Hacio’r Iaith 2018: Sesiwn 6 (Ystafell 1)

Cynnwys i blant

Rhodri ap Dyfrig a Sioned Mills ar lwyfan i gynnwys Cymraeg

A ddylid, fel yn Denmarc, cyhoeddi ar lwyfannau sydd ddim ar gyfer plant? Cynnwys anaddas sy’n ymddangos ar YouTube yn ddiofyn ymysg fideos i blant (e.e. ffilmiau Pepa Pinc gwyrdroedig, hefyd gweler Weird Video’s for kids and gaming the algorithms)

Ar hyn o bryd mae rhaglenni Cyw ar i-Player, ond ddim ar i-Player kids

Hacwragedd

Leia. O’r farn bod cyfran uwch o gyfranogwyr Hacio’r Iaith yn ferch o gymharu a digwyddiadau technolegol yn gyffredinol.

proporti.onl – pa ganran o’r bobl rydych yn eu dilyn eich dilynwyr ar Twitter sy’n ferched/dynion

Sut i wella hyn

Grwpiau

Girls in code

Technocamps

Diwrnod Ada Lovelace