Tagiwyd fel: haciaith2019 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 2:54 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: deallusrwydd artiffisial, haciaith2019, sgwrsfotiau   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn ar sgwrsfotiau 

  Sesiwn gan Maredudd

  Sgwrsfotiau yn gyfle i wella gwasanaeth sefyliad neu gwmni. (Defnydd mewn dysgu ieithoedd a meysydd eraill hefyd?) Teipio ar hyn o bryd, ond mae llais ar y ffordd.

  Rhagor am deallusrwydd artiffisial.

  Termau sgwrsfotiau:

  • Gweithred
  • Bwriad
  • Endidau

  Angen mewnbynnu data sy’n cynnwys slang/bratiaith, e.e. ‘beth sydd i wotsho ar y teledu’, ‘pa raglen ti’n recomendo’ yn ogystal â Chymraeg safonol. Wrth deipio dydy defnyddwyr ddim yn atalnodi yn aml.

  Peryg bydd safon sgwrsfotiau Cymraeg yn wael a thocenistaidd (os oes cefnogaeth o gwbl) – felly mae angen datblygu’r maes ymhlith datblygwyr Cymraeg.

  Mae’r rhai Saesneg wrth Google/Apple ayyb yn generig ofanadwy achos maen nhw yn gyffredinol.

  Dyma rai dolenni am adeiladu sgwrsfot Cymraeg… Dim lot o drefn, dim ond dolenni am y tro (trio gwrando a nodi ar yr un pryd!)

   
 • Rhys Wynne 12:21 PM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , Common Voice, haciaith2019   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 3: Technoleg lleferydd 

  Delyth Prys yn cyflwyno yn lle Rhos ei gwr, sy’n brysur iawn gyda lleoleiddio. (Helo Rhos gan bawb yma gyda llaw!)

  Tra yn Berlin yn son am eu gwaith ar yr ap Paldaruo, clywodd cynrychiolwyr Mozilla am hyn. Sonio’n nhw am Common Voice, ble roedd 20,000 wedi cyfrannu at gynnwys Saesneg. Perswadwyd Mozilla i agor Common Voice i ieithoedd eraill.

  dal ffonemau unigryw oedd nod Paldaruo, drwy nodi geiriau neu ymadroddion ‘rhyfedd’ a geiriau benthyg. Common Voice eisiau casglu data mwy safonol.

  Beth yw Common Voice

  Sefydliad Mozilla eisiau sicrhau bod pob iaith yn cael eu trin yr un fath. Anodd i ieithoedd llai fod a digon o swmp o gynnwys.

  Nod cyntaf ar gyfer y Gymraeg yw 100 awr wedi’i ddilysu. 40 awr wedi’i gyfrannu a 32 awr wedi’i ddilysu sydd ar hyn o bryd. Bwlch yn agor, ac mae angen ei gau.

  Gorau po fwyaf o amrywiaeth lleisiau (dynion/merched, acenion de/gogledd, lleisiau pobl o bob oedran. Hefyd mae gwerth cyfrannu pan mae swn cefndir.)

  Buom yn gwrando ar rai cyfraniadau ac yn eu dilysu.

  Angen help ar ieithoedd llai eraill (e.e. Gwyddeleg a Llydaweg).Hyd yn oed os nad ydych yn rhugl, efallai gallwch helpu ar yr ochr dilysu

   

  Yna siaradodd Dewi Bryn Jones am brosiectau lleferydd Uned Technoleg Iaith Canolfan Bedwyr

  Hyfforddi adnabod lleferydd, Deep Speech gan Mozilla.

  Sgwrsfot. Dau gam: Adnabod bwriado fewn testun cwestiwn. Estyn gwybodaeth o wefan neu drydydd part

   

   
 • Rhys Wynne 11:21 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: haciaith2019   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Prosiect Llyfryddiaeth Cymru 

  Jason Evans. Delweddau’r Llyfrgell wedi gael eu gweld hanner biliwn o weithiau drwy fod ar Wikimedia Commons.

  Y Llyfrgell nawr hefyd yn defnyddio llwyfan Wikidata, sy’n ffordd o rannu data cysylltiedig, 40,000 o eitemau unigryw gan y Llyfrgell ar Wikidata, gan gynnwys Papurau Newydd Cymru. Modd dangos eitem ar sail lleoliad.

  Llyfryddiaeth Cymru, data am hanner miliwn o lyfrau am Gymru yn Gymraeg a Saesneg. Bydd y data ar gael yn amlieithiog

  Math o ddata: lleoliad, genere, OCR, awdur, dyddiad. Mae modd gwneud pob math o ymchwil gyda hyn nad oedd yn bosibl gyda metadata blaenorol.

   

   
 • Rhys Wynne 11:09 AM ar 9 February 2019 Dolen Barhaol | Ateb
  Tagiau: , haciaith2019,   

  Hacio’r Iaith 2019 – Sesiwn 2: Lleoleiddio Android ar ffonau symudol 

  Aled Powell yn esbonio sut mae’n newid ffonau Android i’r Gymraeg. Mae’n defnyddio system weithredu LineageOS. Mae 60% o’r gwaith cyfieithu wedi’i wneud (gallwch helpu drwy fynd i crowdin).

  Dangos sut mae LineageOS 15.1 yn edrych.

  Mae gan Aled amryw o ffonau sydd wedi’i llwytho gyda’r fersiwn Cymraeg i’w gwerthu.

  Bydd yn cynnal sesiwn demo nes ymlaen.

   

   
 • Carl Morris 7:45 AM ar 10 August 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: , haciaith2019   

  Hacio’r Iaith 2019: Canolfan Yr Egin, Caerfyrddin, 9fed Chwefror 

  Mae hi’n bleser gen i ddweud ein bod ni wedi cadarnhau dyddiad a lleoliad Hacio’r Iaith 2019!

  Fe fydd croeso cynnes i bawb fynychu a chymryd rhan mewn cyfres o sesiynau, gweithdai, trafodaethau a chyflwyniadau am ddefnydd o’r Gymraeg yn y cyfryngau digidol.

  Fe fydd rhagor o fanylion gan gynnwys cofrestru cyn hir (achos mae rhaid cofrestru am eich tocyn am ddim).

  Yn y cyfamser cadwch y dyddiad yn rhydd:

  Hacio’r Iaith 2019
  Dydd Sadwrn 9fed Chwefror 2019
  Yr Egin, Caerfyrddin, Cymru, Ewrop

  Rydyn ni wedi cynnal sawl digwyddiad dros y blynyddoedd ac dyma fydd ein 9fed penblwydd a’r 10fed digwyddiad mawr blynyddol, a’r tro cyntaf i ni ymgynnull yng Nghaerfyrddin.

  x

   
  • Carl Morris 4:03 PM ar 12 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Helo!

   Cofrestrwch am le yma!

   Mae tocynnau am ddim ond mae angen cofrestru.

   Rydyn ni’n anelu at drefnu/bwcio sesiynau yn y bore o flaen llaw, gyda gofodau gwag i’w llenwi yn y prynhawn. Cyd-drefnwch yma.

   🙂

  • Leia 1:19 PM ar 18 Medi 2018 Dolen Barhaol

   Yay! Haciaith eto! Yn cario ‘mlaen o’r sgwrs am ferced/hacwragedd y tro dwetha beth gallwn ni’n trefnu i helpu / annogi mwy o ferched i ddod a chyflwyno? Dwi’n hapus is help trefnu pethau ar gyfer plant falle? Sut le yw’r lleoliad am blant / mamau e.e?

  • Carl Morris 2:08 PM ar 5 Hydref 2018 Dolen Barhaol

   Leia… diolch am ofyn a diolch am y sgwrs trwy negeseuon uniongyrchol Twitter.

   Yr ateb yw: llwythi o bethau mae’n siŵr… Dw i’n meddwl bod hyn yn gwestiwn ardderchog ac wedi creu adran ar y ddogfen ar ei gyfer.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel