Cynnig: newid trwydded Hedyn

Mae Hedyn wedi bod yn dda dan Creative Commons BY-NC-SA ond hoffwn i awgrymu trwydded arall, rhywbeth mwy rhydd, sef CC-BY. Mewn geiriau eraill dw i eisiau colli’r cyfyngiad anfasnachol a’r cyfyngiad ‘Share Alike’…

Darllena mwy: http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hafan#Cynnig:_newid_trwydded_Hedyn

Plis ychwanega unrhyw sylwadau ar y dudalen uchod hefyd.