Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/ COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems. The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web. But although there have been a few reports trickling… Parhau i ddarllen Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Llongyfarchiadau i Carwyn Tywyn am ennill cystadleuaeth blogio’r Eisteddfod. Dwi’n siwr bod ei waith yn deilwng a hoffwn i ei ddarllen. Dwi’n falch bod yr Eisteddfod yn ceisio gwneud lle i ddulliau gwahanol o sgwennu, ond dwi’n meddwl bod yn rhaid codi cwestiynau eithaf sylfaenol am y gystadleuaeth hon. Dyma oedd yn y rhestr testunau… Parhau i ddarllen Eisteddfod 2011: Y Gystadleuaeth Blogio

Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf: . . Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd… Parhau i ddarllen Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Hacio’r Iaith Bach yn y pyb, Wrecsam (nos Wener!)

Dere draw i Hacio’r Iaith Bach yn y pub: The Horse and Jockey, Stryt yr Hob, Wrecsam Nos Wener 5ed mis Awst 2011 5:30PM – 8:30PM (neu hwyrach os ti eisiau) Croeso i bawb, eisteddfotwyr a phobol o Wrecsam a’r cylch, unrhyw un! Mwy o fanylion yma: http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_yn_Eisteddfod_Genedlaethol_2011#Hacio.27r_Iath_Bach_mewn_tafarn

Hacio’r Iaith Eisteddfod Genedlaethol 2001, Augmented Reality a Thrydargwrdd

Gall dim un digwyddiad Cymraeg o bwys gymryd lle bellach heb ddigwyddiad Hacio’r Iaith (mawr neu FACH)  atodol. Diolch i @nwdls, bydd un ar y Maes eleni ar y dydd Llun, ar stondin Prifysgol Aberystwyth. Dyma’r manylion ar wiki Hedyn: Hacio Iaith ar y maes Noddwyr: Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, Prifysgol Aberystwyth, Sefydliad… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Eisteddfod Genedlaethol 2001, Augmented Reality a Thrydargwrdd

Help! Prosiect @heddgwynfor i gasglu digwyddiadau amgen/answyddogol #eisteddfod2011

Mae Hedd yn dweud: Dwi’n gweithio ar brosiect bach newydd i gasglu gwybodaeth am yr holl ddigwyddiadau amgen/answyddogol sy’n digwydd yn ystod wythnos yr eisteddfod genedlaethol mewn un man boed yn gigs, cyngherddau, dramau, lansiadau, cyfarfodydd, protestiadau ayb. Bydd rhain oll yn cael eu rhestru mewn calendr, ond dwi hefyd am gynnwys cymaint o wybodaeth… Parhau i ddarllen Help! Prosiect @heddgwynfor i gasglu digwyddiadau amgen/answyddogol #eisteddfod2011