Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews

Ydych chi wedi cyfrannu at gyfieithu Facebook i’r Gymraeg? Mae’r academydd Leighton Andrews yn gweithio ar astudiaeth o Facebook, ac wedi gofyn i mi helpu trwy basio’r cwestiynau isod ymlaen at sylw unrhyw un sydd wedi cyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Facebook. Anfonwch eich atebion i’r cwestiynau at AndrewsL7@cardiff.ac.uk os gwelwch yn dda. Sut ddaethoch chi’n… Parhau i ddarllen Ymchwil ar Facebook gan Leighton Andrews

Deiseb Facebook Mozilla

Efallai eich bod wedi gweld botwm “Like” neu “Hoffi” Facebook ar wefannau y tu allan i Facebook. Efallai nad oeddech yn gwybod fod y botwm yn caniatáu i Facebook i dracio pa wefannau rydych yn eu pori er mwyn targedu hysbysebion tuag atoch chi. Rydym yn galw ar Facebook i ddiffodd y defnydd o offer… Parhau i ddarllen Deiseb Facebook Mozilla

Ydy'ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio.

Mae Facebook newydd greu tudalen sy’n adrodd os oedd ap This Is Your Digital Life wedi rhannu’ch data gyda chwmni Cambridge Analytica. Ewch i weld y tudalen ar wefan Facebook. Mae sôn bod data ar 87 miliwn o ddefnyddwyr yn fyd-eang wedi mynd i’r cwmni, nid yn unig y rhai sydd wedi caniatau’r ap This… Parhau i ddarllen Ydy'ch data Facebook wedi mynd i gwmni Cambridge Analytica? Dyma sut i wirio.

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio

Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook

Os wyt ti’n aelod o Facebook mae Carwyn Jones eisiau bod yn ffrindiau gyda ti: https://www.facebook.com/carwyn.jones3 Mae fe’n gofyn cwestiwn bob dydd, dyma’r cwestiwn heddiw: Syniad da, dw i ddim yn gwybod unrhyw Prif Weinidog yn y byd sydd wedi dechrau rhywbeth mor uniongyrchol ar-lein. Ond tybed beth fydd yn digwydd pan fydd e’n cyrraedd… Parhau i ddarllen Carwyn Jones: cwestiwn dyddiol ar Facebook

Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein

Cer i 1:38:00 lle mae Garlick yn sôn am ‘broblem ieithyddol ar-lein’ gyda Facebook, YouTube sydd ‘ddim yn cyfeillgar iawn i ddefnydd o Gymraeg’. Mae fe’n siarad am 2-3 munud ond does dim ateb gyda fe. Felly beth yw’r ateb? O’n i eisiau codi mwy o gwestiynau i gyfrannu i’r ‘ateb’! … Oes problem ieithyddol… Parhau i ddarllen Cwestiwn Iestyn Garlick am Facebook a Chymraeg ar-lein

Gadael Facebook

[…] Pam? Fyswn i’n hoffi dweud bod o dros ryw reswm ideolegol, neu fy mod i’n protestio dros reswm X neu Y, ond y gwir yw fy mod i wedi diflasu a’r peth. Yn wir, rheswm preifatrwydd yw’r cam diwethaf, ond y gwir yw doedd fawr ddim mwy i’r peth. Fe ddaeth i’r amlwg ar… Parhau i ddarllen Gadael Facebook

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio

Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf: . . Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd… Parhau i ddarllen Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu)

Pwy sy’n biau dy hunaniaeth ar-lein? (Erthygl neis iawn)

In many ways, we’re better off now: publishing online is far easier, less time-consuming, and more accessible than it has ever been, which has brought content, voices, and consumers online that wouldn’t have been otherwise. But all of these proprietary networks that want to own and hold in your content are reversing much of the… Parhau i ddarllen Pwy sy’n biau dy hunaniaeth ar-lein? (Erthygl neis iawn)

David Crystal a phlatfformau rhwydweithio cymdeithasol #arlafar

Language expert Dr David Crystal believes that social networking sites are giving Welsh a new lease of life and offering young people the opportunity to use the language naturally… http://www.walesonline.co.uk/news/need-to-read/2011/07/04/social-networking-giving-welsh-a-new-lease-of-life-according-to-language-expert-91466-28990277/ Diddorol – angen mwy o fanylion rili, yn enwedig ymchwil a data go iawn… edrych ymlaen i’r rhaglen Ar Lafar heno. Cf. gwaith ymchwil Cynog… Parhau i ddarllen David Crystal a phlatfformau rhwydweithio cymdeithasol #arlafar