Tagiwyd fel: p2 Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 1:10 PM ar 11 December 2018 Dolen Barhaol
  Tagiau: p2, TwentyNineteen,   

  Newid thema gwefan Hacio’r Iaith 

  Unrhyw farn cryf ar sut ddylai wefan Hacio’r Iaith edrych?

  Dw i wedi bod yn profi thema TwentyNineteen a’i gyfieithiad newydd gan Rhos Prys. Mae’r thema yn edrych fel Medium – addas iawn i erthyglau amlgyfrwng hirion.

  Weithiau dw i’m teimlo bod angen cael gwedd ar Hacio’r Iaith sydd DDIM yn rhy slic ac sydd ddim fel cylchgrawn – er mwyn ein sbarduno i flogio pytiau a rhannu meddyliau yn sydyn, heb deimlo bod gormod o safonau a disgwyliadau llym.

  Mae P2 wedi bod yn eithaf da yn hynny o beth. I’r rhai sydd ddim wedi ei weld, mae hi’n bosibl blogio yn syth o’r tudalen flaen – os oes cyfrif gyda chi. Yn y dechrau o’n i’n hapus i greu cyfrif i unrhyw un a ddaeth i ddigwyddiad Hacio’r Iaith. Mae hyn wedi arafu ychydig oherwydd pwysau eraill ond dw i’n hapus i ailystyried.)

  Efallai bod y wefan yn fwy o gwch gwenyn na chylchgrawn slic. Un o’r pethau dw i wedi mwynhau dros y blynyddoedd ydy cynnal sgwrs gyda chi yn y sylwadau am bethau amrywiol. Mae cofnodion ‘anghyflawn’ yn rhan o hyn.

  Bach o hanes: mae gwefan Hacio’r Iaith ar y we ers mis Tachwedd 2009. Mae’r wefan ar WordPress ers y dechrau ac wedi bod ar fersiwn o thema P2 am y rhan fwyaf o’r amser hyd heddiw. Dechreuwyd yr Haclediad yn 2010. Rydym wedi cyd-drefnu sawl digwyddiad Hacio’r Iaith yn y cyfamser wrth gwrs. Newidiwyd o’r enw haciaith.com i’r enw haciaith.cymru yn ddiweddarach.

   
  • Rhodri ap Dyfrig 1:25 PM ar 11 Rhagfyr 2018 Dolen Barhaol

   Mae’n gynrychiolaeth arlein o gymuned, felly mae thema mwy addas i drafodaeth a phytiau yn lle erthyglau hirion yn well yfmi.

 • Carl Morris 8:39 PM ar 14 January 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , p2, , ,   

  Newydd diweddaru gwefan Hacio’r Iaith 

  Tudalennau

  Dw i newydd diweddaru’r tudalennau isod. Mae croeso i ti ei wella (os oes gyda ti cyfrif).

  Beth yw Hacio’r Iaith?

  What is Hacio’r Iaith? (English)


  Gyda llaw mae unrhyw un sy’n dod i’r digwyddiad yn Aberystwyth mis yma yn gallu cael cyfrif i flogio ayyb.

  Thema

  Mae’r wefan yn defnyddio thema plentyn ar thema P2. Am ryw reswm wnaethon ni colli’r ffeil .mo gyda’r cyfieithiad Cymraeg yn ystod y broses diweddaru sbel yn ôl. Dw i wedi gosod y ffeil eto. Os wyt ti’n gweld unrhyw termau Saesneg yn y thema gadawa sylw. Dylai popeth bod yn Gymraeg!

   
 • Rhodri ap Dyfrig 11:42 AM ar 24 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: p2, sxsw1,   

  SXSWi: Matt Mullenweg ar ddyfodol WordPress a P2 

   
  • Carl Morris 5:12 PM ar 24 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Wrth gwrs mae haciaith.cymru wedi bod yn defnyddio P2 ers mis Ionawr 2010. Yay!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel