Apple: nid oes lleoleiddiad Cymraeg ar yr App Store

Mae Eiry Rees Thomas wedi bod yn cyhoeddi aps dwyieithog ar App Store Apple ac eisiau rhannu ei phrofiadau diweddar am broblem sylfaenol.

Yn ddiweddar, cyhoeddais dri o aps dwyieithog sydd ar lwyfan Apple/ App Store/ iTunes.

Mae teitl y gyfres yn ymddangos fel ‘The Flitlits’, heb gyswllt o gwbl i’r teitl Cymraeg, sef ‘Y Sbridion’. Mae’r sefyllfa yn ailadrodd o ran teitlau y tri ap unigol.

O ganlyniad, mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg ac i gysylltu â nhw cyn dod o hyd i’r aps dwyieithog, sydd yn sefyllfa annerbyniol. Mae disgrifiadau Cymraeg ar y llwyfan wedi cyrraedd yr aps ond o dan y disgrifiadau Saesneg.

Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.

Yr wyf wedi codi’r mater gyda Apple ac mae eu ymatebion fel a ganlyn:

‘Thank you for contacting App Store Developer Support.

It is possible to add additional localizations for your app. However, Welsh is not an available localization at this time.

Please feel free to reply to this email with any feedback you may have regarding this issue as we will gladly forward it to the appropriate team.

You can find more information on localizations in the iTunes Connect Developer Guide:

https://developer.apple.com/library/ios/documentation/LanguagesUtilities/Conceptual/iTunesConnect_Guide/iTunesConnect_Guide.pdf’

Ac wedi i mi gwyno:

…’Thank you for contacting App Store Developer Support about your feedback.

We appreciate your feedback regarding this issue and will keep this in mind for future enhancements.’

Mae hyn yn galw am brotest torfol a galwad i’r gad. Gobeithio gwna’i dderbyn cefnogaeth, yn enwedig gan bod yr aps yn addysgol ac ar gyfer hybu darllen a llythrennedd.

Rydym ni fel Cymry yn talu’r un taliadau i Apple ond yn derbyn llai o wasanaeth.

Byddai Eiry yn croesawu unrhyw sylwadau gan eraill isod.