Tagiwyd fel: Umap Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 9:10 PM ar 15 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Umap,   

  adolygiad.com – archif o adolygiadau byrion yn Gymraeg 

  Awgrymodd Simon Brooks a Malan Wilkinson syniad am wefan o adolygiadau byrion am fwyd a bwytai, archif awtomatig o trydariadau gyda’r tag #adolygiad
  Mae pobol wedi bod yn adolygu pethau eraill gyda thagiau eraill hefyd, e.e. ffilm
  Mwy o hanes tu ôl y syniad

  Mae Twitter yn cadw pob trydariad ond dyw e ddim yn mynegeio felly ti’n methu chwilio’r archif. Mae Umap yn cadw archif o drydariadau Cymraeg ond mae’n methu weithiau achos mae’n trio adnabod yr iaith sydd wedi cael ei defnydd.
  1. Dw i wedi ei adeiladu. Cer i’w weld.
  http://adolygiad.com
  (dw i’n gwybod bod rhai ar goll, dw i’n eu mewnforio nhw ar hyn o bryd)

  2. Bydd y wefan yn gasglu pob trydariad gyda’r tag #adolygiad – plis postia adolygiad i’w brofi. Bydd y trydariad yn dangos mewn awr (dw i ddim eisiau gofyn twitter.com yn aml iawn achos mae’n erbyn y termau i gadw archif). Hefyd dw i’n trystio pobol i beidio sbamio gyda’r tag. Bydd rhaid i ni edrych at olygu os mae pobol yn bostio pethau off-pwnc.

  Bydd mwy o syniad yn bosib yn y dyfodol, e.e. mapio.

  Mae’r syniad yn hollol arbrofol, croeso i ti sgwennu syniadau isod.

  Diolch Nic Dafis am help ac i’r gymuned WordPress am feddalwedd GPL!

   
  • Carl Morris 12:12 AM ar 16 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Yn enwedig efallai dw i’n gallu ychwanegu ychydig mwy o rhyngweithio – ar hyn o bryd yr unig pethau sy’n symud ydy’r chwilio a dolenni fel ffefryn/aildrydaru ayyb ar y trydariadau (popeth yn Gymraeg!).

   Dw i wedi meddwl am sylwadau ar adolygiad.com neu botymau Hoffi ayyb. Ddim yn siwr os dw i eisiau creu cynnwys newydd ar adolygiad.com fel sylwadau. Os mae pobol eisiau ateb maen nhw yn gallu postio ar Twitter beth bynnag gyda’r tag.

  • Carl Morris 7:45 PM ar 16 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Wedi cael 30 adolygiad hyd yn hyn (cyfrif ar y gwaelod o adolygiad.com)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:09 PM ar 6 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Wedi postio fy adolygiad cyntaf. Sgwn i os oes modd tynnu allweddeiriau allan yn awtomatig i wneud rhyw fath o taxonomy? Ma’r arbrawf wedi cydio dwi’n meddwl.

   Sdim angen sylwadau dwi’m yn meddwl, ond byddau dosbarthu’r adolygiadau yn ehangach yn fanteisiol. Rhoi exposure i’r adolygiad (a kudos i’r adolygydd) tu hwnt i ddilyn hashtag / mynd i’r wefan.

  • Rhys Wynne 12:38 PM ar 13 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Oes modd creu RSS o chwiliadau? e.g. byddai postio canlyniadau http://adolygiad.com/?s=aerdydd ar eincaerydydd.com yn handi.

   (*chwilio am ‘aerdydd’ er mwyn pigo lan treigliadau)

  • Carl Morris 12:41 PM ar 13 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae modd ond efallai mae’n haws i greu RSS o’r chwiliad Twitter. Ond basai dolen i adolygiad.com yn neis os wyt ti eisiau!

   Gweler y newidiadau heddiw (rhestr o adolygwyr): http://adolygiad.com

 • Rhodri ap Dyfrig 11:05 PM ar 10 November 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , Umap   

  Umap – casglu trydar adar Gwlad y Basg 

  Mae Umap yn wasanaeth sydd yn casglu trydar Basgeg a’u cyflwyno ar blatfform arall. Mae’n aggregator, neu’n gydgaslgydd o’r holl drafod sy’n digwydd yn yr iaith ar Twitter.

  Mae’r gwasanaeth hefyd yn rhoi deg uchaf o’r tagiau sydd wedi cael eu defnyddio yn y 24 awr dwetha, yr wythnos dwetha a’r mis dwetha.

  Mae’n defnyddio algorithm i weld pa ddefnyddwyr sy’n trydar mewn Basgeg, gweld pa tweets sydd yn yr iaith ganddyn nhw, a thynnu trends allan o’r trydar hynny. Mae hefyd yn casglu data ar y defnydd iaith, allai fod yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ymchwil a phwy a wyr pa ddefnyddiau eraill.


  Argazkiak.org | Umap in Basque, in an iPad © cc-by-sa: sustatu

  Heb allu deall Basgeg, na’r byd trydar Basgeg, alla i ddim gweithio allan pa mor effeithiol ydi’r system ddarganfod ar hyn o bryd, ond yn sicr byddai cael rhywbeth sydd hyd yn oed ddim ond yn fras iawn yn ddefnyddiol, er y byddai hynny’n amharu ar ddefnyddioldeb y platfform. Byddai hefyd a’r potensial i sbarduno rhagor o drafodaeth a chreu cylch adborth (feedback loop, ‘lly).

  Mae nhw’n honni i allu adnabod *pob* defnyddiwr Twitter sy’n trydar yn yr iaith Fasgeg, a’n casglu 95% o’r tweets Basgeg i gyd. Gallai hyn yn digwydd trwy broses o ffeindio y geiriau arbennig hynny sydd ar yr un pryd yn unigryw i’r iaith ac yn cael eu defnyddio’n aml, neu efallai bod system adnabod iaith fwy cymhleth.

  Mae yna eisoes Umap Catalaneg, sydd yn cynnwys ychwanegiad sef gwasanaeth newyddion awtomatig. Byddai hwn yn ychwanegiad gwerthfawr i’r we Gymraeg dwi’n teimlo.

  Mae rhagor o gefndir ar flog Luistxo Fernandez sydd wedi gweithio ar y wefan, ac ar wefan CodeSyntax y cwmni sydd wedi rhyddhau Umap.

  Maen nhw’n frwd i rannu’r gwasanaeth rhwng ieithoedd eraill felly dwi’n siwr gwelwn ni fersiwn Gymraeg yn fuan iawn.

  Gallwch chi ddilyn y datblygiadau diweddaraf ar Twitter neu Umap Central.

   
  • Carl Morris 1:47 PM ar 12 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Edrych ymlaen at y fersiwn Gymraeg. Mae pobol yn hoffi trending topics ond mae’r gofrestr o’r DU ar Twitter yn bron hollol amherthnasol ar hyn o bryd. Bydd widgets gyda ystadegau yn bosib mewn theori hefyd.

  • Carl Morris 2:00 PM ar 12 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i wedi bod yn meddwl am rywbeth tebyg ond gyda ffrydiau llawn o’r cofrestrau Twitter yma:
   http://hedyn.net/wici/Cyfeirlyfr#Twitter

   Basai’r canlyniadau yn gynnwys pob tweet gan (bron bob) defnyddwyr Cymraeg – yn gynnwys tweets Saesneg ac ieithoedd eraill gan ddefnyddwyr Cymraeg.

   Mae gyda fi mwy o ddiddordeb yn y pynciau yn tweets uniaith Cymraeg, dw i’n meddwl. Ond mae lot o siartiau amrywiol yn bosib hefyd (geotags am lleoliadau…). Mae’r gwahaniaethau yn ddiddorol.

  • Gareth Jones 4:36 PM ar 17 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   mae’r linc yn dy sylw diwethaf wedi torri Carl

  • Carl Morris 4:49 PM ar 17 Tachwedd 2010 Dolen Barhaol

   Trwsiwyd, diolch

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel