Diweddariadau Rhys Wynne Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 12:21 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Common Voice,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd 

  Delyth Prys yn cyflwyno yn lle Rhos ei gwr, sy’n brysur iawn gyda lleoleiddio. (Helo Rhos gan bawb yma gyda llaw!)

  Tra yn Berlin yn son am eu gwaith ar yr ap Paldaruo, clywodd cynrychiolwyr Mozilla am hyn. Sonio’n nhw am Common Voice, ble roedd 20,000 wedi cyfrannu at gynnwys Saesneg. Perswadwyd Mozilla i agor Common Voice i ieithoedd eraill.

  dal ffonemau unigryw oedd nod Paldaruo, drwy nodi geiriau neu ymadroddion ‘rhyfedd’ a geiriau benthyg. Common Voice eisiau casglu data mwy safonol.

  Beth yw Common Voice

  Sefydliad Mozilla eisiau sicrhau bod pob iaith yn cael eu trin yr un fath. Anodd i ieithoedd llai fod a digon o swmp o gynnwys.

  Nod cyntaf ar gyfer y Gymraeg yw 100 awr wedi’i ddilysu. 40 awr wedi’i gyfrannu a 32 awr wedi’i ddilysu sydd ar hyn o bryd. Bwlch yn agor, ac mae angen ei gau.

  Gorau po fwyaf o amrywiaeth lleisiau (dynion/merched, acenion de/gogledd, lleisiau pobl o bob oedran. Hefyd mae gwerth cyfrannu pan mae swn cefndir.)

  Buom yn gwrando ar rai cyfraniadau ac yn eu dilysu.

  Angen help ar ieithoedd llai eraill (e.e. Gwyddeleg a Llydaweg).Hyd yn oed os nad ydych yn rhugl, efallai gallwch helpu ar yr ochr dilysu

   

  Yna siaradodd Dewi Bryn Jones am brosiectau lleferydd Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr

  Hyfforddi adnabod lleferydd, Deep Speech gan Mozilla.

  Sgwrsfot. Dau gam: Adnabod bwriado fewn testun cwestiwn. Estyn gwybodaeth o wefan neu drydydd part

   

   
 • Rhys Wynne 11:21 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru 

  Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons.

  Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad.

  Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn o lyfrau am Gymru yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y data ar gael yn amlieithiog

  Math o ddata: lleoliad, genere, OCR, awdur, dyddiad. Mae modd gwneud pob math o ymchwil gyda hyn nad oedd yn bosibl gyda metadata blaenorol.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Rhys Wynne 4:55 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1) 

  Cynnwys i blant

  Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg

  A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms)

  Ar hyn o bryd mae rhaglenni Cyw ar i-Player, ond ddim ar i-Player kids

  Hacwragedd

  Leia. O’r farn bod cyfran uwch o gyfranogwyr Hacio’r Iaith yn ferch o gymharu a digwyddiadau technolegol yn gyffredinol.

  proporti.onl – pa ganran o’r bobl rydych yn eu dilyn eich dilynwyr ar Twitter sy’n ferched/dynion

  Sut i wella hyn

  Grwpiau

  Girls in code

  Technocamps

  Diwrnod Ada Lovelace

   

   
 • Rhys Wynne 4:10 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , diarhebion, ,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) 

  Dihareb y dydd

  Gareth Morlais

  Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

  Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

  Archif Ddarlledu Genedlaethol

  Illtud Daniel

  Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

  Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.

   
 • Rhys Wynne 3:12 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , PSVR, Wici Caerdydd   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 4 (Ystafell 2) 

  Arloesi ar Lawr Gwlad

  Marged Rhys (Mentrau Iaith Cymru)

  Cydweithio rhwng Mentrau (e.e. Môn a Sir Ddinbych). Rhannu arbenigedd.

  Clwb Flogio yn Abertawe, wedi’i ddechrau mewn clwb ieuenctid.

  5 menter wedi derbyn grant Arloesi 2050:

  Cered – Clwb Codio yn y de-orllewin. Hyfforddi hyfforddwyr gwirfoddol lleol

  Cered – ap Bys a Bawd. Ap reality cymysg yn dod a chymeriadau hwynagerddi.

  Abertawe – ap lles

  Caerdydd – Wici Caerdydd. Cyfers o olygathons are themâu arbennig, gan gynnwys yn ystod Tafwyl, Eisteddfod 2018 a mynd at grwpiau lleol/clybiau ieuenctid.

  RhCT – gêm antur episodig

  Caerffili – (gweler isod)

  Clwb Gemau Fideo, Menter Iaith Caerffili

  Morgan yn ymhelaethu mwy am y grwpiau.

  Sefydlu clwb gemau fideo dwy flynyedd yn ôl, ac yna sefydlu sianel YouTube

  Plant ifanc: Tegannau- Fideos dadfocsio teganau.

  Plant cynradd/uwchradd: Gemau Retro – Disgyblion 6ed dosbarth yn gwirfoddoli yn y grwpiau gemau fideo a golygu fideos, ac mae hyn yn mynd tuag at eu cwrs BAC.

  Creu fideos PSVR.

  Pobl ifanc 16+: YnChwarae. Noson gemau, YouTube, Twitter darlledu’n fyw ar YouTube Gaming a Twitch. Llinell sgwrsio Discord # sgwrs-gyffredinol_cymraeg

   
 • Rhys Wynne 2:14 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: ,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 3 (Ystafell 1) 

  Adnabod Lleferydd

  Dewi (Uned Technoleg Iaith).

  Cysylltu efo’r Wicipedia Cymraeg er mwyn cael ateb i gwestiynau. Dadansoddi cynnwys Wicipedia.

  Paldaruo – ap/gwefan casglu lleisiau, angen mwy o leisiau. Hefyd, mae angen pobl i wrando ar recordiau a chadarnhau bod o’n gywir.

  Coprws fersiwn 4 wedi cael ei ryddhau

  Gwefan newydd ar sail CommonVoice gan Mozilla

  Lleisiwr

  Steffano (Uned Technoleg Iaith).

  Creu lleisiau synthetig ar gyfer cleifion sydd am golli eu llais. (grant Cymraeg 2050). Galw mawr, pobl yn dod at yr Uned yn yr Eisteddfod yn holi am hyn.

  Gweithio gyda therapyddion lleferydd.

  Defnyddio’r hyn a ddysgwyd gyda Macsen. Gwefan gyntaf, wedyn falle apiau.

  Lot o ‘voice banking’ yn digwydd yn Lloegr ddim yng Nghymru.

  Robin Owain yn gofyn a oes modd creu y gallu i glywed erthygl Wicipedia’n cael ei darllen yn llais Saunders Lewis neu Kate Roberts!

  Bylchau mewn technoleg Cymraeg

  Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd/Llywodraeth Cymru) a Gareth Morlais (Llywodraeth Cymru)

  Grwpiau’n nodi 3 blaenoriaeth o’r bylchau o restr ar y sgrin

   

   
 • Rhys Wynne 12:26 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Rstudio   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1) 

  [Nid] Yw Hon ar Fap? Data a Mapio

  Wyn, Carl ac Angharad yn trafod Mapio Cymru, map Cymraeg yn defnyddio Open Street Map.

  Nod y prosiect, sut mae ychwanegu at y map ac ati (blog yma).

  Nid yw enw lleoedd Cymraeg (lle mae enw Saesneg hefyd yn bodoli) yn ymddangos ar wefan Open Street Map. Mae’r enwau Cymraeg yn ymddangos ar http://www.openstreetmap.cymru.

  Torfoli drwy annog grwpiau lleol i gyfrannu.

   

  Newyddiaduraeth data gyda R a RStudio

  Hywel Jones (Statiaith). Ysgogiad: darllen ymgynghoriad y Llywodraeth a oedd yn cynnwys bwriad i roi’r gorau i gyhoeddi data ysgolion ar lefel lleol, gan ei gwneud yn anodd cymharu / dilysu datganiadau.

  Creu cod i grafu FyYsgolLeol gyda R nid Python.

   

   
 • Rhys Wynne 11:42 AM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau:   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 1 (Ystafell 2) 

  Sesiwn 1 – Dysgu Cymraeg ar Duolingo

  Richard Morse, tiwtor Cymraeg i Oedolion, yn adrodd hanes ‘ymgyrchu’ i ychwanegu cwrs Cymraeg ar y llwyfan.

  Ceisio cefnogaeth, gan gynnwys llythyr at y Prif Weinidog.

  Memrise (gwasanaeth tebyg) ond yn derbyn un cyfieithiad ar gyfer pob brawddeg – Duolingo’n derbyn mwy. Hyd at 50 gwahanol ffordd o lunio un brawddeg wrth ystyried pob tafodiaith!

  CBAC wedi gadael iddynt ddefnyddio cynnwys y gwerslyfrau.

  Angen ystyried ffurfiau Saesneg – gwahaniaeth rhwng DG ac UDA (yn UDA, ‘to clean’ = tacluso)

   

  Leia, yn trafod 2 ap:

  Amikumu, sy’n eich helpu i ddod o hyd i bobl gerllaw er mwyn siarad unrhyw un o 7500+ o ieithoedd y byd.

  SaySomethingInWelsh – cwrs MP3. Mwy o hyder gan bobl sy’n dysgu drwy SSIW gan fod ganddynt eirfa ehangach ar gam cynharach.

   
  • Richard Morse 6:50 AM ar 31 Ionawr 2018 Dolen Barhaol

   Piti nad oedd taflunydd ar gael i’r sesiwn, baswn i wedi dod â fy nhaflunydd fy hun taswn i wedi cael gwybod ymlaen llaw. Collodd y cyflwyniad llawer o’i effeitholrwydd oherwydd hyn. Ta waeth diolch am y cyfle i rannu peth o’r stori creu y cwrs Cymraeg ar Duolingo.

   Baswn i’n hapus i rannu’r sleidiau tasai diddordeb.

 • Rhys Wynne 10:00 PM ar 12 August 2015 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , untappd   

  Cwrw a thafarndai mwyaf poblogaidd Caerdydd (yn ôl Untappd) 

  Mae gwefan BarDiff yn dangos pob math o ystadegau am gwrw a yfir yng Nghaerydydd yn seiliedig ar ‘checkins’ ar Untappd. Mae’n cynnwys y cwrw unigol mwyaf poblogaidd (gweler y graff isod), y math o gwrw sy’n cael ei yfed, o ba fragdai, ym mha dafarndai ac ar ba adegau o’r dydd.

  Bardiff

  Mae’r graff yn dangos y cwrw a yfwyd yr wythnos hon. Dwi’n synnu nad yw Cwtch, a ddyfarnwyd y cwrw gorau ym Mhrydain heddiw yn y 15 uchaf, ond dwi’n siwr y bydd hynny’n newid yn fuan!

  Martin Chorley, darlithydd cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Caerdydd sydd wedi creu’r wefan yn defnyddio API Untappd a gellir gweld y cod ar GitHub. Gellir hefyd dilyn y diweddaraf ar Twitter.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel