Santa Dirgel: gwasanaeth Nadoligaidd ar-lein @santadirgel

Tipyn bach yn hwyr eleni dw i’n gwybod ond dw i newydd darganfod Santa Dirgel, gwasanaeth sydd yn hwyluso’r tasg o drefnu Santa Dirgel ymhlith pobl mewn swyddfa (neu labordy, beudy, stabl, ayyb). http://santadirgel.co.uk/ Dw i’n newydd rhedeg prawf ac mae’n gweithio yn dda. Diolch o galon i Marc Thomas am ddatblygu’r gwasanaeth defnyddiol yma!

Newydd diweddaru gwefan Hacio’r Iaith

Tudalennau Dw i newydd diweddaru’r tudalennau isod. Mae croeso i ti ei wella (os oes gyda ti cyfrif). Beth yw Hacio’r Iaith? What is Hacio’r Iaith? (English) Gyda llaw mae unrhyw un sy’n dod i’r digwyddiad yn Aberystwyth mis yma yn gallu cael cyfrif i flogio ayyb. Thema Mae’r wefan yn defnyddio thema plentyn ar… Parhau i ddarllen Newydd diweddaru gwefan Hacio’r Iaith