Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows

Cymro sy’n gweithio i Microsoft ydy Stuart Ball. Mae fe wedi postio cofnod ar flog Microsoft i athrawon i ddatgan bod Kodu bellach ar gael yn Gymraeg mewn cydweithrediad a chyfieithwyr ifanc yn Ysgol Gyfun Bro Morgannwg. O’n i ddim yn gwybod beth yw Kodu a dweud y gwir. Mae hi’n iaith cyfrifiadurol a phlatfform… Parhau i ddarllen Microsoft Kodu yn Gymraeg: creu, chwarae a rhannu gemau ar Xbox360/Windows