Tagiwyd fel: l10n Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 4:56 PM ar 2 October 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , l10n, ,   

  BuddyPress – unrhyw wedi gwneud cyfieithiad Cymraeg? 

  Ydy unrhyw wedi gwneud cyfieithiad o BuddyPress (yr ategyn WordPress) i’r Gymraeg?

  Rhannwch y ffeil .po os oes fersiwn os gwelwch yn dda, hyd yn oed rhywbeth anghyflawn! O’n i eisiau gofyn cyn bwrw ymlaen gyda fe.

  Annhebyg bydd gyda fi amser/egni/termau i wneud y cwbl lot ond dw i’n bwriadu cyfieithu’r pethau ar y pen blaen a phethau amlwg.

  (Unrhyw un sefydliadol eisiau ariannu pobl proffesiynol – yn hytrach na myfi – i wneud pethau fel hyn er mwyn cyfrannu i’r we Gymraeg…?)

   
  • Carl Morris 4:32 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dw i’n cymryd taw ‘nac ydy’ yw’r ymateb. Mwy yn fuan. Yn y cyfamser gadewch i mi wybod os ydych chi eisiau helpu.

  • Dafydd Tomos 5:11 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Na, heb glywed am unrhyw gyfieithiad ohono. Erioed wedi defnyddio fe fy hun – mi fyddai’n ddiddorol gweld e mewn defnydd ar gyfer rhywbeth Cymraeg.

  • Carl Morris 5:23 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Bydd angen syniad da. Beth am rwydwaith o greadigrwydd gyda delweddau, jôcs gweledol, memes ayyb?

   O ran fy nefnydd yr wythnos hon dw i’n gwneud prosiect peilot gyda’r Sefydliad Materion Cymreig ond rydym ni’n cadw’r wefan yn gaeedig y tro yma.

  • Aled 5:29 PM ar 3 Hydref 2013 Dolen Barhaol

   Dyma’r ffeil pot: http://svn.buddypress.org/trunk/bp-languages/buddypress.pot

   Mi fuaswn yn argymell i rywun dechrau prosiect y cyfieithiad ar Transifex.com. Mae ychydig o brosiectau cyfieithu eraill yno a dw i’n eithaf hapus gyda’r system.

  • Emlyn Jones 11:05 AM ar 15 Rhagfyr 2015 Dolen Barhaol

   Daeth unrhywbeth o hyn yn y diwedd… buaswn i yn lecio defnyddio BuddyPress ar wefan led-gymdeithasol yn Gymraeg… Hapus iawn helpu ble y gallaf!

 • Carl Morris 12:48 AM ar 30 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , l10n, ,   

  Prosiect rhyngwyneb Reddit Cymraeg 

  Mae’r platfform sgwrs/rhannu dolenni Reddit newydd lansio prosiect cyfieithu’r rhyngwyneb i sawl iaith gwahanol gan gynnwys Cymraeg.

  Os wyt ti’n chwilfrydig am Reddit ac eisiau cael profiad cyntaf mae is-reddit o’r enw Cymru.

   
  • Iestyn Lloyd 12:13 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ar ôl iddynt ei gyfieithu ella gawn nhw rhywun i ail ddylunio’r safle!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:29 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen mawr am gymuned arall Gymraeg tu hwnt i Twitter ac sydd ddim yn rhan o Facebook. Dwi ddim yn meddwl taw Reddit fydd hwnnw, ond mae angen rhywbeth sydd yn gymuned lle mae modd rhannu a thrafod yn agored mewn ffordd mwy parhaol na Twitter, a llai caeedig a mwy hygyrch i chwilio na Facebook.

   Pwnc trafod i haciaith falle – I ble’r aeth ein rhithfro?

 • Carl Morris 7:32 PM ar 15 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Adobe, InDesign, l10n,   

  Sut i ychwanegu geiriaduron ieithoedd eraill i InDesign CS5.5 

  Neges a chwestiwn gan Huw “Prestatyn” Jones o neges ebost (gyda’i chaniatâd):

  Newydd weld hwn ar wefan Adobe – sut i ychwanegu geiriaduron ieithoedd eraill i InDesign CS5.5

  http://blogs.adobe.com/typblography/2011/11/how-to-enable-more-languages-in-indesign-cs5-5.html#comment-2127

  Yn anffodus dim ond CS4 sydd gan cwmni ni – sy’n bechod ofnadwy – tasa help enfawr cael sbel-cheicio Cymraeg yn inDesign. Os mae unrhywun arall yn llwyddo cael geiriadur Cymraeg yn gweithio yn inDesign – rho wybod, byddaf yn haslo’r bos yn syth am uwchraddio i CS5.5

  Plis pasio’r linc uchod ymlaen i unrhyw dylunywr Cymraeg eraill

  Diolch

   
 • Carl Morris 8:58 AM ar 7 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Doodle, l10n,   

  Help! Cyfieithu doodle.com 

  Beth yw Doodle?

  Mae trefnu cyfarfodydd gallu bod yn her weithiau.

  Os wyt ti’n trefnu cyfarfod gydag un person mae’n hawdd – ffonio a threfnu dyddiad.

  Ond bob tro rwyt ti’n ychwanegu person arall ac yn trio trefnu trwy ebost mae’n lletchwith. Dyma pryd mae Doodle.com yn defnyddiol iawn – mae un person yn gosod yr opsiynau ac wedyn mae dolen i ‘ffurflen’ bach iawn ar y we gyda’r opsiynau. Dylet ti ei trio tro nesaf yn lle ebost.

  Rhai o’r ieithoedd mae Doodle yn cynnig:
  English
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Rumantsch
  Brezhoneg
  Ceština
  Esperanto
  Español, …

  Ond dim Cymraeg… ar hyn o bryd.

  Cyfieithu

  Dw i wedi gofyn Doodle os rydyn ni’n gallu cyfieithu’r system i Gymraeg – ac maen nhw wedi ateb gyda’r brawddegau:
  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_GB&hl=en_GB&key=0Ah3kl0HrcZsDdHRDaUphS2hqYmlDLVdOODU2ZzRVUVE&output=html

  Gofynna am fynediad i’r dogfen yn y sylwadau isod os ti eisiau helpu.

  Manteision?

  • Cael teclyn defnyddiol iawn yn Gymraeg
  • Brawddegau ar gael i bawb os mae pobol eisiau eu hailddefnyddio
  • Enghraifft dda i gwmnïau, gwasanaethau a dylunwyr systemau – mae pobol eisiau darpariaeth Cymraeg
  • Enghraifft dda i bobol Cymraeg – mae darpariaeth Cymraeg yn bosib

  Ym mhersonol dw i’n fodlon helpu er mwyn sicrhau’r manteision uchod. Mae croeso i ti helpu.

   
  • Huw 11:23 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Gai mynediad? Diolch.

  • Rhys Wynne 11:55 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n caru Doodle – gwasanaeth defnyddiol iawn.

   (Wedi cael trafferth golygu’r ddogfen. Os ti wedi danfon gwahaddiad at fy nghyfeiriad ebost @gmail.com, alli di ai ailanfon at @googlemail.com, neu vice-vesa)

  • Carl Morris 3:24 PM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Huw a Rhys – dw i wedi’ch gwahodd i’r dogfen. Diolch.

   Neges gan Doodle:

   Hi,

   Thanks for your help. Please find attached the spreadsheet. Let me know if you have any questions.

   Product Names like MyDoodle, Premium Doodle, MeetMe, Calendar Connect etc. shouldn’t be translated please.

   Best regards,
   Reto

  • Nic Dafis 11:02 AM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ti angen mwy o help?

  • Carl Morris 2:42 PM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ydw. Newydd dy ychwanegu. Diolch!

  • Carl Morris 4:34 PM ar 19 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Rydyn ni wedi cyflawni 11% o’r cyfieithiad hyd yn hyn!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel