Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1)

Dihareb y dydd

Gareth Morlais

Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

Archif Ddarlledu Genedlaethol

Illtud Daniel

Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.