Tagiwyd fel: cyfieithu Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Mark Jones 10:30 AM ar 22 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cyfarfod, cyfieithu, Cyfieithu Ubuntu, , , Ubuntu Cymru   

  Cyfarfod Blynyddol Ubuntu Cymru 

  Helo! Rwy’n Mark, y Pwynt Cyswllt ar gyfer Ubuntu Cymru, a’r cyfieithydd arweiniol ar gyfer Ubuntu yn Gymraeg.

  Mae Ubuntu Cymru yn cynnal ei gyfarfod blynyddol ar ryw adeg ym mis Hydref (ar ôl i mi ddychwelyd o ymweliad teulu i Llandudno), ac rydym yn mynd i gynnal y cyfarfod ar Google+, Nid oes agenda penodol, mae’n sesiwn holi ac ateb rhwng aelodau o Ubuntu Cymru, a gallwch ddod a gofyn imi a’r tîm unrhyw gwestiynau sydd gennym.

  Felly, Sut i gymryd rhan?
  Y peth cyntaf sydd angen pobl i wneud yw cofrestru trwy ddefnyddio Doodle, yna ychwanegu mi – Mark Jones i Google+, paid a phoeni os nad oes gennych Google+, byddaf yn sicrhau bod y trawsgrifiad testun ar gael i’w gweld ar-lein a byddaf yn ceisio cofnodi y sgwrs llais, ond os oes rhywun a all gymryd llais a thestun cofnodion byddwn fod yn fwy defnyddiol !

  Bydd y cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg, gan nad yw ein holl aelodau yn siaradwyr Cymraeg.

  I’r rhai ohonoch sydd â diddordeb mewn cyfieithiadau, ac a allai ddymuno ychwanegu at eu CV eu bod wedi helpu cyfieithu Ubuntu i’r Gymraeg: Mae’r dyddiad cau ar gyfer y fersiwn nesaf o Ubuntu yn tua 2 wythnos, ac mae llawer o waith i’w wneud eto, Os gallwch chi helpu, dylech gad i mi wybod a byddaf gynnal gyda chi sut i gyfieithu defnyddio Launchpad.

  Dyma’r dudalen ystadegau Saesneg ar gyfer y cyfieithiadau Ubuntu Cymraeg: http://91.189.93.77/stats/quantal/cy
  Ar adeg ysgrifennu hwn, mae 134 apps i gyfieithu, sef cyfanswm o 13,420 negeseuon.

   Fy ebost yw mark.jones.at.ubuntu-cym,org (newid yr .at. i @), Croeso iti ysgrifennu ataf.

   
 • Carl Morris 9:48 AM ar 20 September 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, ,   

  Twitter yn ychwanegu Cymraeg i'r prosiect cyfieithu rhyngwyneb 

  Heddiw mae Twitter wedi anfon negeseuon preifat i ddefnyddwyr sydd wedi gwneud cais am ryngwyneb Cymraeg.

  Mae’r prosiect ar agor i bawb gyda chyfrif Twitter sydd yn fodlon gwirfoddoli. Mae Cymraeg ar y rhestr ymhlith lot o ieithoedd eraill.

  1. Cer i http://translate.twttr.com ar dy gyfrifiadur os wyt ti eisiau cymryd rhan. (Dw i ddim yn meddwl bod modd defnyddio ffôn.)

  2. Cytuna i’r termau ac amodau (!)

  3. Dewisa ‘Welsh (Cymraeg)’

  4. Cer i ‘Translate | Twitter Glossary’

  5. Mae modd cyfieithu neu pleidleisio ar dermau sydd yna eisioes

  Ar hyn o bryd mae 5 term yn cyfrif fel tua 2%. Felly mae cyfanswm o tua 250 term yn unig. Mae lot llai o linynnau (eitemau o destun) na lot o brosiectau cyfieithu eraill. Mae pobl wedi dechrau eisoes felly bydd y gwaith ar ben cyn hir. DIWEDDARIAD: Rhodri yn dweud ‘Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.’

  (Gweler hefyd: sgwrs am dermau Twitter.)

  Does dim modd trafod y cyfieithiadau ar y system. Felly mae croeso i bawb trafod isod.

  O fy safbwynt i, mae’r lansiad yn golygu bod Twitter wir yn barod i lenwi’r gwasanaeth gyda mwy o hysbysebion! Mae’r adran ‘Localize | Review Users’ yn gofyn am gyfrifon poblogaidd er mwyn bwydo’r rhestr o ddefnyddwyr i’w awgrymu (SUL – Suggested User List) pan mae pobl yn ymaelodi. Un problem yw’r diffyg ymwybyddiaeth o Gymru fel gwlad – ‘United Kingdom’ yw’r endid. Efallai mae’r argymelliadau cyfrifon yn rhan o strategaeth busnes Twitter hefyd achos maen nhw yn gallu cynnig pethau i’r cyfrifon hynny.

   
  • Sian 10:51 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   validation / verification
   Gweld bod “dilysu” wedi’u cynnig ar gyfer y ddau derm.

   Fyddai “cadarnhad” yn gwneud ar gyfer “validation” = Noun. A proof of accuracy and legitimacy.
   A “dilysu” (neu ffurf arno) ar gyfer “verification” = Noun. A process whereby a user’s Twitter account is stamped to show that a legitimate source is authoring the account’s Tweets.

   Anodd gwybod weithiau hefyd pryd i ddefnyddio “enw” (noun) a phryd i ddefnyddio berfenw – Mae’r Gymraeg yn fwy tueddol na’r Saesneg o ddefnyddio berfenwau

  • Dafydd 11:04 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Os ‘Sbam’ yw ‘Spam’ yn hytrach na ‘Sothach’ neu debyg yna dylai ‘Report as Spam’ fod yn ‘Nodi fel Sbam’ yn hytrach na ‘Nodi fel Sothach’. Mae engreifftiau arall tebyg.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:06 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dim ond y glosari prif dermau sydd ar gael i’w cyfieithu ar hyn o bryd. Dyna pam bod cyn lleied. Byddan nhw wedyn yn agor fyny ar gyfer yr holl sdwff boring fel Telerau ac Amodau ac FAQs.

  • Carl Morris 11:08 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Sian, allet ti cynnig y ddau gyda dy gyfrif? Mae gen ti enw da am gyfieithu – mwy o ‘gadarnhad’. 🙂

   Rhodri, ah ha. Dw i wedi diweddaru’r cofnod.

  • Rhodri ap Dyfrig 11:11 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na fforwm gan Twitter ar gyfer trafod cyfieithiadau, ond does dim categori ar gyfer Cymraeg eto: http://translate.twttr.com/cms/

  • Rhodri ap Dyfrig 11:13 AM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae Aled Powell eisoes wedi holi am agor adran ar gyfer y Gymraeg: http://translate.twttr.com/cms/node/2679

  • Aled 12:06 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae na sianel IRC (#TwitterCy) eisoes yn agored i sgwrsio ar y gweinydd irc.freenode.org – yr un mae Twitter yn defnyddio.

   I’w agor, defnyddiwr ChatZilla gyda Firefox, AndroIRC ar Android, neu cleient IRC arall.

  • Dafydd 12:37 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ai fi di’r unig berson sy’n cael problemau efo http://translate.twttr.com/phrases/22040?

   Dwi wedi gadael twitter wybod am y broblem beth bynnag.

  • Carl Morris 1:26 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Dafydd, dw i’n cael problem hefyd. Mae’n ddweud bod Rhodri wedi cynnig ‘Trydariad’ ond yn gwrthod derbyn fy mhleidlais.

  • Dafydd Tomos 2:03 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Gwych.. mae’n bosib cyfieithu Twitter 3 mlynedd ar ôl ei anterth, ac wrth iddyn ddechrau ar y gwaith o’i wneud yn amherthnasol. Synnu hefyd pa mor wael yw’r system gyfieithu ar ôl ei ddatblygu dros dair blynedd.

  • Rhodri ap Dyfrig 2:30 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Ma’r system yn hollol crap o’i gymharu a rhwyddineb un Facebook.

   Rysait da am clownsourcing!! O’n i’n clywed bod y Basgiaid a’r Catalaniaid wedi bod yn anhapus iawn efo’r broses gyfieithu hefyd.

   A bod yn gwbl onest, fasa lot gwell gen i gael cyfieithu Eventbrite na Twitter, ond er pledio a phledio mae’n nhw’n dweud nad oes ‘roadmap’ ar gyfer cyfieithiadau pellach ar hyn o bryd.

  • Colin Nosworthy 9:38 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Galwch fi yn naif os liciwch chi, ond dwi’n eithaf blesed gyda’r cyhoeddiad.

  • Hedd Gwynfor 10:31 PM ar 20 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Wedi cychwyn hwn yn gofyn iddynt ychwanegu Cymareg i’r fforwm http://translate.twttr.com/cms/node/2692

  • Hogyn o Rachub 11:38 AM ar 21 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Un peth sy ddim yn iawn ar gyfer verification/verify ydi “gwirio” ond dyma sy’n mynd â hi ar y funud; a’r afiach ‘gwireddiad’!

   Sylwi bod ‘na duedd i ddefnyddio ‘ti’ – ddim yn licio hwn o gwbl, ma’n swnio’n blentynnaidd imi, a dw i’m isio gwefan yn deud ‘ti’ arna i chwaith!

  • Gerallt Roberts 4:59 PM ar 22 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Allan o ddiddordeb felly, ym mha achos ma ‘gwireddiad’ yn dderbyniol? Fel term TG dwi ‘di cael yn nysgu mai verify = gwireddu; validate = dilysu, wele manyleb TGCh Lefel A CBAC (http://www.cbac.co.uk/uploads/publications/11757.pdf – pwynt 4.14) – er dwnim faint o dryst di hi i gadw at hwnnw?

  • Carl Morris 3:21 PM ar 28 Medi 2012 Dolen Barhaol

   Mae cymuned o gyfieithwyr wrthi’n drafod termau Twitter ar Maes T.

   Mae ffrwd RSS yma: http://maes-t.com/rss/comments.ashx?dictId=1015

  • Carl Morris 5:26 PM ar 31 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Helo bobl. Sut mae’r prosiect yma?

   Mae ambell i drafodaeth yn y fforwm…
   http://translate.twttr.com/cms/forum/94

  • Heledd 1:43 PM ar 15 Ebrill 2013 Dolen Barhaol

   Ma twitter reit anoying, ma tudalen y Robot ryn deud ‘Diolch am sylwi were mynd i atgyweriri….blahblah’ yma constantly dod popio fynnu pan dwi trio neud petha a pan dwisho postio yn y fforwm.
   Wedi sylwi hefyd bod y Ieithoedd mawr fel Sbaeneg efo pobol wedi eu cyflogi i helpu efo’r cyfieithiad.. ond dim y ieithoedd bach, twitter werth 11 biliwn, cwilydd rili bo nhw methu cyflogi un person i helpu efo hyn!

 • Bryn Salisbury 10:48 AM ar 25 May 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfieithu, , , , , ,   

  [Sut?] GMail yn y Gymraeg 

  Fideo bach i ddangos sut mae gosod GMail i fod yn y Gymraeg!

   
  • Aled 12:51 PM ar 25 Mai 2012 Dolen Barhaol

   A dim ond “Search, Lluniau, Cyfieithu, Blogger” yn ymddangos ar ben y sgrin (gan golli YouTube, Calendr, Mapiau, Dogfennau, etc.)… tybed sut i gael y rheiny yn ôl…

 • Rhodri ap Dyfrig 9:46 AM ar 3 April 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu,   

  Cyfieithu ‘checkin’ i’r Gymraeg 

  Dwi’n chwilio am drosiad o’r ferf ‘to check in’ a’r enw ‘checkin’.

  Mae ‘cofnodi’ / ‘cofnodyn’ yn apelio i fi ar hyn o bryd, ond efallai gallai dryswch godi gyda mwy nag un cofnodyn (cofnodau) sydd yn debyg i gofnod blog.

  Dyma rai o’r syniadau hyd yn hyn. Be di’ch barn chi?

  http://storify.com/nwdls/cyfieithu-r-term-checkin-i-r-gymraeg

   
  • Huw 10:19 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Presenoli?

  • Rhodri ap Dyfrig 10:49 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Presenoli / Presenoliad?

   chydig mwy o opsiynau…

   Lleoli / Lleoliad
   Marcio lle / Marc lle
   Nodi lle / Nod lle
   Nodi Lleoliad / Nodyn Lleoliad
   Mapnodi / Mapnod

  • Dafydd Tomos 11:06 AM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n hoffi “nodi lle”. Mi fyddai’n bosib trio bathu rhywbeth tebycach i’r arddull saesneg fel lleol-nodi neu cof-leoli ond mae “nodi lle” yn eitha amlwg i rywun sydd heb glywed y term.

  • Neil Shadrach 4:50 PM ar 3 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Dyma beth sydd ar wefan maes awyr Caerdydd:
   ‘cofrestru’ – ‘to check in’
   ‘wedi eu cofrestru’ – ‘checked in’

   Os felly a fyddai ‘man cofrestru’ yn iawn ar gyfer ‘check-in (point)’?

  • ifanceinion 1:54 AM ar 4 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Mae’r gair “mapnodi” yn grêt am “sticio pin mewn map Google”. Ond ddim yn swnio fel ‘checkio mewn’ i mi.

   Nodi lle / nodiad lle ydi’r gora mae’n debyg.

   (I osgoi’r dryswch cofnodyn/cofnodau, fyddai rhywbeth fel “cofnodiad” yn gweithio yn lle? Neu ydi hynna’n swnio’n rong?)

  • Rhodri ap Dyfrig 3:30 PM ar 9 Ebrill 2012 Dolen Barhaol

   Nesh i ddefnyddio nod lle / nodi lle yn y diwedd am ei fod yn gryno ac yn esbonio’i hun i raddau. Diolch i bawb nath helpu!

 • Rhodri ap Dyfrig 9:37 AM ar 12 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , ,   

  Fideo: Gweithdy Cyfieithu Ubuntu (Mark Jones a Christopher Griffiths) – Hacio’r Iaith 2012 

   
 • Rhodri ap Dyfrig 9:36 AM ar 11 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfieithu, Eclipse, , ,   

  Fideo: Fflachio’r Iaith – sgwrs am Android, aps, cyfieithu, ac Eclipse (Carl Morris) 

   
 • Carl Morris 5:30 PM ar 28 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , cyfieithu,   

  Cip o system cyfieithu Prifysgol Bangor gyda @gruffprys 

  image

  System yn cynnwys cyfieithu peirianyddol arbennig (nid Google) a dynol gyda chof cyfieithu a gwirydd gramadeg a sillafu

   
  • Stephen Mason 7:23 PM ar 28 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gwirydd sillafu a gramadeg arlein? Dim ond os mae’n canwaith gwell na Gwgl Translet – angen delio ag idiomau a phopeth arall. Beth am y rhai sy’n gweithio fel cyfieithydd te?

  • Carl Morris 12:49 PM ar 29 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Stephen, o’n i’n trio rhannu cipolwg trwy fy ffôn yn ystod y sesiwn fel blas. Mae fideo o’r sesiwn sy’n esbonio lot mwy. Gwnawn ni ei phostio fan hyn rhywbryd er mwyn i ti glywed mwy o wybodaeth gadarn am y system a sut mae cyfieithwyr yn manteisio arno fe. Diolch!

  • Gareth Jones 3:42 AM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Iest am glirio hyna i fynu. Meddwl bo fi wedi meddu rhywbeth am Apple am eiliad 🙂

 • Carl Morris 8:39 PM ar 14 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , , , ,   

  Newydd diweddaru gwefan Hacio’r Iaith 

  Tudalennau

  Dw i newydd diweddaru’r tudalennau isod. Mae croeso i ti ei wella (os oes gyda ti cyfrif).

  Beth yw Hacio’r Iaith?

  What is Hacio’r Iaith? (English)


  Gyda llaw mae unrhyw un sy’n dod i’r digwyddiad yn Aberystwyth mis yma yn gallu cael cyfrif i flogio ayyb.

  Thema

  Mae’r wefan yn defnyddio thema plentyn ar thema P2. Am ryw reswm wnaethon ni colli’r ffeil .mo gyda’r cyfieithiad Cymraeg yn ystod y broses diweddaru sbel yn ôl. Dw i wedi gosod y ffeil eto. Os wyt ti’n gweld unrhyw termau Saesneg yn y thema gadawa sylw. Dylai popeth bod yn Gymraeg!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 2:36 PM ar 3 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, , evernote,   

  Lleoleiddio Evernote i’r Gymraeg 

  Mae Evernote yn wasanaeth cwmwl ar gyfer cymryd nodiadau, lluniau a storio dogfennau rhwng yn sydyn rhwng dyfeisiau. Dwi’n ei ddefnyddio’n achlysurol os dwi isio cymryd nodyn sydyn pan dwi allan.

  Mae Evernote wedi agor eu rhyngwyneb i gael ei gyfieithu i wahanol ieithoedd ac fel dwi’n deall mae’n bosib ei leoleiddio i’r Gymraeg os oes gan unrhyw un ddiddordeb cyfrannu tuag ato.

  http://translate.evernote.com/

  (trwy DigitalInclusionWales)

   
 • Carl Morris 8:58 AM ar 7 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: cyfieithu, Doodle, ,   

  Help! Cyfieithu doodle.com 

  Beth yw Doodle?

  Mae trefnu cyfarfodydd gallu bod yn her weithiau.

  Os wyt ti’n trefnu cyfarfod gydag un person mae’n hawdd – ffonio a threfnu dyddiad.

  Ond bob tro rwyt ti’n ychwanegu person arall ac yn trio trefnu trwy ebost mae’n lletchwith. Dyma pryd mae Doodle.com yn defnyddiol iawn – mae un person yn gosod yr opsiynau ac wedyn mae dolen i ‘ffurflen’ bach iawn ar y we gyda’r opsiynau. Dylet ti ei trio tro nesaf yn lle ebost.

  Rhai o’r ieithoedd mae Doodle yn cynnig:
  English
  Deutsch
  Français
  Italiano
  Rumantsch
  Brezhoneg
  Ceština
  Esperanto
  Español, …

  Ond dim Cymraeg… ar hyn o bryd.

  Cyfieithu

  Dw i wedi gofyn Doodle os rydyn ni’n gallu cyfieithu’r system i Gymraeg – ac maen nhw wedi ateb gyda’r brawddegau:
  https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_GB&hl=en_GB&key=0Ah3kl0HrcZsDdHRDaUphS2hqYmlDLVdOODU2ZzRVUVE&output=html

  Gofynna am fynediad i’r dogfen yn y sylwadau isod os ti eisiau helpu.

  Manteision?

  • Cael teclyn defnyddiol iawn yn Gymraeg
  • Brawddegau ar gael i bawb os mae pobol eisiau eu hailddefnyddio
  • Enghraifft dda i gwmnïau, gwasanaethau a dylunwyr systemau – mae pobol eisiau darpariaeth Cymraeg
  • Enghraifft dda i bobol Cymraeg – mae darpariaeth Cymraeg yn bosib

  Ym mhersonol dw i’n fodlon helpu er mwyn sicrhau’r manteision uchod. Mae croeso i ti helpu.

   
  • Huw 11:23 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Gai mynediad? Diolch.

  • Rhys Wynne 11:55 AM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i’n caru Doodle – gwasanaeth defnyddiol iawn.

   (Wedi cael trafferth golygu’r ddogfen. Os ti wedi danfon gwahaddiad at fy nghyfeiriad ebost @gmail.com, alli di ai ailanfon at @googlemail.com, neu vice-vesa)

  • Carl Morris 3:24 PM ar 7 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Huw a Rhys – dw i wedi’ch gwahodd i’r dogfen. Diolch.

   Neges gan Doodle:

   Hi,

   Thanks for your help. Please find attached the spreadsheet. Let me know if you have any questions.

   Product Names like MyDoodle, Premium Doodle, MeetMe, Calendar Connect etc. shouldn’t be translated please.

   Best regards,
   Reto

  • Nic Dafis 11:02 AM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ti angen mwy o help?

  • Carl Morris 2:42 PM ar 9 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Ydw. Newydd dy ychwanegu. Diolch!

  • Carl Morris 4:34 PM ar 19 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Rydyn ni wedi cyflawni 11% o’r cyfieithiad hyd yn hyn!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel