Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1)

Dihareb y dydd Gareth Morlais Creu cyfrif Twitter awtomatig Diharhebion. Yn gryno – canfod y testun > twtio > Excel (trefnu, pennu dyddiadau) >WordPress (+amryw ategolion JetPack, ImageInject a mwy) > Twitter Archif Ddarlledu Genedlaethol Illtud Daniel Archif sydd ar y gweill (ond mae cyfrif Twitter) Oherwydd bod BBC yn symud o Landaf, fydd dim… Parhau i ddarllen Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 5 (Ystafell 1)

£2.8 miliwn i lyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau Cymru

Bydd y cyllid yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau, sy’n amrywio o foderneiddio adeiladau llyfrgelloedd cyhoeddus i gefnogi amgueddfeydd a reolir gan wirfoddolwyr. Eleni, mae nifer o gynlluniau i gefnogi arloesi a gweithgareddau addysgol wedi cael cyllid… http://wales.gov.uk/newsroom/cultureandsport/2011/110328libraries/?skip=1&lang=cy