Tagiwyd fel: OpenStreetMap Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 10:11 PM ar 19 November 2020 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , , OpenStreetMap   

  Hacio’r Iaith yn cyflwyno: Mapio Cymru – Ymgolli mewn Map o Gymru (20 Tach, 6:30pm) 

  Hoffech chi ddysgu mwy am fapio cyfrwng Cymraeg?

  Oes gennych enwau Cymraeg ar gyfer ffermydd, caeau, traethiau, ac adeiladau yn eich ardal sydd angen eu cofnodi?

  Ydych chi eisiau cyfrannu at y genhedlaeth nesaf o dechnolegau sy’n manteisio ar fapiau Cymraeg agored – o addysg i hanes i lywio i weithgareddau awyr agored?

  Dewch i’r sesiwn ar nos Wener 20 Tachwedd 2020 am 6:30pm tan 8:00pm!

  Does dim angen unrhyw ddealltwriaeth o flaen llaw. Mae tocynnau am ddim, mae hi’n sesiwn anffurfiol, ac mae croeso cynnes i bawb.

  Mae’r ddolen Zoom isod. OND archebwch docyn os gwelwch yn dda er mwyn i ni gael argraff o niferoedd.

  https://us02web.zoom.us/j/5141361674?pwd=b2JUUHZFOWhSRU9DWHRjYUF0UWwxQT09
  ID: 514 136 1674
  Cyfrinair: mapio

  Os nad yw nos Wener yn bosibl i chi rydym yn rhedeg sesiwn arall gyda’r un cynnwys ar 29 Tachwedd 2020 3pm tan 4:30pm. Tocynnau am ddim, croeso cynnes i bawb

   
 • Rhys Wynne 12:26 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , OpenStreetMap, , Rstudio   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1) 

  [Nid] Yw Hon ar Fap? Data a Mapio

  Wyn, Carl ac Angharad yn trafod Mapio Cymru, map Cymraeg yn defnyddio Open Street Map.

  Nod y prosiect, sut mae ychwanegu at y map ac ati (blog yma).

  Nid yw enw lleoedd Cymraeg (lle mae enw Saesneg hefyd yn bodoli) yn ymddangos ar wefan Open Street Map. Mae’r enwau Cymraeg yn ymddangos ar http://www.openstreetmap.cymru.

  Torfoli drwy annog grwpiau lleol i gyfrannu.

   

  Newyddiaduraeth data gyda R a RStudio

  Hywel Jones (Statiaith). Ysgogiad: darllen ymgynghoriad y Llywodraeth a oedd yn cynnwys bwriad i roi’r gorau i gyhoeddi data ysgolion ar lefel lleol, gan ei gwneud yn anodd cymharu / dilysu datganiadau.

  Creu cod i grafu FyYsgolLeol gyda R nid Python.

   

   
 • Carl Morris 6:11 PM ar 24 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Bing, llefydd, , , , OpenStreetMap   

  ‘Dolgelley’? ‘Carnarvon’? BBC Map 3G 

  Sgwrs am BBC Map 3G newydd:

  #iaithrage yn dod fyny! Map 3G y BBC yn deud “DOLGELLEY”, blydi hell, be di hi, nainteen-o-scratch?! http://t.co/iXFF7mu #haciaith

  @llef

  Sioned Mills

  A “CARNARVON”?! BBC SORTIA FO ALLLAAAAAN! Cranci rwan! http://t.co/DhTD5fn #HACIAITH

  @llef

  Sioned Mills

  @ mapiau Bing, run peth a tywydd s4c. Llwyth o gachu.

  @dafyddt

  Dafydd Tomos

  Mae Microsoft yn eithaf da fel arfer gyda darpariaeth Cymraeg ar Windows, nawr gawn ni termau llefydd safonol ar Bing?

  Neu oes angen defnyddio rhywbeth amgen fel Google Maps neu OpenStreetMap yn lle? Mae’n dibynnu ar y cytundeb rhwng BBC a Microsoft sbo.

  DIWEDDARIAD 25/08/2011: Mae Dave Coplin o Microsoft wedi ateb:

  @ Wow, not sure there’s much excuse for being 53 years behind. It will be a Navteq thing as we get data from them, let me look into it

  @dcoplin

  Dave Coplin

   
  • Rhys Wynne 8:27 AM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r map yn gwbl random, mae’n nhw’n rhoi enw Cyrmaeg a Saeseng Yr Wyddgrug/Mold, ond mond Denbigh a Ruthin., a wedyn mae’r ddau enghraifft uchod, + Port Dinorwic (Y Felinheli) – sut ar y ddaear wnaeth y rheini wneud eu ffordd ar y map!

   Ond os defnyddyddio OpenStreetMap, dylid defnyddio’r OpenStreetMap Cymraeg.

  • Carl Morris 12:55 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae Dave Coplin o Microsoft wedi ateb – gweler cofnod

  • Llefenni 1:28 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ymddiheuriadau am y gwaeddi gwirion uchod, ond ges i chydig o sioc. Yn amlwg do’n i heb sbio digon agos o’r blaen!

  • Dafydd Tomos 2:42 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wnes i gwyno i Bing am hyn yn ddiweddar (ddim posib cael ateb ganddyn nhw chwaith). Mae’n bach o cop-out son am Navteq. Mae’r wybodaeth ddiweddar gan Navteq ( fan hyn) yn gwbl gywir felly mae MS yn cymryd rhyw hen hen gopi ganddyn nhw.

  • Dave Coplin 4:45 PM ar 25 Awst 2011 Dolen Barhaol

   I know some of you may feel the Navteq thing feels like a cop-out, and I get that they show an updated version on their site. But the truth is we get our map data from Navteq, we provide a platform for the maps, but we don’t make the map data. Regardless, I’ll get to the bottom of the problem and report back as soon as I hear. Feel free to tweet me if you have more feedback. Cheers

   Dave

  • Rhys Wynne 9:31 AM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’r wybodaeth ddiweddar gan Navteq ( fan hyn) yn gwbl gywir felly mae MS yn cymryd rhyw hen hen gopi ganddyn nhw.

   Mae Caernarfon, Dolgellau a’r Felilnheli bellach yn dangos eu ffurfiau cywir, ond tydy’r map yna rwan ddim yn dangos enwau Cymraeg pan mae gan le enw gwahanol yn y ddwy iaith. Os chwiliwch am ‘Dinbych’, ‘Yr Wyddgrug’ a ‘Treffynnon’, mae o yn mynd a chi i ‘Denbigh’, ‘Mold’ neu ‘Holywell’, ond os chwiliwch am ‘Rhuthu’ aiff o didm a chi i ‘Ruthin’. Heb chwilio am lefydd eraill.

  • Dafydd Tomos 1:06 PM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Ydi, ond mae hynny yn wir am Google a cwmniau mapio eraill. Mae nhw’n gwybod sut i fapio yr enwau Cymraeg i Saesneg ar y cyfan ond ddim yn dangos hynny ar y map. Dwi ddim yn siwr o le mae’r wybodaeth hynny’n dod. Dwi’n amau mai rhestrau o’r awdurdodau lleol sy’n penderfynu hynny. Mae nifer o strydoedd Caerdydd yn dangos enwau dwyieithog ar Google er enghraifft ond does dim cysondeb.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel