Tagiwyd fel: hedyn Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:57 PM ar 14 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , bwyd, diod, hedyn,   

  5 blog newydd am fwyd a diod 

  Mae 2011 wedi bod yn flwyddyn amheuthun iawn os ti’n licio blogiau am fwyd a diod yn yr iaith Gymraeg.

  5 blog newydd hyd yn hyn

   
 • Carl Morris 9:30 PM ar 10 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hedyn, siroedd,   

  Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg 

  Rhys yn dweud:

  Bron i hanner siroedd Cymru (9 o 22) heb eu cynrychioli gan flogiau Cymraeg 馃檨 http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_o_Gymru #haciaith

  @rhysw1

  Rhys Wynne

  Problem yw, dyw’r Rhestr ddim yn hollol gyflawn. Dydyn ni ddim yn gwybod lleoliad o’r rhan fwyaf o flogiau. Wrth gwrs mae rhai yn siarad am bynciau tu hwnt lleoliad y blog, e.e. gwyddoniaeth, coginio neu gwleidyddiaeth Cymru fel gwlad. Mae rhai o bobol yn hapus i flogio heb nodi lleoliad.

  Dyma’r siroedd gyda’u blogiau, yn 么l Y Rhestr hyd yn hyn.
  Blog o Abertawe (2 blog)
  Blog o Flaenau Gwent (1 blog)
  Blog o Gaerdydd (34 blog)
  Blog o Gaerffili (6 blog)
  Blog o Sir Gaerfyrddin (6 blog)
  Blog o Gastell-nedd Port Talbot (1 blog)
  Blog o Geredigion (16 blog)
  Blog o Gonwy (3 blog)
  Blog o Sir Ddinbych (2 blog)
  Blog o Wynedd (16 blog)
  Blog o Sir Benfro (1 blog)
  Blog o Rhondda Cynon Taf (5 blog)
  Blog o Ynys M么n (3 blog)

  Felly mae 96 blog wedi cael eu nodi dan categor茂au sir penodol
  Paid anghofio’r 33 blog sydd wedi cael eu nodi fel Blog o du all i Gymru

  Ond mae cyfanswm o 295 blog yn Y Rhestr.

  Felly mae 166 blog heb lleoliad.

  Efallai bydd rhai yn dod dan y categor茂au uchod.

  Efallai bydd rhai (gobeithio) yn dod dan y categoriau isod, siroedd heb blogiau, yn 么l Y Rhestr hyd yn hyn.
  Bro Morgannwg
  Casnewydd
  Sir y Fflint
  Sir Fynwy
  Bwrdeistref sirol Merthyr Tudful
  Pen-y-bont ar Ogwr
  Powys
  Torfaen
  Wrecsam

  Defnyddia Google Blog Search os ti eisiau chwilio am eithriadau! e.e. pentrefi ym Mhowys

  Hyd yn oed gyda’r caveats uchod, dyw’r canlyniadau ddim yn edrych mor dda – yn enwedig achos rydyn ni’n siarad am hanes blogio Cymraeg hyd yn hyn yn gynnwys y blogiau sy’n cysgu.

  Edrych fel does neb yn fodlon cynrychioli‘r llefydd yma, neu does dim lot – 3 blog Ynys M么n ac 1 o Sir Benfro yn hanes blogio Cymraeg?

  Os ti eisiau dechrau blog nawr am unrhyw beth mae WordPress Cymraeg yn dda.

  Diolch i Rhys am ddechrau’r sgwrs yma.

   
  • Rhys Wynne 10:11 AM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Diolch am greu cofnod am hyn.

   Mi eiriais y trydariad fel y gwnes i gan yr oeddwn yn meddwl byddia’n ennyn ymateb (ni Gymry mor blwyfol!), a cafodd ei aildrydar gan sawl un, ces i ymateb gan flogiwr drwy Twitter yn dwed bod e flog o ar goll ac aeth eraill at Hedyn a gwirio manylion eu blogiau hwythau ac eraill – Canlyniad!

   Mae hefyd wedi procio fy nghof i am unai blogiau oedd heb eu cynnwys neu ble nad oeddynt wedi eu categoreiddio’n gyflawn eto, felly rwan mae gyda ni gynrychiolaeth ar gyfer Powys, Wrecsam, Sir y Fflint a Bro Morgannwg.

   297 blog ar y rhest erbyn hyn.

  • Dafydd Tomos 3:58 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthwynebu braidd i’r categoreiddio yma. Alla’i ddim siarad am neb arall ond dyw lle dwi’n byw ddim i’w wneud a fy mlog i. Dwi ddim yn ‘cynrychioli’ Caerdydd nac yn canolbwyntio ar unrhyw gofnodion i wneud a’r lle (yn wahanol i flogiau sy’n benodol am aral fel Ein Caerdydd).

   Dwi ddim yn gweld fod blogiau yn gorfod adlewyrchu dosbarthiad daearyddol yr awduron. Mi fase’n i’n disgwyl fwy mewn llefydd fel Caerdydd oherwydd nifer uwch o fyfyrwyr ayyb. Mae’n werth gofyn pam nad oes fwy o flogiau o ardaloedd fel Gwynedd a Cheredigion ond dwi’n amau fod llawer o flogiau yn cael eu dechrau gan bobl ifanc tra eu bod nhw yn y coleg i ffwrdd o’i cynefin?

   Mae Twitter yn fwy addas ar gyfer y math yma o ddadansoddiad efallai.

  • Rhys Wynne 4:38 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   @Dafydd
   Gwrthwynebu categoreiddio ffwl stop, neu yn ol lleoliad yn benodol?

   Pwrpas y categori oedd jyst er mwyn i bobl sylwi bod blogwyr Cymraeg eraill yn byw yn eu mysg, ac falle hoffent drefnu rhyw flog-gwrdd lleol neu beth bynnag, dim byd arall.

   Trydarais fel y gwnes mond er mwyn cael ymateb a help gyda categareiddio pellach, nid er mwyn trio creu cystadleuaeth rhwng un ardal a’r llall (ac fei weithiodd). Nid ‘cynrychioli’ oedd y gair cywir falle.

   Ti newydd roi syniad i fi rwan am gategori arall – un yn ol galwedigaeth…..
   …OK, falle ddim.

  • Dafydd Tomos 5:06 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n gwrthod categoreiddio ar leoliad heblaw fod y blog yn amlwg yn canolbwyntio ar ardal benodedig. Dwi ddim yn ei weld yn ddefnyddiol, heblaw fel astudiaeth academaidd. Dyw e ddim yn gwneud synnwyr i fi i wahaniaethu rhwng blog gan rywun yng Nghwynedd gyda blog rhywun yn Llundain neu blog o Japan er enghraifft. Blog Cymraeg ydi blog Cymraeg. (Os oedd posib ‘tagio’ blogiau yn y brif rhestr gyda un neu fwy o gategoriau (pwnc, lleoliad, ayyb) efallai fase’n i’n gwrthwynebu llai).

   Be ddigwyddodd i rhithfro.com lle’r syniad oedd gallu casglu awduron blogiau, falle creu map o leoliadau?

  • Carl Morris 5:56 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae gwybodaeth lleoliad ar y we gyhoeddus felly rydyn ni’n ei ailddefnyddio ‘achos mae’n bosib’.

   Mae rhai yn canolbwyntio ar ardal ac mae rhai yn cyhoeddi’r lleoliad, e.e. ar yr ochr neu tudalen ynghylch ayyb.

   Ar y dechrau gwnaethon ni cytuno i beidio sgwennu unrhyw beth sydd ddim ar y blog eisoes. (Weithiau trwy ffrindiau rydyn ni’n gwybod y lleoliad ond y rheol yw, dim ond gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus.)

   Wrth gwrs does dim ots os mae 166 blog yn arnofio yn y gofod heb leoliad. Gwych.

   Ond dim blogiau byw yn Gymraeg sy’n gysylltiedig 芒 Sir Benfro? C’mon.

   Rydyn ni wedi cael lot o sgyrsiau fel hyn. Mae’r project yn ‘top i lawr’. Fel y cyfeirlyfr Yahoo mewn ffordd.

 • Carl Morris 9:45 PM ar 7 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , hedyn,   

  Cynnig: newid trwydded Hedyn 

  Mae Hedyn wedi bod yn dda dan Creative Commons BY-NC-SA ond hoffwn i awgrymu trwydded arall, rhywbeth mwy rhydd, sef CC-BY. Mewn geiriau eraill dw i eisiau colli’r cyfyngiad anfasnachol a’r cyfyngiad ‘Share Alike’…

  Darllena mwy: http://hedyn.net/wici/Sgwrs:Hafan#Cynnig:_newid_trwydded_Hedyn

  Plis ychwanega unrhyw sylwadau ar y dudalen uchod hefyd.

   
 • Carl Morris 12:25 AM ar 11 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , hedyn,   

  Blogiau newydd sbon yn 2011 – help! 

  Dim ond 9 blog a dechreuodd yn 2011 – hyd yn hyn? Disgwyl mwy! Unrhyw un yn gwybod?
  http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_a_sefydlwyd_yn_2011

  Gyda llaw oedd 2010 yn amser-b诺m i ddechrau blog – mae 21 ar Y Rhestr dan y categori Blog a sefydlwyd yn 2010 ar hyn o bryd. Er dydyn ni ddim wedi gorffen Y Rhestr eto..

   
  • Rhys Wynne 8:44 AM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Waaaw, 163 blog hyd yma. Wyt ti wedi bod trwy pob un ar rhestr hedyn felly? Go dda. Af i’n 么l rwan a llenwi’r categoriau a trio meddwl am rai coll sydd wedyn syrthio drwy’r rhwyd a rhai dois ar draws ers creu rhestr ar Hedyn.

   Weeedyn, cawn ddechrau ar y ‘pie charts’ 馃檪

   Sylwais i bod yn rhyw fatho ddadeni wedi bod yn 2010 heyf, plus dipyn o sefydliadau yn dechrau blogio hefyd, sy ond yn gallu bod yn beth da. Dw i’n priodoli hyn yn rhanol at sefydliadau yn creu strategaethau rhwydweithiau cymdeithasol o’r diwedd yn sgil poblogrwydd Twitter a FB, a bod byd y blogiau wedi elw o hyn. Beth chi’n feddwl – blogiau Cymraeg yn piggi-bacio ar gefn poblogrwydd yr union bethau sy wedi bod yn peryglu eu llwyddiant?

  • Carl Morris 12:48 PM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi cyflawni’r rhestr o “flogiau byw” o’r hen dudalen Cyfeirlyfr. Ond dw i heb lenwi categor茂au eto. Dw i heb fynd trwy’r rhestr o flogiau sy’n cysgu chwaith. Dw i’n rhoi mwy o ffocws ar y rhai sy’n cysgu cyn y rhai coll / sydd wedi cael ei dileu.

   Pwynt da – mae lot o bobol yn blogio ar Facebook/Twitter felly efallai maen nhw yn gallu gweld manteision blogiau mawr.

   Pa raglen?

  • Rhys Wynne 7:54 PM ar 11 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   Pa raglen?

   Wps, sylw am y cofnod blaenorol oedd o i fod.

  • Rhys 10:10 AM ar 6 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   271 o flogiau ar Y Rhestr erbyn hyn, ac yn 6 mis cyntaf 2011, mae 45 blog wedi eu creu, o’i gymharu a 38 trwy gydol 2010. Addawol iawn.

 • Carl Morris 12:42 AM ar 10 February 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: hedyn,   

  Angen help gyda phroject arlein? Cer i’r Moch Cwta 

  tudalen newydd ar Hedyn

  http://hedyn.net/wici/Moch_Cwta

   
 • Carl Morris 12:35 AM ar 29 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , hedyn, ,   

  Trwydded gyhoeddus gyffredinol GNU (GPL yn Gymraeg) 

  Dw i newydd ffeindio GPL 2.0 yn Gymraeg(*)

  Felly dw i wedi ailgyhoeddi e.
  http://hedyn.net/trwydded_gyhoeddus_gyffredinol_gnu_gpl_yn_gymraeg

  Mae trwyddedau yn mor bwysig. Mae fe’n rhan o adran Hedyn newydd, Trwyddedau.

  Dros rhyddid.

  (*) ffeindiais i GPL Cymraeg yn yr ystorfa WordPress, diolch Iwan, pwy wnaeth e?

   
  • Dafydd Tomos 9:25 AM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Dwi’n meddwl falle mai Jim Killock (Open Rights Group) wnaeth y cyfieithiad cynta?

  • Carl Morris 12:48 PM ar 29 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Ah fi di weld e o gwmpas. Chwarae teg.

   Ces i chwiliad bach ond mae 1 neu 2 o brojectau Cymraeg fe wedi mynd i’r dwylo sbamwyr “what you want when you want it”…

 • Carl Morris 8:03 PM ar 18 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: hedyn, ,   

  Hedyn, meddyliau? 

  Beth ydy pobol yn meddwl am Hedyn?

  Ydy e’n rhy cymhleth ar hyn o bryd? Defnyddiol?

  Ydyn ni eisiau WYSIWYG? (Golygu heb côd.) Mae e’n defnyddio DokuWiki ond dw i’n trio Twiki fel prawf.

  Meddyliau plis!

   
  • Rhodri ap Dyfrig 9:39 PM ar 18 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi dod i arfer 芒’r golygydd testun, ond dwi’n gwybod ei fod yn anghyfarwydd iawn i sawl un oedd eisiau cofrestru gyda Hacio’r Iaith.

   Dwi’n meddwl ei fod yn raddol ddatblygu i fod yn ddefnyddiol. Mae’r elfen archifol ohono am fod yn ddefnyddiol os dim arall.

   Roedd yn hollol angenrheidiol, yn greiddiol, i drefnu Hacio’r iaith. Efallai y byddwn i ychydig yn ofalus am newid i system arall cyn profi’n go galed.

  • Carl Morris 1:03 AM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dw i eisiau gweld cyfraniadau gan bobol normal!

   Dw i’n meddwl am gofrestrau ar hyn o bryd. Mae rhwydwaith “Cymraeg we agored” ar wasgar. Felly dyn ni’n casglu blogs yna, gwefannau eraill, casglu pobol ar fy nghofrestr Twitter.

 • Carl Morris 1:39 AM ar 1 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: hedyn,   

  Hedyn a thudalennau Hacio’r Iaith 

  Mae’r wici Hedyn yn defnyddiol, gobeithio. Ti’n gallu defnyddio Hedyn i drefnu digwyddiadau dy hun. Pl卯s! Dw i’n croesawi adborth.

  Mae’n debyg byddan ni gwneud Hacio’r Iaith neu rywbeth fel Hacio’r Iaith – rhywbryd yn y dyfodol.

  Felly, dw i wedi symud Hacio’r Iaith Ionawr 2010 i
  http://hedyn.net/hacio_r_iaith/ionawr2010

  Mae prif dudalen Hacio’r Iaith yn
  http://hedyn.net/hacio_r_iaith

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel