Tagiwyd fel: lleoleiddio Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Rhodri ap Dyfrig 9:25 AM ar 21 March 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio, sgwrs,   

  Cyfieithu Disqus 

  Fel rhywun wnaeth gyfrannu at gyfieithu rhyngwyneb Disqus yn y gorffennol, ges i ebost ganddyn nhw heddiw’n dweud eu bod wedi newid gwefannau/widgets ac angen cyfieithu o’r newydd.

  Dwi’n gweld mwy o flychau sylwadau Facebook na rhai Disqus dyddia ma felly dwn i ddim faint o flaenoriaeth ydi hwn mewn gwirionedd. Ond dyma’r ddolen os oes unrhyw gyfieithgwn isio rhoi tro arni.

   
  • duw 7:42 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Dwi newydd wedi gorffen cyfieithu Disqus ac mae nawr yn fyw. Yn anffodus, nid oes unrhyw sylw ‘cyd-destun’ o dan y teclyn cyfieithu, felly posib bod sawl gwall yn bodoli. Felly, plis ewch ati a chyfrannu os ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau ac ati.

  • Carl Morris 10:18 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Da iawn! Dw i newydd galluogi Disqus Cymraeg ar Y Bydysawd fel prawf. Plis gadawa sylw ar eitem newyddion neu rhaglen teledu i’w brofi.

  • Carl Morris 10:31 PM ar 13 Mehefin 2013 Dolen Barhaol

   Gyda llaw dw i newydd postio diweddariad ar Y Bydysawd.

 • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 2 January 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: consoles, , genmau fideo, lleoleiddio, trawsgyfieithu, , trawsgynhyrchu   

  Gemau fideo Cymraeg – beth yw’r cefndir a beth fasen ni eisiau gael? 

  Dwi wedi bod yn pendroni am y pwnc yma neithiwr felly dyma ambell drydariad yn rhoi fy meddyliau lawr. Beth ydach chi’n feddwl am y pwnc? Ydi o’n hanfodol? Ydi o’n bosib? Be ma gwledydd eraill wedi llwyddo i’w wneud? Sut mae nhw wedi gwneud hynny a gyda pha fesur op lwyddiant?

  Ma’n faes sydd heb ei gyffwrdd bron o ran trafodaeth gyhoeddus heblaw ambell waith yn dilyn rhyddhau sawl gêm “gyntaf yn Gymraeg” ar iphones. Mi fasa’n dda clywed gan Gruff Prys hefyd! Galw Gruff!

  "A Brief History of [video] Game Localisation" by Miguel Á. Bernal-Merino http://t.co/5BhxM9Za #haciaith #ymchwil
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Unrhywun yn gwybod lle faswn i'n ffeindio gwybodaeth am gemau console sydd wedi eu lleoleiddio i lawer o ieithoedd? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Cafodd Tintin (Ubisoft) ei leoleiddio i'r Gatalaneg yn 2012. Dyma erthygl wych ar leoleiddio i Catala http://t.co/onkntNri #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig
  Allai cronfa dechnoleg Gymraeg @ gynnig arian i Ubisoft i wneud fersiwn Gymraeg o'u gêm nesa? #haciaith
  @Nwdls
  Rhodri ap Dyfrig

  Dechreuwch y drafodaeth yma! Rhowch sylw isod yn dweud eich dweud os da chi’n gamer, yn riant, yn ddatblygwr neu’n gynllunydd iaith.

   
 • Rhodri ap Dyfrig 12:43 PM ar 14 December 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleoleiddio, Turpial,   

  Ma Merlyn Cooper yn cyfieithu y cleient Twitter ‘Turpial’ – all unrhwyun ei helpu? 

  @Hey, ro’n i bod cyfieithu “Turpial” client am Trydar. Allet ti edrych dros fy nghwaith os gwelwch yn dda?http://t.co/1fJi5IiM

  @Merlyn_Dytani

  Merlyn Cooper

  Rhowch wybod iddo

   
  • Merlyn Cooper 12:59 PM ar 14 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Hei, Mae Turpial yw clieint rhaglen am Trydar am lawer o ddosbarth Linux ( a Mac yn fuan efo mwy cynlluniau am Windows).

   Ro’n i wedi cyfieithu’r rhaglen i mewn i Gymraeg (100%) ond dw i’n angen help, unrhyw un diddordeb yn edrych dros fy nghwaith?

   http://t.co/1fJi5IiM

  • Merlyn Cooper 1:59 AM ar 15 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi cyfieithu 100 y cant o Turpial i mewn i gymraeg OND, dydw i ddim credu fy mhod i’n 100 y cant cywir. (168 cofnodion am cyfieithu)

   Ydych chi’n diddordeb yn gwirio fy nghwaith? Edrych ar y tudalen o’r dolen, dilyn y gyfarwyddiadau, cofrestru ar y wefan transifex.net. Diolch!

   Ar hyn o bryd, y rhaglen yw am Linux (llawer o dosbarthiadau) (ac yn fuan Mac ‘da cynlluniau wneud Windows hefyd).

  • Merlyn Cooper 12:00 PM ar 20 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

  • Rhys 9:15 PM ar 10 Ionawr 2013 Dolen Barhaol

   Wedi bod trwy hwn i gyd – gweddol di-boen (y system gyfieithu a’r gwaith gwirio/cywiro!).

   Newidiais Trydar > Twitter am enw’r gwasanaeth, ond gadael ‘trydariad’ am ‘tweet’
   Wedi cael trafferth gydag ambell beth:
   Credentials (Cododd hyn tua 4/5 gwaith dwi’n meddwl)
   hashtag (unwaith)
   Redent (dwy waith)

  • Merlyn Cooper 1:05 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Diolch!

  • Merlyn Cooper 1:21 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’t ti wedi dweud ti “wedi cael trafferth” beth wyt ti’n meddwl anghywir efo’r geiriau yna? (genuinely asking)

   Dw i’n meddwl “stwnsh” iawn am “hashtag”.

  • Merlyn Cooper 1:37 PM ar 4 Chwefror 2013 Dolen Barhaol

   Ro’n i wedi edrych eto defnyddio’r golygwr newydd, Gweles i y newidiadau o “Rhyswynne”. Diolch yn fawr iawn. newidiau bach ond lawer ohonon nhw, bwysig yn wir.

 • Carl Morris 12:48 AM ar 30 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , lleoleiddio,   

  Prosiect rhyngwyneb Reddit Cymraeg 

  Mae’r platfform sgwrs/rhannu dolenni Reddit newydd lansio prosiect cyfieithu’r rhyngwyneb i sawl iaith gwahanol gan gynnwys Cymraeg.

  Os wyt ti’n chwilfrydig am Reddit ac eisiau cael profiad cyntaf mae is-reddit o’r enw Cymru.

   
  • Iestyn Lloyd 12:13 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Ar ôl iddynt ei gyfieithu ella gawn nhw rhywun i ail ddylunio’r safle!

  • Rhodri ap Dyfrig 10:29 PM ar 3 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Mae angen mawr am gymuned arall Gymraeg tu hwnt i Twitter ac sydd ddim yn rhan o Facebook. Dwi ddim yn meddwl taw Reddit fydd hwnnw, ond mae angen rhywbeth sydd yn gymuned lle mae modd rhannu a thrafod yn agored mewn ffordd mwy parhaol na Twitter, a llai caeedig a mwy hygyrch i chwilio na Facebook.

   Pwnc trafod i haciaith falle – I ble’r aeth ein rhithfro?

 • Carl Morris 9:48 AM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , lleoleiddio,   

  Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb 

  Heddiw mae Twitter wedi anfon negeseuon preifat i ddefnyddwyr sydd wedi gwneud cais am ryngwyneb Cymraeg.

  Mae’r prosiect ar agor i bawb gyda chyfrif Twitter sydd yn fodlon gwirfoddoli. Mae Cymraeg ar y rhestr ymhlith lot o ieithoedd eraill.

  1. Cer i http://translate.twttr.com ar dy gyfrifiadur os wyt ti eisiau cymryd rhan. (Dw i ddim yn meddwl bod modd defnyddio ffôn.)

  2. Cytuna i’r termau ac amodau (!)

  3. Dewisa ‘Welsh (Cymraeg)’

  4. Cer i ‘Translate | Twitter Glossary’

  5. Mae modd cyfieithu neu pleidleisio ar dermau sydd yna eisioes

  Ar hyn o bryd mae 5 term yn cyfrif fel tua 2%. Felly mae cyfanswm o tua 250 term yn unig. Mae lot llai o linynnau (eitemau o destun) na lot o brosiectau cyfieithu eraill. Mae pobl wedi dechrau eisoes felly bydd y gwaith ar ben cyn hir. DIWEDDARIAD: Rhodri yn dweud ‘Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.’

  (Gweler hefyd: sgwrs am dermau Twitter.)

  Does dim modd trafod y cyfieithiadau ar y system. Felly mae croeso i bawb trafod isod.

  O fy safbwynt i, mae’r lansiad yn golygu bod Twitter wir yn barod i lenwi’r gwasanaeth gyda mwy o hysbysebion! Mae’r adran ‘Localize | Review Users’ yn gofyn am gyfrifon poblogaidd er mwyn bwydo’r rhestr o ddefnyddwyr i’w awgrymu (SUL – Suggested User List) pan mae pobl yn ymaelodi. Un problem yw’r diffyg ymwybyddiaeth o Gymru fel gwlad – ‘United Kingdom’ yw’r endid. Efallai mae’r argymelliadau cyfrifon yn rhan o strategaeth busnes Twitter hefyd achos maen nhw yn gallu cynnig pethau i’r cyfrifon hynny.

   
  • Sian 10:51 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   validation / verification
   Gweld bod “dilysu” wedi’u cynnig ar gyfer y ddau derm.

   Fyddai “cadarnhad” yn gwneud ar gyfer “validation” = Noun. A proof of accuracy and legitimacy.
   A “dilysu” (neu ffurf arno) ar gyfer “verification” = Noun. A process whereby a user’s Twitter account is stamped to show that a legitimate source is authoring the account’s Tweets.

   Anodd gwybod weithiau hefyd pryd i ddefnyddio “enw” (noun) a phryd i ddefnyddio berfenw – Mae’r Gymraeg yn fwy tueddol na’r Saesneg o ddefnyddio berfenwau

  • Dafydd 11:04 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Os ‘Sbam’ yw ‘Spam’ yn hytrach na ‘Sothach’ neu debyg yna dylai ‘Report as Spam’ fod yn ‘Nodi fel Sbam’ yn hytrach na ‘Nodi fel Sothach’. Mae engreifftiau arall tebyg.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:06 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.

  • Carl Morris 11:08 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Sian, allet ti cynnig y ddau gyda dy gyfrif? Mae gen ti enw da am gyfieithu – mwy o ‘gadarnhad’. 🙂

   Rhodri, ah ha. Dw i wedi diweddaru’r cofnod.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:11 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na fforwm gan Twitter ar gyfer trafod cyfieithiadau, ond does dim categori ar gyfer Cymraeg eto: http://translate.twttr.com/cms/

  • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Aled Powell eisoes wedi holi am agor adran ar gyfer y Gymraeg: http://translate.twttr.com/cms/node/2679

  • Aled 12:06 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na sianel IRC (#TwitterCy) eisoes yn agored i sgwrsio ar y gweinydd irc.freenode.org – yr un mae Twitter yn defnyddio.

   I’w agor, defnyddiwr ChatZilla gyda Firefox, AndroIRC ar Android, neu cleient IRC arall.

  • Dafydd 12:37 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ai fi di’r unig berson sy’n cael problemau efo http://translate.twttr.com/phrases/22040?

   Dwi wedi gadael twitter wybod am y broblem beth bynnag.

  • Carl Morris 1:26 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dafydd, dw i’n cael problem hefyd. Mae’n ddweud bod Rhodri wedi cynnig ‘Trydariad’ ond yn gwrthod derbyn fy mhleidlais.

  • Dafydd Tomos 2:03 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych.. mae’n bosib cyfieithu Twitter 3 mlynedd ar ôl ei anterth, ac wrth iddyn ddechrau ar y gwaith o’i wneud yn amherthnasol. Synnu hefyd pa mor wael yw’r system gyfieithu ar ôl ei ddatblygu dros dair blynedd.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:30 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ma’r system yn hollol crap o’i gymharu a rhwyddineb un Facebook.

   Rysait da am clownsourcing!! O’n i’n clywed bod y Basgiaid a’r Catalaniaid wedi bod yn anhapus iawn efo’r broses gyfieithu hefyd.

   A bod yn gwbl onest, fasa lot gwell gen i gael cyfieithu Eventbrite na Twitter, ond er pledio a phledio mae’n nhw’n dweud nad oes ‘roadmap’ ar gyfer cyfieithiadau pellach ar hyn o bryd.

  • Colin Nosworthy 9:38 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Galwch fi yn naif os liciwch chi, ond dwi’n eithaf blesed gyda’r cyhoeddiad.

  • Hedd Gwynfor 10:31 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Wedi cychwyn hwn yn gofyn iddynt ychwanegu Cymareg i’r fforwm http://translate.twttr.com/cms/node/2692

  • Hogyn o Rachub 11:38 AM ar 21 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Un peth sy ddim yn iawn ar gyfer verification/verify ydi “gwirio” ond dyma sy’n mynd â hi ar y funud; a’r afiach ‘gwireddiad’!

   Sylwi bod ‘na duedd i ddefnyddio ‘ti’ – ddim yn licio hwn o gwbl, ma’n swnio’n blentynnaidd imi, a dw i’m isio gwefan yn deud ‘ti’ arna i chwaith!

  • Gerallt Roberts 4:59 PM ar 22 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Allan o ddiddordeb felly, ym mha achos ma ‘gwireddiad’ yn dderbyniol? Fel term TG dwi ‘di cael yn nysgu mai verify = gwireddu; validate = dilysu, wele manyleb TGCh Lefel A CBAC (http://www.cbac.co.uk/uploads/publications/11757.pdf – pwynt 4.14) – er dwnim faint o dryst di hi i gadw at hwnnw?

  • Carl Morris 3:21 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae cymuned o gyfieithwyr wrthi’n drafod termau Twitter ar Maes T.

   Mae ffrwd RSS yma: http://maes-t.com/rss/comments.ashx?dictId=1015

  • Carl Morris 5:26 PM ar 31 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl. Sut mae’r prosiect yma?

   Mae ambell i drafodaeth yn y fforwm…
   http://translate.twttr.com/cms/forum/94

  • Heledd 1:43 PM ar 15 Ebrill 2013 Dolen Barhaol

   Ma twitter reit anoying, ma tudalen y Robot ryn deud ‘Diolch am sylwi were mynd i atgyweriri….blahblah’ yma constantly dod popio fynnu pan dwi trio neud petha a pan dwisho postio yn y fforwm.
   Wedi sylwi hefyd bod y Ieithoedd mawr fel Sbaeneg efo pobol wedi eu cyflogi i helpu efo’r cyfieithiad.. ond dim y ieithoedd bach, twitter werth 11 biliwn, cwilydd rili bo nhw methu cyflogi un person i helpu efo hyn!

 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , , lleoleiddio,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Bryn Salisbury 7:31 PM ar 24 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , lleoleiddio,   

  Gmail yn y Gymraeg! 

  Newyddion mawr heddiw, mae’r Comisynydd Iaith (Meri Huws) wedi cyhoeddi bod Google yn mynd i gwneud fersiwn Cymraeg o’r gwefan e-bost poblogaidd “Gmail” ar gael yn y Gymraeg.

  Dywedodd Meri Huws:

  Mae technoleg gwybodaeth yn rhan ganolog o’n bywydau bob dydd – byddwn yn ei defnyddio yn yr ysgol neu yn y coleg, yn y gwaith ac yn y cartref – ac mae’n bwysig felly fod siaradwyr Cymraeg yn gallu defnyddio’r iaith ar-lein. Mae’r ffaith bod Google, cwmni rhyngwladol ac enw cyfarwydd ar draws y byd, wedi penderfynu cynnig Gmail yn Gymraeg yn dangos y pwys y mae cwmnïau rhyngwladol yn ei roi ar ddatblygu technoleg yn Gymraeg, ac mae’n gosod esiampl i gwmnïau eraill, yn ogystal ag i ddefnyddwyr.”

  Cafodd Gmail ei gyfieithu gan ddefnyddio system Translator Toolkit Google sef system cof cyfieithu soffistigedig yn y cwmwl sy’n cynnwys peiriant cyfieithu peirianyddol Google Translate. Cafodd y gwaith ei reoli gan swyddogion Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac wedyn, Comisiynydd y Gymraeg ar y cyd â Google.

  Dwedodd Google:

  Mae Google yn canolbwyntio ar sut y gall ein hoffer helpu i ddiogelu ac adfywio ieithoedd lleiafrifol er mwyn eu gwneud yn fwy perthnasol, yn arbennig i’r genhedlaeth ifanc. Rydym wrth ein bodd felly, fod Gmail ar gael yn Gymraeg – y ddiweddaraf o 57 iaith – gan ein bod yn gwybod bod galw am dechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt.

  Dwi yn sicr yn hapus dros ben gweld rhagor o gyfleusterau a gwefannau ar gael yn y Gymraeg, ac yn hapus gweld cyd-weithio rhwng y Bwrdd, Y Comisiynydd a chwmnïau fel Google. Mae’r newyddion bod rhannau o’r gwaith wedi ei ‘wneud gan gyfrifiaduron (ac wedi ei gwirio gan aelodau o’r Bwrdd a swyddfa’r Comisiynydd) hefyd yn rhoi gobaith fydd system fel Google Translate yn gwella trwy gael mynediad i bentwr fawr o gyfieithiadau safonol.

  Mae’r rhyngwyneb Cymraeg i fod ar gael o fore ‘fory ymlaen, a fydda ni yn dod a fwy o fanylion pan bod nhw ar gael!

   
  • Sian 7:46 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Www, diddorol. Diolch Bryn, nai cadw lygad mas!

  • Hedd 7:53 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Bues i’n ebostio nôl a ‘mlaen gyda Google am hydoedd rhyw 5 mlynedd yn ôl am hyn. Roedd yn ymddangos ei fod yn mynd i ddigwydd bryd hynny, ond wnaetho nhw dynnu nôl. gwych gweld bod hyn wedi digwydd o’r diwedd. Nawr pwy all ddweud wrtha i sut i drosglwyddo ebost a chysylltiadau o Yahoo i Gmail, ac hefyd cael cyfeiriad Yahoo i arallgyfeirio at Gmail? Wedi cael cyfri Yahoo ers 14 mlynedd!

  • Iestyn 8:01 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Newyddion da a diddorol. Fory amdani!

  • Carl Morris 8:31 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae hi’n braf i weld bod gwaith y Comisiynydd a’r hen Fwrdd yr Iaith wedi dwyn ffrwyth achos mae pobol wedi bod yn gofyn am ddarpariaeth Cymraeg ar ryngwynebau Google ers blynyddoedd. Mae’r Comisiynydd wedi cyfrannu ei dylanwad, ‘lobio’ fel petai, sydd yn bwysig iawn – yn ogystal â’r gwaith cyfieithu.

   O ran Google mae gwasanaethau eraill fel YouTube a Google Docs sydd angen rhyngwyneb Cymraeg. Ac wrth gwrs bydd pobol yn disgwyl mwy o ryngwynebau Cymraeg ar aps gwe (web apps) gan cwmniau eraill fel Twitter. Rydyn ni’n byw yn yr oes aps gwe, mae lot yn digwydd yn y cwmwl (sori). Ond wedi dweud hynny gobeithio bydd y Comisiynydd yn canolbwyntio hefyd ar feddalwedd bwrdd gwaith fel Microsoft Windows, Apple OS X a Linux sydd yn bwysig o hyd.

   Gyda llaw yn fy marn i ddylen ni beidio gor-bwysleisio cyfieithu peirianyddol yn y cyd-destun yma achos mae gwaith cyfieithu o safon yn dibynnu ar gyfieithu dynol yn y pen draw.

   Ond hefyd mae gwaith tu hwnt i gyfieithu rhyngwynebau os ydy eisiau sicrhau’r darpariaeth Cymraeg gorau. Mae lot o enghreifftiau – gawn ni awto-dreigladau ar Google Search plis, e.e. chwilio am ‘Caernarfon’ er mwyn derbyn canlyniadau ‘Gaernarfon’, ‘Nghaernarfon’ a ‘Chaernarfon’? Hefyd mae pethau ‘golygyddol’, e.e. dyw’r erthygl BBC yn Gymraeg am Gmail Cymraeg ddim ar gael trwy canlyniadau Google News. Does dim lot o Gymraeg o gwbl ar Google News. Fydd unrhyw erthygl Golwg360 ddim ar gael chwaith!

  • Dafydd Tomos 9:06 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Dim gair o ddiolch i’r gwirfoddolwyr oedd wedi cyfieithu Gmail drwy Google yn uniongyrchol? Mi fase wedi bod yn bosib cael hyn 6 mlynedd yn ôl! (yn enwedig os oedd Bwrdd yr Iaith wedi cynnig gwirio’r cyfieithiad a’i gefnogi).

  • Bryn 9:26 PM ar 24 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Na Dafydd, dim sôn o gwbl yn y datganiad. Ond eto, mae’r Comisiynydd yn newydd ac mwy na thebyg yn rhoi meddwl ychydig fwy hir-dymor na’r hen Bwrdd. Gawn ni weld nawr os bydd mwy o pethau yn dod lawr y llwybr yn y dyfodol…

  • Rhodri 10:38 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   O’r DIWEDD! Newyddion da, mae na un cwyn fach (oedd raid cael un doedd!), fel ar y dudalen chwilio Google, does dim dolenni i apps eraill Google fel Reader, Scholar, Newyddion ac ati. Yn rhyfedd iawn iddyn nhw sydd mor keen am wthio fo ma pob diweddariad G+ wedi diflannu hefyd. Ma’r rheina’n betha dwi’n ddefnyddio’n reit aml a ma’n biti bod dolen syml, hyd yn oed os dio’n Saesneg ar hyn o bryd, ddim yna.

   Ma Gmail yn wasanaeth dwi’n ddefnyddio’n ddyddiol felly, mae cyfieithu hwn yn fwy pwysig na chael y dudalen chwilio Google yn Gymraeg. Dwi bron byth yn mynd i Google.com. i chwilio dyddia ma, jest defnyddio’r porwr.

   Gobeithio bod Apple nesa ar yr agenda!

  • Bryn Salisbury 11:07 AM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Ti’n hollol iawn Rhodri, gobeithio byddant nhw nawr yn gallu cyfieithu’r gweddill yn reit fuan! Y peth diddorol i fi fydd gweld pa mor hir fydd hi’n cymryd i wneud fersiwn Cymraeg o Android.

  • Aled 12:48 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   Mae’n ymddangos bod rhai nodweddion ar goll o Gmail Cymraeg (botymau ‘Calendr’, ‘Dogfennau’ ac ati, yn un peth pwysig iawn), a’r cyfieithu’n anghywir o bryd i’w gilydd (e.e. “Wrthi’n llwytho ymhen [hyn a hyn o amser]” am “Loading in [hyn a hyn o amser]”. Trueni – rhaid mynd yn ôl at iaith arall am y tro.

 • Rhodri ap Dyfrig 2:36 PM ar 3 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , evernote, lleoleiddio   

  Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg 

  Mae Evernote yn wasanaeth cwmwl ar gyfer cymryd nodiadau, lluniau a storio dogfennau rhwng yn sydyn rhwng dyfeisiau. Dwi’n ei ddefnyddio’n achlysurol os dwi isio cymryd nodyn sydyn pan dwi allan.

  Mae Evernote wedi agor eu rhyngwyneb i gael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd ac fel dwi’n deall mae’n bosib ei leoleiddio i’r Gymraeg os oes gan unrhyw un ddiddordeb cyfrannu tuag ato.

  http://translate.evernote.com/

  (trwy DigitalInclusionWales)

   
 • Carl Morris 7:32 PM ar 15 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: Adobe, InDesign, , lleoleiddio   

  Sut i ychwanegu geiriaduron ieithoedd eraill i InDesign CS5.5 

  Neges a chwestiwn gan Huw “Prestatyn” Jones o neges ebost (gyda’i chaniatâd):

  Newydd weld hwn ar wefan Adobe – sut i ychwanegu geiriaduron ieithoedd eraill i InDesign CS5.5

  http://blogs.adobe.com/typblography/2011/11/how-to-enable-more-languages-in-indesign-cs5-5.html#comment-2127

  Yn anffodus dim ond CS4 sydd gan cwmni ni – sy’n bechod ofnadwy – tasa help enfawr cael sbel-cheicio Cymraeg yn inDesign. Os mae unrhywun arall yn llwyddo cael geiriadur Cymraeg yn gweithio yn inDesign – rho wybod, byddaf yn haslo’r bos yn syth am uwchraddio i CS5.5

  Plis pasio’r linc uchod ymlaen i unrhyw dylunywr Cymraeg eraill

  Diolch

   
 • Carl Morris 8:58 AM ar 7 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Doodle, , lleoleiddio   

  Help! Cyfieithu doodle.com 

  Beth yw Doodle?

  Mae trefnu cyfarfodydd gallu bod yn her weithiau.

  Os wyt ti’n trefnu cyfarfod gydag un person mae’n hawdd – ffonio a threfnu dyddiad.

  Ond bob tro rwyt ti’n ychwanegu person arall ac yn trio trefnu trwy ebost mae’n lletchwith. Dyma pryd mae Doodle.com yn defnyddiol iawn – mae un person yn gosod yr opsiynau ac wedyn mae dolen i ‘ffurflen’ bach iawn ar y we gyda’r opsiynau. Dylet ti ei trio tro nesaf yn lle ebost.

  Rhai o’r ieithoedd mae Doodle yn cynnig:
  English
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Rumantsch
  Brezhoneg
  Ceština
  Esperanto
  Español, …

  Ond dim Cymraeg… ar hyn o bryd.

  Cyfieithu

  Dw i wedi gofyn Doodle os rydyn ni’n gallu cyfieithu’r system i Gymraeg – ac maen nhw wedi ateb gyda’r brawddegau:
  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_GB&hl=en_GB&key=0Ah3kl0HrcZsDdHRDaUphS2hqYmlDLVdOODU2ZzRVUVE&output=html

  Gofynna am fynediad i’r dogfen yn y sylwadau isod os ti eisiau helpu.

  Manteision?

  • Cael teclyn defnyddiol iawn yn Gymraeg
  • Brawddegau ar gael i bawb os mae pobol eisiau eu hailddefnyddio
  • Enghraifft dda i gwmnïau, gwasanaethau a dylunwyr systemau – mae pobol eisiau darpariaeth Cymraeg
  • Enghraifft dda i bobol Cymraeg – mae darpariaeth Cymraeg yn bosib

  Ym mhersonol dw i’n fodlon helpu er mwyn sicrhau’r manteision uchod. Mae croeso i ti helpu.

   
  • Huw 11:23 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Gai mynediad? Diolch.

  • Rhys Wynne 11:55 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n caru Doodle – gwasanaeth defnyddiol iawn.

   (Wedi cael trafferth golygu’r ddogfen. Os ti wedi danfon gwahaddiad at fy nghyfeiriad ebost @gmail.com, alli di ai ailanfon at @googlemail.com, neu vice-vesa)

  • Carl Morris 3:24 PM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Huw a Rhys – dw i wedi’ch gwahodd i’r dogfen. Diolch.

   Neges gan Doodle:

   Hi,

   Thanks for your help. Please find attached the spreadsheet. Let me know if you have any questions.

   Product Names like MyDoodle, Premium Doodle, MeetMe, Calendar Connect etc. shouldn’t be translated please.

   Best regards,
   Reto

  • Nic Dafis 11:02 AM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ti angen mwy o help?

  • Carl Morris 2:42 PM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ydw. Newydd dy ychwanegu. Diolch!

  • Carl Morris 4:34 PM ar 19 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Rydyn ni wedi cyflawni 11% o’r cyfieithiad hyd yn hyn!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel