Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd.

Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and Innovation Manager (cyflog £50K), dyma blogiwr lleol,  Mr Mustard (enw iawn Derek Dishman) yn ysgrifennu cofnod yn cwestiynu gwerth ac chymhellion y swydd. Yn yr un cofnod mae hefyd yn ailgyhoeddi gwybodaeth am y sawl a benodwyd, Jonathan Tunde-Wright, a ddaeth yn syth o wefan/blog personol y gwr hwnnw.

Dyma Cyngor Barnet yn cwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth a honni bod Derek Dishman wedi torri’r gyfraith o dan y Ddeddf Gwarchod Data (a all olygu dirwy o hyd at £5,000) nad nad oedd wedi cofrestru fel Data Controller, a’i fod wedi “processed personal data unfairly” am nad oedd Jonathan Tunde-Wright wedi cyfeirio at ei swydd newydd ar ei wefan.

Dyma’r Comisiynydd yn gwrthod y cwyn.