SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn hysbysebu swydd Rheolwr Cyfryngau Digidol ar hyn o bryd: Cyflog £26,321 – £35,735 (Band Rheoli 2) Noder mai ar waelod yr ystod cyflog y byddwn yn recriwtio fel arfer. Diben y swydd: Rôl y swydd hon yw helpu i ddatblygu a gweithredu strategaeth cyfathrebu digidol arloesol, dynamig ac amlblatfform i… Parhau i ddarllen SWYDD: Rheolwr Cyfryngau Digidol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y… Parhau i ddarllen Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Data: 9.9% o areithiau yn y Cynulliad yn Gymraeg

Mae Kevin Donnelly wedi dadansoddi’r Cofnod er mwyn cyfrif pa ganran o sylwadau ac areithiau a anerchwyd yn Gymraeg. Y ganran yn y trydydd Cynulliad? Dim ond 9.9%. Mae rhagor o wybodaeth yn ei gofnod blog yn ogystal â’i gorpws a pheriant chwilio o’r enw Kynulliad3. Pam mae’r ganran mor isel? Oes gwleidydd Cymraeg o gwmpas sydd yn… Parhau i ddarllen Data: 9.9% o areithiau yn y Cynulliad yn Gymraeg

Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion

Mae’r Cynulliad wedi gofyn i mi basio’r manylion isod ymlaen. Mae nifer cyfyngedig o lefydd i gael ar hyn o bryd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru Diffyg Democrataidd Sesiwn 2 Lleoliaeth – achubiaeth datganoli? Ar adeg pan fo’r cyfryngau cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru yn methu’n gyson i ymgysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol, dymuna… Parhau i ddarllen Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion

Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad

Mae cofnod Cymraeg o drafodaethau llawn y Cynulliad wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf ers Gorffennaf 2010. […] http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/63138-cyhoeddi-cofnod-cymraeg-cyntaf-y-cynulliad-ers-2010 (Ond methu gweld e ar y wefan ar hyn o bryd. http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm ) […] Ond ym mis Tachwedd y llynedd fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’r gwaith o gyfieithu’r Cofnod yn ail-ddechrau o… Parhau i ddarllen Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad

Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod

Datganiad y wasg: Comisiwn y Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog ac yn cadarnhau ei ymrwymiad i wasanaethau dwyieithog Heddiw, cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad ei ymrwymiad i fod yn sefydliad dwyieithog drwy gytuno ar fframwaith newydd a fydd yn rheoli ei wasanaethau dwyieithog. Rhan hanfodol o’r ymrwymiad hwnnw yw Bil Cynulliad drafft, a fydd… Parhau i ddarllen Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter). “Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed… Parhau i ddarllen Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Aelodau Cynulliad ar Facebook / Twitter / e-bost

PDF yn unig ar hyn o bryd: enw / llun / plaid / logo / cyfeiriad / e-bost / rhif(au) ffôn / Facebook / Twitter / gwefan http://www.allwalespeople1st.co.uk/pdfdownloads/conactyourassemblymember.pdf Postia sylw os oes gyda ti fformat gwell na PDF. Diolch

#senedd2011 Democratiaeth yn ein hoes rwydweithiol. Digwyddiad yng Nghaerdydd

Mae’r Gwir Anrhydeddus yr Arglwydd Elis-Thomas AC yn eich gwahodd chi i ddigwyddiad yn y Pierhead ar 30 Mawrth. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle i flogwyr, rheolwyr cymunedau ar-lein ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn defnyddio cyfryngau digidol i archwilio goblygiadau defnyddio technolegau newydd ar gyfer y broses ddemocrataidd, yng nghyd-destun Cynulliad Cenedlaethol Cymru.… Parhau i ddarllen #senedd2011 Democratiaeth yn ein hoes rwydweithiol. Digwyddiad yng Nghaerdydd