Tagiwyd fel: elyfrau Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Iestyn Lloyd 1:59 AM ar 10 February 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , eGyhoeddi, elyfrau, , , , ,   

  Creu eLyfrau (ePub) 

  Cefais y cyfle i siarad yn Hacio’r Iaith 2012 am sut i greu eLyfrau, roedd pawb yn dweud wrthyf ei fod wedi mynd yn grêt ond yn fy mhen i oedd y cyflwyniad dros y siop (efallai mai dyna sut mae cyflwyniadau munud olaf i fod ar ddiwrnodau fel hyn!). I neud i fyny am hyn o’n i’n meddwl byswn yn ysgrifennu erthygl i drio esbonio yn well y ffurf sydd ar gael ar y funud i greu eLyfrau.

  Beth yw eLyfr?

  Yn blwmp ac yn blaen llyfr electroneg yw eLyfr, ond yn debyg iawn i unrhyw beth electroneg mae ‘na llawer o fformatia wahanol ar gael. Y rhai mwyaf poblogaidd – oherwydd poblogrwydd yr Amazon Kindle – yw .azw .mobi a’r un newydd ers y Kindle Fire, KF8. Y brif un arall, mae bron pob darllenydd eLyfrau – heblaw am y Kindle – yn ei gefnogi yw .ePub, a dyma mae pawb yn cytuno yw safon agored eLyfrau. (Mae .pdf hefyd yn cael ei gysidro fel ffurf o eLyfr.)

  Felly sut mae creu eLyfr (ePub)?

  Y ffordd Hawdd

  Pages ‘09 – £13.99 – Apple

  Apple's Pages

  Prosesydd geiriau gan Apple yw Pages, yn y rhy’n fodd mai Word yw un Microsoft. Os ydych yn gwybod sut i ddefnyddio Word mi fyddwch yn eithaf cartrefol yn Pages.

  Yn syml, dyma rhai o bethau i gofio ar gyfer creu eLyfr yn Pages:

  • Teipiwch eich llyfr trwy ddefnyddio Blank Template
  • Ar ôl neu yn ystod teipio fformatiwch y ddogfen trwy ddefnyddio paragraph styles sydd yn cuddio o dan View / Show Styles Drawer
  • Unrhyw eiriau fyddwch yn fformatio i fod yn Heading 1 fydd penodau’r eLyfr
  • Fe allwch lusgo lluniau i mewn i’r ddogfen o unrhyw ffolder, ond i gael y llun i ymddangos yn yr eLyfr mi fydd rhaid ei wneud yn Inline (efo’r llun wedi ei ddewis mae’r botwm yn ymddangos ar y top ar y dde).
  • Os ychwanegwch lun i’r tudalen cyntaf mae modd ei ddefnyddio fel clawr y llyfr.
  • Fe allwch ychwanegu fideo a thraciau sain i mewn i’r ddogfen yn y rhy’n fodd a’r lluniau.
  • Pan fyddwch wedi gorffen ewch i File / Export a dewis ePub. Yn fan hyn fydd y dewis i newid y tudalen cyntaf i fod yn glawr.
  • A dyna ni…

  Y ffordd sydd ddim mor hawdd

  InDesign CS5.5 – £714 – Adobe

  Adobe InDesign

  Mae InDesign wedi cael ei greu gan Adobe, y rhy’n pobl y tu ôl i Photoshop. Os rydych wedi edrych ar Photoshop ac wedi meddwl pa mor gymhleth mae’n ei edrych, wel mae InDesign eithaf tebyg. Yn fy ngwaith dwi’n defnyddio InDesign bron pob dydd i greu dogfennau ar gyfer print, ond yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dechrau troi i mewn i raglen sy’n trio creu cylchgronau a llyfrau yn ddigidol hefyd.

  Ni rwyf am fynd i mewn i lawer am y broses yn fan o greu eLyfr o InDesign gan eich bod yn gorfod dysgu’r rhaglen ei hun yn gyntaf ac yma fyswn i! Fe allwch ei ddefnyddio yn y rhy’n fodd a Pages a gosod allan eich dogfen yn blaen ac wedyn mynd i File / Export a dewis ePub. Mi gewch lawer mwy o ddewisiadau na Pages sydd yn beth da a drwg.

  Mi fydd Adobe yn dod a fersiwn newydd o InDesign allan yn y misoedd nesaf. Mae ‘na lawer o obeithion gan bobl fydd y fersiwn yma, CS6, yn neud y broses llawer haws i greu llyfrau a chylchgronau digidol (hint hint apGolwg).

  Y ffordd anodd – ond y gorau

  Côd – £AM DDIM ag i fyny

  Panic's Coda

  Os ydych o ddifri am ddechrau creu eLyfrau yn llawn amser, mae rhaid i chi ddysgu am beth sy’n gwneud ePub. Yn syml, cyfuniad o côd XHTML, XML a CSS yw ePub efo ychydig o ffeiliau eraill sy’n cyfuno nhw i gyd at ei gilydd. Y ffordd hawdd o feddwl am ePub yw fel gwefan bach. Yn y rhu’n fodd ac mae rhaglenni sydd yn gadael i chi creu gwefannau heb gyffwrdd côd yn creu côd hyll iawn, mae rhaglenni sy’n creu .ePub yn creu côd hyll iawn. Y broblem efo hyn yw ei fod yn gallu niweidio eich llyfr ac yn creu gwallau ar rhai darllenydd. Hefyd dyma’r unig ffordd, ar y funud, i allu creu eLyfr hollol unigryw â’i gael i edrych yn union fel da chi eisiau.

  I ddysgu am ‘y côd’ hyn rwyf yn argymell yn fawr iawn y llyfr darllenais i pedair blynedd yn ôl, Build Your Own Website the Right Way gan Ian Lloyd (ddim perthynas!). Mi wneith hwn ddysgu chi bron popeth y gwelwch chi y tu fewn i .ePub.

  Y rhaglen da ni’n ei ddefnyddio i greu gwefannau a rŵan ei’n eLyfrau yw Coda ond mae’n bosib gwneud y gwaith i gyd trwy ddefnyddio unrhyw raglen ‘text editor’ allan yna, hyd yn oed y rhai sy’n dod am ddim ar ei’ch cyfrifiadur.

  Gwyro’r Gwallau

  Unwaith fyddwch wedi creu eich ePub mae angen ei drio i weld os mae’n gweithio. Mi oeddwn i yn defnyddio Adobe Digital Editions i wneud hyn, ond ers i Apple ddod a’r rhaglen Book Proofer (mae rhaid bod yn aelod o iTunes Connect i gael hwn) allan rydym yn defnyddio’r iPad yn syth i weld sut mae’n edrych. (Diweddariad: Mae cwmni o’r enw TidBITS newydd ddod a darllenwr eLyfrau newydd allan i’r Mac o’r enw Bookle sydd i weld werth ei edrych arno.)

  Os oes unrhyw broblemau, neu hyd yn oed os does ‘na ddim, mae gwerth rhedeg eich .ePub trwy’r ‘ePub Validator’ i weld beth yn union sydd yn bod ar eich ffeil.

  I Gloi

  Mae hyn wedi bod y mwyaf i mi erioed teipio fel erthygl, felly rwyf am orffen yn fan hyn. Mi fyswn yn gallu mynd i mewn i sut i newid .ePub i mewn i fformat i’r Kindle, mi fyswn yn gallu dysgu chi fwy am strwythur dogfen .ePub, mi fyswn yn gallu mynd i mewn i siarad am eLyfrau ‘fixed width’. Mae gymaint i drafod yn y pwnc hwn fe allai gymered gwefan cyfan i fyny. Os ydych eisiau i mi fynd i mewn i fwy o fanylder gadewch gofnod isod.

  Mi nai orffen gyda rhestr o raglenni eraill sydd ar gael (dwi un ai heb eu defnyddio, neu yn meddwl eu bod nhw’n warthus e.e. Calibre – hyll uffernol):

  O.N. Mi rwyf yn Mac ‘biased’ gan mai dyna rwyf yn ei ddefnyddio. Sori, gennai ddim syniad am feddalwedd i Windows a Linux, unrhyw un arall yn gwybod?

   
  • Howlsedhes Services 2:11 AM ar 24 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Mae nifer o wefanna sy’n troi pdf i ePub am ddim, ac mae’m bosib hefyd i neud pdf-au gan Openoffice (meddalwedd rhydd fel MSOffice i bub llwyfan). Efallai dyna’r ffordd hawsa. Oes ‘na broblema gan hynny?

  • iestyn 10:35 AM ar 28 Chwefror 2012 Dolen Barhaol

   Dwi heb ddefnydio y gwefannau yna, ond dwi’n siwr eu bod yn gweithio’n iawn os mai mond tecst rwyt ti’n delio efo. Unwaith mae lluniau a fideos yn dechra dod i mewn i’r llyfr fe all fynd yn fler.

 • Iestyn Lloyd 4:10 PM ar 18 November 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: elyfrau   

  eLyfrau Cymraeg yn dod i Gwales.com 

  Mae Cyngor Llyfrau Cymru a Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor wedi bod yn brysur yn creu y sylfaen i ddod a eLyfrau Cymraeg i’r farchnad.

  Mae Canolfan Bedwyr wedi gwneud llawer o ymchwil ac wedi creu’r Adroddiad eGyhoeddi yn y Gymraeg (copi Saesneg). Mae llawer o bethau diddorol yn yr adroddiad, gormod i mi ddisgrifio fan hyn, ewch i ddarllen o!

  Y pethau mwyaf diddorol i mi ddoth allan ohono oedd y ffaith fod gwefan Gwales yn mynd i fod y canolfan i werthu yr holl eLyfrau Cymraeg. Mae hyn wrth gwrs yn opsiwn i pob cyhoeddwr ac efallai yn haws na gwerthu eu llyfrau ar gwefannau eu hunain. Mi fydd safle Gwales yn defnyddio Gardners Books fel warws yr eLyfrau, mae hyn hefyd yn eu galluogi i werthu drwy yr iBookstore gan Apple a gwefan Waterstones yn hawdd iawn gan eu bod wedi partneru hefo nhw i gyhoeddi i’r ddau safle. Yr unig drwg welai yn hyn yw fod Gardners yn defnyddio DRM Adobe, ac mi oeddwn i yn gobeithio fuasai Cymru yn arwain y ffordd a peidio defnyddio DRM ar eu llyfrau gan rhoid ffydd ynom ni fel pobl gonest i beidio rhannu y llyfrau allan (erthygl dda ar hyn ar Gigaom.com).

  Ond mae llawer iawn o ddyfeisiadau yn cefnogi y math yma o DRM, yr un dyfais poblogaidd sydd ddim yn ei gefnogi yw’r Amazon Kindle. Ar y funud mae pawb i weld eisiau gwerthu ar y Kindle ond rwy’n gobeithio os fydd gymaint o gyhoeddwyr yn cyhoeddi yn y fformat ePub mi fydd rhaid i’r Kindle cefnogi hyn yn y pen draw.

  Does dim dyddiad pendant i’r lansiad yma ar Gwales.com ond mi fydd yn bendant yn dod yn 2012. Felly os ydych yn awyddus i gael darllenwr eLyfrau y Nadolig yma cofiwch ddweud wrth Siôn Corn mai nid Kindle da chi eisiau.

   
  • Carl Morris 5:30 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Datblygiad diddorol iawn. Wrthi’n mynd trwy’r adroddiad Bedwyr. Diolch Iestyn.

   Sut mae Gwales yn gweithio gyda chyhoeddwyr ar hyn o bryd – dw i’n gwybod am yr arian cyhoeddus ond pa fath o fenter ydy e? e.e. ydyn nhw yn cadw rhan o’r gwerthiannau? Ydyn nhw yn ‘cystadlu’ gyda Palas Print, Siop y Pethe, Caban a chwmniau eraill? Jyst gofyn.

   Dw i wedi bod yn meddwl pa mor llwyddiannus bydd y marchnad Kindle heb DRM. Pa mor anochel fydd dyfodol Kindle heb DRM, ydy e’n polisi dros dro? Maen nhw yn colli arian ar bob Kindle Fire achos prif busnes nhw ydy’r cynnwys. O leiaf prif busnes Apple yw dyfeisiau ac os rydyn ni’n ystyried Apple iTunes Store fel cynsail roedd DRM ar cynhyrchion iTunes Store am chwe blynedd cyn iddyn nhw cael gwared â’r DRM. Ond roedd y dyfeisiau yn ‘agored’ i MP3 ers y dechrau heb gymaint o ffwdan â’r sefyllfa Kindle. Felly does dim lot o siawns yn fy marn i.

   Oes modd creu ‘gwrth-hysbyseb’ Kindle ar gyfer Nadolig yma?!

  • Nici Beech 6:49 PM ar 18 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Diolch Iestyn, fel ti’n gwbod roedd hi’n gyd-ddigwyddiad od pnawn ‘ma pan wnes i alw heibio wrth iti bostio hwn ar y blog. Roedd Mam newydd gynnig prynu Kindle i fi fel anrheg penblwydd a do’n i ddim yn siwr be i ddeud felly ddois i draw i holi dy farn! Wnes i son wrth mam nad ydi Amazon yn cefnogi llyfrau Cymraeg. Mae hi’n dweud bod ‘na ffordd o drosglwyddo fformats eraill i’r Kindle drwy’r PC….? Dwi dal ddim yn siwr be i wneud! Dwi yn prynu llawer o lyfrau Cymraeg ac yn hoffi cefnogi fy siop lyfrau lleol http://www.palasprint.com . Dwi hefyd yn prynu nifer o lyfrau llais arlein. Mae gen i app Kindle i’r Iphone a wnes i ddarllen llyfr Chris Cope The Way Forward ar hwnnw. Ydw i angen E-reader hefyd…?!

  • iestyn 3:04 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Dibynnu faint o ddarllen tisho neud, i fi mae’r iPhone rhy fach. Mae’r ipad yn gret ond yn ddrud. Mae na llwyth o ddyfeisiadau da allan yna, problem y Kindle yw fod y llyfrau yn gaeth iddo, ond os ti’n ddigon barod malu cach efo Calibre mi fydd yn iawn, a mi fyddi di yn gallu rhoi llyfrau Cymraeg arno.

  • iestyn 3:07 PM ar 22 Tachwedd 2011 Dolen Barhaol

   Carl – na’i weld am y ‘gwrth-hysbyseb’ na. Ddim syniad sori am manylion Gwales.

  • libalyson 2:52 PM ar 3 Ionawr 2012 Dolen Barhaol

   Gwales – rhan o Cyngor Llyfrau yw e. Mae CLlC yn ‘distributor’ fel Gardners, ac maen nhw prynu llyfrau o’r cyhoeddwyr, at discount, wedi, gwerthu i’r siop llyfrau yng Nghymru. Mae warehouse yn Aberystwyth, ac mae ‘reps’ syn teithio i werthu llyfrau Cymraeg/Cymreig i’r siopau llyfrau. Dw i’n credu tua pob cyhoeddwyr yng Nghymru yn defnyddio CLlC achos mae’n defnyddiol. Mae siop llyfrau siwr o fod yn defnyddio hefyd, as well as archebu llyfrau trwy’r Gardners ayyb o Loegr. (sorry for spelling mistakes)

 • Iestyn Lloyd 10:19 AM ar 27 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , eBooks, elyfrau, ,   

  “Yes, we support books in Welsh.” 

  Ychydig yn ôl fe gysylltodd Y Lolfa a Amazon am gael ei llyfrau yn y siop eLyfrau Kindle, dywedodd Amazon eu bod nhw ddim yn cefnogi llyfrau Cymraeg, a byddai rhaid iddyn nhw gyflogi siaradwyr Cymraeg i brawf ddarllen y llyfrau cyn iddyn nhw gael eu gosod ar y safle.
  Ar ôl clywed am y siom yma penderfynais gysylltu â Apple am eu iBookstore a gofyn iddynt a oeddynt yn cefnogi llyfrau yn yr iaith Gymraeg, ac yn nodweddiadol o Apple gefais ebost byr ac i’r pwynt yn ôl

  “Yes, we support books in Welsh.”

  Bellach rwyf wedi rhoi cais i mewn i fod yn gyhoeddwr ar yr iBookstore i allu gwerthu llyfrau, fe adawai chi wybod sut mae’n mynd yn y dyfodol.

   
 • Carl Morris 1:14 PM ar 26 August 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , elyfrau, , ,   

  Problemau @ylolfa gydag Amazon Kindle 

  Cael trafferth perswadio Amazon i werthu llyfrau Cymraeg ar y Kindle. Y llyfr yma wedi llithro drwy’r rhwyd. http://t.co/kxJIu2m

  @YLolfa

  Y Lolfa

  @ “this book is in an unrecognised language” yw’r ateb ni’n cael wrth drio llwytho llyfrau ar y kindle.

  @YLolfa

  Y Lolfa

  @ Ddim yn hawdd delio gydag Amazon. Mae angen pestro’r diawled. Falle bydde Prys yn gallu ein helpu i gael y maen i’r wal.

  @YLolfa

  Y Lolfa

  Gawn ni mwy o wybodaeth plîs? Ydy Amazon yn gwrthod gwerthu elyfrau Cymraeg yn gyffredinol?

  Roedd stori amdano fe ar Radio Cymru ond dw i’n methu ei ffeindio ar hyn o bryd (bore yma?).

  Beth ydy’r sefyllfa gyda chwmniau eraill fel Sony a Barnes & Noble?

   
  • Dafydd Tomos 7:10 PM ar 26 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Mae’n siwr fod ti wedi gweld y stori ar lein nawr.

   Dwi ddim yn credu allwn ni wir alw llyfrau electronig yn gam ymlaen nes fod y systemau cyhoeddi yr un mor ‘rhydd’ a’r rhai ar gyfer llyfrau papur lle gall unrhyw gyhoeddwr gyhoeddi unrhyw lyfr ar unrhyw ddyfais heb fynd drwy borth canolog, caeëdig yn cael ei rhedeg gan gwmniau cyfalafol.

  • Carl Morris 2:37 AM ar 27 Awst 2011 Dolen Barhaol

   Yn union, mae diffyg rhyddid.

   Mae Amazon yn chwarae’r tric un fath â Apple iTunes – annog cyhoeddwyr (labeli) i fabwysiadu DRM a phlatfform monolithig (cloi-mewn, diffyg rhyddid i ffans) er mwyn adeiladu monopoli.

   Dylai BBC a Golwg ac ati ymchwilio mwy na chwmnïau enwog; pa dewis fydd yn rhoi rhyddid i ni – yn gynnwys rhyddid ieithyddol.

  • Rhys Wynne 4:39 PM ar 14 Medi 2011 Dolen Barhaol

   Dw i wedi synnu mai mond heddiw y daeth Amazon.es (fesrwin Sbaenaidd/Sbaeneg) i fodolaeth. Mae 18,000 o lyfrau yn yr iaith Fasgeg ar werth arno.

   Yn wahanol i Amazon.co.uk, mae Amazon.es yn galluogi chi i chwilio yn ol iaith. Dyma sydd gan y wefan .co.uk i’w ddweud:

   Searches for Books in Languages Other Than English

   Our catalogue lists books in languages other than English, and although a large proportion of these are in French or Spanish, a number of other languages are represented.

   Unfortunately, it’s not possible to search by language, but you can search for specific books in the same way as you would search for any English language book using an Author or Title search.

   Ond ar Amazon.es, mae modd chwilio yn ol iaith, ac mae yna hefyd ddewislen arbennig:

   Libros: otros idiomas que te pueden interesar
   Castellano
   Catalán
   Gallego
   Euskera

   sef….

   Llyfrau: Ieithoedd eraill a all fod o ddiddordeb i chi

   Castilieg
   Catalaneg
   Galisieg
   Basegeg

   Pam y gwahanaiethu yma rhwng darllenwyr y DG? Llai o lyfrau mewn ieithoedd eraill yn cael eu prynnu?

   Pam trin ieithoedd lleafrifol o fewn gwladwriaeth Sbaen yn wahanol i’r Gymraeg? Mwy o ddylanwad gan eu llywodaraethau datganoledig?

   Parthed Kindle, yn ol yr erthygl ar eitb.com;

   For the time being, clients making purchases via Amazon.es will not have access to the Kindle application, which is available via the company’s main US site.

   Bydd yn ddidorol gweld os caiff cyhoeddwyr Gwlad y Basg yr un draffion ag y mae Y Lofa yn eu hywnebu.

 • Carl Morris 12:52 AM ar 27 June 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , elyfrau, , , nook   

  Harry Potter, eLyfrau a’r Gymraeg gan @ifanmj 

  Ifan Morgan Jones sy’n ystyried beth fydd effaith eLyfrau ar gyhoeddwyr Cymraeg…

  http://www.golwg360.com/celfyddydau/llen/41861-harry-potter-elyfrau-a-r-gymraeg

  Fy sylw i’r pwynt am awduron rwtsh http://quixoticquisling.com/2011/06/gutenberg-ti-a-fi/

  Mae ‘sbam’ ar Kindle nawr! Arwydd o gyfrwng gyda sylw.. http://www.guardian.co.uk/technology/2011/jun/26/kindle-ebooks-publish-naughton

   
  • Ifan Morgan Jones 8:40 AM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Hmmm rwyt ti wedi darparu un dolen i dy flog yn beirniadu fy sylwadau ac wedyn dolen arall i erthygl sy’n cyfiawnhau popeth ddywedais i. 😛

  • Carl Morris 4:09 PM ar 27 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Gweler sylw ar fy mlog. Diolch!

c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel