Tagiwyd fel: darlledu Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 4:10 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , darlledu, diarhebion, ,   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1) 

  Dihareb y dydd

  Gareth Morlais

  Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion.

  Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter

  Archif Ddarlledu Genedlaethol

  Illtud Daniel

  Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter)

  Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim lle i storio’r holl dapiau. Y tapiau wedi’u digideiddio ac mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi cael y ffeiliau sain. Mae modd cael mynediad iddynt ar dir y Llyfrgell Genedalethol ac i fannau yn Wrecsam, Caerdydd a Chaerfyrddin.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 3:05 PM ar 9 May 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , darlledu,   

  #creadigidol – Dadansoddiad Mewnol-Allanol (SWOT) o’r Cyfryngau Cymraeg Digidol 

  Dwi yng nghynhadledd #creadigidol yng Nghaernarfon heddiw (ond mae ar y we ac yng Nghaerdydd hefyd). Dwi newydd gyflwyno ar y pwnc uchod felly meddwl baswn i’n postio dolenni i’r cyflwyniad yma.

  Mae wedi bod yn ddiwrnod diddorol iawn a dwi’n falch iawn o weld bod lot o’r pryderon oedd gen i yn y cyflwyniad wedi eu hateb neu’n dechrau cael eu hateb gan S4C. Dyddiau cyffrous yn sicr, a dwi’n siwr bydd lot o sdwff da’n dod allan dros y blynyddoedd nesaf.

  http://www.apdyfrig.com/wp-content/uploads/2013/05/SWOT-digidolcymraeg.docx

   
 • Rhodri ap Dyfrig 4:12 PM ar 1 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , darlledu, ,   

  SWYDD: cydlynydd sianel fideo arlein Gymraeg – “Sianel 62” 

  Cydlynydd Prosiect – Sianel 62

  Fel prosiect i ddathlu 50 mlwyddiant y Gymdeithas, ac fel protest yn erbyn y diffyg rhaglenni heriol am y Gymru gyfoes, byddwn yn darlledu’n wythnosol ar y we, o sianel y Gymdeithas, Sianel 62.

  Rydym yn chwilio am gydlynydd ar gyfer y prosiect hwn a fydd yn annog a hwyluso pobl i allu mynd ati i greu deunydd ar gyfer y sianel. Byddwn yn talu cyflog a chostau ar gyfer y swydd hon – gwahoddir unrhyw un sydd a diddordeb i gyflwyno cynllun manwl i’w roi gerbron cyfarfod Senedd Cymdeithas yr Iaith ar 19fed o Dachwedd.

  Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Bethan Williams – 07730 252177

  Cam bach ond arwyddocaol iawn ymlaen i’r cyfryngau digidol yng Nghymru yn fy marn i, a chyfle gwych i rywun brwdfrydig roi shot ar ffurfio dyfodol darlledu a chynnwys annibynnol yng Nghymru.

  Llongfarchiadau i Gymdeithas yr Iaith am fentro gyda hyn a buddsoddiad lle nad oes eraill yn gwneud eto.

   
 • Carl Morris 10:27 AM ar 25 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , darlledu, , ,   

  Sylwadau Jonathan Edwards am syniad teledu lleol Jeremy Hunt 

  […] Plaid MP Jonathan Edwards accused Mr Hunt of “living in the past” and said investment should go into Wales’ “three core TV channels” and also support the development of multimedia services in English and Welsh.

  He said: “While we in Wales are looking forward to improved broadband access, internet TV and the future, it seems that the UK Government are looking backwards to the 20th century for their ideas on broadcasting.

  “Outside of major cities there are unlikely to be the numbers to fund advertising revenue for local television channels and there is little indication yet of exactly what content is going to be provided – and why people would watch this when there are hundreds of other channels being broadcast and hyperlocal websites, blogs, local newspapers and community radio already available.

  “Local TV is in nobody’s best interest. Instead of putting time, money and effort into Jeremy Hunt’s pet projects, we should be ensuring that the already existing core Welsh television channels – S4C, BBC Wales and ITV Wales, are properly funded and able to produce the sort of quality entertainment and current affairs programmes for which they are rightly praised.” […]

  http://www.walesonline.co.uk/news/welsh-politics/welsh-politics-news/2011/08/25/minister-living-in-the-past-with-plans-forlocaltv-91466-29297126/

   
 • Carl Morris 6:11 PM ar 9 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , darlledu, , , Euryn Ogwen Williams, , , ,   

  Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu) 

  Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf:

  .
  .
  Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd y byd digidol ac roedd nifer sylweddol yn y gynulleidfa yn credu mod i wedi “colli fy marblis”, a doedden nhw ddim yn swil o ddweud hynny! Ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, ffordd o feddwl oedd digidol – wedi ei gyfyngu i bobl ifanc a phobl fusnes. “Dim byd i’w wneud gyda ni”, oedd agwedd y sefydliad Cymreig bryd hynny. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mi gefais wahoddiad i wneud cyflwyniad yn Eisteddfod Caerdydd a’r testun oedd “Beth wnest ti yn y Chwyldro” Erbyn hynny roedd digidol wedi dod yn ffordd o fyw a’r byd yn newid wrth i’r mwyafrif fabwysiadu’r dechnoleg. Roedd y chwyldro bellach yn nwylo’r bobl. Yn y tair blynedd ers hynny, mae’r chwyldro wedi cyflymu ac mae’r defnydd o’r dechnoleg wedi ymdreiddio i bobman a dechrau creu ei chwyldro ei hun…

  Y Newid Mawr gan Euryn Ogwen Williams, Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011 (PDF)

  Dw i wedi rhoi’r testun llawn ar y we gyda chaniatâd yr awdur.

  Bydd trafodaeth fanwl o’r ddarlith yma yn ddefnyddiol… Mae sylwadau isod ar agor. Mae’r we ar agor.

   
  • Rhys 3:36 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch i ti am roi’r testun ar-lein.

  • Annette Strauch 6:25 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Esboniad (testun) da, Carl. Mae Euryn Ogwen yn edrch ymlaen. ‘Rwy’n hoffi hynny. Mae’r sgwrs hefyd yn ymwneud ag S4C. Nid wyf yn gwybod beth yw’r dyfodol, os nad oes arian. 3D, HD?? – ‘Rwy’n defnyddio S4C/Clic. Dim amser i ysgrifennu mwy. Cwestiwn pwysig: beth fydd y dyfodol yn rhoi â’r Rhyngrwyd ac yn ein bywyd cymdeithasol ni nesa’. Credaf fod Cymru’n gwneud yn dda. Dim ond biti bod yna dim digon o fideos da gan S4C ar YouTube neu unrhyw ffilmiau Cymraeg allan o Gymru. Mae’r cyfryngau newydd yn rhoi mwy o help i’r iaith er enghraifft. Roedd cael sianel deledu S4C yn dda bryd hynny, erbyn hyn mae cyfryngau newydd yn bwysicach.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”…

   Gyda llaw dyma’r testun i’r darlith hon yn Comic Sans http://web.archive.org/web/20070707055608/http://www.ogwen.com/index2.html

   Diolch i @dafyddt am y dolen ac i archive.org am gadw’r tudalen.

 • Carl Morris 2:46 PM ar 26 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , darlledu,   

  BBC yn cael gwared â chomisiynwyr amlblatfform 

  Stori o Broadcast:

  BBC scraps multiplatform commissioners
  26 May, 2011 | By Catherine Neilan

  The BBC is scrapping the role of multiplatform commissioners and cutting ten more jobs from BBC Vision as part of its restructure of BBC online.

  Instead of distinct heads for multiplatform content, all commissions will go through the relevant channel and genre heads.

  The restructure splits BBC online into 10 distinct products including dividing what was previously conceived of as Vision Multiplatform into TV & iPlayer, headed by Victoria Jaye, and Knowledge & Learning, headed by Saul Nasse.

  It was first announced in January, and will also see new roles created as it nears completion.

  Cerys Griffiths has been hired in the new role of executive producer for development within Knowledge & Learning, a position she takes up in June, and the team is looking to appoint an indie executive focused on dealing with those companies who specialise in tech and design.

  The move forms part of a Trust-approved reduction in business, which sees £43m taken out of the budget and a total headcount reduction of 360. BBC Vision roles had originally been expected to comprise 85 to 90 of these jobs, but will now account for 90 to 100.

  More details have also been revealed about the selection criteria for the 12 annual projects that will see additional investment for online content.

  Doctor Who and EastEnders are two programmes already confirmed as receiving the financial boost, with Jaye describing them as “very precious brands”.

  She added: “We will be investing in a dozen ambitious pieces that enhance the audience’s experience. That will be very joined up with the channel controller, who has full expression over the programmes – so there is no division between online and on air.”

  The criteria for which programmes are selected differ according to the channel, Jaye explained. While BBC3 may look for items that “raise the creative benchmark”, or are new experimental programmes, BBC1 is more likely to focus on further developing established brands.

  Keating said: “A lot of hard work has been put into shaping this into a clear statement of how much money there is, and where it can be spent. Within those spikes of investment will be classic tactical and strategic mixes.”

   
 • Carl Morris 3:02 PM ar 1 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , darlledu,   

  Archif BBC: 500 rhaglen Desert Island Discs 

  http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2011/03_march/01/did.shtml

  The BBC is to launch an online collection of more than 500 episodes of Desert Island Discs alongside the choices of every single castaway, to coincide with the launch of BBC Radio 4 Extra in April.

  The archive will allow fans to download the last 500 complete episodes and will list the choices – music, books and luxury – of every guest since 1942. Classic editions will also be broadcast on Radio 4 Extra, curated by Kirsty Young, who will update and contextualise each interview. In addition, the station – the relaunched Radio 7 – will broadcast special, hour-long versions of episodes from the past year with previously edited material. Both Radio 4 Extra and the archive will launch in April.

  Ond pa fformat? Rhywbeth gyda DRM ar iPlayer neu rywbeth gwell fel MP3?

   
  • Rhys 3:35 PM ar 1 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Gwych (cyn belled a’i fod ar fformat agored fel ti’n deud). Mae rhaglenni bore sadwrn John Hardy gyda clipiau o’r archif reit difyr, falle cawn rhywbeth tebyg i Radio Cymru (Rhaglen Beti George?)

   Dim i’w wneud a’r uchod, ond drwy hap bore ‘ma, dois ar draws stwnsh Radio Cymru o hackday BBC

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel