Tagiwyd fel: Cofnod Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 5:30 PM ar 28 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cofnod, ,   

  Cip o system cyfieithu Prifysgol Bangor gyda @gruffprys 

  image

  System yn cynnwys cyfieithu peirianyddol arbennig (nid Google) a dynol gyda chof cyfieithu a gwirydd gramadeg a sillafu

   
  • Stephen Mason 7:23 PM ar 28 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gwirydd sillafu a gramadeg arlein? Dim ond os mae’n canwaith gwell na Gwgl Translet – angen delio ag idiomau a phopeth arall. Beth am y rhai sy’n gweithio fel cyfieithydd te?

  • Carl Morris 12:49 PM ar 29 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Stephen, o’n i’n trio rhannu cipolwg trwy fy ffôn yn ystod y sesiwn fel blas. Mae fideo o’r sesiwn sy’n esbonio lot mwy. Gwnawn ni ei phostio fan hyn rhywbryd er mwyn i ti glywed mwy o wybodaeth gadarn am y system a sut mae cyfieithwyr yn manteisio arno fe. Diolch!

  • Gareth Jones 3:42 AM ar 1 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Iest am glirio hyna i fynu. Meddwl bo fi wedi meddu rhywbeth am Apple am eiliad 🙂

 • Carl Morris 11:38 AM ar 19 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: Cofnod, , , gwartheg,   

  Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad 

  Mae cofnod Cymraeg o drafodaethau llawn y Cynulliad wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf ers Gorffennaf 2010. […]

  http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/63138-cyhoeddi-cofnod-cymraeg-cyntaf-y-cynulliad-ers-2010

  (Ond methu gweld e ar y wefan ar hyn o bryd. http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm )

  […] Ond ym mis Tachwedd y llynedd fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’r gwaith o gyfieithu’r Cofnod yn ail-ddechrau o fis Ionawr eleni.

  Bydd y cofnod yn cael ei gyfieithu drwy dechnoleg Google Translate o hyn ymlaen, gyda chyfieithwyr proffesiynol yn adolygu’r gwaith cyn ei gyhoeddi. […]

  Sut mae Google Translate yn gweithio? Wel, mae’r peiriant ystadegol yn cael ei bwydo gyda fersiynau o ddogfennau mewn ieithoedd gwahanol. Un o’r ffynhonnellau oedd/yw’r Cofnod, mae’n debyg. Dw i wedi mynegu pryder fan hyn o’r blaen a dw i dal yn poeni am fwydo’r gwasanaeth gyda’i allbwn ei hun.

  Cofia pan oedd gwartheg yn sâl yn eu meddyliau achos roedd ffermwyr drwg yn bwydo nhw gyda’u rhieni? Fydd y dull Google Translate yma yn achosi rhyw fath o Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg ieithyddol?

  Ydyn nhw wir yn defnyddio Google Translate. Allai rhywun esbonio sut mae’r cynllun yma yn syniad da?

   
  • Ifan Morgan Jones 11:54 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O be ydw i’n ei ddeall mae’r Seasneg yn cael ei fwydo i mewn i GT ac yna mae cyfieithwyr proffesiynol yn ei olygu. Fe allai fod yn beth da i GT mewn ffordd gan smwddio lot o’r gwallau iaith sydd ynddo. Ond o ystyried safon cyfieithiadau’r meddalwedd ar hyn o bryd dwn i ddim faint o amser y bydd yn ei arbed i’r defnyddwyr. Efallai y byddai ryw dechnoleg cof cyfieithu proffesiynol yn gwneud jobyn gwell?

  • Ifan Morgan Jones 11:56 AM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Mae rywfaint o’r Cofnod wedi ei gyfieithu i’w weld fan hyn: http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm?act=dis&id=229391&ds=1/2012

   Safon y Gymraeg i weld yn OK.

  • Rhodri 12:57 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Carl: Alli di esbonio chydig mwy am y broblem o fwydo’i hun ar ei hun a sut bydd hyn yn llygru algorithmau Google Translate? Ges ti ymateb gan y Cynulliad i dy ebost atyn nhw, gyda manylion y dull? Os naddo, pam?

  • Dewi 2:32 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   O’r adeg cyhoeddodd bod Google yn cau eu Translate API, roedd yr erthygl yma :

   http://www.fastcoexist.com/1678153/language-isnt-a-firehose-james-joyce-and-the-future-of-computerized-translation-bloomsday-ed

   yn esbonio’r rhagor am beryglon o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol.

  • Rhys Wynne 2:50 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu? Dim ond petai’r Cynulliad wedi bod digon dwl i gyhoeddi cyfieithiad gwallus (gan Google Translate ei hunan) bydda yna beryg o ‘Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg’ ieithyddol, nage ddim?

  • Ifan Morgan Jones 3:11 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   “Ond os yw’r cyfieithiad o’r cofnod wedi cael ei wirio a’i olygu gan gyfieithwyr dynol cyn ei gyhoeddi ar y we, yna siawns mai gwella ansawdd GoogleTranslate fydd hyn, nid ei waethygu?”

   Dyna sut ydw i’n deall pethau hefyd. Mae i gyd yn dibynnu ar lwyth gwaith y cyfieithwyr – ydyn nhw’n mynd i wirio’n camgymeriadau mawr yn unig a gadael rhai o man-wallau Google Translate neu ydyn nhw’n mynd i wirio popeth. Mae’r talp o’r cyfnod roeais i ddolen iddo uchod yn awgrymu fod y cyfieithiad yn eithaf caboledig.

  • Huw 3:52 PM ar 19 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Dwi’n gweld hyn fel ffordd peryglus, sydd wedi cael ei nodi fel Enceffalopathi Sbwngffurf Gwartheg uchod.

   Byswn i’n cymharu’r peth i be maent yn ei wneud gyda Masnachu Amlder Uchel. Yn Llundain ac Efrog Newydd etc. gyda Dow Jones a’r FTSE, maent yn defnyddio uwch-gyfrifiaduron i fasnachu fel mae unigolion ar y llawr yn ei wneud, gan redeg modelau oddi ar algorithmau (patrymluniau / rheolau pendant). Fel pob model gwyddonol, mae’r model yn ffitio ar y cyfan ond nid yn berffaith, sy’n golygu bod angen cyflwyno rhywbeth sy’n atgyweirio hyn fel ei fod yn dilyn bywyd go iawn.

   Problem sy’n digwydd yn aml gyda’r uwch-gyfrifiaduron enfawr a drud ma yw cwympoedd, sydd fel arfer yn cael eu cadw’n ddistaw. Mae algorithm yn edrych am amodau penodol cyn ymateb. Pe bai achos o ryw amod yn digwydd dro ar ôl tro sy’n golygu bod y model am werthu cyfranddaliadau drosodd a throsodd, mae’n arwain at gwymp bach. Nid yw pobl yn disgwyl hyn, ond mae’n digwydd. Mae’n ryw fath o gyseiniant.

   Gall yr union un peth ddigwydd gyda Google Translate. Mae Google yn defnyddio patrymlun neu set o reolau. Mae’n edrych am un peth cyn ymateb gyda’i awgrymiad. Pe bai ryw gamgymeriad bach yn cael ei fethu yn y prawf-ddarllen, mae’n cael ei dderbyn a’i fwydo’n ôl i system Google. Y tro nesaf, bydd y cymagymeriad yn gallu bod yn fwy.

   O’m mhrofiad personol, petawn i’n ysgrifennu rhywbeth yn gyflym gyda’r bwriad o fynd yn ôl a’i ail ysgrifennu/strythuro mae’n anodd iawn. Mae’r testun gwreiddiol yn fy rhoi mewn trap o ryw fath, gan ei wneud hi’n anodd dychmygu sut i’w ysgrifennu’n wahanol. Sut ydym yn gwybod na fydd cyfeitihiwyr yn cael yr un broblem?

   Pwynt arall: mae’n WARTH. Dibynnu am wasanaeth am ddim sydd wedi ei sefydlu gan ychydig o playboys yng Nghaliffornia i greu dogfennau cyfrieithiol Cymraeg?!

   Be ma i’r Gynulliad (dene be dio os maent yn gneud penderfyniadau felly – siambr cyngor tref) gweithredu trwy’r Gymraeg, a wedyn defnyddio Google Translate i’w gyfeitihu i’r Saesneg?

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel