Diwrnod Ada Lovelace 2016 #diwrnodAdaLovelace

Dyma nodyn bach sydyn i’ch atgoffa bod Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd ddydd Mawrth 11fed o Hydref 2016. Mae’r diwrnod yn gyfle i bostio rhywbeth ar y we am lwyddiannau menywod yn y meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Beth am gymryd rhan drwy drydar, blogio neu bostio am fenyw rydych chi’n edmygu? Mae rhagor… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2016 #diwrnodAdaLovelace

Diwrnod Ada Lovelace 15/10/2013: dathlu llwyddiannau menywod yn y maes technoleg

Mae Diwrnod Ada Lovelace yn digwydd pob blwyddyn ers 2009, sef dathliad rhyngwladol o lwyddiannau benywod yn wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  Amcan y digwyddiad yw rhannu straeon benywod sydd wedi ein hysbrydoli ni er mwyn creu modelau newydd i ferched a benywod ym meysydd lle mae dynion yn goruchafu. Dydd Mawrth 15fed o Hydref… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 15/10/2013: dathlu llwyddiannau menywod yn y maes technoleg

Diwrnod Ada Lovelace 2011 – yfory yng Nghymru

Bydd Ddiwrnod Ada Lovelace yfory (7fed mis Hydref 2001) yng Nghymru – diwrnod o flogio i ddathlu cyfraniadau benywod i dechnoleg. Mae nifer o bobol wedi cyfranogi yn Gymraeg yn 2009 a 2010. Efallai dylet ti ystyried sgwennu/recordio cofnod hefyd. (Enghraifft o gofnod am danah boyd ar fy mlog llynedd.) Mwy o fanylion ynglŷn â… Parhau i ddarllen Diwrnod Ada Lovelace 2011 – yfory yng Nghymru

Diwrnod Ada Lovelace 2010

Cofnodion heddiw http://metastwnsh.com/diwrnod-ada-lovelace-holi-sioned-edwards/ http://quixoticquisling.com/2010/03/diwrnod-ada-lovelace-danah-boyd/ Unrhyw beth arall yn Gymraeg? Unrhyw ffefrynnau yn ieithoedd eraill?

Diwrnod Ada Lovelace 2010

Time to sign up to Ada Lovelace Day 2010 Faint o gofnodion allen ni darllen yn Gymraeg eleni? 🙂 Enghraifft llynedd http://metastwnsh.com/diwrnod-ada-lovelace-delyth-prys/