Tagiwyd fel: Llywodraeth Cymru Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 2:14 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Llywodraeth Cymru   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 3 (Ystafell 1) 

  Adnabod Lleferydd

  Dewi (Uned Technoleg Iaith).

  Cysylltu efo’r Wicipedia Cymraeg er mwyn cael ateb i gwestiynau. Dadansoddi cynnwys Wicipedia.

  Paldaruo – ap/gwefan casglu lleisiau, angen mwy o leisiau. Hefyd, mae angen pobl i wrando ar recordiau a chadarnhau bod o’n gywir.

  Coprws fersiwn 4 wedi cael ei ryddhau

  Gwefan newydd ar sail CommonVoice gan Mozilla

  Lleisiwr

  Steffano (Uned Technoleg Iaith).

  Creu lleisiau synthetig ar gyfer cleifion sydd am golli eu llais. (grant Cymraeg 2050). Galw mawr, pobl yn dod at yr Uned yn yr Eisteddfod yn holi am hyn.

  Gweithio gyda therapyddion lleferydd.

  Defnyddio’r hyn a ddysgwyd gyda Macsen. Gwefan gyntaf, wedyn falle apiau.

  Lot o ‘voice banking’ yn digwydd yn Lloegr ddim yng Nghymru.

  Robin Owain yn gofyn a oes modd creu y gallu i glywed erthygl Wicipedia’n cael ei darllen yn llais Saunders Lewis neu Kate Roberts!

  Bylchau mewn technoleg Cymraeg

  Jeremy Evas (Prifysgol Caerdydd/Llywodraeth Cymru) a Gareth Morlais (Llywodraeth Cymru)

  Grwpiau’n nodi 3 blaenoriaeth o’r bylchau o restr ar y sgrin

   

   
 • Carl Morris 9:49 PM ar 6 May 2016 Dolen Barhaol
  Tagiau: BydTermCymru, Llywodraeth Cymru,   

  Holiadur BydTermCymru 

  I’r rhai sy’n licio terminoleg a chyfieithu, Llywodraeth Cymru yn dweud:

  O fis Mehefin ymlaen byddwn yn gweithio ar Gam 2 gwefan BydTermCymru – sef cywiro’r gwallau technegol sy’n weddill ac efallai wneud rhai addasiadau i’r dyluniad.

  Y cam nesaf wedi hynny fydd mynd ati i fireinio’r adnoddau sydd ar gael ar y wefan, a datblygu adnoddau newydd.

  Er mwyn sicrhau y byddwn yn canolbwyntio ar y gwelliannau pwysicaf, ac yn datblygu ein hadnoddau yn y modd mwyaf defnyddiol i gyfieithwyr Llywodraeth Cymru a’r sector cyhoeddus yn ehangach, rydym wedi lansio holiadur ar wefan SurveyMonkey. Fe’ch anogwn i fanteisio ar y cyfle hwn i ddylanwadu ar ffurf a chynnwys BTC at y dyfodol, gan gofio y caiff eich sylwadau eu casglu’n gwbl ddienw.

  […]

  Ewch i’r eitem am Holiadur BydTermCymru ar eu gwefan am ragor o wybodaeth

   
 • Carl Morris 2:55 PM ar 25 February 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Llywodraeth Cymru   

  Llywodraeth Cymru: grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg 

  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau manylion am gyfres arall o grantiau ar gyfer prosiectau digidol Cymraeg:

  Rydym yn gwahodd sefydliadau i wneud cais am grant o raglen 2014/2015.
  Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion ein cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

  Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant fydd cefnogi gweithgareddau sy’n:

  • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd o
  • feddalwedd
   • aps
   • wasanaethau ar-lein
   • declynnau creu cynnwys Cymraeg
   • gynnwys digidol Cymraeg.
  • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg ar-lein
  • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

  […]

  Am ragor o fanylion ewch i wefan Llywodraeth Cymru a chysylltwch â nhw yn uniongyrchol.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel