Tagiwyd fel: digidol Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 2:40 PM ar 13 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cylchgrawn, digidol, tu chwith   

  Tu Chwith yn edrych am gyfraniadau ar y thema ‘digidol’ 

  Dwi di cael ebost gan bobol cylchgrawn Tu Chwith sydd yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer y gyfrol nesa. Mae’r thema’n berthnasol iawn i Hacio’r Iaith felly ewch amdani!

  Dyma’r manylion:

  Mae tuchwith yn chwilio am erthyglau (dim mwy na 2,000 o eiriau) sy’n trafod syniadaethau a theoriau digidol, trafodaethau ar sefyllfa Cymru a’r Gymraeg o safbwynt technolegol a digidol a sut yr ydym, o bosib, yn derbyn neu’n gwrthod y newidiadau a’r syniadaethau digidol hyn.

  Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn pytiau (oddeutu 500 gair) gan y blogwyr ar eu profiadau hwy o gadw blog a sut mae’r byd digidol yn dylanwadu arnom ac ein newid neu ein gorfodi/dylanwadu i ysgrifennu mewn ffyrdd gwahanol.

  Os am drafod ymhellach, cysylltwch ar bob cyfri: tuchwith@googlemail.com

  Dyddiad cau diwygiedig: 05.01.2013

  Gallwch chi ddarllen rhai erthgylau ac adolygiadau ar eu gwefan: tuchwith.com

   
 • Carl Morris 6:11 PM ar 9 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , digidol, , Euryn Ogwen Williams, , , ,   

  Euryn Ogwen Williams ‘Y Newid Mawr’ (testun llawn o ddarlith Eisteddfod 2011 am gyfryngau a darlledu) 

  Euryn Ogwen Williams yn ei Darlith Goffa Owen Edwards wythnos diwethaf:

  .
  .
  Dyma’r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o draddodi darlith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y byd digidol. Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”. Bryd hynny, rhywbeth i’r geeks oedd y byd digidol ac roedd nifer sylweddol yn y gynulleidfa yn credu mod i wedi “colli fy marblis”, a doedden nhw ddim yn swil o ddweud hynny! Ar ddiwedd y ganrif ddiwethaf, ffordd o feddwl oedd digidol – wedi ei gyfyngu i bobl ifanc a phobl fusnes. “Dim byd i’w wneud gyda ni”, oedd agwedd y sefydliad Cymreig bryd hynny. Ddeng mlynedd yn ddiweddarach, mi gefais wahoddiad i wneud cyflwyniad yn Eisteddfod Caerdydd a’r testun oedd “Beth wnest ti yn y Chwyldro” Erbyn hynny roedd digidol wedi dod yn ffordd o fyw a’r byd yn newid wrth i’r mwyafrif fabwysiadu’r dechnoleg. Roedd y chwyldro bellach yn nwylo’r bobl. Yn y tair blynedd ers hynny, mae’r chwyldro wedi cyflymu ac mae’r defnydd o’r dechnoleg wedi ymdreiddio i bobman a dechrau creu ei chwyldro ei hun…

  Y Newid Mawr gan Euryn Ogwen Williams, Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam 2011 (PDF)

  Dw i wedi rhoi’r testun llawn ar y we gyda chaniatâd yr awdur.

  Bydd trafodaeth fanwl o’r ddarlith yma yn ddefnyddiol… Mae sylwadau isod ar agor. Mae’r we ar agor.

   
  • Rhys 3:36 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Gwych! Diolch i ti am roi’r testun ar-lein.

  • Annette Strauch 6:25 PM ar 11 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Esboniad (testun) da, Carl. Mae Euryn Ogwen yn edrch ymlaen. ‘Rwy’n hoffi hynny. Mae’r sgwrs hefyd yn ymwneud ag S4C. Nid wyf yn gwybod beth yw’r dyfodol, os nad oes arian. 3D, HD?? – ‘Rwy’n defnyddio S4C/Clic. Dim amser i ysgrifennu mwy. Cwestiwn pwysig: beth fydd y dyfodol yn rhoi â’r Rhyngrwyd ac yn ein bywyd cymdeithasol ni nesa’. Credaf fod Cymru’n gwneud yn dda. Dim ond biti bod yna dim digon o fideos da gan S4C ar YouTube neu unrhyw ffilmiau Cymraeg allan o Gymru. Mae’r cyfryngau newydd yn rhoi mwy o help i’r iaith er enghraifft. Roedd cael sianel deledu S4C yn dda bryd hynny, erbyn hyn mae cyfryngau newydd yn bwysicach.

  • Carl Morris 3:05 PM ar 12 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Y tro cyntaf oedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn 1998, a’r testun oedd “Byw ynghanol y Chwyldro”…

   Gyda llaw dyma’r testun i’r darlith hon yn Comic Sans http://web.archive.org/web/20070707055608/http://www.ogwen.com/index2.html

   Diolch i @dafyddt am y dolen ac i archive.org am gadw’r tudalen.

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel