Help! Cyfieithu doodle.com

Beth yw Doodle?

Mae trefnu cyfarfodydd gallu bod yn her weithiau.

Os wyt ti’n trefnu cyfarfod gydag un person mae’n hawdd – ffonio a threfnu dyddiad.

Ond bob tro rwyt ti’n ychwanegu person arall ac yn trio trefnu trwy ebost mae’n lletchwith. Dyma pryd mae Doodle.com yn defnyddiol iawn – mae un person yn gosod yr opsiynau ac wedyn mae dolen i ‘ffurflen’ bach iawn ar y we gyda’r opsiynau. Dylet ti ei trio tro nesaf yn lle ebost.

Rhai o’r ieithoedd mae Doodle yn cynnig:
English
Deutsch
Français
Italiano
Rumantsch
Brezhoneg
Ceština
Esperanto
Español, …

Ond dim Cymraeg… ar hyn o bryd.

Cyfieithu

Dw i wedi gofyn Doodle os rydyn ni’n gallu cyfieithu’r system i Gymraeg – ac maen nhw wedi ateb gyda’r brawddegau:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_GB&hl=en_GB&key=0Ah3kl0HrcZsDdHRDaUphS2hqYmlDLVdOODU2ZzRVUVE&output=html

Gofynna am fynediad i’r dogfen yn y sylwadau isod os ti eisiau helpu.

Manteision?

  • Cael teclyn defnyddiol iawn yn Gymraeg
  • Brawddegau ar gael i bawb os mae pobol eisiau eu hailddefnyddio
  • Enghraifft dda i gwmnïau, gwasanaethau a dylunwyr systemau – mae pobol eisiau darpariaeth Cymraeg
  • Enghraifft dda i bobol Cymraeg – mae darpariaeth Cymraeg yn bosib

Ym mhersonol dw i’n fodlon helpu er mwyn sicrhau’r manteision uchod. Mae croeso i ti helpu.