nid gwelliant.

  Yn fy marn personol i, dylen ni boicotio Amazon yn ein llyfrgelloedd, ysgolion a chartrefi ac yn mabwysiadu dyfeisiau sydd yn gallu derbyn Cymraeg fel default, e.e. Sony a Barnes&Noble ac yn brynu’n e-lyfrau a llyfrau printiedig trwy siopau eraill. Dw i’n siwr bydd cefnogaeth i’n boicot ymhlith ieithoedd eraill o gwmpas y byd.

   
  • Carl Morris 11:17 AM ar 15 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Un o’r amcanion tu ôl y boicot fydd creu gofod i siopau eraill yn meddyliau pobol. Dw i wir yn meddwl bydd rhyddid mynegiant nawr ac yn y dyfodol yn dibynnu ar amrywiaeth yn y farchnad e-lyfrau.

  • Rhodri ap Dyfrig 1:08 PM ar 15 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Rydych chi’n rhydd; i ddarllen beth rydyn ni’n dweud wrthych chi am ddarllen!

   Nid dim ond Amazon yw y broblem. Mae sawl corfforaeth dechnolegol yn elyniaethus i amrywiaeth ieithyddol a diwylliannol gan gynnwys y BBC. Eraill fel Google, yn agnostig, gan arwain at yr un canlyniad gwael i’r defnyddiwr (dwi wedi gorfod newid gosodiad Google nôl i’r Saesneg am fod y gwasanaeth Cymraeg mor israddol). Eraill fel Microsoft, yn gwneud gwaith clodwiw, ond eto angen rhagor o waith.

   Oes angen ymgyrch ehangach na dim ond Amazon yma? O’n i’n pendroni a ydi hyn yn ffitio dan briff yr Open Rights Group neu Gymdeithas yr Iaith Gymraeg?

   Ydi hawliau ieithyddol arlein yn gydnaws ag agenda ‘agored’ ORG a’r Internet Society? Ydi pethau fel ymyrraeth farchnad gan lywodraeth i roi cymorth i hyrwyddo cynnwys a defnydd o’r Gymraeg arlein yn tynnu’n groes i ysbryd ‘rhyddid arlein rhyngwladol’ (h.y. free market libertarianism technolegol). Os ddim ai Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yw’r man ar gyfer ymgyrch o’r fath? Oes angen mudiad ymgyrchu Cymraeg newydd sydd yn lobio dros, tynnu sylw at a hyrwyddo defnydd da o’r we a meddalwedd yn Gymraeg?

   Dwi wedi holi os yw Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau (mae rhifyn diwethaf eu cylchgrawn yn digwydd bod ar lenyddiaeth Malta) yn gallu edrych ymhellach ar y sefyllfa Malteg/Cymraeg/eraill, ond llenyddol yn unig yw eu ffocws. Bosib bod rôl trawsffiniol i sefydliadau fel Mercator / CIEMEN yn hyn o beth? Beth am ein Comisiynydd Iaith newydd? Ai Meri Hughes ddylai fod yn erlid y corfforaethau Americanaidd?

   Yr unig beth sydd yn sicr ydi nad yw Llywdoraeth Cymru, na Phrydain, yn meddwl bod unrhywbeth fel hyn yn bwysig. Yr ail beth sy’n sicr hefyd yw bod lleoliad y corfforaethau hyn y tu allan i’r DU a hyd yn oed yr UE yn ei gwneud yn annodd eu lobio a’n sicr yn annod i’w cael i symud mlaen.

  • iestyn 4:01 PM ar 16 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Ebost gafodd y Lolfa ychydig diwrnodau yn ôl gan Amazon:

   I am sorry but I do not have a resolution available just yet. I have been doing a lot of work with the US to see if we can find a way to support this that is going to be able to be made available to all publishers of Welsh content rather than putting in any more workarounds that go outside of all of our systems. One big concern is that if we start pulling in one or two titles manually we really need to make available for all and to make sure our systems are fully able to support this and ensure that this is a great customer experience. The US team have agreed to do a full review with regard to a number of languages including Welsh but this will not be completed for a while yet. I assure you that I am doing my best to get this new functionality available so please bear with me.

  • Rhodri 3:18 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Cwpwl o ddolenni perthnasol:

   “The e-book market in Europe”
   http://www.infotoday.eu/Articles/ReadArticle.aspx?ArticleID=78268

   Arolwg gan O’Reilly o’r farchnad ryngwladol ar gyfer e-lyfrau:
   http://radar.oreilly.com/2011/10/survey-global-ebook-market.html

 • Carl Morris 3:52 PM ar 28 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, ,   

  Kindle Fire – esbonio’r gystadleuaeth rhwng Amazon, Google ac Apple 

  Kevin Marks:

  Apple is in the devices business, with the media business as a small side earner designed to make their devices more attractive. Google is in the Advertising business, with their Android business designed to make searching everywhere, continuously more likely. Amazon is in the shopping business, migrating from physical goods to media, with Kindle a way to drive this.

  http://epeus.blogspot.com/2011/09/with-amazon-replacing-with-google-on.html

   
 • Iestyn Lloyd 10:19 AM ar 27 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , eBooks, , ,   

  “Yes, we support books in Welsh.” 

  Ychydig yn ôl fe gysylltodd Y Lolfa a Amazon am gael ei llyfrau yn y siop eLyfrau Kindle, dywedodd Amazon eu bod nhw ddim yn cefnogi llyfrau Cymraeg, a byddai rhaid iddyn nhw gyflogi siaradwyr Cymraeg i brawf ddarllen y llyfrau cyn iddyn nhw gael eu gosod ar y safle.
  Ar ôl clywed am y siom yma penderfynais gysylltu â Apple am eu iBookstore a gofyn iddynt a oeddynt yn cefnogi llyfrau yn yr iaith Gymraeg, ac yn nodweddiadol o Apple gefais ebost byr ac i’r pwynt yn ôl

  “Yes, we support books in Welsh.”

  Bellach rwyf wedi rhoi cais i mewn i fod yn gyhoeddwr ar yr iBookstore i allu gwerthu llyfrau, fe adawai chi wybod sut mae’n mynd yn y dyfodol.

   
 • Carl Morris 2:05 PM ar 5 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , amazon, , , ,   

  Academydd o Gaerdydd yn rhyddhau llyfr dan Creative Commons 

  Mae Martin Weller, academydd sydd yn byw yng Nghaerdydd, newydd rhyddhau ei llyfr The Digital Scholar dan Creative Commons (NC, anfasnachol) gyda’r cwmni Bloomsbury Academic (braich o’r un cwmni cyhoeddi sydd yn rhyddhau llyfrau JK Rowling).
  http://nogoodreason.typepad.co.uk/no_good_reason/2011/09/would-you-buy-a-book-from-this-man.html

  Weller yw’r athro Technoleg Addysgol yn y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr yn trafod sut mae teclynnau digidol ac arferion agored yn creu cyfleoedd i ymchwil ac addysg. Mae fersiynau papur a digidol ar gael.

  Blog Martin Weller

  MWY: cyfweliad (2008) gyda Frances Pinter o Bloomsbury Academic

   
 • Carl Morris 1:14 PM ar 26 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , , ,   

  Problemau @ylolfa gydag Amazon Kindle 

  Cael trafferth perswadio Amazon i werthu llyfrau Cymraeg ar y Kindle. Y llyfr yma wedi llithro drwy’r rhwyd. http://t.co/kxJIu2m

  @YLolfa

  Y Lolfa

  @ “this book is in an unrecognised language” yw’r ateb ni’n cael wrth drio llwytho llyfrau ar y kindle.

  @YLolfa

  Y Lolfa

  @ Ddim yn hawdd delio gydag Amazon. Mae angen pestro’r diawled. Falle bydde Prys yn gallu ein helpu i gael y maen i’r wal.

  @YLolfa

  Y Lolfa

  Gawn ni mwy o wybodaeth plîs? Ydy Amazon yn gwrthod gwerthu elyfrau Cymraeg yn gyffredinol?

  Roedd stori amdano fe ar Radio Cymru ond dw i’n methu ei ffeindio ar hyn o bryd (bore yma?).

  Beth ydy’r sefyllfa gyda chwmniau eraill fel Sony a Barnes & Noble?

   
  • Dafydd Tomos 7:10 PM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’n siwr fod ti wedi gweld y stori ar lein nawr.

   Dwi ddim yn credu allwn ni wir alw llyfrau electronig yn gam ymlaen nes fod y systemau cyhoeddi yr un mor ‘rhydd’ a’r rhai ar gyfer llyfrau papur lle gall unrhyw gyhoeddwr gyhoeddi unrhyw lyfr ar unrhyw ddyfais heb fynd drwy borth canolog, caeëdig yn cael ei rhedeg gan gwmniau cyfalafol.

  • Carl Morris 2:37 AM ar 27 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Yn union, mae diffyg rhyddid.

   Mae Amazon yn chwarae’r tric un fath â Apple iTunes – annog cyhoeddwyr (labeli) i fabwysiadu DRM a phlatfform monolithig (cloi-mewn, diffyg rhyddid i ffans) er mwyn adeiladu monopoli.

   Dylai BBC a Golwg ac ati ymchwilio mwy na chwmnïau enwog; pa dewis fydd yn rhoi rhyddid i ni – yn gynnwys rhyddid ieithyddol.

  • Rhys Wynne 4:39 PM ar 14 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi synnu mai mond heddiw y daeth Amazon.es (fesrwin Sbaenaidd/Sbaeneg) i fodolaeth. Mae 18,000 o lyfrau yn yr iaith Fasgeg ar werth arno.

   Yn wahanol i Amazon.co.uk, mae Amazon.es yn galluogi chi i chwilio yn ol iaith. Dyma sydd gan y wefan .co.uk i’w ddweud:

   Searches for Books in Languages Other Than English

   Our catalogue lists books in languages other than English, and although a large proportion of these are in French or Spanish, a number of other languages are represented.

   Unfortunately, it’s not possible to search by language, but you can search for specific books in the same way as you would search for any English language book using an Author or Title search.

   Ond ar Amazon.es, mae modd chwilio yn ol iaith, ac mae yna hefyd ddewislen arbennig:

   Libros: otros idiomas que te pueden interesar
   Castellano
   Catalán
   Gallego
   Euskera

   sef….

   Llyfrau: Ieithoedd eraill a all fod o ddiddordeb i chi

   Castilieg
   Catalaneg
   Galisieg
   Basegeg

   Pam y gwahanaiethu yma rhwng darllenwyr y DG? Llai o lyfrau mewn ieithoedd eraill yn cael eu prynnu?

   Pam trin ieithoedd lleafrifol o fewn gwladwriaeth Sbaen yn wahanol i’r Gymraeg? Mwy o ddylanwad gan eu llywodaraethau datganoledig?

   Parthed Kindle, yn ol yr erthygl ar eitb.com;

   For the time being, clients making purchases via Amazon.es will not have access to the Kindle application, which is available via the company’s main US site.

   Bydd yn ddidorol gweld os caiff cyhoeddwyr Gwlad y Basg yr un draffion ag y mae Y Lofa yn eu hywnebu.

 • Carl Morris 12:52 AM ar 27 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: amazon, , , , , , nook   

  Harry Potter, eLyfrau a’r Gymraeg gan @ifanmj 

  Ifan Morgan Jones sy’n ystyried beth fydd effaith eLyfrau ar gyhoeddwyr Cymraeg…

  http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen/41861-harry-potter-elyfrau-a-r-gymraeg

  Fy sylw i’r pwynt am awduron rwtsh http://quixoticquisling.com/2011/06/gutenberg-ti-a-fi/

  Mae ‘sbam’ ar Kindle nawr! Arwydd o gyfrwng gyda sylw.. http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/26/kindle-ebooks-publish-naughton

   
  • Ifan Morgan Jones 8:40 AM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Hmmm rwyt ti wedi darparu un dolen i dy flog yn beirniadu fy sylwadau ac wedyn dolen arall i erthygl sy’n cyfiawnhau popeth ddywedais i. 😛

  • Carl Morris 4:09 PM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gweler sylw ar fy mlog. Diolch!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel