Cyfieithu ‘checkin’ i’r Gymraeg

Dwi’n chwilio am drosiad o’r ferf ‘to check in’ a’r enw ‘checkin’.

Mae ‘cofnodi’ / ‘cofnodyn’ yn apelio i fi ar hyn o bryd, ond efallai gallai dryswch godi gyda mwy nag un cofnodyn (cofnodau) sydd yn debyg i gofnod blog.

Dyma rai o’r syniadau hyd yn hyn. Be di’ch barn chi?

http://storify.com/nwdls/cyfieithu-r-term-checkin-i-r-gymraeg