Tagiwyd fel: R Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhys Wynne 12:26 PM ar 27 January 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , R, Rstudio   

  Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 2 (Ystafell 1) 

  [Nid] Yw Hon ar Fap? Data a Mapio

  Wyn, Carl ac Angharad yn trafod Mapio Cymru, map Cymraeg yn defnyddio Open Street Map.

  Nod y prosiect, sut mae ychwanegu at y map ac ati (blog yma).

  Nid yw enw lleoedd Cymraeg (lle mae enw Saesneg hefyd yn bodoli) yn ymddangos ar wefan Open Street Map. Mae’r enwau Cymraeg yn ymddangos ar http://www.openstreetmap.cymru.

  Torfoli drwy annog grwpiau lleol i gyfrannu.

   

  Newyddiaduraeth data gyda R a RStudio

  Hywel Jones (Statiaith). Ysgogiad: darllen ymgynghoriad y Llywodraeth a oedd yn cynnwys bwriad i roi’r gorau i gyhoeddi data ysgolion ar lefel lleol, gan ei gwneud yn anodd cymharu / dilysu datganiadau.

  Creu cod i grafu FyYsgolLeol gyda R nid Python.

   

   
 • Hywel Jones 11:49 PM ar 1 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: R, ScraperWiki,   

  Dadansoddi trydariadau 

  Yn ôl ym mis Ebrill 2011 dechreuais chwilio a chadw trydariadau oedd yn cynnwys y gair “Cymraeg”. Doedd gen i ddim rheswm dros wneud heblaw fy mod am ddysgu mwy am Twitter a sut y byddai modd dadansoddi trydariadau. Rwyf wedi bod yn edrych ar y cyfan a drydarwyd hyd at tua 17.00 ar 30 Rhagfyr 2011: 14,736 o drydariadau (gan gynnwys ail-drydariadau) gan 6,186 o ddefnyddwyr gwahanol. Doedd y trydariadau ddim o reidrwydd yn y Gymraeg, dim ond bod y gair ‘Cymraeg’ wedi ei gynnwys.

  Y deg defnyddiwr mwyaf toreithiog oedd (a nifer eu trydariadau yn dilyn yr enw):

  adamjones416 236
  CSyFflint 148
  fideobobdydd 144
  newyddcymraeg 126
  BJRoute66 111 (pob un yn dweud Bore Da yn Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill)
  heddgwynfor 93
  rhysw1 93
  radicalwales 89
  UmapCym 89
  Marshallmedia 88

  Dyma siart yn dangos y dosbarthiad yn llawn:

  Dosbarthiad trydariadau yn cynnwys 'Cymraeg'

  (Dim ond enwau rhai o’r defnyddwyr sy’n cael eu dangos yn amlwg).

  Bydd y ffisegwyr yn eich plith yn adnabod y dosbarthiad fel un deddf pŵer, a ieithegwyr fel un Zipf. Dyma’r llinell ffitiais gan dybio mai dosbarthiad Zipf yw e:Dosbarthiad trydariadau gyda thrawsffurfiad log

  Pe bai’r dosbarthiad yn un Zipf yn union byddai gan y llinell raddiant o minws un.

  Gan fod hwn yn wefan i bobl sydd â diddordeb mewn technoleg, dyma ychydig o fanylion technegol. Casglais y trydariadau gan ddefnyddio sgript Python o fewn Scraperwiki. Lawrlwythiais i nhw o’r fan honno mewn ffeil sqlite a’u mewnforio gan ddefnyddio pecyn RSQLite i R. Ffitiais y llinell gan ddefnyddio pecyn R VGAM.

  Rwy’n chwarae gyda’r data o hyd.  Bydd cofnodion eraill yn dilyn! Os oes diddordeb gan rywun i glywed mwy, rwy’n bwriadu fod yn Haciaith Aberystwyth ar Ionawr 28.  Erbyn hynny rwy’n gobeithio y byddaf wedi cael cyfle i edrych i mewn ymhellach i’r rhwydwaith cymdeithasol y trydarais yn ei gylch ychydig yn ôl: http://twitter.com/#!/hywelm/status/147108547119951873

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel