Tagiwyd fel: Wrecsam Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:39 PM ar 2 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Wrecsam   

  Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam 

  http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/

  COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems.

  The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web.

  But although there have been a few reports trickling into the council, local feeling is the app has so far failed to spark the public’s interest.

  Downloading the app makes it easier to report litter, dog fouling, fly tipping, pot holes and road repairs and anti-social behaviour – residents can also send photos as evidence.

  However this particular technological revolution may be in need of a cyber jump-start, though the council insists it is popular. […]

  Mae dolen i’r app iPhone yma. Os wyt ti’n chwilio am yr app Android mae’n rhaid mynd i’r tudalen Saesneg am ryw reswm.

  Dau problem gyda’r strategaeth yma:

  1. Mae potensial i’r syniad o app symudol yn enwedig os mae rhywun eisiau adrodd problem tra bod nhw yn crwydro’r strydoedd (mewn theori). Ond mae platfform gyda lot mwy o bobol nag iPhone ac Android, sef Y WE. Ac mae’r we yn symudol hefyd i ryw raddau trwy 3G a fersiynau symudol. Mae’n rhaid ystyried app ar y we (web app) yn sgil apps symudol brodorol. Yn y cyd-destun yma byddwn i byth yn lansio app symudol brodorol cyn app ar y we. Ond byddwn i drio rhywbeth syml fel cyfeiriad ebost cyn ystyried app, sy’n ddrud.

  2. Mae’r cyngor yn defnyddio Looking Local, sef system Prydeinig, felly does dim fersiwn Cymraeg ar gael. Oh diar.

   
  • Rhys Wynne 2:04 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Sgwn i faint yn union sy wedi defnyddio’r gwasanaeth. Mae’n ymddangos bod Cyngor Wrecsam wedi derbyn 212 o adroddiadau drwy wefan FixMyStreet, a hynny heb unrhyw hyrwyddo gan y cyngor, ac mae modd i bod ddefnyddio’r gwasanaeth hyn drwy unrhyw ffon symudol ac Y WE. Hefyd mae’r gwasanaeth yma am gael ei leoleiddio i’r Gymraeg (yn araf…*ahem!*)

  • Carl Morris 5:23 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Yn union.

   Tybed os maen nhw yn ffafrio rhywbeth sydd wedi cael ei chomisiynu gan bobol fewnol…

   Bydd help Cyngor Wrecsam i leoleiddio FixMyStreet yn dda. Wedyn mae unrhyw gyngor yng Nghymru yn gallu ei defnyddio. Mae’r rhan fwyaf o broblemau yn dod dan y categorïau FixMyStreet ac mae croeso iddyn nhw addasu’r system hefyd.

  • Rhodri ap Dyfrig 9:40 PM ar 2 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Ma Ushahidi / Crowdmap (a Ble Mae’r Gymraeg? de!) yn cynnig tri ffordd syml i adrodd a mapio pethau: sms, ebost a tweet gyda hashtag. Mae na app hefyd sydd efo profiad mwy cyfoethog (ychwanegu llun, gps ac ati) ond faswn i’n tybio taw’r tri cynta fasa lot o bobol yn defnyddio o’u ffon symudol cyn agor app.

   Fwyfwy mae na apps sy’n cael eu lawrlwytho, agor unwaith, a byth yn cael eu cyffwrdd eto dwi’n teimlo. Beth sydd haws o ran mynediad i’r gynulleidfa fwyaf? Onid yr hyrwyddo sy’n bwysig yn y pen draw? Ymwybyddiaeth o’r gallu i adrodd am rywbeth.

  • Carl Morris 6:23 PM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen lot o gynhwysion i lwyddo: hyrwyddo yn sicr ond mae’n rhaid cynnig platfformau mor eang a phosib fel y we ac efallai SMS.

   Hefyd mae’n rhaid meddwl am gymhelliant – pam fydd pobol yn adrodd problemau? Mae’r cwestiwn yn dyfnach na marchnata achos maen nhw yn gofyn pobol i gyfranogi i rywbeth, i bwrpas – sydd yn wahanol i’r pwrpas o safbwynt y cyngor.

   Does ‘na ddim hud mewn app ar ei ben ei hun. Maen nhw yn gallu newid yr app er mwyn iterato ond efallai mae’n rhy hwyr.

 • Rhodri ap Dyfrig 5:05 PM ar 11 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cystadleuaeth, , Wrecsam   

  Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio 

  Llongyfarchiadau i Carwyn Tywyn am ennill cystadleuaeth blogio’r Eisteddfod. Dwi’n siwr bod ei waith yn deilwng a hoffwn i ei ddarllen.
  Dwi’n falch bod yr Eisteddfod yn ceisio gwneud lle i ddulliau gwahanol o sgwennu, ond dwi’n meddwl bod yn rhaid codi cwestiynau eithaf sylfaenol am y gystadleuaeth hon.

  Dyma oedd yn y rhestr testunau am 2011:

  166. Blog dros gyfnod o fis hyd at 3,000 o eiriau. Dylid cyflwyno’r gwaith ar ddisg yn unig.
  Ystyrir cyhoeddi’r buddugol ar safle we’r Eisteddfod
  Gwobr:
  £200
  Beirniad: Lyn Lewis Dafis

  Mae na sawl peth yma sydd yn peri dryswch ac yn fy marn i yn atal y gystadleuaeth rhag cyrraedd ei photensial.

  Pam bod angen cyflwyno ar ddisg yn unig? Os taw pryder am olygu testun y blog yn ystod neu ar ôl beirniadu sydd wrth wraidd hyn yna gofynnwch am sgrinlun, argraffu’r dudalen neu gopi Word o’r blog fel copi wrth-gefn, ond yr URL ddylai fod y flaenoriaeth (dyna sy’n digwydd gyda’r asesiadau blogio ym Mhrifysgol Aberystwyth). Os nad oes angen creu blog, neu fod â blog eisoes wedi ei greu i gystadlu, yna mae’n annodd gen i weld sut gellir ei alw’n flog.

  Drwy gynnal cystadleuaeth blogio dylai’r Eisteddfod weld bod y cyfrwng, a’r hyn a ysgrifennir ar y cyfrwng, yn annatod ac taw annog defnydd priodol o’r cyfrwng sydd eisiau. Mae cyfrwng canu yn cael llwyfan priodol, mae cyfrwng barddoniaeth yn cael cyhoeddiad priodol, mae cyfrwng dawns yn cael trac sain bridol – dylai’r Eisteddfod dderbyn llwyfan priodol blog.

  Mae’r Eisteddfod hefyd yn dweud y basen nhw’n ‘ystyried cyhoeddi’r buddugol ar eu gwefan’, ond dylai’r ennillydd (os nad pob cystadleuydd) gael dolen o wefan yr Eisteddfod. Mae dolen yn werth llawer mwy na chopio testun ar wefan yr Eisteddfod, achos mae’r ddolen honno’n debygol o gael ei dychwelyd gan y blog. Does dim cost i ddolen, nid oes prinder lle ar y we, ac mae’n hybu defnydd o flogiau lle maen nhw’n fod i fodoli: ar y we ac nid ar bapur. Ni ddylid cyhoeddi cofnod blog yn y cyfansoddiadau am y rheswm hwnnw chwaith (os yw hynny’n fwriad hynny yw). Os taw eisiau cael cynnwys wedi ei gynhyrchu yn benodol ar gyfer y gystadleuaeth mae’r Eisteddfod ei eisiau, mae hynny hefyd yn mynd yn groes i natur agored a chymdeithasol blogiau hefyd.

  Dylai unrhyw flog fod ar y we: dyna natur blog. Er bod dadlau am beth sy’n diffinio blog ar wahan i gyhoeddi ar ffurfiau eraill electronig, mae dolenni (mewnol ac allanol), RSS, sylwadau, a’i fod arlein yn rhai o’r elfennau craidd.

  Rydw i’n gweld (diolch @cetyn!) bod y gystadleuaeth yn rhedeg eto ar gyfer 2012, a chan nad oes unrhyw fanylion am ddull cyflwyno y tro hwn, bydda i’n annog pawb sydd wedi blogio o gwbl ym mis Mawrth 2012 i URLs eu cofnodion gorau at yr Eisteddfod a gweld beth ddaw. Ond er eglurder i bawb ac er mwyn hybu’r cyfrwng orau posib byddwn yn annog y Steddfod i roi rhai canllawiau pellach a sicrhau bod blog yn cael ei drin fel blog. Pwy a ŵyr efallai bydd mwy yn cystadlu: wedi’r cyfan mae 56 blog newydd yn 2011 yn barod, oni ddylen nhw i gyd fod yn cystadlu a chael link, ac yn eu tro yn dolennu nôl at yr Eisteddfod gan greu loop sydd yn fanteisiol i bawb?

  Diweddariad 23.9.11 (gan Rhys Wynne)

  Tydy’r cofnod blog  buddugol ddim wedi ei gyhoeddi yng Nghfansoddiadau 2011 a toes dim golwg o ddolen at er eu gwefan. Yn ogystal a’r gystagleuaeth mae @cetyn wedi tynnu llun ohono, mae dwy gystadleuaetharall sy’n cynnwys y gair ‘blog’ yn 2012 hefyd:

  121. Blog neu ddyddiadur [ar gyfer dysgwyr]

  Tua 150 o eiriau

  Lefel Sylfaen

  Gwobr £50

  a

  170. Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes

  ‘Achlysur i’w gofio’ (heb fod yn llai na 1,500 o eiriau) ar ffurf traethawd, cyfres o negeseuon e-bost neu flog

  Gwobr £200

  Diweddariad 30.9.11

  Yn yn ôl cyfrif Twitter yr Eisteddfod:

  Byddwn yn cyhoeddi dolen i’r blog a mwy o wybodaeth o’r Cyfansoddiadau ar ein gwefan yn fuan iawn.

   
  • Carl Morris 7:53 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Cytuno yn llwyr.

   Does dim sôn am amlgyfrwng chwaith, un o fanteision pwysicaf y we. Efallai dylai llun neu fideo cyfrif fel 1000 gair! Neu dylen nhw feddwl am lansio cystadleuaeth ar wahân, i fideo ar-lein.

   Hefyd nid blog ond cofnod blog yw’r her yma. Mae’r gwahaniaeth yn bwysig. Yn sicr mae lle am gystadleuaeth cofnod blog, sef cyfansoddi un eitem dda. Ond mae’n anodd creu cystadleuaeth i wobrwyo blogiau llwyddiannus: cymuned dda, sgyrsiau da (weithiau trwy’r sylwadau, weithiau ar y blogosffêr), perthnasedd y cynnwys ac yn cael eu cynnal am dymor hir.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:35 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ie, o’n i’n meddwl sut fase nhw’n ymateb i Myndiawlmundial neu S4Cnewydd? A fyddai blog tumblr gyda dyfyniadau, lluniau a chlipiau fideo’n dderbyniol, neu ai llenyddiaeth destunnol ar ffurf electronig maen nhw eisiau?

   Dwi’n credu eu bod yn gofyn am gyfres o gofnodion blog (er taw ‘blogiau’ yw’r term yn y gystadleuaeth am 2012, sydd braidd yn ddryslyd efallai) yn hytrach nac un cofnod.

   Un ffordd sydd i ffeindio allan mae’n debyg: anfon URLs a gweld be ddaw…

  • Rhys Wynne 8:42 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’n costio £5 am pob ymgais cofiwch (er, mae’n werth o, os yw’r wobr yn £200)

  • Rhys Wynne 11:30 AM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Un broblem ymarferol gyda jyst danfon URL’s mewn yw bod nifer o flogwyr yn blogio o dan eu henwau iawn, tra mae eisiau i gystadleuwyr cysatdlaethau’r Eisteddfod wneud hynny o dan enw ffug.

   Ond dyma’r math o bynciau y dylid eu hystyried au trafod yn fan hyn, a diolch am godi’r pwnc, Rhodri.

   Roedd cystadleuaeth fel yn yn 2009 os d wi’n cofio’n iawn, ac os edrychwch ar gyfansoddiadau’r flwyddyn honno, dw i ddim yn meddwl i neb gystadlu. Pan ofynwyd i mi feirniadu cystadleuaeth tebyg, ond ar gyfer dysgwyr yn 2010, holais os oedd unrhyw ganllawiau arbennig, oherwydd tybiais byddai diffyg manylion a dealltwriaeth am beth yn union yw blog yn golygu mai prin fyddai’r rhai a fyddai’n cystadlu (roeddwn yn iawn, mond dau wnaeth drio, ac ar bapur!). Dyma oedd ymated yr Eisteddfod:

   Mae’r math yma o gystadleuaeth yn un newydd gan fod blogs yn rywbeth diweddar. Nid ydym yn paratoi canllawiau ar gyfer y gystadleuaeth hon- prin iawn yw’r achosion y byddem yn paratoi unrhyw fath o ganllawiau.

   …….

   Mae cystadlaethau fel hon ac eraill yn y maes technoleg newydd yn mynd i gymryd tipyn o amser i ddenu pobl i gystadlu mae gen i ofn-roedd un debyg i fewn yn yr adran llên ond gwan yw’r ymateb o gymharu a chystadleuaeth fel englyn dywederond efallai mai dyfal donc sydd raid.

   Mae eisiau canmol yr Eisteddfod am geisio cyflwyno mathau newydd o gystadlaethau, ac hefyd am ddyfalbarhau gyda nhw hyd yn oed os nad oes llawer o ymateb ar y dechrau, ond mae’n biti nad ydyn nhw hefyd yn fodlon bod yn fwy hyblyg a gweld yr angen i roi bach o gyfarwyddiadau pellach, yn arbennig gan eu bod yn cydnabod ei fod yn gystadleuaeth gwahanol iawn i’r rhai traddodiadol.

   Plis pobl yr Eisteddfod, byddwch yn barod i addasu pethau, ac hefyd peidiwch a bod ofn dod i ofyn yma am unrhyw awgrymiadau/cyngor.

  • Rhys 5:04 PM ar 15 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Peidiwch gofyn pam, ond dw i wedi blogio am bobl yn blogio am yr Eisteddfod.

  • Rhys Wynne 8:28 PM ar 23 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Mae dwy gystadleuaeth arall gyda’r gair ‘blog’ yn y manylio. Gweler y diweddaraid i’r cofnod blog.

 • Carl Morris 6:11 PM ar 9 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Euryn Ogwen Williams, , , , Wrecsam   

  Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu) 

  Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf:

  .
  .
  Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd y byd digidol ac roedd nifer sylweddol yn y gynulleidfa yn credu mod i wedi “colli fy marblis”, a doedden nhw ddim yn swil o ddweud hynny! Ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, ffordd o feddwl oedd digidol – wedi ei gyfyngu i bobl ifanc a phobl fusnes. “Dim byd i’w wneud gyda ni”, oedd agwedd y sefydliad Cymreig bryd hynny. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mi gefais wahoddiad i wneud cyflwyniad yn Eisteddfod Caerdydd a’r testun oedd “Beth wnest ti yn y Chwyldro” Erbyn hynny roedd digidol wedi dod yn ffordd o fyw a’r byd yn newid wrth i’r mwyafrif fabwysiadu’r dechnoleg. Roedd y chwyldro bellach yn nwylo’r bobl. Yn y tair blynedd ers hynny, mae’r chwyldro wedi cyflymu ac mae’r defnydd o’r dechnoleg wedi ymdreiddio i bobman a dechrau creu ei chwyldro ei hun…

  Y Newid Mawr gan Euryn Ogwen Williams, Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011 (PDF)

  Dw i wedi rhoi’r testun llawn ar y we gyda chaniatâd yr awdur.

  Bydd trafodaeth fanwl o’r ddarlith yma yn ddefnyddiol… Mae sylwadau isod ar agor. Mae’r we ar agor.

   
  • Rhys 3:36 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch i ti am roi’r testun ar-lein.

  • Annette Strauch 6:25 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Esboniad (testun) da, Carl. Mae Euryn Ogwen yn edrch ymlaen. ‘Rwy’n hoffi hynny. Mae’r sgwrs hefyd yn ymwneud ag S4C. Nid wyf yn gwybod beth yw’r dyfodol, os nad oes arian. 3D, HD?? – ‘Rwy’n defnyddio S4C/Clic. Dim amser i ysgrifennu mwy. Cwestiwn pwysig: beth fydd y dyfodol yn rhoi â’r Rhyngrwyd ac yn ein bywyd cymdeithasol ni nesa’. Credaf fod Cymru’n gwneud yn dda. Dim ond biti bod yna dim digon o fideos da gan S4C ar YouTube neu unrhyw ffilmiau Cymraeg allan o Gymru. Mae’r cyfryngau newydd yn rhoi mwy o help i’r iaith er enghraifft. Roedd cael sianel deledu S4C yn dda bryd hynny, erbyn hyn mae cyfryngau newydd yn bwysicach.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”…

   Gyda llaw dyma’r testun i’r darlith hon yn Comic Sans http://web.archive.org/web/20070707055608/http://www.ogwen.com/index2.html

   Diolch i @dafyddt am y dolen ac i archive.org am gadw’r tudalen.

 • Carl Morris 11:18 PM ar 2 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Wrecsam   

  Hacio’r Iaith Bach yn y pyb, Wrecsam (nos Wener!) 

  Dere draw i Hacio’r Iaith Bach yn y pub:

  The Horse and Jockey, Stryt yr Hob, Wrecsam

  Nos Wener 5ed mis Awst 2011
  5:30PM – 8:30PM (neu hwyrach os ti eisiau)

  Croeso i bawb, eisteddfotwyr a phobol o Wrecsam a’r cylch, unrhyw un!

  Mwy o fanylion yma:
  http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_yn_Eisteddfod_Genedlaethol_2011#Hacio.27r_Iath_Bach_mewn_tafarn

   
  • Maldwyn Pate 11:46 PM ar 2 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Bydda i yno. Edrych ymlaen.

  • Heledd 12:10 AM ar 3 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Isho dod i hwn!

  • Carl Morris 7:20 PM ar 7 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Cawson ni sgwrs da!

   Mal, edrych ymlaen i gofnod blog am dy adnoddau addysgu Cymraeg! 🙂

 • Rhys Wynne 1:35 PM ar 27 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , gweithdai, , Wrecsam   

  Hacio’r Iaith Eisteddfod Genedlaethol 2001, Augmented Reality a Thrydargwrdd 

  Gall dim un digwyddiad Cymraeg o bwys gymryd lle bellach heb ddigwyddiad Hacio’r Iaith (mawr neu FACH)  atodol.

  Diolch i @nwdls, bydd un ar y Maes eleni ar y dydd Llun, ar stondin Prifysgol Aberystwyth.

  Dyma’r manylion ar wiki Hedyn:

  Hacio Iaith ar y maes

  Noddwyr: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth, Sefydliad Mercator ar gyfer Ieithoedd, Cyfryngau a Diwylliant

  Pryd

  Dyddiad: Dydd Llun, 1af Awst 2011

  Amser: 1.30PM – 5PM

  Ble

  Lleoliad: Pabell Prifysgol Aberystwyth, Eisteddfod Genedlaethol 2011, Wrecsam

  Rhaglen ddrafft

  1.30-2.00 Helo! Paratoi cyfrifiaduron, sgwrsio, paned, bisged, ac ati…

  2.00-2.30 Haclediad

  • panel yn trafod [pwnc i’w bennu] a’i recordio fel podlediad arbennig yn y gyfres Haclediad

  2.45-3.15 Gorsedd y Gîcs – 6 x cyflwyniad 5 munud. Thema: “Beth sydd wedi dy gyffroi di ar y we yn y flwyddyn ddiwethaf?”

  • Gallwch chi feddwl am gyflwyniad o flaen llaw (os felly cysylltwch â fi @nwdls), neu drin o fel open mic a jest mynd amdani ar y dydd. Y bwriad ydi cael cyfle i sôn am rywbeth sydd wedi eich tanio chid ac sydd raid ei rannu gyda phawb.

  3.30-5.00 Gweithdai

  4 x grwp. Themâu:

  1. Blogio ymarferol;
   1. sut i ddechrau blog? pam dechrau blog? gweithdy blogio i bawb!
  2. Lleoleiddio/cyfeithu/isdeitlo;
   1. beth sydd ar y gweill? Sut mae modd gwella pethau?
  3. Ymgyrchu / democratiaeth arlein;
   1. sut allwn ni ddefnyddio’r we a chyfryngau arlein i wella ein ymgyrchoedd a democratiaeth?
  4. cynnwys creadigol arlein
   1. beth yw manteision creu cynnwys arlein? oes digon o gynnwys Cymraeg? sut mae annog mwy? Pa opsiynau ‘torfoli’ sy’n gweithio orau?

  Bydd un person yn hwyluso trafodaeth pob grwp. Efallai bydd cyfle i adrodd nôl i bawb, er mae hyn yn amlach na pheidio yn troi allan braidd yn naff, ac yn job does neb eisiau ei wneud. Oes ffordd well o roi gwybod i bawb beth drafodwyd? Pennu blogiwr byw i bob grŵp efallai?

  Bydd WiFi ar gael i fynychwyr. Ie, sudd intertiwbs ar y maes.

  Caiff y dualen wiki ei diweddaru’n nes i’r amser mae’n siwr. Mae croso i chi olygu’r dudalen ar y wiki, neu gadael sylw o dan y cofnod yma os oes cwestiwn neu syniad gyda chi, neu gwell fyth, nodi eich presenoldeb!

  CasgliadLabs yn dod ag Eisteddfodau’r gorffennol yn fyw gyda augmented reality.

  Hefyd, am bach o hwyl, mae CasgliadLabs yn gofyn i fynychwyr yr Eisteddfod ddanfon llun ohonyn nhw eu hunain gyda un o gymeriadau Eisteddfodau y gorffennol atynt, drwy wyrth augmented reality.

  Dyma enghraifft.(triais fewnosod delwedd Twitpic yma, ond methais)

  Diweddariad: Mae Tom Pert o CasgliadLabs yn esbonio ymhellach yn y sylwadau

  hefyd…

  Trydargwrdd

  Mae @siantir du wedi trydar am y digwyddiad yma:

  @ Nifer o drydaresau'n cwrdd dydd Mawrth 5pm, lle bwyd, Mynedfa 2, am sgwrs. @ @ @ etc. Croeso i ragor
  @siantirdu
  Siân Eleri Roberts
   
  • Tom Pert 1:33 PM ar 29 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Bydd 150fed pen-blwydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei ddathlu eleni yn Eisteddfod Wrecsam. Bydd realiti estynedig yn galluogi ymwelwyr â’r maes eleni i gyfarfod cymeriadau o Eisteddfodau’r gorffennol, yn cynnwys rhai o eisteddfodau Wrecsam ym 1977, 1933 a 1912.

   Mae lluniau hanesyddol; nifer ohonynt yn eiconig; wedi’u lleoli o amgylch maes yr Eisteddfod a gellir eu gweld drwy gyfrwng yr ap rhad ac am ddim Realiti Estnedig Layar ar gyfer ffonau poced iPhone, Android, ac Ovi Nokia. Bydd pwyso ar y sgrin yn cysylltu’r defnyddiwr ag adnoddau diddorol Casgliad y Werin Cymru, gwasanaeth dwyieithog ar-lein a ddatblygwyd ar y cyd gan Amgueddfa Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

   Bydd defnyddwyr yn cael eu hannog i anfon lluniau o’u hunain yn cyfarfod y cymeriadau ac yn rhyngweithio â nhw i flog ‘Labordai’ Casgliad y Werin Cymru (www.labs.peoplescollection.co.uk). Bydd y lluniau yma yn cael eu harddangos ar sgrin yn stondin Casgliad y Werin Cymru a bydd gwobr ar gyfer y ddelwedd orau – neu’r llun mwyaf od efallai!

   Ewch i http://www.layar.com/layers/wrecsam1 i lawrlwytho’r app
   Ebostiwch eich lluniau at CasgliadLabs.5778@twitpic.com

   Am ragor o wybodaeth ebostiwch: tom.pert@rcahmw.gov.uk, 07818593114
   Dilynwch ni ar Twitter: @CasgliadLabs

  • Rhys Wynne 9:47 PM ar 7 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Diolch i bawb wnaeth ddod ac yn arbennig am eich amynedd tra roeddwn yn dangos sut i greu erthygl Wicipedia!

   Roedd yn neis cwrdd a pobl newydd (dylen ni fod wedi gosod flip-chart i bawb nodi eu henwau Twitter/URls eu blog).

   Mae Leia wedi crynhoi’r digwyddiad yn wych ar ei blog Unrhyw un arall wedi cael cyfle eto?.

 • Carl Morris 6:39 PM ar 31 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Wrecsam   

  Help! Prosiect @heddgwynfor i gasglu digwyddiadau amgen/answyddogol #eisteddfod2011 

  Mae Hedd yn dweud:

  Dwi’n gweithio ar brosiect bach newydd i gasglu gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau amgen/answyddogol sy’n digwydd yn ystod wythnos yr eisteddfod genedlaethol mewn un man boed yn gigs, cyngherddau, dramau, lansiadau, cyfarfodydd, protestiadau ayb.

  Bydd rhain oll yn cael eu rhestru mewn calendr, ond dwi hefyd am gynnwys cymaint o wybodaeth a phosib ar y wefan am y steddfod, a phethe mae pobl yn trefnu arlein ar gyfer yr wythnos hefyd.

  Os oes gen ti syniadau am bethau i’w cynnwys, rho wybod.

  Hefyd:

  Y prif beth sydd angen arnaf yw rhestr o fudiadau/cyrff/unigolion sy’n trefnu stwff fel arfer yn ystod wythnos y steddfod, fel bod modd i mi gysylltu gyda nhw cgaph i holi am wybodaeth ynglyn a digwyddiadau eleni. Noder dim ond stwff answyddogol bydd yma, ond bydd dolenni amlwg at wefan y Steddfod i gael manylion am yr holl stwff swyddogol – maesB, MaesC, Pafiliwn ayb…

  Gadawa sylwadau isod neu anfon ebost i hedd malwen cymdeithas dot org

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel