Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad

Mae cofnod Cymraeg o drafodaethau llawn y Cynulliad wedi cael eu cyhoeddi am y tro cyntaf ers Gorffennaf 2010. […] http://www.golwg360.com/newyddion/cymru/63138-cyhoeddi-cofnod-cymraeg-cyntaf-y-cynulliad-ers-2010 (Ond methu gweld e ar y wefan ar hyn o bryd. http://www.assemblywales.org/cy/bus-home/bus-chamber-fourth-assembly-rop.htm ) […] Ond ym mis Tachwedd y llynedd fe gyhoeddodd Comisiwn y Cynulliad y byddai’r gwaith o gyfieithu’r Cofnod yn ail-ddechrau o… Parhau i ddarllen Cofnod Cymraeg – y ffordd ddiog? Gofyn am esboniad

Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod

Datganiad y wasg: Comisiwn y Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod cwbl ddwyieithog ac yn cadarnhau ei ymrwymiad i wasanaethau dwyieithog Heddiw, cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad ei ymrwymiad i fod yn sefydliad dwyieithog drwy gytuno ar fframwaith newydd a fydd yn rheoli ei wasanaethau dwyieithog. Rhan hanfodol o’r ymrwymiad hwnnw yw Bil Cynulliad drafft, a fydd… Parhau i ddarllen Cynulliad yn ailddechrau cyhoeddi Cofnod dwyieithog #ycofnod

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel post Cofnodion wedi'u tagio ,

Pechodau Google Translate #ycofnod

Bach yn hwyr gyda’r stori anhygoel yma ond dw i newydd ychwanegu’r Comisiwn y Cynulliad i’r tudalen Troseddau Google Translate a chyfieithu peirianyddol ar Hedyn Twitter: http://twitter.com/#!/nicdafis/status/96181438185095168 http://twitter.com/#!/stanno/status/96182333106954240 http://twitter.com/#!/lowri_fron/status/96174741534150656 http://twitter.com/#!/nicdafis/status/96169918948577280 http://twitter.com/#!/neilwyn/status/96144034682241027 Yn y newyddion Defnyddio Google Translate i gyfieithu’r Cofnod? (Golwg360) Cofnod y Cynulliad: ‘Ddim am ddibynnu ar Google Translate’ (Golwg360) Anger at proposals to… Parhau i ddarllen Pechodau Google Translate #ycofnod

Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Ym mhersonol dw i’n credu bod yr ymgyrch yma i sicrhau darpariaeth Cymraeg yn y Cofnod yn bwysig iawn. Dw i’n defnyddio’r tag ycofnod o gwmpas y we (neu #ycofnod ar Twitter). “Mae pobl Cymru wedi dangos ffydd yn y Cynulliad wrth bleideisio am ragor o bwerau. Oherwydd hyn, mae mwy o gyfrifoldeb nag erioed… Parhau i ddarllen Cofnod Cymraeg yn ein Cynulliad ni #ycofnod

Judith Kaufman: democratiaeth a’r mantais o ddwyieithrwydd

http://www.clickonwales.org/2010/08/don%E2%80%99t-get-lost-in-translation/ Un o fy hoff darnau, Y Cofnod: Interpreting (and translation) needs to be looked at from the point of view of democracy and ownership, not only in terms of financial cost. If the suggestion to stop translating the Assembly’s Record of Proceedings last summer was acceptable to some, this shows that the close involvement… Parhau i ddarllen Judith Kaufman: democratiaeth a’r mantais o ddwyieithrwydd

Y Cofnod Cynulliad, Panel Adolygu “Annibynnol” ar Wasanaethau Dwyeithiog

Gwelaist ti’r newyddion siwr o fod. http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_8690000/newsid_8691500/8691579.stm Dyn ni angen fersiwn Cymraeg yn wlad ddwyieithog yn bendant. Ond tynodd rhywbeth arall fy sylw. Dwedodd Dafydd Elis-Thomas yna Dyna pam ein bod yn falch o ddilyn argymhellion y panel, yn arbennig ei gynnig ynghylch sicrhau bod cofnodion o Drafodion y Cynulliad yn haws eu defnyddio, a… Parhau i ddarllen Y Cofnod Cynulliad, Panel Adolygu “Annibynnol” ar Wasanaethau Dwyeithiog