Tagiwyd fel: ap Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Leighton Andrews 9:09 AM ar 27 July 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap   

  Cwtsia Lan! 

  photo 1 copy     photo 2 copy

  Eleni, dw i wedi sefydlu cwmni gyda Stuart Arthur, cyn-cyfarwyddwr technoleg Box UK, gyda’r enw Cwmni Digidol. Rydyn ni wedi bod yn datblygu ap yn diweddar. Cwtsh yw enw’r Ap – a Cwtch yn Saesneg, wrth gwrs. Y cynllun yw, lawnsio yn Gymraeg yn gyntaf, wedyn yn Saesneg, ond bydd pawb yn gallu newid rhwng y ddwy iaith. Ap ffotograffig ydy e, gyda’r lluniau yn cael eu tagio yn ddaearyddol  (‘geo-tagging’). Dyn ni wedi ei ariannu gyda buddsoddiad preifat.

  Rydyn ni’n recriwtio nawr pobol sy moyn profi’r ap. Mae fersiwn beta ‘da ni. Mae pobol yn ei brofi yng Nghymru, yn Ffrainc, yn Nenmarc ac yn India’r Gorllewin hefyd. Mae’r ap yn gweithio. Rydyn ni’n trafod yr ap gyda pobol sy moyn ein helpu ni i’w hyrwyddo hefyd.

  Mae’r holl beth wedi bod yn gyffrous, gweld yr ap yn cael ei greu. Rydyn ni wedi dechrau gyda syniad, wedi datblygu’r syniad ar bapur, wedi recriwtio datblygwr a dylunydd, wedi creu pensaerniaeth ar gyfer yr ap, wedi creu brand, ac wedyn wedi symud i ddatblygu yr ap ei hun. Gobeithio y byddwn ni’n gweld yr ap yn yr App Store cyn bo hir. Rydyn ni wedi cofrestru fel datblygwyr gyda Apple a rydyn ni’n gweithio ar fersiwn Android nesaf.

  Dilynwch ni ar Trydar @cwtshys. Os chi moyn ymuno y peilot, anfonwch e-bost i cwmnidigidol@gmail.com

  Mae’n bosib profi’r ap iOS ar hyn o bryd, ac ap Android cyn bo hir.

  Mwy yn y dyfodol agos!

   
  • M 2:56 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Dolen Barhaol

   Dylai ddweud “dal eiliadau i’w cofio a chwtsia lan”. Mae angen treiglad llaes arnoch chi yn y frawddeg honno 😉

  • Dafydd Tomos 6:48 PM ar 30 Gorffennaf 2014 Dolen Barhaol

   Pob lwc gyda’r ap, ond dwi ddim yn siwr os ydi Cwtsh yn cyfleu yr ystyr. Mae, neu roedd, dau wefan ‘dating’ gyda’r enw.

  • Leighton 3:26 PM ar 6 Awst 2014 Dolen Barhaol

   Diolch. Dyn ni wedi bod yn dadlu cwtsia neu chwtsia. Dw I’n meddwl byddwn ni’n gadael y brawddeg yn ystod cyfnod profi.

   Mae llawer o wefan yn defnyddio ‘cwtsh’ – bydd marchnata yn bwysig.

  • Leighton 6:17 PM ar 6 Awst 2014 Dolen Barhaol

   Aaargh. Predictive Tecst. Cadw, nid Gadael.

 • Carl Morris 11:32 AM ar 4 April 2014 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap, App Store,   

  Apple: nid oes lleoleiddiad Cymraeg ar yr App Store 

  Mae Eiry Rees Thomas wedi bod yn cyhoeddi aps dwyieithog ar App Store Apple ac eisiau rhannu ei phrofiadau diweddar am broblem sylfaenol.

  Yn ddiweddar, cyhoeddais dri o aps dwyieithog sydd ar lwyfan Apple/ App Store/ iTunes.

  Mae teitl y gyfres yn ymddangos fel ‘The Flitlits’, heb gyswllt o gwbl i’r teitl Cymraeg, sef ‘Y Sbridion’. Mae’r sefyllfa yn ailadrodd o ran teitlau y tri ap unigol.

  O ganlyniad, mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg ac i gysylltu â nhw cyn dod o hyd i’r aps dwyieithog, sydd yn sefyllfa annerbyniol. Mae disgrifiadau Cymraeg ar y llwyfan wedi cyrraedd yr aps ond o dan y disgrifiadau Saesneg.

  Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.

  Yr wyf wedi codi’r mater gyda Apple ac mae eu ymatebion fel a ganlyn:

  ‘Thank you for contacting App Store Developer Support.

  It is possible to add additional localizations for your app. However, Welsh is not an available localization at this time.

  Please feel free to reply to this email with any feedback you may have regarding this issue as we will gladly forward it to the appropriate team.

  You can find more information on localizations in the iTunes Connect Developer Guide:

  https://developer.apple.com/library/ios/documentation/LanguagesUtilities/Conceptual/iTunesConnect_Guide/iTunesConnect_Guide.pdf’

  Ac wedi i mi gwyno:

  …’Thank you for contacting App Store Developer Support about your feedback.

  We appreciate your feedback regarding this issue and will keep this in mind for future enhancements.’

  Mae hyn yn galw am brotest torfol a galwad i’r gad. Gobeithio gwna’i dderbyn cefnogaeth, yn enwedig gan bod yr aps yn addysgol ac ar gyfer hybu darllen a llythrennedd.

  Rydym ni fel Cymry yn talu’r un taliadau i Apple ond yn derbyn llai o wasanaeth.

  Byddai Eiry yn croesawu unrhyw sylwadau gan eraill isod.

   
  • Iestyn Lloyd 5:14 PM ar 8 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   “…mae angen i frodorion Cymraeg i fod yn ymwybodol o’r teitlau Saesneg”

   Dyw hyn ddim yn wir os ydych yn rhoi’r teitl yn ddwyieithog yn yr App Store, sef ‘The Fitlits – Y Sibrydion’.

   “Dyma sefyllfa debyg i’r hyn a berodd anghydfod gyda Amazon yn ddiweddar.”

   Dyw hyn ddim yn debyg i Amazon, elyfrau yn yr iaith Gymraeg oedd hynna nid apps. Mae’r apps yn dibynnu ar iaith yr OS i’w gael ei ddefnyddio yn yr iaith yna; os ydych eisiau app Twitter i fod yn Ffrangeg mae rhaid newid iaith yr OS i fod yn Ffrangeg.

   Ar y funud nid yw iOS, Android (yn cynnwys yr Amazon Kindle Fire) na Windows Phone efo’r iaith Gymraeg. Yr unig OS symudol i’w gefnogi yn ‘native’ yw Firefox OS, a di hwnnw unlle i weld ar y funud.

   Mi fyswn wrth fy modd os fysai pob un ohonynt yn cefnogi yr iaith Gymraeg ond tydw i ddim yn meddwl ei fod ar ei ‘priority list’.

   Ond… os ydych am gyhoeddi elyfr yn hytrach na app(lyfr) i Apple mae yna ddewis i ddweud mai ‘Welsh’ yw iaith y llyfr.

  • Eiry Rees Thomas 12:06 PM ar 10 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Diolch mawr Iestyn,

   Mae newid teitl y gyfres a theitlau unigol yr aps yn opsiwn ond does dim lle ar eicons mor fach i ganiatáu fersiynau dwyieithg. Ni fyddai’r teitl llawn yn dangos o dan yr eicons chwaith ac mae’n rhaid agor y disgrifiadau Saeneg a sgrolio lawr y dudalen heb ddod o hyd i’r disgrifiadau Cymraeg. Does dim llawer y galler ei wneud o ran hynny ond mae’n golygu bod y cynllun oedd gen i i greu aps allan o’r testunau ar gyfer ail iaith yn rhywbeth y bydd angen i mi feddwl drosodd yn ofalus. Tebyg iawn mae llyfrau print yn unig wna’i ddewis oherwydd y sefyllfa, sydd yn siomedig. Mae’r gost o greu aps unigol Cymraeg a Saesneg yn waharddol, gwaetha’r modd.

   Dwi’n ymwybodol mae e-lyfrau sydd wedi bod o dan sylw efo Amazon ond mae’r mater yn gyffelyb o ran gorfod ymladd am gydnabyddiaeth i’r iaith er hynny.

   Yn ysgafnach: ‘The Fitlits – Y Sibrydion’ yn hytrach na ‘The Flitlits – Y Sbridion’. Hmm… dyna syniad!

  • Iestyn Lloyd 1:02 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Eiry – wyt ti di meddwl am drio iBooks Author http://www.apple.com/uk/ibooks-author/ Dio ddim yn sortio dy broblem o gael yr OS yn Gymraeg ond mae werth edrych ar yn hytrach na creu ap.

  • Eiry Rees Thomas 11:19 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Diolch am yr awgrymiad, Iestyn. Mae’n werth edrych mewn i’r posibilrwydd. Rwy’n gobeithio perswadio Apple i greu cysylltiadau Cymraeg i’r aps dwyiethog gan nad oes llawer o obaith y byddant yn cydnabod Cymru o ran creu lleoliad. Os wnaf i dderbyn cytundeb ynglŷn a chreu cysylltiau Cymraeg, byddaf i a’r Sbridion yn hedfan baner Cymru o ben y simne!
   Y broblem fwyaf yn y cyfamser bydd lledu’r neges bod rhaid chwilio am aps Y Sbridion o dan y teitlau Saesneg. Rhaid i fi feddwl am strategaethau. Mae’r aps yn derbyn adolygiadau pum seren tu hwnt i Gymru sydd yn ddechrau da ond gwell byth fyddai hynny o Gymru.
   Mae mor rhwystredig bod grymoedd y farchnad yn penderfynu nad wyf yn medru dewis Cymraeg ar gyfer y teitlau rhagosodedig, a hynny oherwyddd bod creu aps o safon Y Sbridion yn golygu cyhoeddu yn rhyngwladol oherwydd y gost sylfaenol. Byddai cysylltiadau Cymraeg o fewn Apple yn ateb syth i’r broblem heb ormod o drefferth iddyn nhw, byddwn i’n tybio.
   Bydd mwy o drosolwg gen i cyn cyhoeddu’r fersiynau ail iaith a bydd iBooks Author yn opsiwn. Mae’r aps iaith gyntaf wedi eu rhaglennu mor wych wedi dweud hynny…

  • Eiry Rees Thomas 11:23 PM ar 15 Ebrill 2014 Dolen Barhaol

   Teipos, teipos…rhaid cymryd mwy o ofal!

 • Carl Morris 2:07 AM ar 9 August 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap,   

  Sut i sgwennu ap: gweithdy codio ar y maes Dydd Gwener gyda @meilgwilym #steddfod2013 

  llun o'r faner gan Aled Powell

  Roedd Mei Gwilym yn gyfrifol am weithdy hynod lwyddiannus am godio yn ein lle ni ar y maes llynedd. [1 2]

  Ar ddydd Gwener (sef, heddiw tra fy mod i’n sgwennu’r cofnod hwn) mae fe’n dod yn ôl i redeg gweithdy newydd sbon.

  Ar yr amserlen ar y wici mae fe’n addo eich bod chi’n gadael gyda ‘map syml yn addas ar gyfer cyfrifiadur neu ddyfais symudol’. Bydd y sesiwn yn addas i ddechreuwyr. Croeso cynnes i bawb. Dewch â gliniadur os bosib.

  Adeilad ‘m@es’ ger y prif fynedfa ar y maes
  Eisteddfod Genedlaethol
  Dinbych
  dydd Gwener 9fed mis Awst 2013
  Gweler yr amserlen am fanylion/sesiynau eraill

  Dw i’n methu credu bod dydd Gwener wedi cyrraedd eisoes. Dw i’n sgwennu’r cofnod hwn ar ôl gig Geraint Jarman, o fy nghar achos mae’n fwy addas i flogio na’r babell! Diolch i bawb a gymerodd rhan yn Hacio’r Iaith yn enwedig y rhai sydd wedi trefnu sesiynau. Mae angen sôn arbennig am Aled Powell sydd wedi gweithio yn galed ar Hacio’r Iaith, diolch i ti! Mae’r lle’n gallu bod ar agor dydd Sadwrn – os oes galw?

   
 • Carl Morris 11:43 AM ar 11 June 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap,   

  Gweithdai Cyfle: Byd yr Ap (Caernarfon ac Abertawe) 

  Dyma wybodaeth am gyfres o weithdai. Cysylltwch gyda Cyfle yn uniongyrchol os ydych chi eisiau gwybod mwy.

  Fel wyt ti’n gwybod efallai, mae Cyfle wrthi’n trefnu cyfres o weithdai o dan y teitl Byd yr Ap. Mae’r rhain wedi cael eu hariannu gan arian ESF drwy Skillset Greadigol.

  Dwi’n atodi copi o’r poster a dyma’r linc i’r wefan ar gyfer y manylion yn llawn. http://www.cyfle.co.uk/home/shortCoursesDetails/cyflwyniad-byd-ap

  Mae hysbys fechan ar waelod yr ebost yma hefyd.

  Mae’r gweithdy cyntaf, CYFLWYNIAD I FYD YR AP / AN INTRODUCTION TO THE WORLD OF APPS yn cael ei gynnal ddwywaith, yng Nghaernarfon ar yr 20+21 o Fehefin (wythnos nesa) ac yn Abertawe ar y 26+27 o Fehefin.

  Rydyn ni’n trio cael dipyn o gynulleidfa ar gyfer y rhain, gweithdai ydynt sydd yn bennaf ar gyfer y criw cynhyrchu/creadigol sydd y tu ol i greu cynnwys yn hytrach na’r tim/unigolion techy sy’n rhoi’r peth at ei gilydd yn y pen draw.

  Gallant ddod o unrhyw fath o gwmni/sefydliad sydd â diddordeb mewn creu Ap neu ddysgu mwy amdanynt.

  ***********************************

  Dyma wybodaeth isod am BYD YR AP – CYFRES O WEITHDAI all fod o ddiddordeb i chi.

  Mae’r cyntaf yn y gyfres, CYFLWYNIAD I FYD YR AP ym mis Mehefin a’r olaf ym mis Rhagfyr eleni.

  Tybed a fyddai modd i chi ein helpu i ledaenu’r gair?

  Gweithdy 1: CYFLWYNIAD I FYD YR AP (deuddydd)

  20+21 Mehefin 2013, Caernarfon
  26+27 Mehefin 2013, Abertawe

  CYNNIG ARBENNIG! Archebwch cyn y 13eg o Fehefin i’w gael yn rhatach!

  Mae hwn yn un mewn cyfres o 11 o weithdai/dosbarthiadau meistr sydd wedi eu datblygu er mwyn darparu hyfforddiant lefel uchel ar ystod eang o bynciau sy’n ymwneud ag Apiau symudol / tabled a phrofiadau ail-sgrîn.

   
 • Carl Morris 11:37 PM ar 21 February 2013 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap, ,   

  Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth 

  Ifor ap Glyn - Llefydd Sanctaidd

  Newyddion da i bobl sy’n licio crwydro yng Nghymru. Dw i newydd gweld bod y tîm tu ôl y rhaglen teledu Llefydd Sanctaidd wedi lansio ap Llefydd Sanctaidd am ddim ar iOS:

  […] Nawr, gyda chymorth yr app arbennig hwn, fe allwch chithau gychwyn ar eich pererindod eich hunain i unrhyw un o’r 37 lle sanctaidd sy’n ymddangos yn y gyfres. Gan ddefnyddio technoleg GPS, gallwch ddarganfod sut i gyrraedd, edrych ar luniau a darllen am hanes y llefydd sanctaidd. Gyda chyfarwyddiadau, mapp a gwybodaeth i ymwelwyr mae popeth sydd ei angen arnoch cyn cychwyn am dro i gyd ar gael mewn un man cyfleus ar yr app arbennig hwn.

  Lawrlwythwch yr app heddiw am ddim o itunes.com/llefyddsanctaidd. […]

  […] Mae cynnwys Cymraeg yr app hwn wedi ei gyfieithu o lyfr Nick Mayhew-Smith, ‘Britain’s holiest places’. Mae fersiwn Saesneg o’r app yn cael ei chreu ar hyn o bryd fydd yn cynnwys 500 o fannau sanctaidd y llyfr hwnnw, a bydd ar werth am £5.49. […]

  Datganiad i’r wasg am ap Llefydd Sanctaidd

  Mae llawer o bobl yn mynegi barn am ddefnydd S4C o ddigidol. Beth bynnag yw’r diffygion, maent yn gallu comisynu APS! Ac aps brodorol ar gyfer iOS yn bennaf er bod rhai ar gyfer Android. Dw i’n chwilfrydig am yr egwyddorion tu ôl y strategaeth yma.

  1. Faint o ddefnyddwyr Cymraeg sydd ar iOS (iPad, iPhone) bellach?

  2. Pam mae prinder o brosiectau S4C ar blatfformau digidol gyda mwy o ddefnyddwyr potensial fel Android, y we, Wicipedia, ayyb? (Dw i’n defnyddio Android! Dw i heb cael siawns i brofi’r ap eto. Mae croeso i unrhyw un postio meddyliau / profiadau yn y sylwadau.)

  3. Er enghraifft, oes modd cael mwy o gynnwys amlgyfryngol ar dudalen S4C am Llefydd Sanctaidd?

  Jyst gofyn. Efallai byddai rhywun sy’n gwybod yn gallu ateb.

  Gyda llaw hoffwn i weld ystadegau am ddefnydd o aps yn y dyfodol agos – er enghraifft trwy unrhyw ap mae’n ddigon hawdd i ofyn am ganiatâd i gasglu data (dienw) am leoliad ayyb. Dw i jyst ddim yn siŵr pa mor dda rydyn ni’n deall y farchnad aps Cymraeg.

   
  • Huw Marshall 8:15 PM ar 3 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Mae na rhesymau fasnachol dros lansio ar iOS yn gyntaf, dwi’n gobeithio blogio ar y pwnc yn fuan. O ran cynnwys amlgyfryngol mae rhaid cofio bod adnoddau ariannol a dynol yn brin, dwi wrthi’n datblygu strategaeth yn S4C sy’n golygu fod rhaid targedu’r adnoddau prin yma. Mae datblygu’r Ap llefydd sanctaidd yn enghraifft o gynnwys ddigidol ychwanegol mewn cysylltiad a rhaglen, ‘swn i wrth fy modd yn cynnig mwy o adnoddau ddigidol yn gyffredinol ond diwedd y gân yw’r geiniog.

   Un enghraifft o sut mae S4C yn ehangu eu darpariaeth digidol yw ein partneriaeth â’r theatr gen ar prosiectau Y Bont a Tir Shir Gâr.

   Dwi’n gobeithio fydd ffrwythau fy llafur yn dechrau amlygu eu hunain yn y misoedd sy’n dod. Mae na lot o ddatblygiaday cyffrous ar y gweill.

  • Carl Morris 9:13 PM ar 5 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Diwedd y gân yw’r geiniog – ond beth am amcanion gwasanaeth cyhoeddus S4C?

   Fydd blog S4C sydd yn esbonio rhesymeg dros benderfyniadau digidol felly? (Gwych!)

  • Rhys 10:04 PM ar 12 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Edrychaf innau ymlaen at y blogiad hefyd (fel perchennog Android chwerw arall….. 😉 )

   Falle dan ni’n trafod graddfa, a ‘chynnyrch’ (a chyllid) cwbl wahanol fan hyn, ond difyr yw darllen polisi gov.uk am gynhyrchu apps: We’re not ‘appy. Not ‘appy at all.

  • Carl Morris 10:45 AM ar 15 Mawrth 2013 Dolen Barhaol

   Gofyn oeddwn i, chwerw dw i ddim! 🙂

   Ie gwelais i’r cofnod am aps gov.uk – mae’r sefyllfa ychydig yn wahanol i deledu achos maent yn sôn am ddarpariaeth o wasanaethau fel iechyd. Ond mae’r egwyddor yn bwysig – mae angen ystyried lle mae’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr!

 • Carl Morris 12:15 PM ar 20 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ap, , , , ,   

  Labordy dyfeisiau agored ym Mhen-y-Bont gyda @cover_up 

  Llun gan Cover-Up

  Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau symudol. Os wyt ti’n creu aps symudol neu gwefannau ac eisiau profi dy feddalwedd ar ddyfeisiau gwahanol mae’r cwmni Cover-Up ym Mhen-y-Bont yn cynnig labordy gyda llyfrgell o dua 100 dyfais gwahanol. Hefyd maen nhw yn hapus i groesawi unrhyw un am ddim – i gyd sydd angen ydy cofrestru o flaen llaw.

  Llun gan Cover-Up

   
 • Carl Morris 12:50 AM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , ap, Ap Geiriaduron, , , bysellfwrdd, , , , , Literatim,   

  Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron 

  Literatim (Android)

  Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android er mwyn defnyddio’r ap. Dyma gwir ystyr ‘killer ap’ (fel VisiCalc ar yr Apple II…)

  Dw i newydd dysgu taw Literatim yw enw yr ap bysellfwrdd, sef y gair Lladin am ‘llythyren am llythyren’. Dydd Mawrth bydd lansiad yr ap ar gopa’r Wyddfa! O hanner dydd ymlaen bydd yr ap ar gael yn y storfa Google Play am ddim yn ogystal ag ap geiriaduron o’r enw… Ap Geiriaduron. Mwy am Ap Geiriaduron nes ymlaen.

  Yn gyntaf dyma sut mae Literatim yn edrych ar Android os wyt ti’n defnyddio teipio darogan. Mae dros 100,000 o eiriau gan gynnwys Cymraeg anffurfiol.

  Mae nodwedd diddorol i bobl sydd ddim yn rhugl yn Gymraeg. Os wyt ti’n dechrau teipio gair yn Saesneg mae’r bysellfwrdd yn awgrymu cyfieithiadau Cymraeg. Yn yr enghraifft yn y sgrinluniau mae ‘succeed’ yn gallu cyfieithu i ‘dilyn’ (yn yr ystyr o ‘succession’)…

  …neu ‘llwyddo’ felly mae’r meddalwedd yn awgrymu’r ddau yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae geiriadur wrth law i helpu gyda’r ystyr priodol hefyd.

  Mae’r bysellfwrdd yn gweithio gydag unrhyw ap sydd yn defnyddio’r bysellfwrdd Android, e.e. e-bost, Negeseuon SMS, WordPress, Twitter, Evernote, Facebook, ayyb.

  Mae David Chan yn haeddu clod am ddatblygu ap mor ddefnyddiol sydd yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth sydd angen ydy mwy o gyhoeddusrwydd er mwyn hybu defnydd. Gobeithio fydd yr ap yn weithio yn iawn ar yr amrywiaeth o ddyfeisiau Android sydd ar gael fel ffonau Samsung, ffonau HTC, Dell ac yn y blaen.

  DIWEDDARIAD: mae David yn bwriadu rhyddhau’r cod dan y GPL hefyd, sy’n wych. Mae fe hefyd yn paratoi fersiwn Tsieinëeg!

  Literatim – rhagor o wybodaeth

  Ap Geiriaduron (Android, iPhone ac iPad)

  Mae’r lansiad dydd Mawrth yn cynnwys dau ap. Roedd rhaid i mi ddewis un i ddechrau’r cofnod, Ap Geiriaduron yw’r llall sydd yn arbennig o dda hefyd ac yn haws i esbonio – geiriadur o 100,000 gair ar dy ffôn neu tabled gan gynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg.

  Bydd Ap Geiriaduron ar gael am ddim trwy storfa ap Apple, Google Play a storfa ap Amazon.

  Cwdos i Patrick Robertson, David Chan (eto), Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

  Ap Geiriaduron – rhagfanylion

  Byddai bysellfwrdd Cymraeg a geiriadur(on) Cymraeg mewn poced yn ddefnyddiol iawn i filoedd o bobl. Gobeithio fydd y tywydd yn iawn ar gopa’r Wyddfa ar gyfer y lansiadau! Byddwn i wedi mynd am y dafarn i ddangos pa mor symudol yw’r aps felly chwarae teg, byddai’r pwynt uchaf yng Nghymru yn lle penigamp. Fydd unrhyw signal ffôn yna?!

   
  • David 8:05 AM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Carl! Anghofiais sôn am y nodwedd leiaf ond un eithaf pwysig: ers y sgrinluniau uchod, dw i wedi symud y collnod i’r prif fysellfwrdd, fel bod modd teipio pethau bach syml fel “dwi’n hoffi’r bla bla bla” heb orfod switsio yn ôl ac ymlaen rhwng dwy fysellfwrdd.

  • Iestyn Lloyd 2:40 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Bysellfwrdd yn edrych yn grêt.
   Oes na linc i lawrlwytho y Geiriadur? Fedrai’m ffeindio fo.

  • Aled 3:20 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 4:04 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Wrthi’n profi’r bysellfwrdd ar fy ffôn i deipio’r sylw hwn!

   Roedd gosodiad yn weddol syml:
   1. cer i Google Play, chwilio am LiteratIM, gosod
   2. cer i Settings | Language & Keyboard | rhoi tic ar LiteratIM
   3. cer i deipio rhywbeth rhywle, pwyso ar y sgrin er mwyn newid modd mewnbwn (input method)
   4. y tro cyntaf mae’r ap yn lawrlwytho’r geiriau i’r ffôn yn awtomatig felly mae di-wi yn syniad da

   Gwych! Mae’n braf i deipio ‘i’ pan o’n i’n arfer disgwyl ‘I’ mawr awtomatig! Heb sôn am yr acenion a’r geiriadur.

  • Iestyn Lloyd 4:13 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Aled, ond i’r iPhone.

  • David 6:30 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Smae Iestyn, yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl creu bysellfwrdd sy’n gweithio ar iPad / iPhone — dydy Apple ddim yn caniatáu hynny. Fydd yna ap bysellfwrdd Cymraeg yn y dyfodol? Dim ond Apple sy’n gallu penderfynu (neu Lywodraeth Cymru). Mae’n ddrwg gen i am hynny!

  • Hywel 10:46 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Ardderchog. Roedd wir angen geiriadur Cymraeg (mae ap geiriadur Gwyddeleg – Get the Focal Irish Translator – wedi bod ar gael am ddim ers sbel). Mae’r bysellfwrdd i’w weld yn gweithio’n dda hefyd.

   Dyma fantais meddalwedd cod agored fel Android dros system caeedig fel un Apple, sef bod modd i bobl ddatblygu pethau y maen nhw am eu datblygu yn hytrach na dim ond beth mae cwmni mawr rhyngwladol am i ni gael.

  • Carl Morris 2:44 PM ar 24 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sgwennu adolygiadau o’r ddau ap ar Play sydd yn gyfnewid teg – oherwydd maent am ddim! Byddwn i’n annog pobl eraill i wneud yr un peth os bosib.

  • Leia 6:14 PM ar 26 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Fendigedig i weld y bysellfwrdd yn cael eu rhyddhau! Defnyddiol dros ben!

  • Richard 9:33 PM ar 4 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Bendigedig. Yn sgil dy flogpost nes i fewnosod yr ap ac mae’n gweithio’n dda, ond am un peth bach, h.y. mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r bowtm ‘tweet’ yn fy ap Twitter (Twicca). Yn bendant nai gario mlaen gyda fe gan ei fod mor ddefnyddiol a chyflym.

  • Carl Morris 12:26 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, dw i wedi anfon dolen i dy sylw i David Chan.

  • Rhys Wynne 12:42 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Problem arall Twitteraidd dwi newydd darganfod ydy dim botwm ‘underscore’ sy’n codi reit aml mewn cyferiiadau Twitter. Fel arall, ap ardderchog.

  • David 1:06 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, yn fersiwn 1.1 (sydd bellach ar gael o Google Play) dw i wedi ychwanegu opsiwn “cuddio” pan wyt ti’n pwyso’r botwm “cog”, felly dylai fod hi’n hawdd pwyso “tweet” wedyn. Gobeithio fod hynny’n helpu – gad i mi wybod!

  • Gruff 4:13 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae David hefyd wedi ychwanegu llythrennau acennog (fel á, ï, ô, ŵ etc.) i’r bysellfwrdd. Gallwch eu hychwanegu drwy bwyso’n hir ar y llythyren briodol ac yna dewis yr acen o’r ddewislen sy’n ymddangos. Diolch David!

  • Sion 6:22 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   OK, sori ond dwi’n gweld hwn yn hollol frustrating. Dwi wedi ei lawrlwytho dros mis yn ol ond yna dileu’r linguabeth bynnag ydy’r enw. Doedd e ddim yn gweithio o ran rhagsgwennu, unig beth oedd yn neud oedd peidio rhoi I i fi yn lle i, Dwi wedi ceisio ei lawrlwhytho eto ond wedi rhoi give-up.

   1. Mae’n amhosib i rhywun nad sy’n dallt y dalltings i ddod o hyd i hwn. Ddim modd ei ffeindio yn Play Store heb fod rhywun yn gwybod enw’r blincin app. Teipio fewn ‘predictive texting + Cymraeg’ heb weithio i fi.

   2.Datganiad sydd ar y we jyst yn son am fod ar ben y Wyddf a pha mor hanesyddol ydy’r peth, Dwi jyst eisiau dolen syml i’r app yn esbonio beth mae’n feddwl. Doedd dim blincin dolen syml i’r app arno. Des i hyd i’r ddolen ar gwefan haciaith.cymru – faint o bobl sydd am wneud hynny?

   3.Dwi ddim yn gwybod pa fath o ffon sydd gen i.HTC o rhyw fath.Ydy’r app yn gwehthio i bob math o HTC neu ddim?

   4.Dwi wedi ceisio ei lawrlwytho eto – ar ol gorfod mynd i’r wefan yma i ffeinidio’r dolen.Mae hynny’n golygu fod take up hwn lot lot lot llai na galle fod.

   5.Wedi ei lwytho (dwi’n meddwl) ond yn cael neges fel ‘this imput methos may enable you to collect all the text you type, including personaldata like pass wordsand credit card numbers …’. So, na, dwi ddim arwyddo i hwn!

   Hoffwn arwyddo a gwneud i 2 ffon arall sydd gan fy mhlant (sydd bythnyn textio’n Saesneg).Ond mae’n rh drafferthus,wnaeth e ddimgweithio pan wnes i e i gychwyn mis yn ol, a nawr dwi ddimam arwyddo rhag i rhyw gwmni cael fy holl manylion. Yn fras, mae’r gwaith yn wych.Dwi eisiau ei ddefnyddio ond dwi methu a gwna i ddim.Mae’n rhy gymleth.

  • Carl Morris 7:55 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   1. Enw’r ap ydy Literatim.
   3. Dylai’r ap gweithio ar unrhyw HTC gydag Android.

  • David 2:22 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Smae Sion,

   Sori bod pethau mor rhwystredig! Dw i’n ymddiheuro fod gosod bysellfwrdd ar Android mor gymhleth: byddwn i’n falch pe tasen nhw’n streamleinio’r broses.

   Dylai’r ap weithio ar dy ffôn di; gwna yn siŵr dy fod ti’n dilyn http://troi.org/literatim.html yn ofalus, gan gynnwys y sgrinluniau efo saethau mawr coch.

   Os dw i’n teipio “Predictive texting + Cymraeg” mewn i Google Play yna mae’r ap yn dod yn gyntaf i mi. Beth sy’n dod yn gyntaf i ti? Rhyw ap arall, dw i’n cymryd …

   Mae’r neges am rifau cerdyn credyd yn frawychus on’d ydy! Mae’n dod i fyny os wyt ti’n gosod *unrhyw* fysellfwrdd newydd ar dy ffôn. Mae’n dweud, mewn theori, y gallai ap bysellfwrdd drwg logio popeth rwyt ti’n ei deipio a’i anfon ymlaen at ladron mewn crysau-T streipiog. (Yn yr un ffordd, gallai unrhyw ap drwg ar dy luniadur ddwyn dy rif cerdyn credyd … sgeri!) Yr ateb tymor hir yw i’r llywodraeth fynnu bysellfwrdd Cymraeg/Saesneg ar bob ffôn newydd. Ond yn y cyfamser na i wenu mewn ffordd gredadwy 🙂

   Eniwe, sori am y profiad rhwystredig, ond dw i’n ffyddiog bydd yr ap yn gweithio ar dy ffôn Android di. Wyddi di beth, os wyt ti’n dilyn y cyfarwyddiadau ar fy ngwefan (uchod) yn berffaith, a dydy’r ap dal ddim yn gweithio, yna gwna i brynu peint i ti a dau ffrwt shwt i’r plant. Trust me, I’m a software engineer 😉

   A diolch am dy adborth!

  • David 2:59 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Sion, dw i wedi newid y testun yn Google Play i fod yn fwy clir am y rhifau cerdyn credyd a’r camau gosod. Dw i’n siŵr bydd pobl eraill efo’r un cwestiynau, felly gobeithio bydd hynny yn helpu. Diolch eto!

  • Sion 10:53 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   David – diolch. Meddwl fod popeth yn iawn nawr, diolch. Am geisio lawrlwytho’r app I ffons fy mhlant.

   Un broblem dwi’n gael ydy defnyddio’r collnod – i’r, a’r, y’r etc. Mae’r app yn cynnig ‘r etc ond mae’n rhaid teipio fewn y collnod er mwyn i’r dewis ddod ar y dewislen,mae rhywun wedyn yn teipio ‘r ac yn cael dau gollnod – a”r neu i”r etc.Sut mae dod dros hyn?

  • Iestyn Lloyd 10:14 AM ar 5 Mehefin 2014 Dolen Barhaol

   Unrhyw gobaith fydd y bysellfwrdd yn dod i iOS 8 rwan eu bod nhw yn ei gefnogi? http://www.engadget.com/2014/06/02/ios-8-keyboards-on-the-way/

 • Rhodri ap Dyfrig 1:22 PM ar 2 August 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: ap, , ,   

  RIP iSteddfod, helo ap Eisteddfod Genedlaethol 

  Oes mae ap newydd ar gael ar gyfer perchnogion dyfeisiau symudol Apple fydd yn rhoi gwybod aeth am lwyth o weithgareddau’r maes a dangos be di be.

  Dyma ambell sgrinlun i chi, ond gallwch chi lawrlwytho o iTunes.

  A dyma’r blyrb:

  Croeso i’r Eisteddfod Genedlaethol, un o wyliau mawr y Byd. Yr app hwn yw eich canllaw poced ar gyfer digwyddiadau’r ŵyl yn 2012 a gynhelir ar yr hen faes awyr yn Llandw ym Mro Morgannwg o ddydd Sadwrn 4 i ddydd Sadwrn 11 2012.

  Mae’r app yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl ar y Maes, sut i gyrraedd yno ac amserlen y gweithgareddau drwy gydol yr wythnos.

  Cymerwch y app gyda chi i’r Maes a bydd gennych ganllaw defnyddiol o’r hyn sydd ymlaen, lle a pha bryd drwy’r cyfeiriadur digwyddiadau. Edrychwch ar y rhestr o arddangoswyr i ymweld â nhw a dewch o hyd iddynt ar y map. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i unrhywbeth, chwiliwch am ddigwyddiadau a gweithgareddau yn ôl categori neu leoliad.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel