Tagiwyd fel: Diwrnod Ada Lovelace Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:16 PM ar 3 October 2017 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Diwrnod Ada Lovelace   

  Yn cyflwyno… Diwrnod Ada Lovelace 2017 #ALD17 

  Dydd Mawrth 10fed Hydref fydd Diwrnod Ada Lovelace 2017, diwrnod o flogio a thrydar er mwyn tynnu sylw at lwyddiannau menywod mewn gwyddoniaeth a thechnoleg.

  Am ba fenyw ydych chi am flogio neu drydar?

  Fe fydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn gwaith celf torfol ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.

  Mae hyn yn ogystal â llwythi o ddigwyddiadau eraill o gwmpas y byd.

   
 • Carl Morris 5:44 PM ar 10 October 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Diwrnod Ada Lovelace   

  Diwrnod Ada Lovelace 2016 #diwrnodAdaLovelace 

  Dyma nodyn bach sydyn i’ch atgoffa bod Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd ddydd Mawrth 11fed o Hydref 2016.

  Mae’r diwrnod yn gyfle i bostio rhywbeth ar y we am lwyddiannau menywod yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

  Beth am gymryd rhan drwy drydar, blogio neu bostio am fenyw rydych chi’n edmygu?

  Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Diwrnod Ada Lovelace ac mae hen gofnodion yma.

  Pob lwc i Suw a’r holl drefnwyr.

   
 • Carl Morris 12:48 AM ar 16 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Diwrnod Ada Lovelace   

  Diwrnod Ada Lovelace 2012: rhannu straeon am fenywod ym maes technoleg 

  Dydd Mawrth 16eg mis Hydref 2012 yw Diwrnod Ada Lovelace:

  Diwrnod Ada Lovelace yw dathliad rhyngwladol o lwyddiannau benywod yn wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Amcan y digwyddiad yw rhannu straeon benywod sydd wedi ein hysbrydoli ni er mwyn creu modelau newydd i ferched a benywod ym meysydd lle mae dynion yn goruchafu. Cer i findingada.com am ragor o wybodaeth a sut i gymryd rhan.

  Dechreuodd y digwyddiad yn 2009 fel diwrnod o flogio yn wreiddiol. Bellach mae modd cymryd rhan trwy rannu dy stori trwy unrhyw fformat gan gynnwys cofnodion blog, diweddariad Facebook, podlediad, trydariad ar Twitter a mwy. Os wyt ti’n chwilio am esgus i ddechrau blogio yn Gymraeg rwyt ti’n gallu creu blog Cymraeg am ddim yma. Does dim rhaid i ti sgwennu lot. Does dim rhaid i ti sgwennu hyd yn oed os wyt ti’n hoff o fideo neu awdio.

  Mae sefydlwr y digwyddiad Suw Charman-Anderson wedi cyhoeddi erthygl ar Guardian amdano fe.

  Dyma hanes y digwyddiad a mwy am Ada Lovelace ei hun.

  Os wyt ti’n ystyried cymryd rhan, dyma enghreifftiau o gofnodion o ddiwrnodau Ada Lovelace a fu: Elin Rhys, danah boyd. Dyma’r unig enghreifftiau dw i’n gallu ffeindio yn Gymraeg ar hyn o bryd sori! Mae sawl cofnod mewn ieithoedd eraill. Mae croeso i ti bostio dolenni defnyddiol ar y pwnc yn y sylwadau.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:49 PM ar 7 October 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Ada Lovelace Day, Diwrnod Ada Lovelace, Elin Rhys, gwyddioniaeth, , Telesgôp   

  Fy newis ar gyfer Diwrnod Ada Lovelace: Elin Rhys 

  Dwi’n credu bod diwrnod Ada Lovelace yn syniad gwych, a dwi di blogio am ddwy ddynes o Gymru sydd wedi bod yn ddylanwadol ym myd technoleg Cymru o’r blaen: Elen Rhys a Delyth Prys. Tro ma dwi’n mynd i sôn am Rhys arall; rhywun sydd yn ysbrydoliaeth ym myd gwyddoniaeth yn ogystal â thechnoleg.

  Mae Elin Rhys yn haeddu sylw heddiw oherwydd ei pharhad di-flino i ddathlu a hyrwyddo gwyddoniaeth yng Nghymru a thu hwnt. P’un ai trwy raglenni teledu a radio neu trwy siarad yn gyhoeddus, mae hi wastad yn ceisio rhoi llais i wyddoniaeth mewn cyd-destun Cymreig sydd yn aml â gogwydd gref tuag at y celfyddydol. Mae’r erthygl hon ganddi ar Dr. Eirwen Gwynn yn enghraifft dda dwi’n meddwl.

  Er iddi adael gweithio fel gwyddonydd gyda Dŵr Cymru ym 1984, mae wedi parhau i fod yn weithgar yn y maes, a hynny’n dod trwodd yn amlwg yn ei gwaith teledu yn cyflwyno ac yn nes mlaen gyda Telesgôp, y cwmni sefydlodd hi ym 1993. Mae nifer fawr o’r rhaglenni mae hi wedi eu cynhyrchu yn dod o berspectif gwyddonol, yn aml o berspectif addysgu, esbonio a thynnu’r dirgelwch o wyddoniaeth.

  O’r ongl dechnoleg mae gwasanaethau fel Ffermio.tv yn dangos ei gweledigaeth flaengar a bod technolegau newydd yn rhywbeth sydd fod o ddefnydd i bawb, ac nid yn rhywbeth elitaidd.

  Bob tro dwi wedi cyfarfod Elin mae hi wastad â diddordeb mewn pobol eraill ac mae ei brwfrydedd gonest yn trosglwyddo i rywun rywsut. Dwi’n siwr bod hi wedi ysbrydoli nifer fawr o bobol ond dwi’n meddwl bod ei rôl hi gyda gwyddoniaeth yng Nghymru yn arbennig o bwysig o ystyried cyn lleied o fenywod sydd yn cael sylw yn y maes.

  Mewn cyfweliad Twitter gyda’r Western Mail yn 2010 mae hi’n nodi tamaid o gyngor gafodd hi gan ei bos tra’n gweithio gyda Dŵr Cymru:

  if you want to see your name on the map, publish your own map.

  Cyngor da – ond dwi’n meddwl bod ti di cyhoeddi sawl map! Diolch Elin.

   
  • Carl Morris 2:32 PM ar 11 Hydref 2011 Dolen Barhaol

   Ac mae’r rhesymeg tu ôl yr enw Telesgôp yn glir i fi nawr!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel