Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 – cynllunio cynnar

Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 Rydyn ni wedi bod yn trafod y posibilrwydd cyffrous o rywbeth Hacio’r Iaith yn Eisteddfod Genedlaethol ym Mro Morgannwg eleni. Nawr mae’r Eisteddfod wedi cynnig lle ac amser i Hacio’r Iaith, sef y pabell Cefnlen ar y maes bob dydd. Rydyn ni’n rhannu gyda’r beirdd o Dalwrn y Beirdd! Diolch i… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Eisteddfod 2012 – cynllunio cynnar

Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – bydd yn aelod o’r blog

Neges i bobol wnaeth dod i Hacio’r Iaith 2012 ddoe (ac alumni!)… Os wyt ti wedi dod i unrhyw Hacio’r Iaith mae croeso i ti cael cyfrif dy hun ar haciaith.cymru. Gadawa sylw dan y cofnod blog hwn i wneud cais am gyfrif. (Er dyw’r system ddim yn cyhoeddi dy gyfeiriad ebost dw i’n gallu… Parhau i ddarllen Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – bydd yn aelod o’r blog

Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – gwerthusiad

Diolch i bawb wnaeth dod i gymryd rhan yn y drydedd Hacio’r Iaith yn Aberystwyth ddoe! Diolch hefyd i’r noddwyr am sicrhau mynediad am ddim a bwyd eleni. Mae mwy o gofnodion i ddod am y digwyddiad gan gynnwys nodiadau, fideos ac ati. Yn y cyfamser, ar diwedd y dydd cawson ni sesiwn i drafod… Parhau i ddarllen Diweddglo Hacio’r Iaith 2012 – gwerthusiad

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,