Cip o system cyfieithu Prifysgol Bangor gyda @gruffprys

image

System yn cynnwys cyfieithu peirianyddol arbennig (nid Google) a dynol gyda chof cyfieithu a gwirydd gramadeg a sillafu

3 sylw

  1. Gwirydd sillafu a gramadeg arlein? Dim ond os mae’n canwaith gwell na Gwgl Translet – angen delio ag idiomau a phopeth arall. Beth am y rhai sy’n gweithio fel cyfieithydd te?

  2. Stephen, o’n i’n trio rhannu cipolwg trwy fy ffôn yn ystod y sesiwn fel blas. Mae fideo o’r sesiwn sy’n esbonio lot mwy. Gwnawn ni ei phostio fan hyn rhywbryd er mwyn i ti glywed mwy o wybodaeth gadarn am y system a sut mae cyfieithwyr yn manteisio arno fe. Diolch!

Mae'r sylwadau wedi cau.