Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Bydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal diwrnod newyddion hyperleol ar 23 Hydref. Ceisia’r digwyddiad, a gynhelir mewn partneriaeth â Chanolfan Newyddiaduraeth Gymunedol, Prifysgol Caerdydd ddod â newyddiadurwyr hyperleol a chymunedol i’r Senedd i’w galluogi i roi gwybod am waith y Cynulliad Cenedlaethol sy’n berthnasol i’w hardal a’u cynulleidfaoedd. Mae’r Fonesig Rosemary Butler AC, Llywydd y… Parhau i ddarllen Cynulliad: Diwrnod Newyddion Hyperleol 23/10/2014

Orbot

Gyda’r holl sôn am NSA a GCHQ, efallai y byddwch am ystyried defnyddio Orbot a’i borwr Orweb os oes dyfais Android gyda chi: https://guardianproject.info/apps/orbot/ Ac, yn amserol iawn ar ôl cofnod Aled am borth ieithoedd Microsoft, efallai y byddwch am gyfrannu at ei gyfieithu i’r Gymraeg: https://www.transifex.com/projects/p/orbot/

Data: 9.9% o areithiau yn y Cynulliad yn Gymraeg

Mae Kevin Donnelly wedi dadansoddi’r Cofnod er mwyn cyfrif pa ganran o sylwadau ac areithiau a anerchwyd yn Gymraeg. Y ganran yn y trydydd Cynulliad? Dim ond 9.9%. Mae rhagor o wybodaeth yn ei gofnod blog yn ogystal â’i gorpws a pheriant chwilio o’r enw Kynulliad3. Pam mae’r ganran mor isel? Oes gwleidydd Cymraeg o gwmpas sydd yn… Parhau i ddarllen Data: 9.9% o areithiau yn y Cynulliad yn Gymraeg

Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion

Mae’r Cynulliad wedi gofyn i mi basio’r manylion isod ymlaen. Mae nifer cyfyngedig o lefydd i gael ar hyn o bryd. Cynulliad Cenedlaethol Cymru Diffyg Democrataidd Sesiwn 2 Lleoliaeth – achubiaeth datganoli? Ar adeg pan fo’r cyfryngau cenedlaethol a rhanbarthol yng Nghymru yn methu’n gyson i ymgysylltu pobl Cymru â gwaith y Cynulliad Cenedlaethol, dymuna… Parhau i ddarllen Digwyddiad: Diffyg Democrataidd yng Nghaerdydd wythnos yma #diffygnewyddion

Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Dan ni eisoes wedi blogio yma am Gyngor Sir Gâr yn galw’r heddlu wrth i flogwraig lleol recordio cyfarfodydd y cyngor.  Tro Cyngor Barnet, Llundain yw hi y tro hwn i ddangos i’r byd sut i beidio ag ymddwyn yn ddemocrataidd. Cefndir: Yn dilyn penodiad gan y cyngor ar gyfer Creation of a Change and… Parhau i ddarllen Blogiwr arall yn cael ei erlid gan awdurdol lleol.

Pechodau Google Translate #ycofnod

Bach yn hwyr gyda’r stori anhygoel yma ond dw i newydd ychwanegu’r Comisiwn y Cynulliad i’r tudalen Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol ar Hedyn Twitter: http://twitter.com/#!/nicdafis/status/96181438185095168 http://twitter.com/#!/stanno/status/96182333106954240 http://twitter.com/#!/lowri_fron/status/96174741534150656 http://twitter.com/#!/nicdafis/status/96169918948577280 http://twitter.com/#!/neilwyn/status/96144034682241027 Yn y newyddion Defnyddio Google Translate i gyfieithu’r Cofnod? (Golwg360) Cofnod y Cynulliad: ‘Ddim am ddibynnu ar Google Translate’ (Golwg360) Anger at proposals to… Parhau i ddarllen Pechodau Google Translate #ycofnod

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter). “Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed… Parhau i ddarllen Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Aelodau Cynulliad ar Facebook / Twitter / e-bost

PDF yn unig ar hyn o bryd: enw / llun / plaid / logo / cyfeiriad / e-bost / rhif(au) ffôn / Facebook / Twitter / gwefan http://www.allwalespeople1st.co.uk/pdfdownloads/conactyourassemblymember.pdf Postia sylw os oes gyda ti fformat gwell na PDF. Diolch

Nodwedd newydd ar TheyWorkForYou – beth sy’n digwydd yn y siambr heddiw

From today, we are taking the UK Parliament’s upcoming business calendar and feeding it into our database and search engine, which means some notable new features. Firstly, and most simply, you can browse what’s on today (or the next day Parliament is sitting), or 16th May. Secondly, you can easily search this data, to e.g.… Parhau i ddarllen Nodwedd newydd ar TheyWorkForYou – beth sy’n digwydd yn y siambr heddiw

Diffyg barnau gwleidyddol Cymreig ar y we

Mae Gareth Price yn dweud: The great hope of the 2007 election was the blogosphere. With Ciaran Jenkins’ Blamerbell Briefs in the vanguard, there was a new space opening up for people who were interested in politics to access more information and better debate. But four years on, much of that radical alternative energy has… Parhau i ddarllen Diffyg barnau gwleidyddol Cymreig ar y we