Gemeiddio dysgu – @leiawelsh

Annog ymddygiad da cynnydd   Class dojo Classcraft – mewn timau, staff yn cymryd rhan hefyd! Dewis beth sy’n haeddu clod(pwyntiau) , neu golli pwyntau Ystadegau, dros amser   Habitrpg Chorewars

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel blog byw Cofnodion wedi'u tagio

Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015

Mae tudalen ar Meta-wiki am y pedwerydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd: Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 4 Dydd Sul 22 Chwefror 2015 — 12:00 ymlaen Lleoliad: The Central Bar (Wetherspoons), 39 Plas Windsor CF10 3BW #cdfwiki Mae wicigyfarfod yn gyfle i ddefnyddwyr prosiectau Wikimedia gwrdd â’i gilydd a… Sgwrsio am Wicipedia, Wikimedia, cynnwys agored neu unrhyw bwnc arall… Parhau i ddarllen Wicigyfarfod Caerdydd, 22 Chwefror 2015

Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014

Beth yw Hacio’r Iaith Bach? Cyfarfododd bychain (fel arfer mewn tafarn!) ble mae criw o rhwng (4 a 20+) yn cwrdd am drafodaethau rownd y bwrdd. Beth fyddwch yn ei drafod? Unrhyw beth, ond mae’n bosib y trafodwn data, ymgyrchu, diflaniad Geiriadur y BBC, gemau a chant a mil o bethau eraill. Dyma flas o… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith Bach – Caerdydd 28ain Hydref 2014

Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno

Sesiwn AM DDIM i ddysgu ac ehangu sgiliau golygu Wicipedia Dewch i wybod sut i roi gwybodaeth am eich ardal a’ch diddordebau yng ngwyddoniadur mwyaf a mwyaf poblogaidd y byd. Os yw’n bodoli ar Wicipedia, mae’n debyg ei fod ar frig canlyniadau chwilio ar-lein, felly helpwch sicrhau bod pobl drwy Gymru a’r byd yn medru… Parhau i ddarllen Hyfforddiant Wicipedia yn Ninbych, Llangefni a Llandudno

BLOG BYW – SESIWN 2: app Word With

Biga John (sydd ond wedi dechrau dysgu Cymraeg ers mis Hydref!) yn ein cyflwyno i app iPad mae hi’n ei gynhyrchu ar gyfer gem dysgu iaith. Defnyddio API geiriaduron Cymraeg Canolfan Bedwyr.

BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

CarysMoseley yn trafod nodweddion academia.edu, rhywdwaith cymdeithasol ar gyfer academwyr.Rhyngwyneb yn Saesneg yn unig (a ddim yn anhebyg i Facebook – dilyn, postio ayyb), ond mae modd rhannu Paurau academaidd a gosod hysbyseb swyddi. Grwpiau am y Gymraeg arno, tua 60 aelod yn y grwp. Tudalennau ar gyfer sefydliadau hefyd ac mae hwythau yn gallu… Parhau i ddarllen BLOG BYW – SESIWN 2: academia.edu

BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'

Bryn Salisbury yn trafod diogelwch. Cyngor ar gyfrineiriau heb newid am 20 mlynedd, ond cyfrifaduron wedi cyflymu cymaint fel geellr datrys yr holl ‘cyfuniadau’ mewn dim amser. Medru dyfalu miloedd y yfuniadau yr eiliad. Enghreifftiau o gyfuniadau o rifau a symbolau a llythrennau a faint o amser gymerith. Tydy defnyddio geriau Cymraeg ddim mwy diogel… Parhau i ddarllen BLOGIO BYW – SESIWN 1: 'Cyfrinair 'na yn Crap'