Trwydded gyhoeddus gyffredinol GNU (GPL yn Gymraeg)

Dw i newydd ffeindio GPL 2.0 yn Gymraeg(*) Felly dw i wedi ailgyhoeddi e. http://hedyn.net/trwydded_gyhoeddus_gyffredinol_gnu_gpl_yn_gymraeg Mae trwyddedau yn mor bwysig. Mae fe’n rhan o adran Hedyn newydd, Trwyddedau. Dros rhyddid. (*) ffeindiais i GPL Cymraeg yn yr ystorfa WordPress, diolch Iwan, pwy wnaeth e?

Trwydded hawlfraint haciaith.cymru – Creative Commons?

Dyw’r drwydded y cynnwys haciaith.cymru ddim yn glir iawn ar hyn o bryd. Dw i’n cyhoeddi fy nghofnodion yma (hen a newydd) dan Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/uk/ (angen credit, dim yn fasnachol, rhannu tebyg) Ydy pawb (o’r awduron haciaith.cymru) yn hapus gyda’r un drwydded?