Siroedd Cymru a blogiau Cymraeg

Rhys yn dweud:

Bron i hanner siroedd Cymru (9 o 22) heb eu cynrychioli gan flogiau Cymraeg 🙁 http://hedyn.net/wici/Categori:Blog_o_Gymru #haciaith

@rhysw1

Rhys Wynne

Problem yw, dyw’r Rhestr ddim yn hollol gyflawn. Dydyn ni ddim yn gwybod lleoliad o’r rhan fwyaf o flogiau. Wrth gwrs mae rhai yn siarad am bynciau tu hwnt lleoliad y blog, e.e. gwyddoniaeth, coginio neu gwleidyddiaeth Cymru fel gwlad. Mae rhai o bobol yn hapus i flogio heb nodi lleoliad.

Dyma’r siroedd gyda’u blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
Blog o Abertawe (2 blog)
Blog o Flaenau Gwent (1 blog)
Blog o Gaerdydd (34 blog)
Blog o Gaerffili (6 blog)
Blog o Sir Gaerfyrddin (6 blog)
Blog o Gastell-nedd Port Talbot (1 blog)
Blog o Geredigion (16 blog)
Blog o Gonwy (3 blog)
Blog o Sir Ddinbych (2 blog)
Blog o Wynedd (16 blog)
Blog o Sir Benfro (1 blog)
Blog o Rhondda Cynon Taf (5 blog)
Blog o Ynys Môn (3 blog)

Felly mae 96 blog wedi cael eu nodi dan categorïau sir penodol
Paid anghofio’r 33 blog sydd wedi cael eu nodi fel Blog o du all i Gymru

Ond mae cyfanswm o 295 blog yn Y Rhestr.

Felly mae 166 blog heb lleoliad.

Efallai bydd rhai yn dod dan y categorïau uchod.

Efallai bydd rhai (gobeithio) yn dod dan y categoriau isod, siroedd heb blogiau, yn ôl Y Rhestr hyd yn hyn.
Bro Morgannwg
Casnewydd
Sir y Fflint
Sir Fynwy
Bwrdeistref sirol Merthyr Tudful
Pen-y-bont ar Ogwr
Powys
Torfaen
Wrecsam

Defnyddia Google Blog Search os ti eisiau chwilio am eithriadau! e.e. pentrefi ym Mhowys

Hyd yn oed gyda’r caveats uchod, dyw’r canlyniadau ddim yn edrych mor dda – yn enwedig achos rydyn ni’n siarad am hanes blogio Cymraeg hyd yn hyn yn gynnwys y blogiau sy’n cysgu.

Edrych fel does neb yn fodlon cynrychioli‘r llefydd yma, neu does dim lot – 3 blog Ynys Môn ac 1 o Sir Benfro yn hanes blogio Cymraeg?

Os ti eisiau dechrau blog nawr am unrhyw beth mae WordPress Cymraeg yn dda.

Diolch i Rhys am ddechrau’r sgwrs yma.