Tagiwyd fel: iphone Toglu Trafodaethau mewn Sylwadau | Bysellau Brys

 • Carl Morris 12:15 PM ar 20 November 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , iphone,   

  Labordy dyfeisiau agored ym Mhen-y-Bont gyda @cover_up 

  Llun gan Cover-Up

  Mae amrywiaeth eang o ddyfeisiau symudol. Os wyt ti’n creu aps symudol neu gwefannau ac eisiau profi dy feddalwedd ar ddyfeisiau gwahanol mae’r cwmni Cover-Up ym Mhen-y-Bont yn cynnig labordy gyda llyfrgell o dua 100 dyfais gwahanol. Hefyd maen nhw yn hapus i groesawi unrhyw un am ddim – i gyd sydd angen ydy cofrestru o flaen llaw.

  Llun gan Cover-Up

   
 • Carl Morris 12:50 AM ar 23 October 2012 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , Ap Geiriaduron, , , bysellfwrdd, , , , iphone, Literatim,   

  Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron 

  Literatim (Android)

  Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android er mwyn defnyddio’r ap. Dyma gwir ystyr ‘killer ap’ (fel VisiCalc ar yr Apple II…)

  Dw i newydd dysgu taw Literatim yw enw yr ap bysellfwrdd, sef y gair Lladin am ‘llythyren am llythyren’. Dydd Mawrth bydd lansiad yr ap ar gopa’r Wyddfa! O hanner dydd ymlaen bydd yr ap ar gael yn y storfa Google Play am ddim yn ogystal ag ap geiriaduron o’r enw… Ap Geiriaduron. Mwy am Ap Geiriaduron nes ymlaen.

  Yn gyntaf dyma sut mae Literatim yn edrych ar Android os wyt ti’n defnyddio teipio darogan. Mae dros 100,000 o eiriau gan gynnwys Cymraeg anffurfiol.

  Mae nodwedd diddorol i bobl sydd ddim yn rhugl yn Gymraeg. Os wyt ti’n dechrau teipio gair yn Saesneg mae’r bysellfwrdd yn awgrymu cyfieithiadau Cymraeg. Yn yr enghraifft yn y sgrinluniau mae ‘succeed’ yn gallu cyfieithu i ‘dilyn’ (yn yr ystyr o ‘succession’)…

  …neu ‘llwyddo’ felly mae’r meddalwedd yn awgrymu’r ddau yn ogystal ag opsiynau eraill. Mae geiriadur wrth law i helpu gyda’r ystyr priodol hefyd.

  Mae’r bysellfwrdd yn gweithio gydag unrhyw ap sydd yn defnyddio’r bysellfwrdd Android, e.e. e-bost, Negeseuon SMS, WordPress, Twitter, Evernote, Facebook, ayyb.

  Mae David Chan yn haeddu clod am ddatblygu ap mor ddefnyddiol sydd yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol i ddefnydd o’r Gymraeg. Beth sydd angen ydy mwy o gyhoeddusrwydd er mwyn hybu defnydd. Gobeithio fydd yr ap yn weithio yn iawn ar yr amrywiaeth o ddyfeisiau Android sydd ar gael fel ffonau Samsung, ffonau HTC, Dell ac yn y blaen.

  DIWEDDARIAD: mae David yn bwriadu rhyddhau’r cod dan y GPL hefyd, sy’n wych. Mae fe hefyd yn paratoi fersiwn Tsieinëeg!

  Literatim – rhagor o wybodaeth

  Ap Geiriaduron (Android, iPhone ac iPad)

  Mae’r lansiad dydd Mawrth yn cynnwys dau ap. Roedd rhaid i mi ddewis un i ddechrau’r cofnod, Ap Geiriaduron yw’r llall sydd yn arbennig o dda hefyd ac yn haws i esbonio – geiriadur o 100,000 gair ar dy ffôn neu tabled gan gynnwys geiriadur cyffredinol Cysgair a geiriadur termau safonol Y Termiadur Addysg.

  Bydd Ap Geiriaduron ar gael am ddim trwy storfa ap Apple, Google Play a storfa ap Amazon.

  Cwdos i Patrick Robertson, David Chan (eto), Gruffudd Prys, Dewi Jones ac aelodau eraill o’r Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor.

  Ap Geiriaduron – rhagfanylion

  Byddai bysellfwrdd Cymraeg a geiriadur(on) Cymraeg mewn poced yn ddefnyddiol iawn i filoedd o bobl. Gobeithio fydd y tywydd yn iawn ar gopa’r Wyddfa ar gyfer y lansiadau! Byddwn i wedi mynd am y dafarn i ddangos pa mor symudol yw’r aps felly chwarae teg, byddai’r pwynt uchaf yng Nghymru yn lle penigamp. Fydd unrhyw signal ffôn yna?!

   
  • David 8:05 AM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Carl! Anghofiais sôn am y nodwedd leiaf ond un eithaf pwysig: ers y sgrinluniau uchod, dw i wedi symud y collnod i’r prif fysellfwrdd, fel bod modd teipio pethau bach syml fel “dwi’n hoffi’r bla bla bla” heb orfod switsio yn ôl ac ymlaen rhwng dwy fysellfwrdd.

  • Iestyn Lloyd 2:40 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Bysellfwrdd yn edrych yn grêt.
   Oes na linc i lawrlwytho y Geiriadur? Fedrai’m ffeindio fo.

  • Aled 3:20 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

  • Carl Morris 4:04 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Wrthi’n profi’r bysellfwrdd ar fy ffôn i deipio’r sylw hwn!

   Roedd gosodiad yn weddol syml:
   1. cer i Google Play, chwilio am LiteratIM, gosod
   2. cer i Settings | Language & Keyboard | rhoi tic ar LiteratIM
   3. cer i deipio rhywbeth rhywle, pwyso ar y sgrin er mwyn newid modd mewnbwn (input method)
   4. y tro cyntaf mae’r ap yn lawrlwytho’r geiriau i’r ffôn yn awtomatig felly mae di-wi yn syniad da

   Gwych! Mae’n braf i deipio ‘i’ pan o’n i’n arfer disgwyl ‘I’ mawr awtomatig! Heb sôn am yr acenion a’r geiriadur.

  • Iestyn Lloyd 4:13 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Diolch Aled, ond i’r iPhone.

  • David 6:30 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Smae Iestyn, yn anffodus doedd hi ddim yn bosibl creu bysellfwrdd sy’n gweithio ar iPad / iPhone — dydy Apple ddim yn caniatáu hynny. Fydd yna ap bysellfwrdd Cymraeg yn y dyfodol? Dim ond Apple sy’n gallu penderfynu (neu Lywodraeth Cymru). Mae’n ddrwg gen i am hynny!

  • Hywel 10:46 PM ar 23 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Ardderchog. Roedd wir angen geiriadur Cymraeg (mae ap geiriadur Gwyddeleg – Get the Focal Irish Translator – wedi bod ar gael am ddim ers sbel). Mae’r bysellfwrdd i’w weld yn gweithio’n dda hefyd.

   Dyma fantais meddalwedd cod agored fel Android dros system caeedig fel un Apple, sef bod modd i bobl ddatblygu pethau y maen nhw am eu datblygu yn hytrach na dim ond beth mae cwmni mawr rhyngwladol am i ni gael.

  • Carl Morris 2:44 PM ar 24 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Dw i newydd sgwennu adolygiadau o’r ddau ap ar Play sydd yn gyfnewid teg – oherwydd maent am ddim! Byddwn i’n annog pobl eraill i wneud yr un peth os bosib.

  • Leia 6:14 PM ar 26 Hydref 2012 Dolen Barhaol

   Fendigedig i weld y bysellfwrdd yn cael eu rhyddhau! Defnyddiol dros ben!

  • Richard 9:33 PM ar 4 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Bendigedig. Yn sgil dy flogpost nes i fewnosod yr ap ac mae’n gweithio’n dda, ond am un peth bach, h.y. mae’r bysellfwrdd yn cuddio’r bowtm ‘tweet’ yn fy ap Twitter (Twicca). Yn bendant nai gario mlaen gyda fe gan ei fod mor ddefnyddiol a chyflym.

  • Carl Morris 12:26 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, dw i wedi anfon dolen i dy sylw i David Chan.

  • Rhys Wynne 12:42 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Problem arall Twitteraidd dwi newydd darganfod ydy dim botwm ‘underscore’ sy’n codi reit aml mewn cyferiiadau Twitter. Fel arall, ap ardderchog.

  • David 1:06 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Richard, yn fersiwn 1.1 (sydd bellach ar gael o Google Play) dw i wedi ychwanegu opsiwn “cuddio” pan wyt ti’n pwyso’r botwm “cog”, felly dylai fod hi’n hawdd pwyso “tweet” wedyn. Gobeithio fod hynny’n helpu – gad i mi wybod!

  • Gruff 4:13 PM ar 5 Tachwedd 2012 Dolen Barhaol

   Mae David hefyd wedi ychwanegu llythrennau acennog (fel á, ï, ô, ŵ etc.) i’r bysellfwrdd. Gallwch eu hychwanegu drwy bwyso’n hir ar y llythyren briodol ac yna dewis yr acen o’r ddewislen sy’n ymddangos. Diolch David!

  • Sion 6:22 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   OK, sori ond dwi’n gweld hwn yn hollol frustrating. Dwi wedi ei lawrlwytho dros mis yn ol ond yna dileu’r linguabeth bynnag ydy’r enw. Doedd e ddim yn gweithio o ran rhagsgwennu, unig beth oedd yn neud oedd peidio rhoi I i fi yn lle i, Dwi wedi ceisio ei lawrlwhytho eto ond wedi rhoi give-up.

   1. Mae’n amhosib i rhywun nad sy’n dallt y dalltings i ddod o hyd i hwn. Ddim modd ei ffeindio yn Play Store heb fod rhywun yn gwybod enw’r blincin app. Teipio fewn ‘predictive texting + Cymraeg’ heb weithio i fi.

   2.Datganiad sydd ar y we jyst yn son am fod ar ben y Wyddf a pha mor hanesyddol ydy’r peth, Dwi jyst eisiau dolen syml i’r app yn esbonio beth mae’n feddwl. Doedd dim blincin dolen syml i’r app arno. Des i hyd i’r ddolen ar gwefan haciaith.cymru – faint o bobl sydd am wneud hynny?

   3.Dwi ddim yn gwybod pa fath o ffon sydd gen i.HTC o rhyw fath.Ydy’r app yn gwehthio i bob math o HTC neu ddim?

   4.Dwi wedi ceisio ei lawrlwytho eto – ar ol gorfod mynd i’r wefan yma i ffeinidio’r dolen.Mae hynny’n golygu fod take up hwn lot lot lot llai na galle fod.

   5.Wedi ei lwytho (dwi’n meddwl) ond yn cael neges fel ‘this imput methos may enable you to collect all the text you type, including personaldata like pass wordsand credit card numbers …’. So, na, dwi ddim arwyddo i hwn!

   Hoffwn arwyddo a gwneud i 2 ffon arall sydd gan fy mhlant (sydd bythnyn textio’n Saesneg).Ond mae’n rh drafferthus,wnaeth e ddimgweithio pan wnes i e i gychwyn mis yn ol, a nawr dwi ddimam arwyddo rhag i rhyw gwmni cael fy holl manylion. Yn fras, mae’r gwaith yn wych.Dwi eisiau ei ddefnyddio ond dwi methu a gwna i ddim.Mae’n rhy gymleth.

  • Carl Morris 7:55 PM ar 27 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   1. Enw’r ap ydy Literatim.
   3. Dylai’r ap gweithio ar unrhyw HTC gydag Android.

  • David 2:22 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Smae Sion,

   Sori bod pethau mor rhwystredig! Dw i’n ymddiheuro fod gosod bysellfwrdd ar Android mor gymhleth: byddwn i’n falch pe tasen nhw’n streamleinio’r broses.

   Dylai’r ap weithio ar dy ffôn di; gwna yn siŵr dy fod ti’n dilyn http://troi.org/literatim.html yn ofalus, gan gynnwys y sgrinluniau efo saethau mawr coch.

   Os dw i’n teipio “Predictive texting + Cymraeg” mewn i Google Play yna mae’r ap yn dod yn gyntaf i mi. Beth sy’n dod yn gyntaf i ti? Rhyw ap arall, dw i’n cymryd …

   Mae’r neges am rifau cerdyn credyd yn frawychus on’d ydy! Mae’n dod i fyny os wyt ti’n gosod *unrhyw* fysellfwrdd newydd ar dy ffôn. Mae’n dweud, mewn theori, y gallai ap bysellfwrdd drwg logio popeth rwyt ti’n ei deipio a’i anfon ymlaen at ladron mewn crysau-T streipiog. (Yn yr un ffordd, gallai unrhyw ap drwg ar dy luniadur ddwyn dy rif cerdyn credyd … sgeri!) Yr ateb tymor hir yw i’r llywodraeth fynnu bysellfwrdd Cymraeg/Saesneg ar bob ffôn newydd. Ond yn y cyfamser na i wenu mewn ffordd gredadwy 🙂

   Eniwe, sori am y profiad rhwystredig, ond dw i’n ffyddiog bydd yr ap yn gweithio ar dy ffôn Android di. Wyddi di beth, os wyt ti’n dilyn y cyfarwyddiadau ar fy ngwefan (uchod) yn berffaith, a dydy’r ap dal ddim yn gweithio, yna gwna i brynu peint i ti a dau ffrwt shwt i’r plant. Trust me, I’m a software engineer 😉

   A diolch am dy adborth!

  • David 2:59 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   Sion, dw i wedi newid y testun yn Google Play i fod yn fwy clir am y rhifau cerdyn credyd a’r camau gosod. Dw i’n siŵr bydd pobl eraill efo’r un cwestiynau, felly gobeithio bydd hynny yn helpu. Diolch eto!

  • Sion 10:53 AM ar 28 Rhagfyr 2012 Dolen Barhaol

   David – diolch. Meddwl fod popeth yn iawn nawr, diolch. Am geisio lawrlwytho’r app I ffons fy mhlant.

   Un broblem dwi’n gael ydy defnyddio’r collnod – i’r, a’r, y’r etc. Mae’r app yn cynnig ‘r etc ond mae’n rhaid teipio fewn y collnod er mwyn i’r dewis ddod ar y dewislen,mae rhywun wedyn yn teipio ‘r ac yn cael dau gollnod – a”r neu i”r etc.Sut mae dod dros hyn?

  • Iestyn Lloyd 10:14 AM ar 5 Mehefin 2014 Dolen Barhaol

   Unrhyw gobaith fydd y bysellfwrdd yn dod i iOS 8 rwan eu bod nhw yn ei gefnogi? http://www.engadget.com/2014/06/02/ios-8-keyboards-on-the-way/

 • Carl Morris 9:30 AM ar 28 September 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , Flash, html5, iphone,   

  Newyddion tech gorau y mis yn fy nhŷ i:

  SlideShare, the website for sharing PowerPoint presentations and other documents, has had a major makeover. The company has ditched Adobe Flash technology entirely, and rebuilt its website using the HTML5 markup language […]

  This means that SlideShare is now viewable on every kind of mobile device, from iPads to iPhones to Android devices and beyond. Another perk is that the website is now 30 percent faster and its files take up 40 percent less space than they used to. Search engines can now read the content within SlideShare slides. […]

  SlideShare initially set out to build its mobile experience by making individual apps for the Apple store, the Android marketplace, and others, but quickly realized that in the long term such a strategy would not be sustainable. […]

  http://gigaom.com/2011/09/27/slideshare-html5/

  Gobeithio fydd mwy o bobol yn mabwysiadu HTML5 – yn hytrach nag apps ar blatfformau dan gwmniau. Mae’r we a safonau agored mor bwysig. Beth sy’n dda yn yr enghraifft yma ydy’r manteision eraill: platfform niwtral, cyflymder, SEO.

  Nawr dw i’n trio dychmygu pob app fel gwasanaeth ar y we trwy HTML5.

  Rhaglenwyr: os wyt ti eisiau dysgu sut i adeiladu apps efallai dylet ti ystyried HTML5 (yn lle!).

   
 • Carl Morris 11:37 AM ar 10 May 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: iphone, ,   

  S4C Clic – ap newydd i wylio rhaglennu ar alw ar iPhone 

  Mae S4C yn ymestyn yr arlwy teledu ac ar-lein wrth lansio ap iPhone i’w lawr lwytho am ddim, S4C Clic.

  Bydd yr ap newydd, sydd ar gael o heddiw (Mawrth 10 Mai) ymlaen, yn galluogi gwylwyr i wylio rhaglenni S4C ar alw am hyd at 35 diwrnod ar ôl y darllediad cyntaf gyda gwasanaeth Clic.

  Mae S4C Clic yn wasanaeth dwyieithog sydd hefyd yn cynnig gwe ddarlledu byw o’r arlwy teledu ac amserlen rhaglenni’r sianel ar yr iPhone.

  Ar hyn o bryd, mae fersiynau o’r ap hefyd yn cael eu creu i’r iPad ac iPod Touch er mwyn eu rhyddhau maes o law.

  Mae nifer y sesiynau gwylio ar wasanaeth ar-lein S4C, Clic, wedi gweld cynnydd o 98% yn ystod pedwar mis cyntaf 2011, i’w gymharu â’r un cyfnod yn 2010, gyda dros hanner miliwn yn defnyddio’r adnodd.

  Nid dyma’r tro cyntaf i raglenni S4C ymestyn eu gwasanaeth i fyd technolegau newydd. Mae ap dyfeisgar a rhyngweithiol eisoes ar gael i hyrwyddo gwasanaethau plant a phobl ifanc S4C, Cyw a Stwnsh, am ddim. Mae ap Cyw yn cynnwys straeon, caneuon a gemau o fyd lliwgar Cyw, tra bod Stwnsh yn rhyddhau gemau newydd o’r wefan am ddim yn achlysurol.

  Meddai Arshad Rasul, Cyfarwyddwr Darlledu a Dosbarthu S4C, “Mae ein gwasanaeth ar alw, Clic, yn hynod boblogaidd felly mae’n gam naturiol i’w gynnig ar ffurf ap. Mae lansio ap iPhone unwaith eto yn adlewyrchu ymrwymiad S4C i gynnig ein rhaglenni a’n gwasanaethau ar sawl platfform gwahanol.”

  Cer yma am yr ap
  http://itunes.apple.com/gb/app/s4c-clic/id423550416?mt=8#

  Unrhyw feddyliau cynnar?

   
  • Colin Nosworthy 11:58 AM ar 10 Mai 2011 Dolen Barhaol

   A fydd yr ap ar gael ar ffonau Android?

  • Gwydion Lyn 12:13 PM ar 10 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Ni’n edrych mewn i ddatblygu ap ar gyfer yr android ar hyn o bryd.

  • Rhys Wynne 1:06 PM ar 10 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Unrhyw un wedi ei ddefnyddio eto? Sut mae isdeitlau’n edrych arno?
   Edrychaf ymlaen at weld fersiwn Android – byddai’n dda o beth i bobl sy’n comisiynnu apps smartphone o’u gwasanaethau fod yn ymwybodol bod rhaniad marchnad Android dros ddwywaith rhaniad marchad iPhone (33% v 16%)

  • Iestyn 3:04 PM ar 10 Mai 2011 Dolen Barhaol

   Mae’n gweithio yn gret. Heb sylwi ar isdeitlau arno eto.
   Un peth sy’n fy siomi yw fod y botwm Airply yna ond dim ond ar gyfer sain mae o a nid fideo, Fysw’n llawer mwy tebygol o gwylio y rhagleni os fuasai Airplay yn gweithio’n iawn arno.
   Ddim i gael dadl Android v iOS ond yn fy myd bach tydi rhan fwyaf o pobl sydd efo ffonnau Android ddim yn lawrlwytho llawer o apps ond mae rhai iOS i gyd.

  • pedr 12:16 AM ar 17 Mehefin 2011 Dolen Barhaol

   Pets maen did I android?

 • Rhodri ap Dyfrig 10:45 PM ar 12 April 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , iphone,   

  60 o apps symudol Cymraeg? 

  http://ap-webber.blogspot.com/2011/04/rhestr-llawn-o-apps-cymraeg-effallai.html

  Mae Marc Webber yn honni bod yna dros 60 o apps ar y platfformau iphone ac Android. Oes na rai sydd ddim ar y rhestr?

  Ond y cwestiwn pwysig – oes na lawer o apps o wir werth yno?

  Dwi’n defnyddio app Cyw bob dydd, a dwi wedi defnydio Dr. Cocos yn aml…ond beth yw safon yr apps Cymraeg?

   
  • Iestyn 2:55 AM ar 13 Ebrill 2011 Dolen Barhaol

   1% ok(ish)
   99% crap

 • Carl Morris 1:05 PM ar 5 March 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , iphone   

  app ymwelwyr Caerdydd ar iPhone 

  datganiad y wasg
  http://www.visitcardiff.com/site/latest-news/2011/3/1/cardiff-iphone-app-a-big-hit-with-visitors-a270

  sylw doniol gan @foomandoonian
  http://www.techbeast.net/2011/03/02/cardiffs-official-visitor-guide-ios/#comment-6252

  a oes fersiwn Cymraeg?!

   
  • Huw 2:04 PM ar 5 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Nes i feddwl am Cymraeg, ond pam ddim i Haciaith wneud hynny? Mae digon o bobl fan hyn wedi dod a mynd i Gaerdydd a nifer dal yn byw ene. Beth am roi barn a gwybodaeth ni am y lle?

   Gall unrhyw elw cael ei ddefnyddio i gynnal digwyddiadau Haciaith?

  • Carl Morris 10:16 AM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Os mae Cardiff&Co yn talu am app efallai dylen nhw wneud e yn Gymraeg hefyd. Gweler buddsoddwyr: http://www.cardiffandco.com

   Hoffwn i weld mwy o wybodaeth dda am Gaerdydd yn Gymraeg. Ond o ran projectau y plebs mae mwy o ddiddordeb gyda fi yn Wicipedia, dy flog, fy mlog a chynnwys ar y we agored yn hytrach nag unrhyw app paywall i fod yn onest.

  • Gareth Jones 3:31 PM ar 7 Mawrth 2011 Dolen Barhaol

   Mae App Haciaith ar gael cofiwch! http://stwnsh.com/happiaith

 • Rhodri ap Dyfrig 11:49 AM ar 6 January 2011 Dolen Barhaol
  Tagiau: , Griffilms, iphone   

  Gêm gyntaf Gymraeg ar gyfer iphones 

  Mae cwmni Griffilms wedi rhyddhau’r gêm Gymraeg gynta sydd ar gael ar gyfer iPhones. Mae nhw eisoes wedi rhyddhau gêm o’r enw Space Wolves ym mis Rhagfyr.

  Dyma’r blurb:

  Y gem Cymraeg gynta’ ar yr iPhone. Saethwch neu osgoi y Cerrig Peryg i ennill! Defnyddiwch y botwm ‘llywio’ i ddewis dull o lywio’r llong ofod. Cofiwch adael ‘Review’ i gefnogi Cerrig Perrig a’n helpu i greu llawer mwy o gemau Cymraeg.

  Os da chi isio gweld mwy yna plis cymrwch yr aser i roi sylwadau a sgôr i’r gêm. Ma’n wych bod cwmni yn gwneud hyn oddi ar eu liwt eu hunain, fel menter fasnachol. Props i Griffilms am hynny.

   
  • Carl Morris 1:20 PM ar 6 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Diddorol, hoffwn i drio fe ond does dim iPhone gyda fi.

   Gyda llaw dylai Griffilms ymchwilio’r sylw negyddol gan “MrDLoomis”.

  • Rhodri ap Dyfrig 3:22 PM ar 6 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Gol: Felly pwy oedd *wir* gyntaf?

   Mae Broadsword yn honni taw nhw sydd gyntaf hefo’r gallu i newid iaith ar eu app Attack Kumquat.

   Ond mae Griffilms a Broadsword ill dau yn rhy hwyr gan bod 3 gêm ar yr app Cyw, ac fel mae Gareth yn nodi draw ar Metastwnsh, rhyddhawyd gêm i blant yn yr haf o’r enw Lliwiau.

  • Gareth Jones 4:34 PM ar 6 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Byddai’n dda cael rhestr o apps Cymraeg sydd ar gael yn yr App Store. Nai edrych i mewn iddo pan gai amser.

  • Dafydd Tomos 7:09 PM ar 6 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Dwi’n casau’r ffasiwn yma ymysg y Cymry Cymraeg (yn bennaf) o ddweud mai nhw yw’r ‘cynta’ i wneud unrhywbeth dan haul. Pwy sy’n becso dam?

   Ydi e’n gêm dda? Ydi e werth yr arian?

   Dwi’n amheus iawn am gymhelliad llawer o ddatblygwyr i’r farchnad App. Oes yna unrhywbeth arloesol yn ail-greu gêm Asteroids ‘yn Gymraeg’ ar yr iPhone? Mae yna ormod o bobl yn creu apps i ffonau clyfar am ddau reswm: a) mae’n hawdd, b) mae’n nhw’n gallu gwneud arian ohono

   Ie, chwarae teg i Griffilms (mae nhw’n annhebygol o wneud arian mawr ar hyn) ond fasai’n braf gweld rhywbeth bach mwy dyfeisgar sy’n gwneud defnydd o’r iaith (yn hytrach na testun Cymraeg ar gêm fase’n gweithio yn unrhyw iaith).

   Dwi o hyd yn clywed am Apps yn saesneg sy’n cynnwys posau geiriol neu gwis er enghraifft. Wedi’r cyfan, gall unrhywun wneud gêm ‘saethu’ syml (a mi fydd gan rhai cwmniau llawer mwy o adnoddau i gwneud gêm dda). Ond ychydig iawn o bobl fyddai’n gallu creu gêm sy’n gwneud defnydd o’r Gymraeg fel rhan sylfaenol o’r gêm.

  • Dregory Peck 2:21 PM ar 7 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   @DafyddTomos:

   “Dwi’n casau’r ffasiwn yma ymysg y Cymry Cymraeg (yn bennaf) o ddweud mai nhw yw’r ‘cynta’ i wneud unrhywbeth dan haul. Pwy sy’n becso dam? [bosib y gwefannau, blogs, twitter, newyddion a phawb arall sy’n helpu marchanata’r eitem fel newyddion iddyn nhw.]

   Ydi e’n gêm dda? [ti heb chwarae e cyn mynegi barn mor gryf?] Ydi e werth yr arian?[59c… rhatach na bar o siocled?]

   Dwi’n amheus iawn am gymhelliad llawer o ddatblygwyr i’r farchnad App. Oes yna unrhywbeth arloesol yn ail-greu gêm Asteroids ‘yn Gymraeg’ ar yr iPhone? Mae yna ormod o bobl yn creu apps i ffonau clyfar am ddau reswm: a) mae’n hawdd [ydy wir??], b) mae’n nhw’n gallu gwneud arian ohono [dyna’r syniad mewn busnes?]

   Ie, chwarae teg i Griffilms (mae nhw’n annhebygol o wneud arian mawr ar hyn) ond fasai’n braf gweld rhywbeth bach mwy dyfeisgar sy’n gwneud defnydd o’r iaith (yn hytrach na testun Cymraeg ar gêm fase’n gweithio yn unrhyw iaith).

   Dwi o hyd yn clywed am Apps yn saesneg sy’n cynnwys posau geiriol neu gwis er enghraifft. [ond ddim yn y top 1000 digon tebyg!!] Wedi’r cyfan, gall unrhywun wneud gêm ‘saethu’ syml [edrach mlaen i weld gem saethu Dafydd Tomos] (a mi fydd gan rhai cwmniau llawer mwy o adnoddau i gwneud gêm dda). Ond ychydig iawn o bobl fyddai’n gallu creu gêm sy’n gwneud defnydd o’r Gymraeg fel rhan sylfaenol o’r gêm.[ y genre ‘adventure games’ byddai’r un sy’n gwneud fwya o synnwyr digon tebyg, ond bod angen misoedd o waith datblygu sgriptiau, cymeriadau, game mechanics]”

  • Dafydd Tomos 5:15 PM ar 7 Ionawr 2011 Dolen Barhaol

   Wnes i ofyn y cwestiwn “Ydi e’n gêm dda, werth ei brynu” am reswm diffuant. Does gen i ddim iPhone ond oes oedd gen i un fasen i ddim yn prynu rhywbeth jyst achos fod e yn Gymraeg ac yn honni fod yn ‘gyntaf’ (Dyna sut mae’r farchnad yn gweithio, os ydych chi’n bwriadu cystadlu ynddo).

 • Rhodri ap Dyfrig 2:12 PM ar 1 September 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , iphone   

  “Lliwiau” – meddalwedd Cymraeg newydd i blant ar gael ar gyfer yr iPhone ac iPad 

  http://itunes.apple.com/en/app/lliwiau/id387586254?mt=8

  “Dysgwch y lliwiau yn Cymraeg”

  Edrych mlaen i’w lawrlwytho…ond ma angen treiglo’r C i G fan’na bois…

   
  • cwmwl 2:41 PM ar 1 Medi 2010 Dolen Barhaol

   Cymraeg -> yn Gymraeg. Reit… update nesaf 🙂

  • Ieithgi 4:04 PM ar 1 Medi 2010 Dolen Barhaol

   A’r fannod os am fod hyd yn oed fwy cywir… 😉

 • Carl Morris 11:52 PM ar 4 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , glynebwy, iphone   

  Cwrs Mynediad – app newydd ar yr iPhone gan CBAC a Prifysgol Aberystwyth 

  Cofia’r iPhone app am dysgwyr Cymraeg yn Hacio’r Iaith Aber Ionawr 2010? Mae’r app ar gael.

  Lansiad yr app
  http://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/2010/08/04/hi-tech-solution-for-welsh-learners-to-practise-grammar-91466-26991055/

  Gwefan
  http://www.cwrsmynediad.com

   
 • Carl Morris 10:32 PM ar 4 August 2010 Dolen Barhaol
  Tagiau: , , , , , iphone, ,   

  Fi a Fo yn cyflwyno iSteddfod, app iPhone am Eisteddfod 2010 gyda Delyth Prys o Brifysgol Bangor 

  Mae fideo o iSteddfod ar y ffordd gan nwdls.

  Mwy o wybodaeth ar y wefan Fi a Fo.

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
esc
cancel