Tagiwyd fel: cymunedau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 6:06 PM ar 4 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymunedau, , fforymau, ,   

  Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein 

  Cer i 1:38:00 lle mae Garlick yn sôn am ‘broblem ieithyddol ar-lein’ gyda Facebook, YouTube sydd ‘ddim yn cyfeillgar iawn i ddefnydd o Gymraeg’.

  Mae fe’n siarad am 2-3 munud ond does dim ateb gyda fe. Felly beth yw’r ateb?

  O’n i eisiau codi mwy o gwestiynau i gyfrannu i’r ‘ateb’! …

  Oes problem ieithyddol ar-lein?

  Beth yw dy brofiad o Facebook a Twitter fel person amlieithog? Oes angen ffiltro ieithyddol ar blatfformau cymdeithasol?

  Sut ydyn ni’n delio gyda sefyllfa lle mae Facebook mor blaenllaw? Neu fydd y dyfodol yn gwahanol?

  Ble mae’r ‘cymunedau Cymraeg ar-lein’ fel petai? Neu ydy’r delwedd yn hollol rong? (Oes ‘Fro’ ar-lein?)

  Beth yw rôl gofodau uniaith Cymraeg ar y we, fel Golwg360, Fideobobdydd, Hacio’r Iaith, Y Twll, Metastwnsh a blogiau o bob math ac yn y blaen? Oedd gwersi Maes-e ac Usenet ayyb?

  Fideo o’r grŵp Gorchwyl ar ddyfodol darlledu ar 3 Tachwedd 2011.

   
 • Carl Morris 4:10 PM ar 29 April 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymunedau, , ,   

  Cymraeg a Facebook yn y Western Mail (erthygl lawn) 

  Trafodwch. Dydy Facebook ddim yn cyfrannu i’r broblem CYNNWYS agored ar y we. Mae cynnwys agored yn golygu agored i chwilio (Google ayyb) am blyneddoedd gyda dolenni.

  Facebook ‘could point the way for the Welsh language’; Study claims site is proving to be vital for delivering boost

  Claire Miller. Western Mail. Cardiff (UK): Apr 26, 2010. pg. 3

  Full Text (688 words)

  (Copyright 2010 Western Mail and Echo Ltd.)

  FACEBOOK could be the key to the Welsh language surviving and thriving, an academic study has claimed.

  Daniel Cunliffe, who carried out the study with Courtenay Honeycutt, said postings on the social networking site showed people becoming more accustomed to using Welsh in their everyday life and might give others the confidence to join the conversation, giving the language a boost.

  The researchers had set out to study the use of Welsh on the social networking site and found a thriving community.

  “The fact that the language is used on these sites makes people feel good about the language,” said Dr Cunliffe, of the University of Glamorgan.

  “There certainly seems to be a vibrant Welsh community on Facebook and that’s an encouraging thing.”

  The study looked at groups on Facebook where users communicated in Welsh and found, at the time of the study, 236 groups with an average of 398 members each, with the most central group in the network called How Many People Speak Welsh?.

  In 41.5% of these groups users communicated only in Welsh, with participants discussing a range of topics from sport and music, to student groups and organisations.

  The study also looked at profiles of users of the groups and found 58% of people used either just Welsh or Welsh and English for their personal details, although 29% of people had listed their details in English while having wall conversations in Welsh.

  Dr Cunliffe, who is based at the Department of Computing and Mathematical Sciences, at the University of Glamorgan, said: “What’s interesting is in those groups where Welsh is being used, they seem to have more than double the number of Welsh speakers than the proportion in Wales.

  “It appears to be an important forum for bringing together Welsh speakers.”

  Dr Cunliffe said the thriving community may encourage more people to use their language skills even if they have not been confident in the past.

  “One of the nice things about this more informal environment is that people aren’t that hung up on the correct use of the language,” he said. “It’s not going to be hostile if their spelling isn’t right or they use an English word because they can”t think of the Welsh one.”

  He is now keen to find out if young people who have attended Welsh-medium schools are using the language in their wall posts and text messages Aran Jones, who runs the website saysomethinginwelsh.com, said his experience of using Welsh on Facebook had been mixed.

  “A lot of people are coming under pressure to not use only Welsh as they have English speaking friends,” he said. “I’ve put up Facebook updates in Welsh and had friends say, ‘I can’t understand, can you write it in English’.

  “It’s a weird flashback to the 1950s or 1960s when if you spoke Welsh there was pressure to speak English.”

  However, he said use of the language on the site could help people who do not speak Welsh see that it is a thriving community language.

  Facebook has chosen to embrace the language, with speakers able to choose to experience the site in Welsh after volunteers helped to translate the site.

  The Welsh Language Society is keen to see other businesses embrace their users’ enthusiasm for the language in order to get sites translated.

  Vice-chairman Rhys Llwyd said: “The translation of Facebook into Welsh in such a small period of time by hundreds of volunteers was an amazing feat. It showed us that people, when given the chance, want to use their Welsh in all aspects of life including the latest technological developments such as social networks.

  “Having said that, Welsh Language Society members see it bizarre that social and entertainment services such as Facebook become available in Welsh before basic day-to-day services such as online banking.

  “Although it’s fun to Poke my friend and write on my brother’s wall in Welsh on Facebook, it would be more useful to be able to use my bank’s on-line service in my mother tongue.”

   
 • Carl Morris 12:59 PM ar 11 February 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: cymuned, cymunedau, , kingscross,   

  Newyddion lleol 

  Dw i’n meddwl am newyddion lleol ar ôl sylw Rhodri.

  Mae llawer o bobol o gwmpas y byd yn rhedeg gwefannau hyperlocal yn barod.

  e.e. King’s Cross
  http://www.kingscrossenvironment.com
  mae cyfranwyr yn “safonol”, unrhyw oedran http://www.kingscrossenvironment.com/contact.html

  Mae’n hawdd iawn i ddechrau rhywbeth fel hwn am dy gymuned…

   
  • Rhys Wynne 11:54 AM ar 12 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Mae hyn mor hawdd i’w creu, mae’n, criminal bron nad oes rhai Cymraeg yn bodoli (newydd ffeindio http://caerdydd.biz/ ). Gelli’r danfon timau (fel SWAT teams!) i ardaloedd penodol a threfnu gweithdai, efallai ar ffurf End Bloglessness.

   Efallai dylai’r Thema WordPress nesa i’w leoleiddio fod yn un ar gyfer cylchgrawn?

   Rhai enghreifftiau o flogiau/wefannau lleol Cymreig:
   http://rhuthun.blogspot.com/ (canolbyntio ar iechyd y stryd fawr yn fwy na newyddion)
   http://www.capturecardiff.com/ (waw, cynhwysfawr!)
   http://www.llandaffnews.com/

  • Carl Morris 3:20 PM ar 12 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Chwarae teg, http://caerdydd.biz !

   Eitha neis, ond pwy yw e?
   http://samspade.org/whois/caerdydd.biz

  • Carl Morris 3:53 PM ar 12 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw, mae hwn yn wych.
   http://druidsrevenge.blogspot.com
   (Ynys Mon, Saesneg)

  • Carl Morris 4:02 PM ar 12 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

  • Dafydd Tomos 6:33 PM ar 12 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   O’n i’n meddwl fod Menter Caerdydd tu ôl caerdydd.biz (pam dewis .biz? Pam!?). Penri Williams wnaeth ei greu e – mae’n enwog am greu cannoedd o wefannau echrydus o ran dylunio, ond lled-ddefnyddiol o ran gwybodaeth (a mi fydde nhw hyd yn oed yn fwy defnyddiol gyda cynllun a strwythur call). Dwi’n meddwl fod llawer o’r newyddion yn cael ei ‘fenthyg’ o wahanol lefydd a’r digwyddiadau o Menter Caerdydd.

  • Menna 11:56 PM ar 13 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Dwi wedi cael syniad wythnos hyn a hoffwn i gael eich ymateb:

   Roeddwn i’n flin iawn i glywed fod y siop lle dwi’n prynu fy esgudiau, Sodlau Swanci, Heol y Bont, Caerfyrddin, wedi cau. Er i fi gael lot o swtff yno ar y sêl clirio stoc, ro’n i’n anhapus iawn achos ro’n i wrth fy modd gyda’r siop a gadawyd fi gyda’r cwestiwn – lle dwi’n mynd i brynu sgidiau nawr?

   Y peth yw, doedd lot o bobl sy’n siopa yng Nghaerfyrddin yn aml ddim yn gwybod am y siop tan i fi ddweud wrthyn nhw, ac os nad oes ganddoch chi’r wybodaeth leol mae’n gallu bod yn anodd ffeindio siopau da yma.

   Felly, y syniad yw gwefan gyda gwybodaeth am siopau annibynnol da gyda’r pwyslais o helpu bobl i ddod i wybod am siopau da. Hoffwn i weld map o Gymru, a pan chi’n symud drosto Caerfyrddin mae na arwydd yn popio fyny yn dweud 6 siop ddillad, 3 siop fwyd, 2 siop amrywiol (dibynnu faint o siopau o Gaerfyrddin sydd wedi eu rhestru) Wedyn bydde modd mynd i ‘siopau esgudiau Caerfyrddin’, clicio ar enw’r siop a darllen adolygiad o’r siop gan rywun sydd wedi bod yno. Byddai adolygiad yn cynnwys beth mae’r siop yn gwerthu, gwybodaeth am brisiau, gwasanaeth etc Bydd gwybodaeth am siop yn ymddangos dim ond os oes ganddon ni adolygiad o’r siop (ac wrth adolygiad, ddim eisiau pethau tu hwnt o feirniadol achos mae’n rhaid bod yn ymwybodol o chwaethau gwahanol pobl felly rhaid i’r adolygiad son am y profiad o siopa yno a be gall pobl ei ddisgwyl – heb fod yn ddisgrifiad moel basically – achos mae’r profiad o siopa mewn siopau annibynnol yn hollol wahanol i siopau cadwyn).

   Dwi ddim yn gwybod union sut ond hoffwn i wneud ychydig o arian i dalu adolygwyr (dim i ddechrau wrth gwrs ond nes ymlaen) Y rheolau yw: 1) rhaid i’r siop fod yn annibynnol 2) rhaid fod yr adolygwr wedi bod yn y siop! Roeddwn i’n meddwl dechrau gyda siopau ffasiwn i ddechrau a gweithio mas o fan na, ond mae’n dibynnu pwy sydd a diddordeb cyfrannu hefyd.

   Gobeithio byddai pobl eisiau cyfrannu a sgwennu rhywbeth byr am eu hoff siop er mwyn rhannu’r gwybodaeth gyda pobl eraill am siopau da (ac wrth gwrs hybu siopau annibynnol yr un pryd ond y nod yw ffeindio siopau bach da ym mhob rhan o Gymru)

   Menna

   Re Penri Williams, credu mai fe sy’n rhedeg gwefan Mudiadau Dathlu’r Gymraeg http://www.dathlu.org/index.php

  • Carl Morris 8:13 PM ar 14 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Menna, dw i’n hoffi’r syniad.

   Dw i’n hapus i adeiladu’r wefan. Fy athroniaeth yw:
   Dechrau rhywbeth nawr
   Tyfu dros amser

   Cynnwys yw’r peth pwysicach. Efallai dechrau gyda 20-30 erthygl – cyn “lansiad”. Ti’n gallu gwneud mapiau a phopeth hwyrach. Dw i’n hapus i gyfrannu heb arian ar y cychwyn.

   Enw
   Ro’n i’n mynd i awgrymu “Pethau Bychain”. Dw i’n hoffi “chain” ar y diwedd. Ond mae rhywun yn defnyddio’r un enw yn barod. Enw yw’r peth nesaf?

  • Rhys Wynne 2:20 PM ar 17 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Menna, byddai diddordeb mawr gyda fi gyfrannu at wefan o’r fath (cyn belled nad dim siopai sgidiau merched yn unig fydd arno). Fel mae’n digwydd, mae @iwan1davies yn adeiladu rhywbeth tebyg fel rhan o’r gwrs prifysgol, ond roedd problem technegol gyda fo yn ystod Hacio’r Iaith, felly ges i ddim cyfle i’w weld.

   Mae nifer fawr o wefannau adolygu i’w cael wrth gwrs, ond dim un yn Gymraeg, ac mae’r unig un sy’n canolbwyntio ar Gymru yn eitha symol.

   Fy hoff un i ydy qype,com a dw i'n tagio llefydd ble mae gwasanaeth Cymraeg arno.

   Mae Chris Cope wedi meddwl am rhywbeth tebyg hefyd:

   Un peth dw i ddim yn cydfynd a ti yw talu pobl am eu adolygiadau. Efallai bod modd rhoi anrhegion neu rhywbeth fel gwobr i’r cyfranwyr mwyaff ffyddlo, ond yn y bon dylai’r gallu bod a ffordd hawdd i ddarllen barn/cyngor/awgrymiadau pobl eraill like minded am lefydd eraill fod yn ddigon o wobr i bobl yn fy marn i.

   Liciwn i weld rhywbeth fel hyn ar gyfer bwytai (upmarket) Cymru. Mae’r adolygiadau yn Barn yn wych a byddai adeiladu gwefan/gwasnaeth o amgylch eu hadolygiadu nhw, gan fanteisio e eu ‘brand’ yn syniad da yn fy marn i.

   Yr unig broblem gyda Chymru yn arbennig yn Gymu Cymraeg yw e fod mor fach a bod pawb yn nabod pawb, ac felly efallai ofn pechu gyda adolygiadau gwael.

  • Menna 7:57 PM ar 17 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Diolch Rhys.

   Dwi’n hoffi gwefan qype – mae’n edrych fel y fath o beth o’n i’n meddwl amdano.

   Yr unig beth yw dwi ddim eisiau gwefan sydd on yn rhestru llefydd Cymraeg, sy’n cael ei redeg gan Gymry Cymraeg yn unig – mae’n siwr bod rhai pobl yn chwilio am rhywbeth fel hyn ond dwi ddim eisiau hynna. O ran hybu’r Gymraeg, fy syniad i yw y byddai’r adolygiad yn cynnwys un frawddeg yn cyfeirio at a oes gwasanaeth Cymraeg ar gael e.e. ‘Roedd yn braf gweld arwyddion Cymraeg ac roedd y ferch tu ôl y til yn ceisio deall pan nes i siarad Cymraeg â hi’ neu ‘Er ei bod hi’n dda iawn siopa yno, roedd hi’n siomedig nad oedd un arwydd Cymraeg ag ystyried ei bod yng Nghaerfyrddin.’ Yn ogystal â rhoi gwybodaeth i’r darllenydd, mae hefyd yn rhoi neges i’r siop bod hyn yn bwysig i’r cwsmer yng Nghymru (credu gallen ni ebostio dolen i’r adolygiad at y siop falle?)

   O ran talu adolygwyr – fi’n cytuno gyda ti am yr egwyddor. O’n i jyst yn meddwl os mae’n mynd yn dda galle fod ffordd o wneud arian, neu bod y siopau yn rhoi ‘vouchers’ ar y wefan neu rhywbeth!

   Dwi’n dwli ar adolygiadau Barn hefyd…gallen ni gael dwy ran i’r adran _siopau a _bwytai os bydde rhywun arall eisiau rhedeg yr adran fwytai? Gad fi wybod os oes diddordeb gyda ti.

   Pan dwi’n darllen cylchgrawn Lonely Planet dwi’n hoffi edrych ar y maps bach o ardaloedd lle mae gyda nhw dots gwahanol lliwiau am lle bwyta, siopau a atyniadau, sy’n gret achos os dwi’n gweld clwstwr o wahanol liwiau ar bwys ei gilydd dwi’n meddwl ‘w, gallen i fynd i’r amgueddfa yna, siop yna ac wedyn i’r caffi dros y ffordd’.

   Dwi wedi meddwl am enw posib: Lle Da
   Achos ma pobl o hyd yn dweud ‘ma hwnna’n le da i….’ neu ‘….. – lle da!’
   http://www.lleda.com

  • Rhys Wynne 9:52 PM ar 17 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Cytuna gyda ti na ddylid dim ond cynnwys busnesau sydd a siaradwyr Cymrag yn unig, ac mai cael gwefan a chynnwys Cymraeg yw’r bwriad. Ta beth, mae ambell gyfeiriadur busnes Cymraeg yn bodoli, e.e. http://www.llearywe.com, a gobeithio bydd http://www.lleolimi.co.uk/ yn fyw yn fuan).

   Mae siopa a bwyta yn mynd law yn llaw, felly gall y ddau beth gyd fynd ar un gwefan.

   O ran mapiau, pan dw i’n ymweld a dinas newydd, dw i wastad eisiau syniad o pa mor agos at ei gilydd fydd popeth dw i am ymweld a nhw. Dw i’n eitha licio Tagzania (roedd rhyngwyneb Cymraeg, ond mae wedi diflannu ers uwchraddio), ond galli di greu rhai hefyd yn defnydio MyMaps ar GoogleMaps (fel wnaeth Rhys Llwyd)

   Mae’r enw’n holl bwysig, a tra dw i’n meddwl bod Lle Da yn enw grêt, rhaid bod yn ofalus na all yr URL fod ag ystyr amgen (Ai jyst fi sydd a meddwl brwnt yn gweld http://www.lleda.com yn ddoniol?….)

  • Huw Waters 7:27 PM ar 19 Chwefror 2010 Dolen Barhaol

   Nes i feddwl am syniad Menna heddiw, tra’n breuddwydio mewn darlith!

   Gwefan sy’n rhestru cwmniau detholedig (nid pawb) yn ôl tref neu’r nwyddau a werthwyd. Bydd gwybodaeth sylfaenol am y cwmni, enw’r siop, cyfeiriad, rhif ffôn. Yn ogsytal a hyn mae adolygiadau gan gwsmeriaid gyda’r gallu i gofnodi sylw a sawl seren allan o bump – fel system Amazon, a rhoi cymhariaeth o sylwadau – dangos sylw am un adolygiad a gafodd 5 seren ochr yn ochr ag adolygiad a gafodd 1 seren.

   Y ffactor unigryw am hyn yw defnyddio system goleuadau traffig fel lliw cefndir. Gwyrdd am wasanaeth cwbwl Gymraeg, oren am wasanaeth rhannol Cymraeg (e.e. un aelod o staff), coch am ddim Cymraeg.

   Ffyrdd o wneud pres allan o’r wefan yw: cynnig derbyn hysbysiadau am siopau a’u nodi fel siop ag argymhellwyd, fel Google a’u ‘recommended link/sponsored link’; cynnig wasanaeth o brosesu archebiadau arlein i gwmniau, fel Amazon marketplace; gwerthu rhaglen iPhone o’r wefan sy’n gallu eich cyfeirio at siopau cyfagos gydsa GPS etc.

  • Gareth Morlais 3:33 PM ar 5 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Dwi am drio arbrawf bach. Cadwch lygad ar baecolwyn.com dros y misoedd nesa. Dim byd yno eto ond dwi’n gobeithio creu adnodd sy’n debyg i abergelepost.com – ond yn Gymraeg y tro hwn.

  • Carl Morris 3:53 PM ar 5 Chwefror 2011 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen

   Gyda llaw newydd ychwanegu i gyfeirlyfr newydd
   http://hedyn.net/wici/Baecolwyn.com

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel