Tagiwyd fel: Facebook Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:21 PM ar 4 January 2019 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Facebook,   

  Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews 

  Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?

  Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook.

  Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda.

  • Sut ddaethoch chi’n rhan o’r prosiect i gyfieithu Facebook i’r Gymraeg?
  • A oedd hyn yn rhan o ymgyrch bwriadol neu a wnaethoch chi ymuno fel unigolyn?
  • Pa gysylltiad fu rhyngddoch chi â Facebook ei hun?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio eich ymwneud â Facebook?
  • A oedd Facebook yn cydymdeimlo â’ch amcanion?
  • Beth yw’r fantais o gael wyneb-ddalen Gymraeg ar Facebook?
  • Sut fyddech chi’n disgrifio effaith Facebook ar yr iaith Gymraeg?
   
 • Rhos Prys 5:31 PM ar 14 April 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: Facebook, mozilla   

  Deiseb Facebook Mozilla 

  Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi.

  Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer tracio ar draws gwefannau heb ofyn – fel y botwm ar wefannau allanol – sy’n targedu hysbysebion ar sail pori pobl.

  Os yw pobl eisiau hysbysebion sydd wedi eu targedu atyn nhw, dylai bod modd iddyn nhw droi’r nodweddion hyn ymlaen. Mae arfer Facebook ar hyn o bryd o ddefnyddio tracio ar draws gwefannau heb ofyn, yn afresymol, gan nad yw llawer o ddefnyddwyr yn deall fod y math yma o gasglu data yn digwydd yn y lle cyntaf.

  A wnewch chi ychwanegu eich enw i’r ddeiseb yn gofyn i Facebook ddiffodd tracio ar draws gwefannau heb ofyn?

   
 • Carl Morris 2:34 PM ar 10 April 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: Facebook   

  Ydy'ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio. 

  Mae Facebook newydd greu tudalen sy’n adrodd os oedd ap This Is Your Digital Life wedi rhannu’ch data gyda chwmni Cambridge Analytica.

  Ewch i weld y tudalen ar wefan Facebook.

  Mae sôn bod data ar 87 miliwn o ddefnyddwyr yn fyd-eang wedi mynd i’r cwmni, nid yn unig y rhai sydd wedi caniatau’r ap This Is Your Digital Life ond ffrindiau ohonynt hefyd.

  Byddai hi’n ddiddorol cael gweld os oedd unrhyw ymestyniad i Gymru. Gadewch sylw os ydych chi’n gweld unrhyw beth diddorol.

  Dyma beth dw i wedi cael:

  Was My Information Shared?

  Based on our available records, neither you nor your friends logged into “This Is Your Digital Life.”

  As a result, it doesn’t appear your Facebook information was shared with Cambridge Analytica by “This Is Your Digital Life.”

  Ond pwy a ŵyr pa grwpiau a chwmnïau eraill sydd wedi ei ddefnyddio dros y blynyddoedd?

  Wrth gwrs os nad ydych chi ar Facebook mae’n debyg eich bod chi’n iawn!

   
 • Carl Morris 8:29 AM ar 11 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Carwyn Jones, Facebook,   

  Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook 

  Os wyt ti’n aelod o Facebook mae Carwyn Jones eisiau bod yn ffrindiau gyda ti:
  https://www.facebook.com/carwyn.jones3

  Mae fe’n gofyn cwestiwn bob dydd, dyma’r cwestiwn heddiw:

  Syniad da, dw i ddim yn gwybod unrhyw Prif Weinidog yn y byd sydd wedi dechrau rhywbeth mor uniongyrchol ar-lein.

  Ond tybed beth fydd yn digwydd pan fydd e’n cyrraedd 5000 o ffrindiau achos dyma’r terfyn ar broffil personol. Efallai dylai fe wedi cael mwy o strategaeth gan gynnwys tudalen yn hytrach na phroffil.

  Hefyd dw i’n cwestiynu’r diffyg defnydd o Gymraeg. Dyw’r tudalen yma ddim yn broffil ‘personol’ achos mae fe’n derbyn ceisiadau ffrind wrth unrhyw un. Mae rhywbeth swyddogol am y tudalen ond mae bron pob cwestiwn yn Saesneg yn unig heblaw y cwestiwn am y Gymraeg…

  DIWEDDARIAD 10AM: Dw i newydd sylwi’r isod mewn sgwrs am y diffyg Cymraeg:

  Cofiwch pawb taw tudalen bersonol yw hon, nid un swyddogol ar ran y Llywodraeth

   
  • Rhys Wynne 9:04 AM ar 11 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Fallai mai nid proffil swyddogol ydy o, ond falle rhyw fath o spoof. Mae yna ambell wall iaith yn yr uchod, fel “cael rhieni” ac “yn ardaloedd”, ac o glywed y boi’n siarad ar y teledu, dw i ddim yn credu byddai’n dweud hynny.

  • Carl Morris 10:18 AM ar 11 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Dw i’n gallu dychmygu’r penawdau nawr: Blogiwr Amlwg yn Galw’r Prif Weinidog ‘rhyw fath o spoof’.

   #ffrae

  • Rhys Wynne 10:38 AM ar 11 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ti newydd ddadorchuddio plot gan Alwn ap Huw a minnau i ddweud pethau ‘dadleuol’ jyst er mwyn denu darllenwyr i flogiau Cymraeg. 🙁

 • Carl Morris 6:06 PM ar 4 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Facebook, fforymau, ,   

  Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein 

  Cer i 1:38:00 lle mae Garlick yn sôn am ‘broblem ieithyddol ar-lein’ gyda Facebook, YouTube sydd ‘ddim yn cyfeillgar iawn i ddefnydd o Gymraeg’.

  Mae fe’n siarad am 2-3 munud ond does dim ateb gyda fe. Felly beth yw’r ateb?

  O’n i eisiau codi mwy o gwestiynau i gyfrannu i’r ‘ateb’! …

  Oes problem ieithyddol ar-lein?

  Beth yw dy brofiad o Facebook a Twitter fel person amlieithog? Oes angen ffiltro ieithyddol ar blatfformau cymdeithasol?

  Sut ydyn ni’n delio gyda sefyllfa lle mae Facebook mor blaenllaw? Neu fydd y dyfodol yn gwahanol?

  Ble mae’r ‘cymunedau Cymraeg ar-lein’ fel petai? Neu ydy’r delwedd yn hollol rong? (Oes ‘Fro’ ar-lein?)

  Beth yw rôl gofodau uniaith Cymraeg ar y we, fel Golwg360, Fideobobdydd, Hacio’r Iaith, Y Twll, Metastwnsh a blogiau o bob math ac yn y blaen? Oedd gwersi Maes-e ac Usenet ayyb?

  Fideo o’r grŵp Gorchwyl ar ddyfodol darlledu ar 3 Tachwedd 2011.

   
 • Carl Morris 6:12 PM ar 26 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Facebook   

  Gadael Facebook 

  […] Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy mod i’n protestio dros reswm X neu Y, ond y gwir yw fy mod i wedi diflasu a’r peth. Yn wir, rheswm preifatrwydd yw’r cam diwethaf, ond y gwir yw doedd fawr ddim mwy i’r peth.

  Fe ddaeth i’r amlwg ar ôl cynhadledd F8 Facebook wythnos diwethaf fod y gwefan yn gwneud newidiadau sylfaenol i’w ffordd o weithio. I mi, y peth mwyaf diddorol oedd bod hi nawr yn bosib i bartneriaid fel Spotify a’r New York Post cysylltu gyda’ch cyfrif Facebook a phostio i’ch wal eich bod chi wedi darllen rhyw erthygl neu wrando ar ryw gan yn awtomatig (fysai Netflix hefyd yn gwneud hyn, ‘blaw am fod deddf yn yr UDA yn nadu iddynt wneud). […]

  Cofnod gan Bryn Salisbury (mae fersiwn Cymraeg ar gael ond methu ffeindio ei dolen barhaol…)
  http://www.randomlyevil.org.uk/2011/09/26/gadael-gweplyfr-leaving-facebook/

   
  • Rhodri ap Dyfrig 10:13 PM ar 26 Medi 2011 Dolen Barhaol

   A gadael Spotify? https://twitter.com/#!/Suw/status/118429334427017216

   Dwi ddim wir yn trystio Twitter gyda fy sdwff chwaith mae arna i ofn. Mae nhw eisoes wedi dechrau cau lawr llawer o ddatblygwyr sydd yn adeiladu ar y platfform. http://techcrunch.com/2011/03/11/twitter-ecosystem-guidelines/

   Y broblem wrth gwrs yw bod y grym poblogaeth mae’r dau wasanaeth yn harnesu yn annodd i’w wrthod. Alla i ddim gadael Facebook yn llwyr achos dwi angen y cyrhaeddiad mae’n rhoi o ran pobol arlein ar gyfer prosiectau gwahanol, yn arbennig yn achos y cyfryngau. Ond dwi yn ystyried peidio ei ddefnyddio o hyn allan a stripio popeth nôl o ran fy mhroffil.

   Beth bynnag wnawn ni, da ni eisoes wedi chwarae’n rhan mewn tyfu FB i’r lle mae o rwan yn gallu gwneud fel y mynno gyda’i ddefnyddwyr, achos mae cymaint o bobol yn locked-in. Fydd cwpwl o internet free cyberlove (Go ‘cyber’!) hippies yn gadael ddim yn poeni nhw rhyw lawer.

  • Phil Stead 7:20 AM ar 27 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Cytuno gyda Rhodri. Does dim angen
   gadael Facebook am rhesymau security – jyst defnyddio fo mewn ffordd wahanol. Does neb yn gorfodi chi mynd ar spotify neu pryny’r NY Times.

  • Carl Morris 2:42 PM ar 27 Medi 2011 Dolen Barhaol

  • Rhodri ap Dyfrig 3:42 PM ar 27 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Y darn yma o’r erthygl yna yw’r un pwysig i fi:

   Entire business sectors have only come to the realisation that digital distribution platforms matter very late, if at all.

   Perhaps because they’ve been smoking the “open web” bong pipe for so long. Remember that the web can be technically “open”, while access to markets is tightly controlled. And doing the “open” thing with your angle brackets doesn’t auto-magically open those doors for you.

   With this deal, we see the platform company already “picking winners”, and playing the upstream providers off against each other. Apple is already playing this game – because it can – and we must now add Facebook to the list.

   Facebook is well on the way to being able to control the terms on which entire creative industries supply their goods. And these terms will always favour Facebook.

   Mae na oblygiadau i’r math hyn o fonopoli ar eyeballs sydd yn arwain fi tuag at feddwl bod rheoleiddio ar gyfer rhannau o’r we yn anochel er mwyn gwarchod buddiannau y cyhoedd yn hytrach na buddiannau masnachol pur cwmniau preifat yn yr UDA. Rheoleiddio ac ymyrraeth yn y farchnad wnaeth sicrhau cyfryngau Cymraeg ffyniannus yn yr 80au a 90au, a thrwy hynny ddiwylliant mwy amrywiol a diddorol. Rydan ni’n ddigon cyfforddus gyda hynny, er bod y model yn prysur ddadfeilio o flaen ein llygaid.

   A ddylai Facebook er enghraifft, orfod cynnwys links/hysbysebion i ddeunydd Cymraeg ar gyfer defnyddwyr sydd yn nodi eu bod yn siarad Cymraeg fel rhyw fath o ‘public service obligation’? A ddylen nhw orfod rhoi links/hysbysebion i ddeunydd Cymreig ar gyfer pobol sy’n nodi eu bod yn byw o fewn ffiniau Cymru? Fyddai hynny’n helpu i roi lle priodol i ba bynnag wlad o leiaf roi troedle i’w cynnwys cyhoeddus nhw o fewn gwefannau sydd yn cael eu trin fel ‘wasanaeth cyhoeddus’ (public utility dwi’n feddwl fama) a rhyw fath o hawl sylfaenol fel dŵr a thrydan gan ei defnyddwyr.

   Mae Nhw (a dwi’n cynnwys Apple, Amazon, Google a Twitter yn fan hyn) yn gwneud miliynau allan ohonom ni. Ydi beth mae Nhw’n ei roi nôl yn fargen ddigon da?

  • Carl Morris 6:21 PM ar 28 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n gallu dychmygu wyneb bach Zuckerberg nawr: os wyt ti eisiau gweld dy ddolenni ar Facebook rwyt ti’n gallu eu postio ar dy wal. Neu brynu hysbyseb! Unrhyw iaith, unrhyw pwnc, croeso mawr i fy ngwe i!

 • Carl Morris 6:11 PM ar 9 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , Euryn Ogwen Williams, Facebook, , ,   

  Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu) 

  Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf:

  .
  .
  Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd y byd digidol ac roedd nifer sylweddol yn y gynulleidfa yn credu mod i wedi “colli fy marblis”, a doedden nhw ddim yn swil o ddweud hynny! Ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, ffordd o feddwl oedd digidol – wedi ei gyfyngu i bobl ifanc a phobl fusnes. “Dim byd i’w wneud gyda ni”, oedd agwedd y sefydliad Cymreig bryd hynny. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mi gefais wahoddiad i wneud cyflwyniad yn Eisteddfod Caerdydd a’r testun oedd “Beth wnest ti yn y Chwyldro” Erbyn hynny roedd digidol wedi dod yn ffordd o fyw a’r byd yn newid wrth i’r mwyafrif fabwysiadu’r dechnoleg. Roedd y chwyldro bellach yn nwylo’r bobl. Yn y tair blynedd ers hynny, mae’r chwyldro wedi cyflymu ac mae’r defnydd o’r dechnoleg wedi ymdreiddio i bobman a dechrau creu ei chwyldro ei hun…

  Y Newid Mawr gan Euryn Ogwen Williams, Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011 (PDF)

  Dw i wedi rhoi’r testun llawn ar y we gyda chaniatâd yr awdur.

  Bydd trafodaeth fanwl o’r ddarlith yma yn ddefnyddiol… Mae sylwadau isod ar agor. Mae’r we ar agor.

   
  • Rhys 3:36 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch i ti am roi’r testun ar-lein.

  • Annette Strauch 6:25 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Esboniad (testun) da, Carl. Mae Euryn Ogwen yn edrch ymlaen. ‘Rwy’n hoffi hynny. Mae’r sgwrs hefyd yn ymwneud ag S4C. Nid wyf yn gwybod beth yw’r dyfodol, os nad oes arian. 3D, HD?? – ‘Rwy’n defnyddio S4C/Clic. Dim amser i ysgrifennu mwy. Cwestiwn pwysig: beth fydd y dyfodol yn rhoi â’r Rhyngrwyd ac yn ein bywyd cymdeithasol ni nesa’. Credaf fod Cymru’n gwneud yn dda. Dim ond biti bod yna dim digon o fideos da gan S4C ar YouTube neu unrhyw ffilmiau Cymraeg allan o Gymru. Mae’r cyfryngau newydd yn rhoi mwy o help i’r iaith er enghraifft. Roedd cael sianel deledu S4C yn dda bryd hynny, erbyn hyn mae cyfryngau newydd yn bwysicach.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”…

   Gyda llaw dyma’r testun i’r darlith hon yn Comic Sans http://web.archive.org/web/20070707055608/http://www.ogwen.com/index2.html

   Diolch i @dafyddt am y dolen ac i archive.org am gadw’r tudalen.

 • Carl Morris 10:47 PM ar 13 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Facebook, hunaniaeth   

  Pwy sy’n biau dy hunaniaeth ar-lein? (Erthygl neis iawn) 

  In many ways, we’re better off now: publishing online is far easier, less time-consuming, and more accessible than it has ever been, which has brought content, voices, and consumers online that wouldn’t have been otherwise.

  But all of these proprietary networks that want to own and hold in your content are reversing much of the web’s progress in some other areas, such as the durability and quality of online identity.

  If you care about your online presence, you must own it. I do, and that’s why my email address has always been at my own domain, not the domain of any employer or webmail service.

  http://www.marco.org/2011/07/11/own-your-identity

   
 • Carl Morris 10:52 PM ar 9 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Dyfrig Jones, Facebook   

  Gollwng achos yn erbyn cynghorydd Dyfrig Jones 

  http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/43580-gollwng-achos-yn-erbyn-cynghorydd
  http://bloganswyddogol.blogspot.com/2011/07/diwedd-i-gyfnod-anodd-dros-ben.html

   
 • Carl Morris 4:16 PM ar 4 July 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: David Crystal, defnydd, Facebook   

  David Crystal a phlatfformau rhwydweithio cymdeithasol #arlafar 

  Language expert Dr David Crystal believes that social networking sites are giving Welsh a new lease of life and offering young people the opportunity to use the language naturally…

  http://www.walesonline.co.uk/news/need-to-read/2011/07/04/social-networking-giving-welsh-a-new-lease-of-life-according-to-language-expert-91466-28990277/

  Diddorol – angen mwy o fanylion rili, yn enwedig ymchwil a data go iawn… edrych ymlaen i’r rhaglen Ar Lafar heno.

  Cf. gwaith ymchwil Cynog Prys ar y shifft ieithyddol ar Facebook ac ati

  (beth am bobol hŷn ar-lein hefyd?)

   
  • Rhys 8:55 AM ar 5 Gorffennaf 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol, diolch! Os wyt ti (ac unrhyw un arall) am helpu gyda ‘ymchwil go iawn’ ynglŷn â hyn, dilyna http://twitter.com/ymchwilcymraeg – fe fyddwn ni angen 10 munud o dy help o fewn yr wythnos (neu ddau) nesaf.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel