Tagiwyd fel: hawlfraint Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 3:08 PM ar 18 September 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hawlfraint,   

  Coleg Cenedlaethol Cymraeg a thrwydded Creative Commons 

  Mae hi’n braf i weld bod rhai o adnoddau Coleg Cenedlaethol Cymraeg ar gael o dan Creative Commons er mwyn hwyluso ailddefnydd, e.e. adnoddau a dogfennau gloywi iaith.
  http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk/cy/myfyrwyr/adnoddau/

  Dw i ddim yn siwr pam maent wedi rhoi ‘NC’ (anfasnachol yn unig). Mae SA (share-alike – ‘rhannu tebyg’?) yn cael yr un effaith i bron bob pwrpas. Beth yw’r ots os fydd rhywun eisiau defnyddio adnoddau sydd wedi cael eu cynhyrchu gydag arian cyhoeddus mewn ffordd masnachol eniwe? Jyst gofyn.

   
  • Carl Morris 2:57 PM ar 20 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Dyma erthygl am rannu deunydd rhwng prifysgolion yng Nghymru ond does dim sôn am un o’r elfennau pwysicaf, sef y drwyddedau.

  • Rhys 6:18 AM ar 27 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Aha – diolch am hyn. O’n i wedi clywed sïon y byddai’r CCC yn gwneud mwy â CC yn y dyfodol.

   Felly beth yw’r gwahaniaeth ymarferol rhwng NC-SA ac SA yng nghyd-destun prifysgolion?

  • Carl Morris 3:03 PM ar 30 Medi 2013 Dolen Barhaol

   Mae SA yn debyg i ‘copyleft’ yn y GPL.

   Er mwyn addasu’r deunydd (testun, llun, fideo, awdio, beth bynnag) a’i dosbarthu, mae’n rhaid pasio’r un rhyddid ymlaen.

   Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n dosbarthu gwaith newydd sy’n seiliedig ar rhywbeth o dan SA rhannu eu gwaith newydd nhw o dan SA hefyd. Ar hyn o bryd does dim lot o gwmniau masnachol sy’n fodlon rhyddhau pethau o dan Creative Commons o unrhyw fath. Does dim lot o sefydliadau hyd yn oed. Dyma pam mae’r cymal yn actio fel NC iddynt. Mae’n digon i stopio nhw rhag addasu’r cynnwys heb sôn am NC.

   Os ydyn nhw (cwmniau cynhyrchu, cyhoeddi, cerddoriaeth, ayyb) yn fodlon mabwysiadu trwydded SA neu addasu pethau o dan SA maent yn gyfrannu at gynnwys rhydd.

   Ar hyn o bryd byddai pethau anfasnachol fel Wicipedia Cymraeg, blogwyr annibynnol ayyb yn gallu manteisio ar gynnwys o dan SA. Ond yn y dyfodol pe tasai cwmniau neu sefydliadau yn fodlon derbyn yr SA byddan nhw yn gyfrannu at gynnwys rhydd beth bynnag.

   Efallai mae prinder o Gymraeg yn y byd yn fwy o broblem nag ychydig o ddefnydd masnachol. (Sy’n cynyddu’r swm o gynnwys rhydd yn Gymraeg.) Dweud ein bod ni’n creu crys-t neu lyfr neu hyd yn oed cwrs masnachol sy’n seiliedig ar ddelwedd(au)/ddeunydd o archif Goleg Cenedlaethol – oes ots? Mae ‘busnes’ nhw yn seiliedig ar bethau eraill fel enw da, arbenigedd, y profiad wyneb-i-wyneb ayyb. Dw i’n siarad am hawlfraint yma yn hytrach na nodau masnach.

   Gellid dweud bod angen ehangu cyfleoedd i fentrau masnachol! Pwy sydd wedi talu am y cynnwys gwreiddiol? Yn aml iawn, ti, fi a ni trwy’r pwrs cyhoeddus!

   Ac mae trafodaethau ymhlith pobl Creative Commons am gael gwared â’r opsiwn NC am rai o’r rhesymau blaenorol.

  • Robin Owain 11:47 AM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Papur gwerth chweil yn fama:
   http://www.wikimedia.de/images/1/15/CC-NC_Leitfaden_2013_engl.pdf

   Yn fyr: mae CC-NC yn caniatau i’ch cynnwys / ffeiliau gyrraedd tua 20% o’r byd. Mae CC-BY (neu CC-BY-SA) yn ei ledu dros y byd cyfan: “am ddim i bawb”.

   Mae’r cyfyngiad “Non Commercial” yn dwyllodrus: y weithred sy’n ei wneud yn fasnachol neu beidio. Er enghraifft: ydy ysgol fonedd yn fasnachol? Ydy. Dim hawl defnyddio’r drwydded NC. Ydy ysgol sirol yn fasnachol? Nac ydy… Ond: os yw’r ysgol sirol honno’n gwerthu Prospectws neu Lyfryn arall sy’n cynnwys ffotograff CC-NC yna mae’r weithred yn fasnachol, ac mae’r ysgol felly’n torri’r drwydded a gellir ei herlyn mewn llys. Disgrifio’r weithred mae’r C yn NC ac nid y corff.

   Mae rhoi trwydded CC-NC ar ffeiliau yn feiopic iawn, a dyna mae’r Amgueddfa Genedlaethol (ac eraill) wedi’i wneud yn cyfrannu eu lluniau i Gasgliad y Werin. Chaiff gweisg na siroedd na cholegau Cymru ddim defnyddio’r cynnws, na gwefannau megis Wicipedia. Dw i’n sylwi hefyd fod y Llywodraeth (yn ddifeddwl mae’n debyg) wedi mynd am “yr opsiwn hawdd” yma yn ddiweddar efo’r lluniau maen nhw’n ei uwchlwytho ar Flickr gyda thrwydded CC-NC. Trist iawn.

   Agorwch y ffenestri bobl!

 • Carl Morris 6:38 PM ar 1 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: hawlfraint, ,   

  2013: Pa lyfrau a thestunau Cymraeg wedi dod i’r parth cyhoeddus heddiw? 

  Blwyddyn newydd dda. Bob 1af o fis Ionawr ar Hacio’r Iaith rydyn ni’n dathlu’r awduron sydd wedi dod i’r parth cyhoeddus. Heddiw, yn ôl cyfraith hawlfraint, mae gweithiau testun gan awduron sydd wedi marw yn 1942 yn dod yn hollol rydd. Mae modd ailddefnyddio ac ailgyhoeddi nhw heb gyfyngiadau bellach.

  Mae rhestr ar Y Bywgraffiadur Ar-lein. Dw i ddim yn cyfarwydd gyda’r enwau, efallai byddai rhywun arall yn gallu argymell pethau da gan yr awduron isod?

  • EVANS, JOHN JOHN ( 1862 – 1942 ), newyddiadurwr, etc.
  • GREEN, FRANCIS ( 1854 – 1942 ), hynafiaethydd
  • GRIFFITH-JONES, EBENEZER ( 1860 – 1942 ), gweinidog Annibynnol a phrifathro
  • HUGHES, THOMAS ISFRYN ( 1865 – 1942 ), gweinidog Wesleaidd
  • JAMES, FRANK TREHARNE ( 1861 – 1942 ), cyfreithiwr, beirniad celfyddydol
  • JONES, ELIAS HENRY ( 1883 – 1942 ), gweinyddwr ac awdur
  • JONES, JOHN DANIEL ( 1865 – 1942 ), gweinidog gyda’r Annibynwyr
  • JOYCE, GILBERT CUNNINGHAM ( 1866 – 1942 ), esgob
  • LEWIS, EDWARD ARTHUR ( 1880 – 1942 ), hanesydd
  • MORGAN, ALFRED PHILLIPS ( 1857 – 1942 ), cerddor
  • PRICE, JOHN ARTHUR ( 1861 – 1942 ), bargyfreithiwr a newyddiadurwr
  • SANDBROOK, JOHN ARTHUR ( 1876 – 1942 ), newyddiadurwr
  • WALTERS, DAVID ( EUROF ) ( 1874 – 1942 ), gweinidog (A) a llenor

  (Yn anffodus mae rhai o’r dolenni wedi torri felly dw i wedi eu tynnu, efallai mae problem gyda chronfa data Y Bywgraffiadur?)

  Mae rhestrau eraill ar Wicipedia Cymraeg a Wikipedia Saesneg.

  Gweler hefyd: mwy am y parth cyhoeddus Cymraeg

   
 • Carl Morris 10:36 AM ar 10 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , hawlfraint   

  Adroddiad Cynulliad: Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru 

  Dyma’r adroddiad newydd, ar Ragolygon ar gyfer Dyfodol y Cyfryngau yng Nghymru.

  Dw i ddim wedi cael siawns i’w brosesi eto, beth mae pobol yn meddwl?

   
  • Luke Nicholas 10:33 PM ar 15 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Adroddiad meddal.

 • Carl Morris 9:37 PM ar 14 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hawlfraint   

  Sawl llun, i’r Cwîn 

  http://www.theregister.co.uk/2012/03/14/face_britain_copyright_grab/

  Mae prosiect o’r enw Face Britain yn ecsploetio lluniau gan blant – ac wedi cymryd pob hawl eiddo deallusol.
  Anhygoel. Maen nhw wedi casglu 70,000 llun gwahanol hyd yn hyn. Y bwriad ydy llun mosaig enfawr o Elizabeth Windsor… Darllena’r erthygl.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 1:32 PM ar 5 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hawlfraint, ,   

  Pwy fu farw ym 1941? Gwaith creadigol Cymraeg yn y parth cyhoeddus 

  Sgwennodd Carl gofnod llynedd oedd yn meddwl am ba waith Cymraeg oedd wedi dod i’r parth cyhoeddus. Yn y Saesneg eleni mae Virginia Woolf a James Joyce.

  Yn ôl y Bywgraffiadur Ar-lein mae gwaith y personau Cymreig canlynol nawr yn rhydd o hawlfraint:

  Mae Wicipedia hefyd yn cyfeirio at ambell un o’r rhain.
  Dwi heb fod trwy’r bywgraffiadau eto i weld a oes unrhywbeth diddorol, ond dwi’n siwr bod ambell beth yno fyddai o werth ar gyfer ei ail-ddefnyddio / ail-gymysgu.
  Sgwn i pa gynhyrchwyr ffilmiau fu farw ym 1941?
   
  • Rhys 2:32 PM ar 5 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Siawns bod rhywbeth o ddefnydd yna.

   Mae Wicipedia hefyd yn cyfeirio at ambell un o’r rhain.
   Drwg y Wicipedia, yn enwedig yr un Cymraeg, ydy chi’n dibynnu ar pobl yn categorieddio’n gywir/cyflawn. Fel mae’n digwydd mae Categori:Marwolaethau 1941 yn fwy cynhwysfawr na’r adran marwolaethau ar erthygl 1941. Fel arall mae hi yn 1942. Mae’n werth edrych ar y Wikipedia Saesneg hefyd, mae ganddynt dudalennau/erthyglau bob yn flwyddyn am Gymru’n unig. Gweler erthygl 1941 in Wales.

   Mae Alwyn ap Huw (Hen Rech Flin) newydd flogio am ddigideiddio ei hen lyfrau hefyd. Prosiect ar y cyd falle gyda rhywrai yma?

  • Carl Morris 10:45 PM ar 5 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Awduron marw: un o’r buddsoddiadau mwyaf yn yr iaith Gymraeg.

  • Rhys Llwyd 10:58 PM ar 5 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Mae chync eitha mawr o ail bennod fy PhD (sydd ar gael dan CC) yn trafod syniadaeth D. Miall Edwards. Mae ei lyfr Iaith a Diwylliant yn ddiddorol (er nad ydw i’n cytuno a fe) byddai cael hwnna yn y parth cyhoeddus yn dda. Does gen i ddim copi personol i gynnig sganio yn anffodus – copi llyfrgell o ni’n defnyddio pan yn gwneud yr ymchwil. Mae’n lyfr gweddol brin dwi’n meddwl.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:10 PM ar 5 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Sdwff Edmund Jones yn swnio’n ddiddorol, beirniadaeth gelfyddydol a deunydd ar gyfer plant. Thomas Owen Jones hefyd.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:23 PM ar 5 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   [Gyda llaw, ma na lwythi o ffilmiau Parth cyhoeddus / creative commons ar Archive.org gan gynnwys Horror Express, gyda Peter Cushing, Christohper Lee a Telly Savalas! Digon i gadw ailgymysgwr yn hapus am flynyddoedd]

  • Alwyn ap Huw 4:36 PM ar 6 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Mae The Welsh Vocabulary of the Bangor District gan Fynes Clinton yn glasur o lyfr am dafodiaeth a datblygiad iaith

  • Carl Morris 1:39 PM ar 9 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Alwyn, dw i wedi ffeindio’r llyfr mewn sawl fformat yma:

   The Welsh Vocabulary of the Bangor District gan Fynes Clinton

   gan gynnwys PDF 46Mb (cymryd tipyn o amser i lwytho felly cadw ffeil yn well)

 • Carl Morris 6:32 PM ar 17 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hawlfraint   

  Addysg: Prifysgol Stanford yn rhyddhau deunyddiau cyrsiau dan CC 

  Cyrsiau technoleg, cyfrifiadureg a pheirianneg ar y we – rhydd (ac am ddim)
  Pethau fel nodiadau, fideos, awdio, ‘handouts’
  http://see.stanford.edu/see/courses.aspx
  Dw i newydd ffeindio’r stwff yma (dw i ddim yn gwybod pryd naethon nhw ddechrau rhyddhau stwff yn rhydd).

  Maen nhw wedi dewis Creative Commons-BY sy’n rhydd iawn. Mewn geiriau eraill, mae unrhyw sefydliad, ysgol, cwmni, llyfr, person (ti neu fi) yn gallu eu ailddefnyddio nhw. Does dim lot o amodau ond maen nhw yn gofyn am credit i Stanford (BY yn golygu ‘attribution’) fel amod.

  Wrth gwrs mae lot o brifysgolion yn licio cadw pethau yn ecscliwsif ac yn nerfus am rhannu stwff. “Beth am y gystadleuaeth a chopio?” “Rydyn ni’n gwerthu’r nodiadau, ble fydd ein busnes os fyddan ni’n rhannu?”

  Wel dyma’r manteision:

  • mae pob ailddefnydd yn rhoi credit ac yn cyfrannu at enw da Stanford
  • presennoldeb Stanford o gwmpas y byd
  • maen nhw yn annog rhannu o wybodaeth
  • hygyrch i bobol o wledydd tlawd, yn Saesneg neu cyfieithiadau
  • mae’n haws i’r myfyrwyr i ffeindio’r nodiadau ar-lein ar y we agored yn hytrach na chofio cyfrinair ayyb

  Dyma beth sydd dal yn wir:

  • mae myfyrwyr dal eisiau mynd i Stanford er mwyn cael gradd o fri gyda phrifysgol o fri
  • mae Stanford yn gwerthu’r profiad – amser gydag athrawon proffesiynol a chyd-myfyrwyr
  • mae Stanford yn gwerthu mynediad i offer
  • ti’n methu copio’r profiad Stanford, mae’n unigryw

  Dw i wedi bod yn meddwl am Y Porth, sef yr adran ar-lein o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd e’n wych os maen nhw yn gallu rhannu deunyddiau cyrsiau yn Gymraeg ar y we agored dan drwydded rhydd fel Creative Commons. Pam lai?

  Mae manteision eraill i’r Gymraeg:

  • helpu safoni termau arbennig
  • mwy o gynnwys Cymraeg ar y we
  • mwy o werth o’r buddsodiad
  • dangos bywyd y sefydliad a chyfleoedd bosib i gyd-weithio gyda sector preifat / byd tu allan
  • datblygu addysg Gymraeg a dyfodol yr iaith fel ‘cymuned’
  • DIWEDDARIAD 19/08/2011: gweler pwynt Rhys yn y sylwadau am ddangos enghreifftiau da o ddefnydd o Gymraeg mewn addysg

  DIWEDDARIAD 24/08/2011: Sgwrs da iawn yn y sylwadau. Newydd ffeindio gwerslyfrau agored o bob math – yn Saesneg wrth gwrs

   
  • Huw 11:59 PM ar 17 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dim syniad beth ydy’r trwydded efo rhein http://courses.csail.mit.edu/ ond mae hwn yn arbennig o dda http://courses.csail.mit.edu/6.006/spring11/resources.shtml

  • Carl Morris 6:54 PM ar 18 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae rhai ar MIT yn CC-BY-NC-SA yn ôl http://courses.csail.mit.edu/6.042/fall11/ sy’n dda ond ddim mor dda â CC-BY!

  • Rhys Wynne 12:39 PM ar 19 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Rhywbeth arall, sy’n berthnsol i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw y gallai fod o helo yn darbwyllo darpar fyfyrwyr i’r CCC bod deunydd dysgu Cymraeg yn safonol ac yn bwysicach fyth yn ddealladwy.

   Pan roeddwn i’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor (1996-1999), ro’n i’n ffodus iawn i allu dilyn fy ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd yr adran (hen adran o’r Coleg Normal gynt) yn cynnig pop un o’u pedwar neu bump cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Beth synnodd fi oedd, bod y myfyrwyr o Arfon a Phenllyn (Cymry Cymraeg wrth reswm) yn dewis mynychu’r darlithoedd Saesneg a cyflwyno eu aseiniadau’n Saenseg. Dw i’n meddwl mai diffyg hyder yn eu Cymraeg ysgrifenidig eu hunain oedd y rheswm, yn hytrach na amheuaeth am safon y nodiadau a’r handouts – er, a heb fod yn gas, prin oedden nhw’n medru sarad Saesneg (!)

   Byddai dangos y nodiadau a fidoes o ddarlihoedd efallai’n cynorthwyo i ddangos y byddant yn deall y Gymraeg sy’n cael ei ddefnyddio. Mae’n siwr mai hwn yw un o sialensau fwyaf y CCC.

  • Carl Morris 11:33 PM ar 21 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Pwynt da iawn Rhys, rheswm arall pam ddylen nhw fod mor agored â phosib gyda’r stwff – yn fy marn i

  • Dafydd Trystan 8:59 AM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gyfeillion

   Diolch am eich sylwadau. Rwy’ wrthi’n llunio paper ar gyfer y digwyddiad sy’n cael ei nodi isod – er dwi ddim yn siwr faint o ddiddordeb fydd yn y Coleg Cymraeg yn Teeside! Be’ sy’n ddiddorol yw fod diddordeb mawr yn natblygiadau’r Coleg ac adnoddau sy’n cael eu rhannu – fel enghraifft o’r hyn y gellir ei wneud ar yr ochr Saesneg. Y drafferth ry’n ni’n ei gwynebu ar adegau yw materion hawlfraint, sy’n arwain at fwy o gyfyngiadau na buaswn i’n hoffi yn ddelfrydol. Os oes gennych unrhyw sylwadau / awgrymiadau cadwch mewn cysylltiad.

   http://csapopencascade.wordpress.com/2011/07/19/strictly-come-cascading%E2%80%A6at-teesside-university-16-september-2011/

  • Carl Morris 7:27 PM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dafydd – pa fath o drafferth gyda ‘materion hawlfraint’?

   Diolch am y sylw.

  • Carys Underdown 11:46 PM ar 23 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Un problem hawlfraint posibl yw gyda gwaith ymchwil sydd wedi ei gyhoeddi mewn cylchgrawn academaidd sydd yn y tu ôl i ‘firewall’ ac yn gwrthod caniatad i’r awdur hyd yn oed ei gyhoeddi ar ei wefan ei hun. Dyna broblem sydd yn wynebu ffrind imi sy’n credu mewn pethau fel Creative Commons ac Open Source, ond mae’r cylchgronau pwysicaf yn ei faes yn cyfyngu ar fynediad yn y ffordd hon.

  • Rhys Wynne 8:58 AM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   @Carys Galla i ddeall yr anhawster mewn achos felly. (Er petawn i’n academydd, baswn i eisiau i g7ymaint o bobl a phosib weld ffrwyth fy ngwaith, yn yn dweud wrth y cylchgrawn academaidd ble i fynd a chyhoedid’r peth arlein fy hun!)

   Beth am nodiadau darlith a fideos ‘ta? Ydy’r Coelg neu’r darlithydd yn hawlio hawlfriant dros y rhain? Os ydynt, allan nhw ddim newid eu telerau, fel mae Stanford ac MIT yn amlwg wedi ei wneud?

   Os mai darlithwyr eu hunain sy’n hawlio’r hawlfraint dros y gwaith maen nhw wedi ei baratoi, mae’r un pwyntiau ynglyn a ‘hyrwyddo’ yn berthnasol iddyn nhw – bydd yn ategu eu henw da ac o gymorth iddynt os ydynt am ddatblygu eu gyrfa.

  • Annette Strauch 11:33 AM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wedi defnyddio rhai o gyrsiau gan y Prifysgol Stanford, Carl.

  • Carl Morris 2:27 PM ar 24 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Annette – wyt ti wedi ei addasu i Gymraeg?! Rhannwch!

  • Annette Strauch 2:44 PM ar 31 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dim yn barod eto, Carl….Byddaf!

  • Dafydd Trystan 8:49 AM ar 1 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Gyfeillion

   Diolch i chi am eich sylwadau. O ran hawlfraint mae’n rhaid i’r defnydd gan y Coleg fod yn gyfystyr a ‘fair use’ am ddeunyddiau mae’r Coleg yn ei osod ar y Porth. Mae hyn yn caniatau defnyddio eitermau wedi eu cydnabod ar gyfer pwrpasau addysgol – ond rhannau yn unig o gyhoeddiadau a ganiateir. Felly er y gallai darlithydd daearyddiaeth dyweder defnyddio siart o lyfr, neu ddiagram; ni fyddai darlithydd drama yn gallu digideiddio drama cyfan sydd allan o brint (heb ganiatad y deilydd hawlfraint). Mae modd gwneud cais am ganiatad o’r fath, ond yn aml rydym yn cael yr hawl i gyhoeddi am gyfnod penodedig ac yn gaeedig ar gyfer myfyrwyr ar fodiwl neu gwrs penodol.

   Parthed nodiadau darlith a fideos, os yw’r Coleg yn ariannu datblygiad y cwrs rydym yn gosod amod fod y cwrs ar gael ar y Porth a’r rhagdybiaeth fod hynny ar gael mor agored a phosib (gan nodi rhai o’r heriau uchod). Yn ymarferol mae rhai o’r darlithwyr mwyaf blaengar yn defnyddio cyflwyniadau aml-gyfryngol bellach i gyflwyno testunau.

  • Rhys Wynne 12:26 PM ar 5 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am ddod yn ol ag ateb mor fanwl, Dafydd. Mae’n dda gwybod bod CCC yn rhoi cymaint o ystyriaeth a phwyslais ar rannu deunydd drwy Y Porth.

   Yn y cyfamser, dw i hefyd wedi dod ar draws cyfres o nodiadau CAD and Digital Tutorials gan Ysgol Bensaerniaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd (ar Issuu). Neis.

 • Carl Morris 9:45 PM ar 7 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hawlfraint, ,   

  Cynnig: newid trwydded Hedyn 

  Mae Hedyn wedi bod yn dda dan Creative Commons BY-NC-SA ond hoffwn i awgrymu trwydded arall, rhywbeth mwy rhydd, sef CC-BY. Mewn geiriau eraill dw i eisiau colli’r cyfyngiad anfasnachol a’r cyfyngiad ‘Share Alike’…

  Darllena mwy: http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hafan#Cynnig:_newid_trwydded_Hedyn

  Plis ychwanega unrhyw sylwadau ar y dudalen uchod hefyd.

   
 • Dafydd Tomos 8:07 PM ar 20 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , digideiddio, , hawlfraint, , sganio   

  Y Llyfrgell Brydeinig a Google 

  Mae’r Llyfrgell ‘Brydeinig’ (enw od yn Gymraeg) wedi cyhoeddi partneriaeth gyda Google i sganio 250,000 o lyfrau o gasgliad y Llyfrgell. Mi fydd y dogfennau yn cael eu dewis o’r cyfnod rhwng  1700 a 1870.

  Newyddion da yn sicr  a dwi wedi gofyn o’r blaen pam nad yw Llyfrgell Cenedlaethol Cymru yn mynd i bartneriaeth gyda Google. Mae gan Google arbennigedd ddiguro am gasglu, didoli, trefnu a chadw gwybodaeth felly pam ddim cymryd mantais o hynny (gyda chytundeb fod y wybodaeth ar gael dan drwydded agored).

   
 • Carl Morris 8:38 PM ar 18 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , hawlfraint, ip   

  Adolygiad Hargreaves am eiddo deallusol a hawlfraint 

  Could it be true that laws designed more than three centuries ago with
  the express purpose of creating economic incentives for innovation by protecting creators’ rights are
  today obstructing innovation and economic growth?

  The short answer is: yes. We have found that the UK’s intellectual property framework, especially with
  regard to copyright, is falling behind what is needed. Copyright, once the exclusive concern of authors
  and their publishers, is today preventing medical researchers studying data and text in pursuit of new
  treatments. Copying has become basic to numerous industrial processes, as well as to a burgeoning
  service economy based upon the internet. The UK cannot afford to let a legal framework designed
  around artists impede vigorous participation in these emerging business sectors.

  Cyhoeddiwyd heddiw http://www.ipo.gov.uk/ipreview-finalreport.pdf

  Unrhyw meddyliau am ein cyd-destun?

   
 • Carl Morris 9:24 PM ar 15 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hawlfraint, hawliau   

  Digwyddiad am greadigrwydd a hawliau yng Nghasnewydd 

  A new ESRC Research Seminar Series on Digital Policy: Connectivity, Creativity and Rights will be launched at University of Wales, Newport, on April 1 2011. This event ‘Digital Wales: Inclusive Creativity and Economy’ is hosted by the School of Art, Media and Design.

  The day features speakers including David Warrender (Director Digital Wales, Welsh Assembly Government), Ian Hargreaves (Cardiff University), William Dutton (Oxford Internet Institute), Lorna Hughes (National Library of Wales), Rhodri Williams (Ofcom), Hamish Fyfe (University of Glamorgan), Panayiota Tatsou (Swansea University), Sangeet Bhullar (Wise Kids), Iain Tweedale (BBC) and the Artist Keynote will be John Goto (University of Derby).

  The series led by Gillian Youngs (University of Wales, Newport), Tracy Simmons (University of Leicester), William Dutton (Oxford Internet Institute), Katharine Sarikakis (University of Vienna) will run over two years.

  Digital policy is currently high on political, communications and commercial agendas. Controversial areas such as copyright infringement, the future and functions of public service content, and the role of Ofcom are core issues. In the longer term the potential for economic transformations and growth through the digital economy, including the development of new skills, technological and industrial innovation and creativity, are at stake.

  This seminar series aims to bring together a distinctive mix of academic researchers at all levels, including research students, with policymakers and practitioners to focus on three key areas: connectivity, creativity and rights.

  The series aims to explore questions such as: What kind of digital future is envisaged in Britain? Who continues to be left out or at risk in this digital future? What can be done to overcome major technical, knowledge and skills barriers to this? What new kinds of creativity and innovation are being unleashed by digital change and how can these be expanded? How is the public service ethos being tested and enhanced in the digital environment? The series will consider connectivity from social and skills-based as well as infrastructural and technical perspectives.

  We are currently filling the last few places for the April 1 seminar. If anyone is interested in presenting their research or participating in the series or co-hosting an event as part of it please contact Gillian Youngs gillian.youngs@newport.ac.uk

  http://people.oii.ox.ac.uk/dutton/2011/03/14/launch-of-new-esrc-research-seminar-series-on-digital-policy-connectivity-creativity-and-rights/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel