Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth

Newyddion da i bobl sy’n licio crwydro yng Nghymru. Dw i newydd gweld bod y tîm tu ôl y rhaglen teledu Llefydd Sanctaidd wedi lansio ap Llefydd Sanctaidd am ddim ar iOS: […] Nawr, gyda chymorth yr app arbennig hwn, fe allwch chithau gychwyn ar eich pererindod eich hunain i unrhyw un o’r 37 lle… Parhau i ddarllen Cwmni Da ac S4C yn lansio ap Llefydd Sanctaidd ar iOS… Trafodaeth

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Amrywiol Cofnodion wedi'u tagio , ,

App Geiriadur Lluniau i blant

Dw i wedi derbyn ebost gyda’r datganiad i’r wasg canlynol. Gobeithio nad ydych yn meindio i mi ei ailgyhoeddi yn ei gyfanrwydd. Mae’r Welsh-English Picture Dictionary App – y cyntaf o’i fath ar gyfer plant – ar werth. Am y pris rhesymol o £1.99, cewch ap sy’n gweithio’n debyg i gêm ryngweithiol. Cliciwch isod am… Parhau i ddarllen App Geiriadur Lluniau i blant

Cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel newyddion Cofnodion wedi'u tagio ,

Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron

Literatim (Android) Yn ein pabell yn Steddfod Gen eleni cyflwynodd David Chan ei brosiect newydd, bysellfwrdd darogan Cymraeg ar Android. Mae fe wedi bod yn gweithio’n galed ar y meddalwedd fel menter annibynnol llawrydd. Roedd ambell i berson yn y pabell mis Awst yn dweud bod nhw yn fodlon symud o ffonau eraill i Android… Parhau i ddarllen Lansiad dau ap symudol hanfodol: bysellfwrdd Literatim ac Ap Geiriaduron

Myfyrwyr Smart Pen Llŷn a gweithdai app #steddfod2012

Dyma stori wedi ei chymryd o adran newyddion gwefan Coleg Llandrillo: Myfyrwyr Smart Yn ddiweddar, treuliodd grŵp o ddisgyblion blwyddyn naw Ysgol Glan y Môr ac Ysgol Botwnnog ddiwrnod ar gampws Coleg Meirion- Dwyfor ym Mhwllheli yn cymryd rhan mewn gweithdy technoleg unigryw. Cafodd y myfyrwyr ddysgu am hanfodion creu apiau ar gyfer ffonau a… Parhau i ddarllen Myfyrwyr Smart Pen Llŷn a gweithdai app #steddfod2012

Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

http://www.dailypost.co.uk/news/north-wales-news/2012/04/02/wrexham-s-looking-local-app-fails-to-set-internet-on-fire-55578-30671980/ COUNCIL bosses are urging the public to overcome their app-athy and use smart phones and iPads to report problems. The authority’s Looking Local app was trumpeted by Wrexham Council last year as a great way to report a range of social issues via the web. But although there have been a few reports trickling… Parhau i ddarllen Cwestiynu app symudol Cyngor Wrecsam

HTML5 – gobaith y we agored

Newyddion tech gorau y mis yn fy nhŷ i: SlideShare, the website for sharing PowerPoint presentations and other documents, has had a major makeover. The company has ditched Adobe Flash technology entirely, and rebuilt its website using the HTML5 markup language […] This means that SlideShare is now viewable on every kind of mobile device,… Parhau i ddarllen HTML5 – gobaith y we agored

“Dwi’n mynd o iSteddfod i iSteddfod…”

Mae Golwg360 yn adrodd bod Ambrose ac Edryd yn awyddus iawn i ddatblygu yr app iSteddfod, a bod dros 1,000 o bobol wedi ei lawrlwytho. Mae’n rhaid cyfaddef fod y ffigwr yna yn eitha syfrdanol, a llongyfarchiadau iddyn nhw am wneud cystal. Yn sicr dyna’r app Cymraeg (yn hytrach na dysgu Cymraeg) cyntaf i gyrraedd… Parhau i ddarllen “Dwi’n mynd o iSteddfod i iSteddfod…”