Tagiwyd fel: android Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, ,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Hywel Jones 12:58 AM ar 11 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , , ,   

  Orbot 

  Gyda’r holl sôn am NSA a GCHQ, efallai y byddwch am ystyried defnyddio Orbot a’i borwr Orweb os oes dyfais Android gyda chi: https://guardianproject.info/apps/orbot/

  Ac, yn amserol iawn ar ôl cofnod Aled am borth ieithoedd Microsoft, efallai y byddwch am gyfrannu at ei gyfieithu i’r Gymraeg: https://www.transifex.com/projects/p/orbot/

   
 • Rhos Prys 5:41 PM ar 15 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: android,   

  Firefox Android Cymraeg 

  Mae Mozilla wedi bod yn edrych ar y dull gorau o ddosbarthu’r cyfieithiadau o Firefox Android sydd ganddynt ar Google Play.

  Mae’r ‘prif ieithioedd’ eisoes ganddynt ar gael. Mae’n edrych nawr fel eu bod yn barod i symud ymlaen gyda’r grŵp nesaf o ieithoedd. Hyd yma mae’r ieithoedd wrth gefn wedi bod ar gael ar weinydd nosweithiol Aurora. Fel mae’r enw’n awgrymu mae rhain yn cael eu diweddaru yn nosweithiol ac o ansawdd anherfynnol. Mae fy un i ar HTC Flyer yn chwalu’n rheolaidd ar wefan Golwg360. Hmmm.

  Mae modd llwytho’r ap i lawr o’r gweinydd sydd yn

  /pub/mozilla.org/mobile/nightly/latest-mozilla-aurora-android-l10n

  a dewis y ffeil fennec-XX.XXX.cy.android-arm.apk (XX yw’r fersiwn – mae’n newid dros amser – y cy sy’n bwysig)

  Byddwn yn falch o dderbyn adborth ar y cyfieithiad a syniadau ar sut i godi proffil yr ap ar gyfer pan/os fydd yn ymddangos ar Google Play. Cyfeiriad: post@meddal.com.

  Firefox Android Cymraeg

  Mae manylion llawn y porwr yn Firefox Android ar gael ar wefan Mozilla .

  Dyw e ddim yn gweithio ar ffonau Apple. 😉

   
  • Carl Morris 10:53 AM ar 16 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Rhos, dw i wedi trwsio’r cyfeiriad i’r gweinydd – anghofiaist ti’r darn FTP dw i’n meddwl.

   Dw i wedi cael cip ar Firefox ar Android. Mae’r meddalwedd wedi gwella lot yn y misoedd diwethaf! Ac mae’r cyfieithiad yn wych wrth gwrs. Da iawn. Diolch yn fawr i ti am dy waith caled.

  • Aled 2:41 PM ar 16 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Dwi’n defnyddio hwn ers rhai wythnosau erbyn hyn. Hoffwn pe bai yn ail-meintio cynnwys i ffitio’r sgrin fel mae rhai porwyr eraill.

  • Colin Nosworthy 3:42 PM ar 18 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Carl, dyw’r ddolen yn yr erthygl ddim yn gweithio ar fy ffon i – ftp dwy waith

   http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/nightly/latest-mozilla-aurora-android-l10n/ sy’n gweithio da fi

 • Carl Morris 12:15 PM ar 20 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , , , , ,   

  Labordy dyfeisiau agored ym Mhen-y-Bont gyda @cover_up 

  Llun gan Cover-Up

  Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau symudol. Os wyt ti’n creu aps symudol neu gwefannau ac eisiau profi dy feddalwedd ar ddyfeisiau gwahanol mae’r cwmni Cover-Up ym Mhen-y-Bont yn cynnig labordy gyda llyfrgell o dua 100 dyfais gwahanol. Hefyd maen nhw yn hapus i groesawi unrhyw un am ddim – i gyd sydd angen ydy cofrestru o flaen llaw.

  Llun gan Cover-Up

   
 • Carl Morris 12:50 AM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , Ap Geiriaduron, , , bysellfwrdd, , , , , Literatim,   

  Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron 

  Literatim (Android)

  Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android er mwyn defnyddio’r ap. Dyma gwir ystyr ‘killer ap’ (fel VisiCalc ar yr Apple II…)

  Dw i newydd dysgu taw Literatim yw enw yr ap bysellfwrdd, sef y gair Lladin am ‘llythyren am llythyren’. Dydd Mawrth bydd lansiad yr ap ar gopa’r Wyddfa! O hanner dydd ymlaen bydd yr ap ar gael yn y storfa Google Play am ddim yn ogystal ag ap geiriaduron o’r enw… Ap Geiriaduron. Mwy am Ap Geiriaduron nes ymlaen.

  Yn gyntaf dyma sut mae Literatim yn edrych ar Android os wyt ti’n defnyddio teipio darogan. Mae dros 100,000 o eiriau gan gynnwys Cymraeg anffurfiol.

  Mae nodwedd diddorol i bobl sydd ddim yn rhugl yn Gymraeg. Os wyt ti’n dechrau teipio gair yn Saesneg mae’r bysellfwrdd yn awgrymu cyfieithiadau Cymraeg. Yn yr enghraifft yn y sgrinluniau mae ‘succeed’ yn gallu cyfieithu i ‘dilyn’ (yn yr ystyr o ‘succession’)…

  …neu ‘llwyddo’ felly mae’r meddalwedd yn awgrymu’r ddau yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae geiriadur wrth law i helpu gyda’r ystyr priodol hefyd.

  Mae’r bysellfwrdd yn gweithio gydag unrhyw ap sydd yn defnyddio’r bysellfwrdd Android, e.e. e-bost, Negeseuon SMS, WordPress, Twitter, Evernote, Facebook, ayyb.

  Mae David Chan yn haeddu clod am ddatblygu ap mor ddefnyddiol sydd yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth sydd angen ydy mwy o gyhoeddusrwydd er mwyn hybu defnydd. Gobeithio fydd yr ap yn weithio yn iawn ar yr amrywiaeth o ddyfeisiau Android sydd ar gael fel ffonau Samsung, ffonau HTC, Dell ac yn y blaen.

  DIWEDDARIAD: mae David yn bwriadu rhyddhau’r cod dan y GPL hefyd, sy’n wych. Mae fe hefyd yn paratoi fersiwn Tsieinëeg!

  Literatim – rhagor o wybodaeth

  Ap Geiriaduron (Android, iPhone ac iPad)

  Mae’r lansiad dydd Mawrth yn cynnwys dau ap. Roedd rhaid i mi ddewis un i ddechrau’r cofnod, Ap Geiriaduron yw’r llall sydd yn arbennig o dda hefyd ac yn haws i esbonio – geiriadur o 100,000 gair ar dy ffôn neu tabled gan gynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg.

  Bydd Ap Geiriaduron ar gael am ddim trwy storfa ap Apple, Google Play a storfa ap Amazon.

  Cwdos i Patrick Robertson, David Chan (eto), Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

  Ap Geiriaduron – rhagfanylion

  Byddai bysellfwrdd Cymraeg a geiriadur(on) Cymraeg mewn poced yn ddefnyddiol iawn i filoedd o bobl. Gobeithio fydd y tywydd yn iawn ar gopa’r Wyddfa ar gyfer y lansiadau! Byddwn i wedi mynd am y dafarn i ddangos pa mor symudol yw’r aps felly chwarae teg, byddai’r pwynt uchaf yng Nghymru yn lle penigamp. Fydd unrhyw signal ffôn yna?!

   
  • David 8:05 AM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Carl! Anghofiais sôn am y nodwedd leiaf ond un eithaf pwysig: ers y sgrinluniau uchod, dw i wedi symud y collnod i’r prif fysellfwrdd, fel bod modd teipio pethau bach syml fel “dwi’n hoffi’r bla bla bla” heb orfod switsio yn ôl ac ymlaen rhwng dwy fysellfwrdd.

  • Iestyn Lloyd 2:40 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Bysellfwrdd yn edrych yn grêt.
   Oes na linc i lawrlwytho y Geiriadur? Fedrai’m ffeindio fo.

  • Aled 3:20 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 4:04 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Wrthi’n profi’r bysellfwrdd ar fy ffôn i deipio’r sylw hwn!

   Roedd gosodiad yn weddol syml:
   1. cer i Google Play, chwilio am LiteratIM, gosod
   2. cer i Settings | Language & Keyboard | rhoi tic ar LiteratIM
   3. cer i deipio rhywbeth rhywle, pwyso ar y sgrin er mwyn newid modd mewnbwn (input method)
   4. y tro cyntaf mae’r ap yn lawrlwytho’r geiriau i’r ffôn yn awtomatig felly mae di-wi yn syniad da

   Gwych! Mae’n braf i deipio ‘i’ pan o’n i’n arfer disgwyl ‘I’ mawr awtomatig! Heb sôn am yr acenion a’r geiriadur.

  • Iestyn Lloyd 4:13 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Aled, ond i’r iPhone.

  • David 6:30 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Smae Iestyn, yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl creu bysellfwrdd sy’n gweithio ar iPad / iPhone — dydy Apple ddim yn caniatáu hynny. Fydd yna ap bysellfwrdd Cymraeg yn y dyfodol? Dim ond Apple sy’n gallu penderfynu (neu Lywodraeth Cymru). Mae’n ddrwg gen i am hynny!

  • Hywel 10:46 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Ardderchog. Roedd wir angen geiriadur Cymraeg (mae ap geiriadur Gwyddeleg – Get the Focal Irish Translator – wedi bod ar gael am ddim ers sbel). Mae’r bysellfwrdd i’w weld yn gweithio’n dda hefyd.

   Dyma fantais meddalwedd cod agored fel Android dros system caeedig fel un Apple, sef bod modd i bobl ddatblygu pethau y maen nhw am eu datblygu yn hytrach na dim ond beth mae cwmni mawr rhyngwladol am i ni gael.

  • Carl Morris 2:44 PM ar 24 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sgwennu adolygiadau o’r ddau ap ar Play sydd yn gyfnewid teg – oherwydd maent am ddim! Byddwn i’n annog pobl eraill i wneud yr un peth os bosib.

  • Leia 6:14 PM ar 26 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Fendigedig i weld y bysellfwrdd yn cael eu rhyddhau! Defnyddiol dros ben!

  • Richard 9:33 PM ar 4 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Bendigedig. Yn sgil dy flogpost nes i fewnosod yr ap ac mae’n gweithio’n dda, ond am un peth bach, h.y. mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r bowtm ‘tweet’ yn fy ap Twitter (Twicca). Yn bendant nai gario mlaen gyda fe gan ei fod mor ddefnyddiol a chyflym.

  • Carl Morris 12:26 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, dw i wedi anfon dolen i dy sylw i David Chan.

  • Rhys Wynne 12:42 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Problem arall Twitteraidd dwi newydd darganfod ydy dim botwm ‘underscore’ sy’n codi reit aml mewn cyferiiadau Twitter. Fel arall, ap ardderchog.

  • David 1:06 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, yn fersiwn 1.1 (sydd bellach ar gael o Google Play) dw i wedi ychwanegu opsiwn “cuddio” pan wyt ti’n pwyso’r botwm “cog”, felly dylai fod hi’n hawdd pwyso “tweet” wedyn. Gobeithio fod hynny’n helpu – gad i mi wybod!

  • Gruff 4:13 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae David hefyd wedi ychwanegu llythrennau acennog (fel á, ï, ô, ŵ etc.) i’r bysellfwrdd. Gallwch eu hychwanegu drwy bwyso’n hir ar y llythyren briodol ac yna dewis yr acen o’r ddewislen sy’n ymddangos. Diolch David!

  • Sion 6:22 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   OK, sori ond dwi’n gweld hwn yn hollol frustrating. Dwi wedi ei lawrlwytho dros mis yn ol ond yna dileu’r linguabeth bynnag ydy’r enw. Doedd e ddim yn gweithio o ran rhagsgwennu, unig beth oedd yn neud oedd peidio rhoi I i fi yn lle i, Dwi wedi ceisio ei lawrlwhytho eto ond wedi rhoi give-up.

   1. Mae’n amhosib i rhywun nad sy’n dallt y dalltings i ddod o hyd i hwn. Ddim modd ei ffeindio yn Play Store heb fod rhywun yn gwybod enw’r blincin app. Teipio fewn ‘predictive texting + Cymraeg’ heb weithio i fi.

   2.Datganiad sydd ar y we jyst yn son am fod ar ben y Wyddf a pha mor hanesyddol ydy’r peth, Dwi jyst eisiau dolen syml i’r app yn esbonio beth mae’n feddwl. Doedd dim blincin dolen syml i’r app arno. Des i hyd i’r ddolen ar gwefan haciaith.cymru – faint o bobl sydd am wneud hynny?

   3.Dwi ddim yn gwybod pa fath o ffon sydd gen i.HTC o rhyw fath.Ydy’r app yn gwehthio i bob math o HTC neu ddim?

   4.Dwi wedi ceisio ei lawrlwytho eto – ar ol gorfod mynd i’r wefan yma i ffeinidio’r dolen.Mae hynny’n golygu fod take up hwn lot lot lot llai na galle fod.

   5.Wedi ei lwytho (dwi’n meddwl) ond yn cael neges fel ‘this imput methos may enable you to collect all the text you type, including personaldata like pass wordsand credit card numbers …’. So, na, dwi ddim arwyddo i hwn!

   Hoffwn arwyddo a gwneud i 2 ffon arall sydd gan fy mhlant (sydd bythnyn textio’n Saesneg).Ond mae’n rh drafferthus,wnaeth e ddimgweithio pan wnes i e i gychwyn mis yn ol, a nawr dwi ddimam arwyddo rhag i rhyw gwmni cael fy holl manylion. Yn fras, mae’r gwaith yn wych.Dwi eisiau ei ddefnyddio ond dwi methu a gwna i ddim.Mae’n rhy gymleth.

  • Carl Morris 7:55 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   1. Enw’r ap ydy Literatim.
   3. Dylai’r ap gweithio ar unrhyw HTC gydag Android.

  • David 2:22 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Smae Sion,

   Sori bod pethau mor rhwystredig! Dw i’n ymddiheuro fod gosod bysellfwrdd ar Android mor gymhleth: byddwn i’n falch pe tasen nhw’n streamleinio’r broses.

   Dylai’r ap weithio ar dy ffôn di; gwna yn siŵr dy fod ti’n dilyn http://troi.org/literatim.html yn ofalus, gan gynnwys y sgrinluniau efo saethau mawr coch.

   Os dw i’n teipio “Predictive texting + Cymraeg” mewn i Google Play yna mae’r ap yn dod yn gyntaf i mi. Beth sy’n dod yn gyntaf i ti? Rhyw ap arall, dw i’n cymryd …

   Mae’r neges am rifau cerdyn credyd yn frawychus on’d ydy! Mae’n dod i fyny os wyt ti’n gosod *unrhyw* fysellfwrdd newydd ar dy ffôn. Mae’n dweud, mewn theori, y gallai ap bysellfwrdd drwg logio popeth rwyt ti’n ei deipio a’i anfon ymlaen at ladron mewn crysau-T streipiog. (Yn yr un ffordd, gallai unrhyw ap drwg ar dy luniadur ddwyn dy rif cerdyn credyd … sgeri!) Yr ateb tymor hir yw i’r llywodraeth fynnu bysellfwrdd Cymraeg/Saesneg ar bob ffôn newydd. Ond yn y cyfamser na i wenu mewn ffordd gredadwy 🙂

   Eniwe, sori am y profiad rhwystredig, ond dw i’n ffyddiog bydd yr ap yn gweithio ar dy ffôn Android di. Wyddi di beth, os wyt ti’n dilyn y cyfarwyddiadau ar fy ngwefan (uchod) yn berffaith, a dydy’r ap dal ddim yn gweithio, yna gwna i brynu peint i ti a dau ffrwt shwt i’r plant. Trust me, I’m a software engineer 😉

   A diolch am dy adborth!

  • David 2:59 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Sion, dw i wedi newid y testun yn Google Play i fod yn fwy clir am y rhifau cerdyn credyd a’r camau gosod. Dw i’n siŵr bydd pobl eraill efo’r un cwestiynau, felly gobeithio bydd hynny yn helpu. Diolch eto!

  • Sion 10:53 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   David – diolch. Meddwl fod popeth yn iawn nawr, diolch. Am geisio lawrlwytho’r app I ffons fy mhlant.

   Un broblem dwi’n gael ydy defnyddio’r collnod – i’r, a’r, y’r etc. Mae’r app yn cynnig ‘r etc ond mae’n rhaid teipio fewn y collnod er mwyn i’r dewis ddod ar y dewislen,mae rhywun wedyn yn teipio ‘r ac yn cael dau gollnod – a”r neu i”r etc.Sut mae dod dros hyn?

  • Iestyn Lloyd 10:14 AM ar 5 Mehefin 2014 Dolen Barhaol

   Unrhyw gobaith fydd y bysellfwrdd yn dod i iOS 8 rwan eu bod nhw yn ei gefnogi? http://www.engadget.com/2014/06/02/ios-8-keyboards-on-the-way/

 • Carl Morris 5:30 PM ar 8 March 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , , Replicant,   

  Replicant: adeiladu fersiwn o Android sydd yn hollol rydd 

  Dyma cyfweliad diddorol iawn am brosiect Replicant ar gyfer ffonau/tabledi gan gynnwys sgwrs am breifatrwydd/rheolaeth go iawn.

  http://www.techworld.com.au/article/417902/replicant_developer_interview_building_truly_free_android/?

  Maen nhw yn chwilio am bobol i gyfrannu. Mae modd cyfrannu ein cyfieithiadau Cymraeg o graidd Android i Replicant hefyd.

  Gyda llaw mae cyfle busnes yma i rywun sydd yn gallu gosod Android Cymraeg neu Replicant Cymraeg ar dabledi a’i chynnal ar gyfer ysgolion Cymraeg.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:36 AM ar 11 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , Eclipse, , ,   

  Fideo: Fflachio’r Iaith – sgwrs am Android, aps, cyfieithu, ac Eclipse (Carl Morris) 

   
 • Carl Morris 11:41 AM ar 25 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: android,   

  Rhedeg Android ar Ubuntu (cofnod o Ubuntu Cymraeg) 

  Os wyt ti eisiau datblygu rhaglenni neu apps ar gyfer ffônau symudol neu liniaduron sy’n rhedeg system Android, neu eisiau gweld system Android ar waith, mae modd i ti lwytho Pecyn Datblygu Meddalwedd (SDK) Android ar Ubuntu.

  Wedi i ti osod yr SDK, bydd angen mynd ati i ychwanegu platfform: Android 2.3 (Gingerbread) yw’r un mwyaf cyfredol ar gyfer y rhan fwyaf o ddyfeisiau, a 3.2 (Honeycomb) ar gyfer tablet.

  http://www.ubuntucymraeg.org/?p=1373

   
  • Gareth Jones 4:12 PM ar 25 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Mae modd gwneud hyn ar Mac hefyd. Ddim yn siwr am Windows, ond mae’n debyg y byddai’n bosib, fedrai ddim gweld Google yn gadael nhw allan.

  • Huw 10:32 PM ar 25 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Ma modd gwneud o ar bob platfform gyda Eclipse, sydd wedi ei sgwennu mewn Java.

   Ar ôl arsefydlu amgylchedd Eclipse, mae’n bosib gosod SDK Android o fewn y meddalwedd.

 • Rhodri ap Dyfrig 10:45 PM ar 12 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, , ,   

  60 o apps symudol Cymraeg? 

  http://ap-webber.blogspot.com/2011/04/rhestr-llawn-o-apps-cymraeg-effallai.html

  Mae Marc Webber yn honni bod yna dros 60 o apps ar y platfformau iphone ac Android. Oes na rai sydd ddim ar y rhestr?

  Ond y cwestiwn pwysig – oes na lawer o apps o wir werth yno?

  Dwi’n defnyddio app Cyw bob dydd, a dwi wedi defnydio Dr. Cocos yn aml…ond beth yw safon yr apps Cymraeg?

   
  • Iestyn 2:55 AM ar 13 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   1% ok(ish)
   99% crap

 • Carl Morris 8:56 PM ar 18 October 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: android, ,   

  cyfieithiad Android i’r Gymraeg 

  Ydy unrhyw un yn gweithio ar gyfieithiad Android? Siarada nawr!

  Os nad oes neb, dyn ni’n dechrau cyfieithu wythnos yma!

  Gyda llaw, gadawa sylw os ti eisiau cyfrannu i’r cyfieithiad, diolch.

   
  • Dafydd Tomos 10:42 PM ar 18 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Wnai helpu.. (sdim ffon Android gen i ond dwi’n cael un yn fuan)

  • Sioned 12:55 PM ar 19 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Byddai’n falch o helpu, swnio’n brosiect da.

  • Colin Nosworthy 1:26 PM ar 19 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Mae Carl wedi penodi fi fel y person sy’n gyfrifol am drefnu hwn – er does gen i ddim clem ble i ddechrau.!!

  • Carl Morris 1:36 PM ar 19 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Ar y dechrau. Peth yw, ti wastad yn gofyn amdano fe felly dylet ti bod yn champion.

   Oes arsefydliad Pootle gydag unrhyw un? Os nag oes, gwnaf i osod e rhywle.

  • Gruff Prys 12:40 PM ar 20 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Hoffwn i gyfrannu at hyn. Ga i awgrymu fod termau ac ymadroddion allweddol Android yn cael eu hadnabod a’u safoni yn gyntaf, cyn dechrau’r cyfieithu go iawn? Bydd hyn wir yn helpu cadw cysondeb os bydd nifer yn cyfrannu at y cyfieithu.

  • Hedd 7:52 PM ar 20 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Byddai’n wych pe byddai mod arsefydlu Pootle yn rhywle yn benodol ar gyfer cyfieithu pob math o raglenni i’r Gymraeg. Dwi wedi cychwyn cyfieithu nifer o raglenni yn y gorffennol mewn gwahanol lefydd ond wedi rhoi lan cyn gorffen oherwydd diffyg amser. Pe byddai’r holl gyfieithiadau yn cael eu gwneud mewn un lle byddai’n help mawr 🙂 Oes lle ar haciaith.cymru ?

  • Huw 8:34 PM ar 21 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Nai helpu! Dwi di defnyddio Pootle o’r blaen ond wedi anghofio sut yr oedd yn gweithio. Ydi o’n bosib cynnig sawl term am un ‘string’ Saesneg, wedyn dod i gytundeb ar ôl rhoi popeth mewn cyd-destun?

  • Aled 2:11 PM ar 26 Hydref 2010 Dolen Barhaol

   Hoffwn i fod o gymorth

  • Carl Morris 8:19 PM ar 8 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Datganiad yn fuan, sori!

  • Christopher Swift 1:54 AM ar 19 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Rwy’n deall bod neb yn gweithio ar gyfieithiad Android. Os ydych chi eisiau, rwy’n gallu helpu gwneud Pootle ar fy VPS (Virtual Private Server) sy’n rhedeg Ubuntu ac Apache. Gallem gofrestru androidcymraeg.org i’w gynnal fe.

  • Carl Morris 3:30 PM ar 19 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Christopher, cer amdani. Gadawa sylw fan hyn pan fydd e’n barod. Diolch am y cynnig.

  • Carl Morris 4:26 PM ar 7 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Fi bach yn stuc gyda hwn. Gobeithio dyn ni’n gallu dechrau yn ein sesiwn Hacio’r Iaith.

  • Huw 8:36 PM ar 13 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Oes rwbeth yn digwydd efo hwn? Dwi di cael ffôn Android o’r diwedd, a wedi bod yn edyrch ar sut i addasu’r peth a chreu ‘locale’ newydd.

  • Irfon 1:51 PM ar 22 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Meddwl cael “ffon clyfar” cyn bo hir – ydi hwn di symud ymlaen o gwbl? Gwell gobaith cael android yn Gymraeg nac unrhywbeth Apple am wn i?

  • Carl Morris 4:02 PM ar 4 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Sori am yr oediad Irfon, roeddet ti yn y sbam am ryw reswm.

   Cytuno gyda’r agwedd gwrth-Apple ym mhersonol!

   Dim newyddion hyd yn hyn am Android Cymraeg – dw i’n meddwl?

  • Roger Bamkin 12:04 PM ar 17 Mawrth 2012 Dolen Barhaol

   Sorry – not Welsh. However I’m very involved with the MonmouthpediA project which is trying to encourage the use of Welsh on Smart phones in Monmouth. Lots of profile with BBC, Wikipedia, Couty Council etc. At present QRpedia codes work in 100 languages including Welsh – but we cannot find a Welsh phone. Can you help? All of this ggoglable if you need more. I’m victuallers at gmail

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel