.@ybwrdd yn gofyn am dermau Twitter #termau

[blackbirdpie url=”https://twitter.com/YBwrdd/status/148794390121422850″] http://www.byig-wlb.org.uk/cymraeg/cyhoeddiadau/pages/publicationitem.aspx?puburl=/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/20111219+D+DG+Termau+Twitter.pdf http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120306093556/http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/cyhoeddiadau/Cyhoeddiadau/20111219%20D%20DG%20Termau%20Twitter.pdf Fy sylwadau brys i ar awgrymiadau Y Bwrdd: * Termau: list == rhestr mention – beth sy’n bod gyda sôn? beth yw API? microblog == meicroflog? * Cwestiwn. Ydyn ni’n ffafrio Twitter ar draul cystadleuaeth/gwasanaethau eraill? Mae rhaid ystyried y categori, nid un cwmni ar ei ben ei hun. Mae’r Bwrdd… Parhau i ddarllen .@ybwrdd yn gofyn am dermau Twitter #termau

Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein

Cer i 1:38:00 lle mae Garlick yn sôn am ‘broblem ieithyddol ar-lein’ gyda Facebook, YouTube sydd ‘ddim yn cyfeillgar iawn i ddefnydd o Gymraeg’. Mae fe’n siarad am 2-3 munud ond does dim ateb gyda fe. Felly beth yw’r ateb? O’n i eisiau codi mwy o gwestiynau i gyfrannu i’r ‘ateb’! … Oes problem ieithyddol… Parhau i ddarllen Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein

Dysgu’r iaith Quechua (ar Twitter)

http://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/11/01/languages-lets-tweet-in-quechua/ Licio’r ffaith bod y cyfrif yn unieithog https://twitter.com/hablemosquechua/ Does dim rhaid defnyddio Twitter chwaith, gallu bod ar blatfformau eraill

Ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter – cofnod gan @rhysjj o Brifysgol Abertawe

Neges gan Rhys Jones: Helo, Mae Carl wedi gofyn i fi sgrifennu pwt am y gwaith yr ydyn ni (sef y fi o Brifysgol Abertawe, Daniel Cunliffe o Brifysgol Morgannwg, a Courtenay Honeycutt o Brifysgol Indiana Bloomington) yn ei wneud ar hyn o bryd, sef ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter. Y prif bennawd yw:… Parhau i ddarllen Ymchwilio defnydd y Gymraeg ar Twitter – cofnod gan @rhysjj o Brifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

adolygiad.com – archif o adolygiadau byrion yn Gymraeg

Awgrymodd Simon Brooks a Malan Wilkinson syniad am wefan o adolygiadau byrion am fwyd a bwytai, archif awtomatig o trydariadau gyda’r tag #adolygiad Mae pobol wedi bod yn adolygu pethau eraill gyda thagiau eraill hefyd, e.e. ffilm Mwy o hanes tu ôl y syniad Mae Twitter yn cadw pob trydariad ond dyw e ddim yn… Parhau i ddarllen adolygiad.com – archif o adolygiadau byrion yn Gymraeg

Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf: . . Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd… Parhau i ddarllen Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Myspace – gwersi am ansicrwydd platfformau am ddim

Mae Specific Media wedi prynu Myspace. http://paidcontent.org/article/419-specific-media-buys-myspace-for-35-million-news-corp.-to-retain-stake/ Meddyliau… Roedd Myspace yn ‘cŵl’ am gyfnod. Nawr dyw e ddim. Mae rhai o bobol dal yn ei defnyddio ond beth yw dyfodol y cynnwys a dy broffil ayyb? Does dim gwarant. Does dim gwahaniaeth mawr chwaith rhwng rhywbeth fel Myspace a rhywbeth fel Facebook neu Twitter yn… Parhau i ddarllen Myspace – gwersi am ansicrwydd platfformau am ddim